Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

68 ответов по экзамену (на украинском языке) - файл вопросы.doc


68 ответов по экзамену (на украинском языке)
скачать (98.3 kb.)

Доступные файлы (2):

вопросы.doc32kb.29.05.2007 23:42скачать
ответы.DOC466kb.26.12.2006 22:42скачать

содержание

вопросы.doc

1. Мифология, религия, философия.

2.Предмет та призначення філ-ії. Її функції.

3.Філософія давньої Індії

4.Філософія стародавнього Китаю

5.Мілетська школа

6.Геракліт.

7.Демокріт

8.Сократ і Платон.

9.Арістотель.

10. Епікур і епікурейство

11.Філософія середньовіччя

12.Номіналізм та Реалізм


13. Фома Аквінський.

14.Філософія Відродження

15.Мішель де Монтен

16.Натурфілософія доби Відродження.

17. Философия Нового времен. Ф.Бэкон, Т.Гоббс

18. Философия Нового времени. Р.Декарт, Д.Локк.

19. Философия Б. Спинозы.

^ 20. Философия Д.Беркли, Д.Юма, Лейбница.

21. Механистический материализм и атеизм 18 ст. Ж. Мелье, Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Д. Дидро.

22. Эпоха Просветительства. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо

23. Г.С. Сковорода – известный гуманист, философ, поэт, просветитель.

25. Кант

26. Субъективный идеализм И.Г Фихте и объективный идеализм Шеллинга.

27.Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.

^ 28.Філософське вчення Феєрбаха (Ф).

29 К.Маркс . Енгельс.

30. Філософія життя ( Ніцше, Шопенгауер )

31.Позитивізм.

32. Экзистенциализм. С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю.

33. Киевская школа религиозных философов. М.Бердяев, С.Булгаков, Л.Шестов.

^ 34. Неотомизм и философия Тейяра де Шардена.

35. З. Фрейд – основатель психоаналитической философии.

36. Материя как философская категория.

37. Проблема сознания в философии.

^ 38. Идеалистическая и материалистическая концепции движения материи.

39.Простір і час.

40.Суспільна свідомість.

41.Елементи суспільної свідомості.

42.Форми суспільної свідомості. Політика . Право.

^ 43.Форми суспільної свідомості.Етика.Естетика.

44. Самосознание, Самооцінка, ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ, культура

45.Метафізика та діалектика

46. Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.

^ 47. Закон перехода кол-ва в качество и качества в количество.

48. Закон заперечення в діалектиці

49. Категорії окремого та загального у філософії.

50. Категорія явища та сутності в філософії.

51.Категорії форми та змісту в філософії.

^ 52.Причина і наслідок

53.Мождивість і дійсність.

54.Необхідність і випадковість, необхідність і свобода.

55.філософський аналіз суспільства

^ 56.Сфери суспільства.

57.Підходи до періодизації суспільства. Поняття "суспільно-економічна формація" і "цивілізація".

58. Проблема пізнання філософії.

59. Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання.

60. Практика як критерій істини, ії абсолютний і відносний характер.

61. Практика як критерій істини, ії абсолютний і відносний характер.

^ 62. Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.

63.Соціальна структура суспільства.

64.Політична влада.

65.Держава та політична система.

66.Суспільство і особистість.

67.Пізнання і творчість. Уявлення, інтуїція, передбачення.

^ 68.Философское понимание культуры, интелигентности.


Скачать файл (98.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации