Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
2. Планово-державний механізм
3. Змішана система управління
Підтримуюча функція
Компенсаційна діяльність
Регулююча діяльність
Об’єктом ДРЕ
Антициклічна політика спрямована на підтримку стабільного економічного зростання та мінімізацію негативних наслідків фаз економі
Ліцензування, квотування, контингентування
Прямі витрати уряду
Харчові стандарти
Макроекономічне прогнозування
Державний бюджет
Методи бюджетного впливу.
Основними елементами фінансової
Проведення облікової політики –
Кількісні обмеження кредиту –
Встановлення розмірів обов”язкових резервів –
Операції на відкритому
Світовий досвід грошово-кредитного регулювання.
Державне регулювання цін
Непрямий вплив на ціни
Прямий державний вплив
Лідерство в цінах”
Американська модель
Ключові поняття
Структура економіки
Коефіцієнтів прямих витрат
Це перше (основне) рівняння МГБ
3. Виділення пріоритетних галузей і виробництв, їх державна підтримка.
Науково –технічний прогрес
Основними функціями НТП є
Науково – технічний потенціал країни
Наукова – технічна політика
Основними цілями науково – технічної політики
Державна інноваційна політика
Механізм створення та поширення нововведень має три загальні складові
Мета державної інноваційної політики
Політика прискореної амортизації
Суб’єктами наукової і науково – технічної діяльності в Україні
Ключові поняття
Державне регулювання виробничої діяльності
Основна мета державного регулювання виробництва
Підприємницьке середовище
Форми фінансово – економічної підтримки підприємництва.
Адміністративно - економічн
Територіальні межі ринку
Мале підприємство
Об’єкти державної власності
Бюджетні підприємства.
Державні корпорації
Змішані акціонерні товариства.
Суспільні товари та блага
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Зовнішньоекономічна політика
Основне завдання зовнішньоекономічної політики – створити сприятливі умови для розширеного відтворювання всередині країни.
Об’єктами регулювання ЗЕД
Платіжний баланс
Активний платіжний баланс
Регіональна економіка
Регіональна політика
Економічний район
Основний економічний район
Економічний підрайон
Населений пункт
Пряме управління регіонами
Державні регіональні програми
Основними цілями державних регіональних програм розвитку регіонів є
Основними етапами
Ключові поняття
Соціальну політику
Нормативи споживання платних послуг
Державні соціальні стандарти
Державні соціальні гарантії
Мета державного розподілу та перерозподілу ринкових доходів
Рівень і якість
Рівень життя населення
Кошик споживача
Соціальна інфраструктура
Ключові понятті
Стаття 4 Закону України
Залучення до господарського обігу природних ресурсів здійснюється фізичними та юридичними особами згідно з Законом України „
Органами регулювання природоохоронною сфери
На регіональному рівні
В Україні існує потужний потенціал промисловості, розвинута інфраструктура.
Паливно - енергетичний
Визначає цілі та пріоритети розвитку промисловості в цілому та окремих МГНГК
Стимулює виробництва, сприяє прогресивним структурним зрушенням в економіці, забезпечує поповнення державного матеріального резе
Структура АПК
Аграрно – сировинна
Державне регулювання сфери товарного обігу
Мета державного регулювання
Список рекомендованої літератури
Навчально – методична література.

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации