Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломная работа - Методы решения задач теплопроводности - файл Аннотация.doc


Дипломная работа - Методы решения задач теплопроводности
скачать (275.6 kb.)

Доступные файлы (5):

TEPLOPR.PAS
Аннотация.doc22kb.04.06.2008 18:18скачать
Дипломная_Методы решения задач теплопроводности.doc1245kb.19.06.2010 02:03скачать
МУ к выпол дипл раб_На кафедре 2008.doc116kb.21.12.2007 10:32скачать
РЕЦЕНЗИЯ.doc23kb.05.06.2008 05:06скачать

содержание

Аннотация.doc

Аңдатпа

Бұл жұмыста стационарлы емес жылуөткізгіш есептерін шығару жете қарастырылған. Аналитикалық және сандық әдістердің қолданысына салыстырмалы талдау келтірілген.

Жылуөткізгіштің бірөлшемдік теңдеуінің сандық шығарылымына есептеу жасалған. Шығарылу нәтижелері кесте және сызба түрінде көрсетілген.

Аннотация

В данной работе подробно рассматриваются решения задач нестационарной теплопроводности. Приводится сравнительный анализ применимости аналитических и численных методов.

Составлена программа для численного решения одномерного уравнения теплопроводности. Результаты решения представлены в виде таблиц и графиков.

Annotation

The solutions of the problems of nonstationary thermal conductivity in this work are examined in detail. The comparative analysis of the applicability of analytical and numerical methods is given.

The program for the numerical solution of the one-dimensional equation of thermal conductivity is comprised. The results of the solutions are represented in the form of tables and graphs.


Скачать файл (275.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации