Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу - файл 1.doc


Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу
скачать (494.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc495kb.08.12.2011 20:16скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу”
Мета роботи: Вивчення трудових процесів менеджерів різних рівнів управління і розробка рекомендацій з вдосконалення функціональних обов’язків управлінців.

Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
3.1.1.ЗМІСТ РОБОТИ:

1.Вивчення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня на основі наведених спостережних листів фотографії робочого часу (ФРЧ) (табл.3.1.1, табл.3.1.2, табл.3.1.3).

2.Обробка результатів ФРЧ:

2.1. Визначення тривалості кожної категорії робочого часу.

2.2. Присвоєння кожному виду робочого часу певного індексу (за прийнятою індексацією).

2.3. Cкладання зведення однойменних затрат і втрат часу, яке полягає в групуванні індексів і визначенні сумарної тривалості кожної категорії робочого часу (результати зведення представляються в табл.3.1.4).

2.4. Визначення питомої ваги кожної категорії затрат і втрат робочого часу.

3.Висновки про використання робочого часу менеджером. Розробка рекомендацій зі зменшення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня.
3.1.2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Викладач коротко пояснює студентам особливості вивчення робочого часу методом ФРЧ.

2. Кожен студент отримує індивідуальне завдання: спостережні листи ФРЧ менеджера відповідного рівня (табл.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) згідно отриманого варіанту (додаток 3.1.1). Спостережних листів повинно бути мінімум 3, що дозволить досліджувати використання робочого часу менеджером низової, середньої та вищої ланок управління (наприклад, майстра, начальника цеху та віце-президента з питань виробництва).

3. Студент визначає тривалість кожної категорії затрат і втрат часу і присвоює кожному виду певний індекс (підготовчо-заключний - ПЗ; оперативний - ОП; час на обслуговування робочого місця - ОРМ; перерви на відпочинок і особисті потреби - ПВ; втрати часу з організаційно-технічних причин ВОТП; втрати часу через порушення технологічної і трудової дисципліни ВПД тощо). Так заповнюються табл. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3.

4. Зведення однойменних затрат і втрат часу менеджером відповідного рівня оформляється у вигляді табл. 3.1.4. Студент групує індекси і визначає сумарну тривалість кожної категорії затрат часу.
Таблиця 3.1.1

Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництвап\п


Що спостерігалось

Поточ-ний час, годхв

Трива-лість, хв

Індекс

1

2

3

4

5

1

Початок робочого дня

Прийшов на роботу

900

9022

Ознайомлення з кореспонденцією

915+N3

Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, план.-виробничий та диспетчерський відділи

931+0,5N4

Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку, маркетингу, в телефонних розмовах)

944+N5

Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, вузлами тощо)

956+N6

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху.

1000+0,5N7

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1032+N8

Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами

1047+0,5N9

Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня

1059+N10

Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання)

1111+0,5N11

Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць

1120+0,5N12

Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем

1140+N13

Телефонні розмови на виробничі теми

1200+0,5N14

Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, проблем вдосконалення організації виробництва, тощо)

1230+N15

Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу

1255+N16

Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня.

1300+0,5N17

Обідня перерва

140018

Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів

143519

Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посредницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробнитва, запровадження технології випуску нових виробів

1505+0,5N20

Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами, тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу

1524+0,5N21

Ознайомлення з інформацією про хід виробництва

1540+0,5N22

Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються

1635+N23

Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо

1644+0,5N24

Контакти з органами місцевої влади

1726+N25

Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції

1735+N26

Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп)

1745+0,5N27

Прийняття рішення з вдосконалення виробничо-го процесу за підсумками робочого дня

1758+0,528

Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами

1810+0,5N
Таблиця 3.1.2

Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху

№ п/п


Що спостерігалось

Поточний час, годхв

Трива-лість, хв

Індекс

1

2

3

4

5

1

Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

9072

Обхід цеху

952+N3

Ознайомлення з кореспонденцією

1012+0,5N4

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами

1017+0,5N5

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1102+N6

Проведення атестаціїї робітників цеху

1215+N7

Телефонні розмови на виробничі теми

1228+0,5N8

Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня

1300+0,5N9

Обідня перерва

140510

Нарада у технічного директора з питань вдосконаленя організації виробничого процесу

144711

Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій

1530+N12

Телефонна розмова з технічним директором з питань поставки матеріалів

1534+0,5N13

Обхід цеху з представниками органів техналяду

1603+N14

Робота з документами, літературою і т.п.

1632+N15

Телефонні розмови

1646+0,5N16

Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів

1730+N17

Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху

1745+N18

Складаня плану роботу на наступний день

1805+0,5N
Таблиця 3.1.3

Спостережний лист ФРЧ майстра в механічному цеху

№ п\п

Що спостерігалось

Поточний час, годхв

Трива-лість, хв

Індекс

1

2

3

4

5

1

Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

9012

Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху

910+N3

Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху

932+0,5N4

Оформлення документації з прийому матеріалів і литва

957+0,5N5

Нарада в начальника цеху з виробничих питань

1045+N6

Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками

1124+N7

Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів

1129+0,5N8

Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1154+0,5N9

Обхід робочих місць

1216+N10

Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата

1237+0,5N11

Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконан-ням завдань робітниками в першій половині дня

1255+N12

Обідня перерва

140213

Обхід робочих місць

142114

Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів

1454+N15

Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів

1501+0,5N16

Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу

1523+0,5N17

Обхід робочих місць

1545+N18

Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць

1603+0,5N19

Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду

1624+0,5N20

Телефонні розмови

1632+0,5N21

Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій

1658+N22

Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо)

1721+N23

Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання

1756+N24

Підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1812+0,5NТаблиця 3.1.4

Зведення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня


Величина витрат і втрат робочого часу

п\п

Категорії робочого часу

Віце-президент з питань виробництва

Начальник механічного цеху

Майстер у механічному цехухв

%

хв

%

хв

%

1

2

3

4

5

6

7

8


5. Питома вага кожної категорії затрат (втрат) робочого часу визначається за формулою
k = , (3.1.1)
де Ткат - це тривалість певної категорії затрат (втрат) робочого часу, хв;

Тр.д. - це тривалість робочого дня, хв.
6. Після заповнення таблиць 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 студент робить висновок про використання робочого часу менеджером відповідного рівня.

Заходи зі зменшення витрат і втрат робочого часу здійснюються за наступними напрямками:

1) покращення організації управлінської праці;

2) підвищення технічного рівня управління;

3) покращеня управлінської праці, психологічного клімату в колективі тощо;

4) підвищення рівня технічної оснащеності управлінських робочих місць;

5)комп’ютеризація управлінських процесів;

6) вдосконалення документообігу;

7) покращення інформаційних процесів;

8) вдосконалення структури управління;

9) перерозподіл функціональних обов’язків;

10) вдосконалення системи прийняття управлінських рішень.

  1   2   3   4Скачать файл (494.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации