Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекції по ЕММ + Презентация - файл ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.doc


Лекції по ЕММ + Презентация
скачать (23610.5 kb.)

Доступные файлы (44):

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.doc273kb.10.10.2010 23:19скачать
Збірник завдань на розрахункову роботу з економіко-математичного моделювання.doc1009kb.27.09.2010 16:55скачать
Зразок виконання та оформлення розрахунковоЇ роботи.doc1331kb.23.05.2009 20:31скачать
Індивідуальне завдання на контрольну роботу з економіко-математичного моделювання.docскачать
ЛК.01 - Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.doc278kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.02 - Введення в оптимізаційні економіко-математичні моделі.doc673kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.03 - Задача лінійного програмування та методи її розв’язування.doc2119kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.04 - Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування.doc765kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.05 - Введення в теорію двоїстості.doc771kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.06 - Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.doc403kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.07 - Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей.doc188kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.08 - Цілочислове лінійне програмування.doc642kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.09 - Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.doc903kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.10 - Квадратичне програмування.doc594kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.11 - Аналіз та управління ризиком в економіці.doc646kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.12 - Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.doc440kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.13 - Ризик у відносному вираженні.doc786kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.14 - Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.doc216kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.15 - Економетричний аналіз лінійної функції парної регресії.doc729kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.16 - Лінійні моделі множинної регресії.doc320kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.17 - Економетричний аналіз лінійної функції множинної регресії.doc183kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.18 - Узагальнені економетричні моделі.doc456kb.26.09.2010 21:59скачать
ЛК.19 - Економетричні моделі динаміки.doc201kb.26.09.2010 21:59скачать
ПЕРЕЛІК_РЕКОМЕНДОВАНОЇ_.doc46kb.11.02.2010 15:43скачать
ЛЕКЦІЯ 10 - ОПУКЛЕ ПРОГРАМУВАННЯ.ppt729kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 11 - АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ЕКОНОМІЦІ.ppt611kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 12 - СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ.ppt981kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 13 - СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ.ppt504kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 14. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ.ppt1007kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 15. Економетричний аналіз лінійної функції парної регресії.ppt1770kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 16 ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ.ppt1987kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 17 ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ.ppt543kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 18 - УЗАГАЛЬНЕНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ.ppt920kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 19. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДИНАМІКИ.ppt1816kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ.ppt652kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 2. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ.ppt685kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 3. ЗАДАЧА ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ.ppt894kb.10.10.2010 23:15скачать
ЛЕКЦІЯ 4. СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.ppt804kb.10.10.2010 23:16скачать
ЛЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ ДВОЇСТОСТІ.ppt681kb.10.10.2010 23:16скачать
ЛЕКЦІЯ 6. АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ.ppt701kb.10.10.2010 23:16скачать
ЛЕКЦІЯ 7 - ПІСЛЯОПТИМІЗАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.ppt863kb.10.10.2010 23:16скачать
ЛЕКЦІЯ 8 - ЦІЛОЧИСЛОВЕ ПРОГРАМУВАННЯ.ppt1061kb.10.10.2010 23:16скачать
ЛЕКЦІЯ 9 - НЕЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ.ppt661kb.10.10.2010 23:16скачать
Методика оцінки ризиків залучення банку до легалізації злочинних доходів.ppt260kb.10.10.2010 23:16скачать

содержание

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.doc
ДСТУ 3008-95

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО

Інститутом прикладної інформатики (ІПрIн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ); Головним відділом стандартиза­ції Технічного центру НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 p.

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5966:1982 “Documentation – Presentation of scientific and technical reports”

^ 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. НАН України (керівник
розробки); Н. Шокол; О. Крючко; М. Єрмошенко, д-р екон. наук; Г. Крайчинська; Ю. Поліщук, канд. техн. наук; А. Сумарєв

ЗМІСТ

^ ПЕРЕДМОВА II

ВСТУП 4

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 6

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ 6

2.1 Структура звіту 6

2.2 Вступна частина 8

2.3 Основна частина 8

2.4 Додатки 8

2.5 Матеріал у кінці звіту 8

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту 8

^ 3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ 9

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) 9

3.2 Титульний аркуш 10

3.3 Список авторів 10

3.4 Реферат 10

3.5 Зміст 12

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 12

3.7 Передмова 12

^ 4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ 13

4.1 Вступ 13

4.2 Суть звіту 13

4.3 Висновки 14

4.4 Рекомендації 14

4.5 Перелік посилань 14

^ 5 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ 15

5.1 Призначення додатків 15

5.2 Типи додатків 15

6 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ 15

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 16

7.1 Загальні вимоги 16

7.2 Нумерація томів (книг) і частин 18

7.3 Нумерація сторінок звіту 18

7.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 18

7.5 Ілюстрації 19

7.6 Таблиці 20

7.7 Переліки 21

7.8 Примітки 22

7.9 Виноски 22

7.10 Формули та рівняння 23

7.11 Посилання 24

7.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) 24

7.13 Титульний аркуш 24

7.14 Список авторів 27

7.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів 28

7.16 Додатки 28

7.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) 29

Додаток А
(довідковий) 30

Приклад складення реферату на звіт про НДР 30

РЕФЕРАТ 30

Додаток Б
(довідковий) 31

Приклад змісту першої частини звіту,
який складається з кількох частин 31

Додаток В
(довідковий) 32

Приклади оформлення титульних аркушів 32

В.1 Титульний аркуш першої частини звіту 32

В.2 Титульний аркуш другої частини звіту 33

В.3 Титульний аркуш звіту про ДКР для випадку,
якщо звіти випускаються окремими томами зібрання 34

В.4 Титульний аркуш звіту про ДКР (із зібрання звітів),
якщо титульний аркуш має продовження 35

Додаток Г
(довідковий) 40

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР 40

ВСТУП


Державний стандарт України “Документація. Звіти складають у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” гармонізо­ваний з міжнародним стандартом ISO 5966:1982 “Documentation – Pre­sentation of scientific and technical reports”, який використовують у своїй роботі фахівці таких найбільш передових і розвинених країн, як США, Японія, Франція, ФРН, Канада, Нідерланди, Бельгія та ін.

Цей стандарт має такі відмінності та основні переваги над ГОСТ 7.32-91:

 • розширення галузі застосування стандарту;

 • забезпечення повноти бібліографічного, реферативного та пов­ного описів звітів;

 • подальша формалізація звітів відповідно до вимог інформацій­них технологій;

 • надання можливості прийняття альтернативних рішень під час складання й оформлення звітів;

 • у звіт, відповідно до ISO 5966:1982, введено дискусійний розділ, у якому можна розвивати нові аспекти звітної роботи та інтерпре­тувати або коментувати результати і причини, на підставі яких зроблено висновки і рекомендації;

 • стандарт враховує історичні традиції та норми української мови, зокрема, щодо подання прізвищ та імен авторів тощо.

В стандарті враховані багаторічні усталені традиції щодо подання і оформлення звітів.
Д^ ЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Структура і правила оформлення

ДОКУМЕНТАЦИЯ.

^ ОТЧЕТЬI В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Структура и правила оформления

DOCUMENTATION.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS

Structure and rules of putting into official form

Чинний від 1996-01-01
^

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи.

Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники тощо.
^

2 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

2.1 Структура звіту


2.1.1 Звіт умовно поділяють на:

 • вступну частину;

 • основну частину;

 • додатки;

 • матеріал у кінці звіту.

2.1.2 Структурну схему звіту наведено на рисунку 1.

^
2.2 Вступна частина


2.2.1 Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинки);

 • титульний аркуш;

 • список авторів;

 • реферат;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

 • передмову.

2.2.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту – відповідно до розділу 3.
^

2.3 Основна частина


2.3.1 Основна частина містить такі структурні елементи:

 • вступ;

 • суть звіту;

 • висновки;

 • рекомендації;

 • перелік посилань.

2.3.2 Вимоги до структурних елементів основної частини звіту – відповідно до розділу 4.

2.4 Додатки


2.4.1 Додатки розміщують після основної частини звіту.

2.4.2 Вимоги до додатків – відповідно до розділу 5.
^

2.5 Матеріал у кінці звіту


2.5.1 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент “Об­кладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)”.

2.5.2 Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) – від­повідно до розділу 6.
^

2.6 Вимоги до подання структурних елементів звіту


2.6.1 Структурні елементи “Титульний аркуш”, “Реферат”, “Вступ”, “Суть звіту”, “Висновки”, що виділені в 2.2.1, 2.3.1 напівгрубим шрифтом, є обов’язковими.

2.6.2 Структурні елементи “Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)”, “Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)” подають у разі видання звіту.
^

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

3.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)


3.1.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

3.1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

3.1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

 • ідентифікатори звіту;

 • міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або між­народний стандартний номер серіального видання (ISSN);

 • відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організа­цію) або фізичну особу;

 • повну назву документа;

 • ім’я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);

 • рік видання звіту;

 • ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розповсюджуватиме звіт;

 • спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому (сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;

 • обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно.

3.1.4 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важ­ливих спеціальних записів, наведених у 3.1.3.

3.1.5 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
^

3.2 Титульний аркуш


3.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

3.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послі­довності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або між­народний номер серіального видання (ІSSN) – наводять для звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно);

ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв’язок даного звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва кон­ференції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно.
^

3.3 Список авторів


3.3.1 Список авторів вміщують безпосередньо за титульним арку­шем, починаючи з нової сторінки.

3.3.2 У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

3.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

3.4 Реферат


3.4.1 Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

3.4.2 Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

3.4.3 Тексту реферату при виданні звіту передує повний бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

3.4.4 Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі виставляються).

3.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію i, як правило, у такій послідовності:

 • ­об’єкт дослідження або розроблення;

 • мета роботи;

 • методи дослідження та апаратура;

 • результати та їх новизна;

 • основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

 • ступінь впровадження;

 • взаємозв’язок з іншими роботами;

 • рекомендації щодо використання результатів роботи;

 • галузь застосування;

 • економічна ефективність;

 • значущість роботи та висновки;

 • прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутня відомості, випускають.

3.4.6 Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, i, бажано, щоб він уміщувався на сторінці формату А4.

3.4.7 У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв’язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

3.4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, i умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

3.4.9 Приклад складання реферату наведено в додатку А.

3.5 Зміст


3.5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

3.5.2 До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік поси­лань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

3.5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може бути подано зміст усього звіту.

3.5.4 Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), по­в’яза­ними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього зібрання звітів.

3.5.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

3.5.6 Приклад змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, наведено в додатку Б.
^

3.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів


3.6.1 Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, сим­воли, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх розшифровку.

3.7 Передмова


3.7.1 Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови для даної роботи тощо. Передмову вміщують у кінці вступної частини після переліку умовних позначень, символів, одиниць, ско­рочень і термінів, починаючи з нової сторінки.

Передмову може бути розміщено на внутрішньому боці обкладинки (сторінка 2 обкладинки).

3.7.2 Якщо звіт поділений на дві i більше частин, передмову складають до всього звіту і вміщують у першій частині.

Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), що пов’я­зані між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.
^

4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

4.1 Вступ


4.1.1 У вступі коротко викладають:

 • оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’я­зані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

 • світові тенденції розв’язання поставлених задач;

 • актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

 • мету роботи та галузь застосування;

 • взаємозв’язок з іншими роботами.

4.1.2 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи повинні наводитись цілі і задачі роботи на цьому етапі та їх місце у вико­нуваній роботі в цілому.

4.1.3 У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх про­міжних звітів.

4.1.4 Вступ розташовують на окремій сторінці.
^

4.2 Суть звіту


4.2.1 Суть звіту – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; харак­теристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

4.2.2 Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

4.2.3 Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, математичні – у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмета математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

4.2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Роз­діли можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

4.2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять висновки і рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, котрі мають дискусійний характер. Дискусійні підроз­діли можуть бути включені у розділи, в яких описуються результати роботи.

4.2.6 У звіті треба використовувати одиниці SI.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, переведення їх в одиниці SI обов’язкове лише за умови викладення найважливіших положень звіту.

4.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець – юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

4.3 Висновки


4.3.1 Висновки вмішують безпосередньо після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

4.3.2 У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботі або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значу­щість роботи.

4.3.3 Текст висновків може поділятись на пункти.

4.4 Рекомендації


4.4.1 У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

4.4.2 Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

4.4.3 У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефектив­ного використання результатів дослідження чи розроблення.

4.4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути пов­ністю підтверджені звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові роз­рахунки, які наводять у додатку.

4.4.5 Текст рекомендацій може поділятись на пункти.
^

4.5 Перелік посилань


4.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

4.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

4.5.3 За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.
^

5 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ

5.1 Призначення додатків


5.1.1 У додатках вміщують матеріал, який:

 • є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

 • не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є не­обхідним для фахівців даної галузі.
^

5.2 Типи додатків


5.2.1 У додатки можуть бути включені:

 • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, мікрофіші; проміжні математичні докази, формули, ро­зрахунки; протоколи випробувань; висновок метрологічної експерти­зи; копія технічного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

 • додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес;

 • опис нової апаратури і приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.

5.2.2 У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних докумен­тів. одержаних у результаті виконання роботи, що оформлені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
^

6 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ


6.1 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) має внутрішній і зовнішній боки (сторінки 3 і 4 обкладинки).

6.2 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 3 обкладинки) може вико­ристовуватись для розміщення списку організацій, що розповсюджують звіт (якщо цю інформацію не наведено на сторінках 1 і 2 обкладинки), а також іншої інформації, необхідної для одержання звіту.

6.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 4 обкладинки) може ви­користовуватись для розміщення вихідних відомостей.

6.4 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
^

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

7.1 Загальні вимоги


7.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

7.1.2 Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм).

7.1.3 Звіт виконують машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом репрографії.

3а машинописного способу виконання звіт друкують через півтора інтервали; за машинного – з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм.

Допускається окремі частини звіту виконувати різними способа­ми – машинописним або машинним.

7.1.4 Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

7.1.5 Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У звіті мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту.

7.1.6 Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

7.1.7 Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним спо­собом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

7.1.8 Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати можливість виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які під­лягають мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репро­графії та мікрографії.

7.1.9 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

7.1.10 Скорочення слів і словосполучень у звіті – відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

7.1.11 Структурні елементи “СПИСОК АВТОРІВ”, “РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИ­НИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ”, “ПЕРЕДМОВА”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “РЕКОМЕНДАЦІЇ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ” не ну­мерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

7.1.12 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

7.1.13 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

7.1.14 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід по­чинати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

7.1.15 Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам.

7.1.16 Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

7.1.17 Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

 • за машинописного способу – не менше, ніж три інтервали;

 • за машинного способу – не менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома за­головками приймають такою, як у тексті.

7.1.18 Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

7.1.19 Оформлення тексту, ілюстрацій і таблиць за машинного способу їх виконання повинно відповідати вимогам цього стандарту з урахуванням можливостей комп’ютерної техніки.

7.1.20 У разі видання звіту його оформлення має відповідати вимогам чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи та цього стандарту.
^

7.2 Нумерація томів (книг) і частин


7.2.1 Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою, зручно групувати їх у зібрання, об’єднане однією спільною назвою. У цьому разі кожний звіт ідентифікується як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи (книги) звітів у цьому разі нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, том 1, том 2 і т. д.

7.2.2 Звіт допускається поділяти на частини. У цьому випадку частини зберігають одну й ту ж назву роботи і звіту. Ці частини нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т. д.
^

7.3 Нумерація сторінок звіту


7.3.1 Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержу­ючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

7.3.2 Якщо звіт поділяють на частини, нумерація сторінок у другій та наступних частинах має продовжуватися, наприклад, частина 1: C. 1–123; частина 2: С. 124–235.

Якщо різні звіти випускаються окремими томами (книгами), по­в’яза­ними між собою однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): C. 1–90; звіт Б (том 2): C. 1–150.

7.3.3 Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

7.3.4 Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, вклю­чають до загальної нумерації сторінок звіту.
^

7.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів


7.4.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

7.4.2 Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

7.4.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.

7.4.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та поряд­кового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку, не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

7.4.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, поряд­кового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

7.4.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

7.5 Ілюстрації


7.5.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

7.5.2 Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

7.5.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской документации” та “Единой системы программной документации”.

7.5.4 Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути на­клеєні на аркуші білого паперу формату А4.

7.5.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Ри­сунок 3.1 – Схема розміщення”.

7.5.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового но­мера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

7.5.7 Якщо у звіті вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами 7.5.6.

7.5.8 Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позна­чають: “Рисунок __, аркуш __”.

7.5.9 Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

7.6 Таблиці


7.6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунка 2.
Таблиця _____________ _____________________________________________

номер назва таблиці

Головка
Заголовки граф
Підзаголовки графРядки
(горизонтальні
рядки)

Боковик (графа для заголовків рядків)Графи (колонки)
Рисунок 2
7.6.2 Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

7.6.3 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту.

7.6.4 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

7.6.5 Якщо у звіті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами 7.6.4.

7.6.6 Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

7.6.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну ча­стину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її го­ловку і бокових.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх араб­ськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово “Таблиця __” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці __” з зазначенням номера таблиці.

7.6.8 Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а під­заголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

7.6.9 Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

7.6.10. Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

7.6.11 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

7.7 Переліки


7.7.1 Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

7.7.2 Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

“а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини”.

7.7.3 Переліки першого рівня деталізації друкують малими літе­рами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

7.8 Примітки


7.8.1 Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

7.8.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

7.8.3 Одну примітку не нумерують.

Слово “Примітка” друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова “Примітка” ставлять крайку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Приклад

Примітка _____________________________________________________________
7.8.4 Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифра­ми з крапкою. Після слова “Примітки” ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

Приклад

Примітки:

1. _______________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

_________________________________________________________________

7.9 Виноски


7.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таб­лицях, допускається оформляти виносками.

7.9.2 Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді араб­ських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

7.9.3 Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання звіту через один інтервал, за машинного способу – з мінімальним міжрядковим інтервалом.

Приклад

Цитата в тексті: “Він базується на використанні інтуїтивного прогнозування за методом Дельфи1)”.

Відповідне подання виноски:
1)У стародавньому місті Дельфи жерці змагались у пророкуванні майбутнього. Метод, який названо ім’ям цього міста, спочатку використовувався для “прорікання” часу настання події, що прогнозувалася. Він не допускає прямих контактів між екс­пертами.
^

7.10 Формули та рівняння


7.10.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути зали­шено не менше одного вільного рядка.

7.10.2 Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

7.10.3 Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

Приклад

“Відомо, що
(3.1)
де М1, М2 математичне очікування;

 – середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]”.

7.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок до­пускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак “х”.

7.10.5 Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 7.10.2.

7.10.6 Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад
і , (1.1)

і . (1.2)

7.11 Посилання


7.11.1 Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати поряд­ковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у роботах [1-7] ...”.

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: “... у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70 % [6]1)”.

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. – М.: Мир, 1983. – С. 66-76.

Відповідне подання виноски:
1)[6] Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. – М.: Мир, 1983. – С. 66-76.
7.11.2 При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх но­мери.

При посиланнях слід писати: “... у розділі 4 ...”, “... дивись 2.1 ...”, “... за 3.3.4 ...”, “... відповідно до 2.3.4.1 ...”, “... на рис. 1.3 ...” або “... на рисунку 1.3 ...”, “... у таблиці 3.2 ...”, “... (див. 3.2) ...”, “... за формулою (3.1) ...”, “... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...”, “... у додатку Б ...”
^

7.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)


7.12.1 Оформлення обкладинки (сторінки 1 і 2 обкладинки) – відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
^

7.13 Титульний аркуш


7.13.1 Інформацію, що подається на титульному аркуші, допус­кається розташовувати в будь-якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

7.13.2 Обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності по­дають за формою та позицією згідно з вимогами відповідних органів.

7.13.3 Ідентифікатори звіту розташовують у такій послідовності:

 • індекс УДК – за таблицями Універсальної десяткової класи­фікації;

 • індекси МКВ (Міжнародної класифікації винаходів) та МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг) – за їх наявності;

 • код продукції (КП) – за класифікатором продукції;

 • номер держреєстрації;

 • напис “Інв. №”.

Ідентифікатори, за винятком інвентарного номера, проставляє ви­конавець роботи.

Ідентифікатори проставляють один під одним.

7.13.4 Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) наводять відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

7.13.5 Відомості про виконавця роботи – юридичну особу (орга­нізацію) або фізичну особу містять:

а) для юридичної особи (організації) – виконавця роботи:

1) назву міністерства (відомства) або іншого структурного ут­ворення, до системи якого належить організація;

2) повну і скорочену назву організації;

3) поштову адресу;

4) номери телефонів і телексного зв’язку (за необхідності);

б) для фізичної особи – виконавця роботи:

1) ім’я (або першу літеру імені з крапкою) та прізвище (по батькові – за бажанням автора);

2) домашню адресу.

Відомості про виконавця роботи, починаючи з поштової адреси, друкують у рядок, відокремлюючи одне від одного крапкою з комою, і розташовують переважно у верхній частині сторінки.

7.13.6 Гриф затвердження оформлюють лише у випадках, коли виконавцем роботи є юридична особа (організація).

Гриф затвердження складається зі слова “ЗАТВЕРДЖУЮ”, посади з зазначенням назви організації, вченого ступеня, вченого звання особи, що затвердила звіт, особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери імені з крапкою) та прізвища, і дати затвердження звіту. Тут же проставляють печатку організації, що затвердила звіт.

Гриф затвердження розташовують, як правило, з правого боку сторінки.

Гриф погодження складається зі слова “ПОГОДЖЕНО”, посади з зазначенням назви організації, вченого ступеня, вченого звання особи, що погодила звіт, її особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери імені з крапкою) та прізвища, дати погод­ження, печатки організації, що погодила звіт.

Якщо погодження проводилось листом, слід указувати скорочену назву організації, що погодила звіт, вихідний номер та дату листа.

Гриф погодження розташовують, як правило, з лівого боку сто­рінки.

Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 жовтня 1993 року слід оформлювати так: 1993.10.01 або 93.10.01. Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 29 січня 1993 року.

7.13.7 Повна назва документа містить:

а) назву документа – слово “ЗВІТ” (друкують великими літерами посередині рядка);

б) вид і назву роботи (в тому числі умовну, якщо є), за резуль­татами проведення якої підготовлено звіт.

Вид роботи друкують великими літерами, назву роботи – малими з першої великої;

в) шифр роботи (якщо є);

г) назву звіту – друкують великими літерами.

Якщо назва роботи і назва звіту збігаються, назву роботи друкують великими літерами і ця назва послуговує водночас назвою звіту.

В разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між собою спільною темою (зібрання звітів), кожний такий звіт повинен мати назву роботи – спільну для всіх томів (книг) та назву звіту – індивідуальну для кожного тома (книги).

Якщо звіт складається з двох і більше частин, кожна частина повинна мати однакові для всіх частин назви роботи і звіту.

Приклади

Океанографія Чорного моря
СОЛОНІСТЬ
Том 3Два звіти з зібрання,
яке охоплено спільною назвою

Океанографія Чорного моря
ТЕЧІЇ
Том 5
Океанографія Чорного моря
БАТІМЕТРІЯ
Том 6
Частина 1Дві частини одного звіту

Океанографія Чорного моря
БАТІМЕТРІЯ
Том 6
Частина 2
ДОДАТКИ

д) вид звіту – заключний або проміжний (друкують малими літерами в дужках посередині рядка);

ж) номер тома (книги) – якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), і/або номер частини – якщо звіт складається з кількох частин; друкують посередині рядка;

з) назву частини (якщо є) друкують після номера частини посе­редині рядка великими літерами.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша (вид і назва роботи, назва звіту, назва частини звіту) не допускаються.

7.13.8 Підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи, оформлюють таким чином: ліворуч указують посади, вчені ступені, вчені звання керівника підрозділу організації – виконавця роботи і керівника роботи, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали звіт; нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

У разі, якщо виконавцем роботи с фізична особа, на титульному аркуші вміщують підпис, ім’я (або першу літеру імені з крапкою) та прізвище фізичної особи.

Якщо на титульному аркуші не розміщуються всі необхідні підписи, допускається переносити їх на наступну сторінку. На цю ж сторінку переносяться усі наступні дані. У цьому випадку на першій сторінці титульного аркуша внизу праворуч роблять запис: “Продовження на наступній сторінці”, на наступній сторінці вгорі праворуч указують: “Продовження титульного аркуша”.

7.13.9 Рік складення (затвердження) звіту вміщують посередині рядка в нижній частина титульного аркуша.

7.13.10 Дату пріоритету автора на титульному аркуші вказують, використовуючи вираз: “Рукопис закінчено...” з подальшим зазна­ченням дати словесно-цифровим способом (число, місяць, рік).

7.13.11 У спеціальних записах наводять, наприклад, назву кон­ференції, де було представлено роботу, з зазначенням дати і місця проведення, або, якщо звіт був підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня, в кінці титульного аркуша вказують: “Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня...”, або зазначають факт розгляду ре­зультатів роботи Вченою чи Науково-технічною радами та ін.

7.13.12 Якщо звіт складається з двох і більше частин, кожна частина повинна мати титульний аркуш, у цьому разі на титульному аркуші другої й наступних частин наводять усі дані за 3.2.2 за винятком наведених у переліках д), к), м), н) за 3.2.2.

7.13.13 Приклади оформлення титульних аркушів наведено в до­датку В.
^

7.14 Список авторів


7.14.1 Імена та прізвища, посади, вчені ступені, вчені звання авторів у списку розміщують стовпцем. Ліворуч указують посади, вчені ступені, вчені звання, далі залишають вільне місце для особистих підписів, праворуч указують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища авторів. Біля кожного прізвища в дужках указують фактичну частину звіту, підготовлену конкретним автором.

Якщо автор працює в іншій організації (що відрізняється від тієї, де складено звіт), там же в дужках наводять назву цієї організації.

Якщо до списку авторів включено фізичну особу, у дужках (після назви виконаної нею частини звіту) вказують її домашню адресу.

7.14.2 Приклад оформлення списку авторів наведено в додатку Г.
^

7.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів


7.15.1 Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абет­ковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, ско­рочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

7.16 Додатки


7.16.1 Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

7.16.2 Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово “Додаток __” і велика літера, що позначає до­даток.

7.16.3 Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною звіту, такий додаток повинен мати титульний аркуш, у якому подають всі дані за 3.2.2 за винятком наведених у переліках д) і к) (наведене у переліках м) і н) подають на розсуд автора (авторів) додатка).

Титульний аркуш такої частини оформлюють згідно з вимогами 7.13, у цьому разі після номера частини повинні бути надруковані великими літерами слово “ДОДАТОК __” та його назва (якщо є) (див. додаток В.2), або слово “ДОДАТКИ”.

Якщо додаток (оформлюваний як частина звіту) підготовлено ін­шим автором (авторами), ніж основний текст звіту, і його не перед­бачається перетворити в самостійний звіт, всі дані, що подаються на титульному аркуші додатка, наводять, відносячи їх тільки до автора (авторів) додатка, а у списку авторів подають відповідне згадуваний щодо автора (авторів) додатка.

7.16.4 Додатки слід позначати послідовно великими літерами укра­їнської абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як додаток А.

7.16.5 Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

7.16.6 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог 7.4. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

7.16.7 Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, ри­сунок Г.З – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: “... на рисунку А.2 ...”, “... на рисунку А.1 ...” – якщо рисунок єдиний у додатку А; “... в таблиці 5.3 ...”, або “... в табл. Б.3 ...”; “... за формулою (В.1) ...” в “... у рівнянні (Г.2) ...”.

7.16.8 Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформлюють і нумерують відповідно до вимог 7.7, 7.8, 7.9.

7.16.9 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розгля­датися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку по­силань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

7.16.10 Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до доку­мента даного виду, його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині дру­кують слово “ДОДАТОК __” і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нуме­рацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок доку­мента).
^

7.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)


7.17.1 Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) – згідно з вимогами чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
^

Додаток А
(довідковий)

Приклад складення реферату на звіт про НДР

РЕФЕРАТ


Звіт про НДР: 379 с., 5 рис., 2 табл., 2 додатки, 18 джерел.

Об’єкт дослідження – пластини кремнію, на яких виготовлені фотоперетворювачі.

Мета роботи – визначення впливу структурних дефектів у кремнії на електричні характеристики фотоперетворювачів і пошук опти­мальної методики дослідження р-п переходів.

Метод дослідження – статистичний аналіз електричних характеристик.

Дефекти, що найбільше погіршують к.к.д. фотоперетворювачів, це: включення другої фази, дефекти упаковки, дислокації з густиною, що перевищує 1,5·10-4 г/см3. Встановлено, що пластини фотоперет­ворювачів з високим значенням к.к.д. мають хорошу структуру; показано, що домішкові хмари і преципітати не чинять такого шкід­ливого впливу на електричні властивості фотоперетворювачів; вияв­лено, що виділення другої фази, дефекти упаковки, велике забруд­нення кремнієвих пластин неконтрольованими домішками погіршують електричні характеристики фотоперетворювачів; показано, що візуалізація р-п переходів може бути здійснена в режимі вторинної електронної емісії; запропонована оптимальна методика використання растрового електронного мікроскопа для візуалізації р-п переходу, його профілю, структурних дефектів.

Результати НДР упроваджені в технології виробництва кремнієвих пластин, що застосовуються в сонячних батареях.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – по­шук оптимальної технології виробництва пластин без дефектів.

^ КРЕМНІЙ, ПЛАСТИНИ, ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ, ДЕФЕКТИ,
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ р-п ПЕРЕХОДУ.

Умови одержання звіту: за договором. 252171, Київ-171, вул. Горького, 180, УкрІНТЕI.
^

Додаток Б
(довідковий)

Приклад змісту першої частини звіту,
який складається з кількох частин


Зміст

Частина 1

Перелік умовних позначень, символів, одиниць,
скорочень і термінів……………..........………………………………...…………………..

5

Вступ…………………………………………………………………………............…………….

6

1 Огляд праць з електронного документообігу………...............……………..

9

2 Постановка задачі створення макету гіпертекстової системи
для підтримки електронного документообігу….…................................…...

11

3 Модель електронного документообігу……………………………..........……..

13

4 Архітектура гіпертекстової системи для електронного
документообігу………………………………………………………………..........………

15

4.1 Подання текстових і графічних документів
у вигляді об’єктів гіпертексту………………………..…………….....……….

15

4.2 Зберігання і пошук гіпердокументів………………………………...……..

16

4.2.1 Підсистема зберігання і пошуку гіпердокументів……...…....

16

4.2.2 Пошук об’єктів гіпертексту в інтерактивному
режимі і в режимі запиту……….……………………………….........…..

17

Частина 2
5 Приклад гіпертекстової системи електронного
документообігу…………………………………………………………..........………………

22

Висновки………………………………………………………………………………………….

42

Перелік посилань………………………………………………………………….…………

43

Додаток А Опис макета гіпертекстової системи “Ділові листи” ........

45

Рисунок 1.1 Приклад концептуального типу ЛИСТ – ОФЕРТА..........

10

Рисунок 1.2 Компліментарна база даних…………………..........……………….

16
^

Додаток В
(довідковий)

Приклади оформлення титульних аркушів

В.1 Титульний аркуш першої частини звітуУДК 629.7.064.56:546.28:001.891

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0189100397

Інв. №

Міністерство освіти України

Запорізький індустріальний інститут (ЗІІ)

330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32 70 87;

факс 35 30 14; телекс 12 74 50

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЗІІ

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.12.20

ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Вивчення впливу якості монокристалічного кремнію

на характеристики фотоперетворювачів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ

^ У КРЕМНІЇ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)

Частина 1
Декан факультету

д-р техн. наук, проф. (підпис) В. Охріменко

(дата)

Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. техн. наук, доцент (підпис) М. Лук’яненко

(дата)
1993

Рукопис закінчено 25 листопада 1993 р.

Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здо­буття
вченого ступеня доктора технічних наук.
^

В.2 Титульний аркуш другої частини звітуУДК 629.7.064.56:546.28:001.891

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0189100397

Інв. №
Міністерство освіти України
Запорізький індустріальний інститут (ЗІІ)

330006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 205; тел. (0612) 32 70 87;

факс 35 30 14; телекс 12 74 50
ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Вивчення впливу якості монокристалічного кремнію
на характеристики фотоперетворювачів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ У КРЕМНІЇ
^ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

(проміжний)

Частина 2

ДОДАТОК А

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ р-п ПЕРЕХОДІВ
НА ПЛАСТИНАХ КРЕМНІЮ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ


1993
^

В.3 Титульний аркуш звіту про ДКР для випадку,
якщо звіти випускаються окремими томами зібранняУДК 007.51.001.6:681.3

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0316110417

Інв. №
Академія наук України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

252207, м. Київ-207, пр. Глушкова. 40; тел. (044) 266 40 98;

факс 266 17 23
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

Інституту кібернетики

ім. В.М. Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.10.18
ЗВІТ

^ ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

Розробити дослідний зразок комплексу засобів автоматизації процесів прийняття рішень у керуванні, проектуванні і наукових дослідженнях

^ ПОРІВНЯЛЬНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)

Том 2
Керівник ДКР

зав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)
Зав. відділом 14 (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


1993
^

В.4 Титульний аркуш звіту про ДКР (із зібрання звітів),
якщо титульний аркуш має продовженняУДК 007.51.001.6:681.3

КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0316110417

Інв. №
Академія наук України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

252207, м. Київ-207, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 266 40 98;

факс 266 17 23
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

Інституту кібернетики

ім. В.М. Глушкова АН України

д-р техн. наук, проф.

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.11.23
ЗВІТ

^ ПРО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКУ РОБОТУ

Розробити дослідний зразок комплексу засобів автоматизації
процесів прийняття рішень у керуванні, проектуванні
і наукових дослідженнях

^ РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ ВАРІАНТІВ КОМПЛЕКСУ
ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

(проміжний)

Том З
Керівник ДКР

зав. відділом 11

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)

Зав. відділенням 06

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)
Продовження на наступній сторінці

^ В.5 Продовження титульного аркуша звіту про ДКР
із зібрання звітів

Продовження титульного аркуша
Зав. відділом 15

канд. техн. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)
1993

Рукопис закінчено 28 жовтня 1993 р.

В.6 Титульний аркуш звіту про НДР
УДК 002.53:510.631:681.3.016:001.891/.892

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0217100482

Інв. №
Київська міська державна адміністрація

Інститут прикладної інформатики

(IПрІн)

252004, м. Київ-4, вул. Червоноармійська, 23-Б;

тел. (044) 221 21 54
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПрІн

чл.-кор. НАН України

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.09.22
ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Дослідження і розробка об’єктно-орієнтованої моделі і засобів керування транзакціями для розподілених баз даних і знань
в регіональних автоматизованих системах

(“РУТА”)

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ
У ГІПЕРТЕКСТІ І РОЗРОБКА МАКЕТУ СИСТЕМИ

(проміжний)
Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. фіз.-мат. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)

1993

Рукопис закінчено 5 вересня 1993 р.

В.7 Титульний аркуш звіту про НДР,
якщо назва звіту збігається з назвою роботи

УДК 002.53:510.631:681.3.016:001.891/.892

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації 0217100482

Інв. №
Київська міська державна адміністрація

Інститут прикладної інформатики

(ІПрІн)

252004, м. Київ-4, вул. Червоноармійська, 23-Б;

тел. (044) 221 21 54
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПрІн

чл.-кор. АН України

(підпис) (розшифровка підпису)

1993.12.15
ЗВІТ

^ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ І ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ
ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ І ЗНАНЬ
^ В РЕГІОНАЛЬНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

(“РУТА”)

(заключний)
Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. фіз.-мат. наук (підпис) (розшифровка підпису)

(дата)


1993

Рукопис закінчено 5 грудня 1993 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПрІН, протокол від 93.12.10 № 7
В.8 Титульний аркуш звіту про НДР, складеного фізичною особою
УДК 581.55:332.31:001.891.57

^ КП ХХХХХХ

№ держреєстрації ХХХХХХХХХХХ

Інв. №

Микола Сидоренко

252093, м. Київ-93, вул. Вишгородська, буд. 42, кв. 39

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Розробка мови моделювання і аналізу конфліктів
в економіці лісового біогеоценозу

^ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ВІДОМИХ ПОСТАНОВОК ЗАДАЧ
ПРОГНОЗУ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТІВ


(підпис) М. Сидоренко

(дата)

1993

Рукопис закінчено 18 жовтня 1993 р.
^

Додаток Г
(довідковий)

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР
СПИСОК АВТОРІВ
Керівник НДР

зав. лабораторією

канд. техн. наук, доцент (підпис) М. Лук’яненко

(дата) (реферат, вступ,
виснов­ки, рекомендації, розд. 1)

Відповідальний виконавець

ст. наук. співроб.

канд. техн. наук (підпис) I. Стрельникова

(дата) (розд. 2)
Провідний інженер (підпис) О. Сагайдачний

(дата) (розд. 4)
Зав. лабораторією (підпис) М. Плющ

(дата) (розд. 3,
завод чистих ме­талів,
м. Запоріжжя)

Провідний науковий

співробітник

канд. техн. наук (підпис) Ф. Клименко

(дата) (додаток А,
завод чистих металів,
м. Запоріжжя) Тут i далі, де йдеться про чинні стандарти з бібліотечної та видавничої справи, мається на увазі “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи”.
Скачать файл (23610.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации