Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Экономика города - файл 1.doc


Лекции - Экономика города
скачать (978 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc978kb.14.12.2011 08:38скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Рис. 3.1 Таблиця трансакції як картина економіки
Наприклад, закупівлі й платежі видобувної галузі промисловості показуються в стовпці 1 Таблиці 3.1. Тому що ця промисловість — майже на 90 відсотків складається із сільського господарства і первинної обробки сільськогосподарських продуктів, стовпець відбиває великі внутрішньопромислові трансакції (закупівлі запасів корму, курчат, зерна, і т. д.), істотні закупівлі від промисловості (корм), і велика оплата домашнім господарствам у виді доходів власників і робочої сили. Зверніть увагу, що повні входи — такі ж як загальні випуски, що ідентифіковані в ряді 1.

Тепер, після короткого вступу до міської таблиці трансакцій, дозвольте подивитися на таблицю як на систему обліку для економіки. Рис. 3.1 показує таблицю витрати — випуск у кістяковій формі, яка розділена на чотири квадранти. Квадрант 1 описує поводження споживача, фіксуючи моделі споживання домашніх господарств і таких інших місцевих кінцевих користувачів товарів, як приватні інвестори й уряди різних рівнів. Інша важлива частина квадранта 1 — експортний стовпець, що показує продажі іншим галузям промисловості й споживачам поза міської економіки. Тому що ці товари не з'явилися б знову в регіоні в тій же самій формі, ці продажі розцінені як кінцеві. Відповідно до теорії економічної бази, у якій кінцевий попит є силою мотивації в економіці, ми розглянемо в цьому квадранті сили виробляючих діяльностей і будемо досліджувати урядовий сектор і сектор експорту.

Квадрант II зображує відносини виробництва в економіці, показуючи шляхи, по яких сировина й напівфабрикати поєднуються, щоб зробити випуски для продажу іншим галузям промисловості і кінцевим споживачам. Це — найбільш важливий квадрант у таблиці “витрати-випуск”. Для міст або регіонів ця таблиця має розміри від 30 до 500 галузей виробництва. Квадрант II — основа для моделі “витрати-випуск”.

Квадрант III показує доходи первинних одиниць економіки, включаючи доходи домашніх господарств, амортизацію і чистий прибуток галузей виробництва, податки, що оплачені різним рівням уряду. Ці платежі також називаються доданою вартістю, тому що їх настільки важко виділити індивідуально, що ці доходи часто протоколюються як один ряд доданої вартості. Квадрант також включає платежі галузям виробництва поза економікою міста за матеріали й напівфабрикати, що імпортовані в місто. Тому що всі ці платежі власникам ресурсів і стороннім виробникам залишають виробничу систему міста, вони називаються “кінцеві платежі”.

Квадрант IV пізнає насамперед неринкові передачі між секторами економіки і міг би бути позначений як квадрант “соціальні передачі”. Тут ми бачимо подарунки, заощадження і податки домашніх господарств; ми бачимо надлишки і дефіцити урядів і їхні платежі домашнім господарствам і міжурядові передачі. Квадрант також включає закупівлі секторами кінцевого попиту від галузей виробництва поза містом.

Тепер, щоб обговорити відносну небезпеку агрегування, давайте дивитися на таблицю, спочатку представлену, як картина економіки гіпотетичного міста. Із загального випуску більш ніж 34 мільйонів грн., виробничий випуск був оцінений більш ніж у 14 мільйонів грн. і випуск послуг більш ніж у 11 мільйонів грн., і це вказує, що економіка міста була під владою галузей промисловості й виробництва послуг.

Але це спостереження також показує, що “важливість” промисловості цілком залежить від визначень і моделей агрегування, що використовуються при будівництві таблиці. Збільшуючи таблицю і, змінюючи визначення сектора, ми могли змінювати й очевидну важливість галузей промисловості. Наприклад, поєднуючи сільськогосподарські галузі виробництва з харчовою промисловістю, що переробляє продовольство (що звично у виробництві), ми могли робити “сільськогосподарсько засноване” виробництво більшим чим кожний з компонентів “торгівлі” чи “послуг” галузей виробництва.

Другий цікавий пункт у Таблиці 3.1 — валова продукція міста. Аналогічно, щодо концепції до валового національного продукту, валовий регіональний продукт (ВРП) може бути визначений як повне виробництво без повторення, чи як економічний продукт усіх засобів виробництва, що мешкають у регіоні. Це може також бути відзначено, як повні остаточні платежі (відрегульовані для імпорту) у місті, 20,459 мільйонів грн. Альтернативно, це — також повний кінцевий попит кінцевих споживачів продуктів міста.

У резюме, таблиця “витрати-випуск” розшукує шляхи, якими доходи течуть через економіку. Квадрант 1- це місце, де цикл витрат починається, і, де готові вироби йдуть задовольняти потреби кінцевих споживачів. Квадрант III — це місце, де запускається цикл виробництва, а домашні господарства й інші власники ресурсів, включаючи уряди, приймаючи для себе платежі, вкладають ресурси в процес виробництва. Квадрант П відслідковує відносини при виробництві, описуючи технологію виробництва в економіці. Усе це виділяє ринковий сектор економіки. Квадрант IV фіксує неринкові потоки грошей, показує закупівлі трудових ресурсів урядами, податки, оплачені домашніми господарствами, надлишки й дефіцити урядів, трансфери між урядами й іншими урядами й людьми.
^

3.3 Доходи і рахунки виробництва


Таблиця “витрати-випуск” упредметнює не тільки виміри валового регіонального продукту, але також і підсумковий набір соціальних, дохідних і виробничих рахунків міста (регіону). Подібно таблиці “витрати-випуск” безпосередньо, ці рахунки — частина подвійної системи обліку для економіки. У такий само спосіб, як і бізнесмен використовує свої рахунки, щоб організувати об'єднаний рахунок прибутків і збитків для своєї фірми, економіст використовує доход і рахунки виробництва, щоб вимірити роботу економіки і порівнювати поведінку частин економіки із стандартами.

Таблиця 3.2 — таблиця трансакцій, перебудована так, щоб підкреслити квадрант IV — сектор, у якому простежені соціальні рахунки. Ця таблиця соціальних рахунків цілком ігнорує потоки напівфабрикатів через квадрант виробництва і приглушає деталі інших квадрантів. Це підкреслює: (1) повні кінцеві платежі власникам ресурсів для вкладання у виробництво, (2) сукупний попит для кінцевих продуктів, (3) трансфери, що мають місце між первинними одиницями економіки.

Ми злегка перешикували таблицю. Ряд, що показує закупівлі від немісцевих галузей промисловості (імпорт) був переміщений вище рядів остаточних платежів. Ряд для трансферів домашнім господарствам був доданий, щоб пояснити непродуктивні безготівкові кошти людей. І один ряд “інші платежі” у Таблиці 3.1 був розширений до чотирьох, щоб показати деталі остаточних платежів і трансферів.

Шість рахунків виділені в таблиці. Рахунки одержання домашніх господарств показуються в рядах домашнього доходу і домашніх трансферів, загальна кількість яких складає персональний доход; сторона платежів деталізована в стовпці домашніх витрат. Заощадження й рахунки для інвестиційних операцій показуються в капітал-залишковому ряді (чистий прибуток, амортизація, заощадження) і інвестиційному стовпці. Рахунки місцевого, регіонального і національного урядів показуються у своїх рядах і стовпцях. Інші рахунки показуються в ряді “закупівлі від немісцевої промисловості” і стовпці “чистий експорт”.

Поміщаючи ці рахунки в одну матрицю, ми одержуємо представлення економіки в спільності і маємо можливість оцінити її чутливість.

Валовий продукт регіону (ВПР) може бути обмірюваний двома способами: підходом доходів і підходом витрат. Почнемо з підходу витрат.

^ Таблиця 3.2. Доходи й рахунки виробництва

^ Одержання рахунка

Створення оплати

Продажі виробничим секторам

Витрати домашніх господарств

Приватні інвестиції

Витрати урядів

Чистий експорт

Повний кінцевий попит

Повні платежі

Місцевого

Регіонального

Національного, оборона

Національного, інші

Закупівлі від місцевого виробництва

8527,2

8199,3

1400,4

460,9

432,3

1057

353,9

14091,3

25995

34522

Закупівлі немісцевої промисловості

8209

3778

802,4

138,8

115,8

 

 

-13044

-8209

0

Повні закупівлі від промисловості

16736

11977,3

2202,8

599,7

548,1

1057

353,9

1047,3

17786

34522

Домашній доход

11944

100

 

790,7

372,7

671

689,6

 

2624

14568

Повні закупівлі товарів і послуг

28569

12076,8

2202,5

1390,4

920,8

1728

1043,2

1097,5

20459

49028

Передачі(трансфери) домашнім господарствам

61,051,3

190,7

209,0

848,0
1299,0

1360,0

Залишковий Капітал

3019,1

871,6

 

 

 

 

 

-1688,2

-816,6

2202,5

Доход Місцевого органу влади

480,3

377,9

 

 

445,9
47,3

112,4

983,5

1463,8

Доход регіонального уряду

858,8

341,9
22,1

 

 

408,8

-55,2

717,6

1576,4

Доход національного уряду

1533,9

2197,819,1533,5

2750,4

4284,3

Зовнішні передачі(трансфери)Повні витрати

34522

15866

2202,5

1463,8

1576,5

1937

2347,3

0

25393

59915


Використовуючи витрати, ми визначаємо ВПР як регіональний випуск у ринковій вартості через вимір витрат кінцевих споживачів. Цей підхід пояснює кінцевий попит для валового продукту міста чотирма групами споживачів: домашні господарства, інвестори, уряди і приватні споживачі поза регіональною економікою. У Таблиці 3.2 ВПР відзначений як повні закупівлі товарів і послуг для кінцевого споживання і дорівнює 20,459 мільйонів грн. У порівнянні з витратами ВНП, місто витратило менше валової продукції на персональному споживанні (59.0 відсотків на відміну від 62.9 відсотків для нації), менше на приватні інвестиції (10.7, 13.5), і менше на місцевий і регіональний уряд (11.3, 12.2); вона перекрила це в обсягах національних витрат оборони (8.4, 7.5), інших національних витратах (5.0, 3.6), і в чистому приватному експорті (5.3, 0.4).

Використовуючи доходи, ми можемо досягати подібного ВПР, додаючи “одержання доходу” різних рахунків. Головне одержання заробив домашній чи персональний доход, що складається із заробітної плати, іншого трудового доходу, доходу власників, доходів від власності. Внески ділових трансферних платежів (насамперед, прострочені позички) і внески соціального забезпечення складають 14,567 мільйона грн. або 71.2 відсотка від ВПР; відповідне національне число — 75.2 відсотків. “Залишковий капітал” або заощадження бізнесу брутто виробничого сектора — 3,019 мільйонів грн. і складає 14.8 відсотків від ВПР; відповідно в національних масштабах — 9.4 відсотка. Залишковий капітал — ряд Таблиці 3.2 включає два трансфери: перший — особисті заощадження; другий — негативний запис у стовпці експорту облікового документа — 1,688 мільйонів грн. Ці “експортні” рахунки за надлишки й дефіцити різних урядів і зовнішнього світу. Багато чого з цього представляє потоки чистого прибутку й пільг споживання капіталу нерезидентним власникам підприємств і установ у місті.

Третє одержання, що буде додане до ВПР — доход місцевого органа влади від виробничого сектора. Це склало 0,480 мільйонів грн. і, відповідно, — 2.3 відсотка від ВПР. Наступний найбільший доход місцевих органів влади в місті був набір міжурядових трансферів від уряду області (багато з якого відшкодоване подібним трансфером від національного уряду уряду області). Дефіцити місцевих органів влади показуються як “експорт” (насамперед облігації), що складає 0,1124 мільйонів грн.

Четверте одержання, що буде підрахована як частина ВПР — регіональний урядовий доход від виробничого сектора – 0,859 мільйонів грн. Об'єднані регіональні й місцеві доходи з виробничих джерел складають 6.5 відсотків від ВПР, порівняно з 8.5 відсотками на національному рівні. Помітьте, що місто мало надлишок у 0,055 мільйонів грн., що уведений як негативна вартість у стовпці експорту.

Заключне одержання, що буде включене в ВПР — доход національного уряду від секторів обробки. За підсумком це складає 1,534 мільйонів грн., або 7.5 відсотків від ВПР, у порівнянні з 6.9 відсотками на національному рівні. Результат, що національний уряд витратив у місті на 0,534 мільйонів більше чим отримав у податках, пояснюється, у значній мірі, витратами на оборону.

У сумі, повні одержання й платежі кожним із шести заключних секторів в економіці були 25,393 мільйонів. Це число більше на 4,934 мільйонів ВПР. Де квадрант ІІ показує трансакції проміжної ланки у секторі виробництва, квадрант трансферів виставляє рахунок подвійних трансакцій у соціальному чи політичному секторі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (978 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации