Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Экономика города - файл 1.doc


Лекции - Экономика города
скачать (978 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc978kb.14.12.2011 08:38скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9
Реклама MarketGid:
Загрузка...

3.4 Резюме


Регіональні таблиці витрати — випуск складають рахунки потоків сум грошей через регіон, показуючи деталі щодо поводження споживача, технології виробництва, доходів і соціальних трансферів. Квадрант трансферів таблиці може бути злегка змінений, щоб показати деталі в більш традиційному підході й рахунках виробництва.

Соціальні рахунки корисні по двом причинам. Перша знаходиться на порівняннях економік; невеликий контраст міста й національної економіки говорить, що місто сильніше в торгівлі й урядових виплатах і злегка нижче національної моделі у виробництві й послугах. Друга причина знаходиться на можливостях порівняння економік через якийсь час. Але щоб показувати виконання через якийсь час, соціальні рахунки й таблиці “витрати-випуск” повинні бути побудовані на регулярній підставі міськими статистичними агентствами.
^

3.5 Контрольні питання


1. Для чого повинні бути побудовані міські економічні рахунки?

2. Визначити валовий регіональний продукт.

3. Побудувати соціальну матрицю обліку, що подібна Таблиці 3.2, для стандартної моделі економічної бази Розділу 2.

4. Представити персональний доход і валовий регіональний продукт як виміри економічного стану міста.
^

3.6. Виміри регіонального добробуту

3.6.1 Проблема з оцінками ВПР


Рахунки Валового продукту міста або регіону були встановлені для безлічі міст і регіонів, при використанні розмаїття методів..

Оцінки Валового продукту регіону були зібрані з усіх джерел, доступних міському відділу статистики. Одна гарна річ щодо цього центрального джерела — що рахунки по 50 штатів, сполучені з рахунками по нації у цілому.

Наступне твердження показує формальне розходження між “Валовим Регіональним Продуктом” (ВРП) і “Валовим Продуктом Регіону” (ВПР), як розходження між ВНП і ВВП. Це рівняння показує розвиток ВРП і те, як ВПР відрегульований на чисті платіжні фактори (включаючи прибуток).

^ ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ РЕГІОНУ

ВІДНЯТИ ПРОЦЕНТИ Й ДИВІДЕНДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

ПЛЮС ПРОЦЕНТИ І ДИВІДЕНДИ, ЩО НАДХОДЯТЬ ВІД НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

ВІДНЯТИ ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЩО ЗАРОБЛЕНА НЕ ЖИТЕЛЯМИ РЕГІОНУ

^ ПЛЮС ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЗАРОБЛЕНА ЖИТЕЛЯМИ

ДОРІВНЮЄ ВАЛОВОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ

ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ — повна вартість товарів і послуг, зроблених засобами виробництва, що належать резидентам області; ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ РЕГІОНУ — повна вартість виробництва в регіоні.

На відміну від України, у Сполучених Штатах ВНП більший чим ВВП — вони мають більше за кордоном, чим інші заробляють у них.

Тому що люди завжди плутають довгі назви, ми тільки йдемо вперед і плутаємо речі для початку і перейменовуємо валовий продукт регіону як валовий регіональний продукт.

ВПР = ВРП
^

3.7.2 Використання персональних оцінок доходу


Проблеми, що пов'язані з оцінкою потоків доходу від капіталу від одного регіону до іншого, серйозні. Ми не можемо організовувати точну статистику по власності великих багато-регіональних і багатонаціональних корпорацій і, таким чином, аналізувати потоки дивідендів і відсотків через регіональні границі.

У результаті цієї перешкоди, ми, звичайно, розглядаємо персональний доход як кращу міру індивідуального добробуту. Значні дані, щодо поїздок із трудовою метою через границі регіону дозволяють оцінити вклад резидентів і нерезидентів, що вирішує частину ВРП/ВПР проблеми.

^

Розділ 4. Логіка моделей “витрати — випуск”

4.1 Вступ


Логіка моделей “витрати — випуск” аналогічна логіці моделей економічної бази, і вимагає тільки розширення математичної складності від простої алгебри до матричної алгебри. Головні складності моделей витрати — випуск перебувають у розробці схем управління масивними наборами даних, що вимагаються для побудови цих моделей.

Ми продовжуємо тут повторювати процес, розвинений у Розділі 3, щоб організувати найпростішу з моделей — “виробництво-виробництву”. У наступному розділі, ми розглянемо систему множника, що зв'язаний з цією моделлю. Після цього етапу роботи з моделлю і її використання, ми повернемося до процесу створення системи “витрати-випуск”. На той час ми будемо розуміти систему досить для розробки комплексної системи обліку “товар-виробництво”. Ця система тепер рекомендується Організацією Об'єднаних Націй.
^

4.2 Пояснення моделі: аналіз через опис


У той час як таблиця трансакцій описує економіку і видає цікаву інформацію для встановленого часу, саме по собі це не має ніякого аналітичного змісту. Тобто, це не дозволяє нам відповідати на питання щодо реакції економіки на зміни. Спочатку представимо таблицю трансакцій економіки, що знаходиться в рівновазі, і будемо піддавати її впливу (наприклад, збільшення туризму, чи скорочення витрат на оборону). Коли наслідки впливу пройшли через економіку, виникає питання: “Що буде її новим “положенням рівноваги”?”. Іншими словами, які галузі промисловості будуть зростати, чи скорочуватися і, чий доход, чи зайнятість зміняться? Такий аналіз вимагає створення економічної моделі, яку ми і почнемо будувати.
^

4.3 Підготовка таблиці трансакцій: економіка закрита щодо домашніх господарств


Ми переконалися, що важливо включити в міжгалузеву структуру всі економічні діяльності, що роблять закупівлі, насамперед, на основі своїх доходів (Квадрант П). Ці діяльності називаються ендогенними, оскільки їхнє поводження визначене в межах системи. Інші діяльності, типу витрат національного уряду, чи експорту, засновані на рішеннях, що зроблені поза системою, і називаються позасистемними діяльностями. Діяльності, що позначені як “галузі виробництва”, звичайно, розглядаються як ендогенні, а ті, котрі позначені як “сектори кінцевого попиту” розглядаються як позасистемні. Але іноді не легко сортувати діяльності. Розглянемо сектор домашнього господарства. У той час, як він традиційно класифікується сектором кінцевого попиту, із ним часто обертаються в регіональних економічних моделях як із “виробництвом”. Домашні господарства продають робочу силу, компетентності і приватні ресурси; вони одержують заробітну плату, дивіденди, орендні платежі, доходи від володіння і т. д. За отримані доходи вони купують продовольство, одяг, автомобілі, житло, послуги й інші споживчі товари. Перевершує їх на повних витратах тільки виробничий сектор. У цьому відношенні, сектор домашнього господарства — очевидно критична частина економіки міста або регіону. Тому ми переміщаємо ряд і стовпець домашнього господарства в міжгалузеву частину таблиці трансакцій і працюємо з домашніми господарствами як з іншим виробництвом. Сектор домашнього господарства стає шостим “виробництвом” у таблиці агрегування (Таблиця 4.1).

^ Таблиця 4.1. Гіпотетичні міжгалузеві трансакції з ендогенним сектором домашнього господарства

^ Сектор покупок

Сектор продажів

Видобуток (1)

Будівництво (2)

Промисловість (3)

Торгівля (4)

Послуги (5)

Витрати Домашнього господарства (7)

Повний виробничий попит (6)

Інший місцевий кінцевий попит (8)

Експорт (9)

Повний кінцевий попит (10)

Повний попит (11)

Видобуток (1)

183

31

599

6

73

99

991

88

596

684

1674

Будівництво (2)

1 4

1

43

14

293

0

364

1803

353

2155

2520

Промисловість (3)

142

414

1390

110

356

1275

3687

1 130

9344

10474

14162

Торгівля (4)

52

224

520

72

257

2563

3689

1 61

970

1131

4820

Послуги (5)

102

221

862

558

1990

4262

7996

523

2828

3351

11347

Домашні господарства (7)

595

665

3696

2385

4603

100

12043

2524

0

2524

14567

Повні місцеві витрати (6)

1088

1556

7110

3145

7572

8299

28770

6228

14091

20319

49090

Інші платежі (8)

261

191

1624

1365

2402

3789

9632

(943.2)

(1097.5)

0

5842

Імпорт (9)

325

773

5428

31 1

1372

3778

1 1987

1057

-12994

-11937

50

Повні остаточні платежі (10)

586

964

7051

1675

3775

7567

21619

3581

-12994

-9413

20459

Повні витрати (11)

1674

2520

14162

4820

11347

15866

50389

7285

1097

20459

54982


Регіональні влади і місцевий орган влади (вони включені в “інший кінцевий попит” і “інші остаточні платежі” в агрегованій таблиці) також важко сортувати. Зараз, насамперед для простоти, залишаємо їх у позасистемній частині таблиці, хоча вони іноді включаються в ендогенну частину таблиці в детальних моделях прогнозу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (978 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации