Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная робота - Технічна експлуатація будівель (контрольна) - файл 1.doc


Контрольная робота - Технічна експлуатація будівель (контрольна)
скачать (33 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc33kb.15.12.2011 11:32скачать

содержание

1.doc

Завдання№3
1.Що являється основою для проведення обстежень споруд і які види робіт виконують в процесі обстеження?
2.В чому полягає поточний та капітальний ремонти будівель?
3.Принципи створення аварійних служб.


1. Основою для проведення обстежень повинно служити завдання, в якому вказані мета обстеження і відповідні вимоги, які пред’являються до конструкцій, орієнтовні діючі і заплановані технологічні навантаження та впливи, загальні умови подальшої експлуатації або можливої реконструкції. При цьому бажано мати дані про технічні можливості ремонтно-будівельної організації, яку передбачають залучити до роботи з ремонту, підсилення або відновлення конструкцій будівель і споруд, наявність будівельних матеріалів, механізмів тощо.

Як правило, роботи з обстеження виконуються в два етапи: 1)попереднє або загальне обстеження; 2)детальне інструментальне обстеження (не виключається проведення обстеження в один етап).

В процесі обстеження конструкцій виконують такі види робіт: попередній візуальний огляд конструкцій; вивчення технічної документації; знайомство з особливостями існуючого і майбутнього технологічних процесів і режимів експлуатації; інженерно-гідрометеорологічні дослідження; детальний натурний огляд, обміри конструкцій і виявлення дефектів; відбір і лабораторний аналіз зразків матеріалів конструкцій; визначення дійсних і планових навантажень та впливів, встановлених розрахункових схем в виконання перевірочних розрахунків несучих конструкцій. За необхідністю можуть бути проведені дослідження конструкцій або їхніх фрагментів в натурних умовах.

^ Частина перелічених робіт може проводитись як на першому попередньому етапі обстеження, так і на другому – детальному.

Попередні або загальні обстеження починаються з огляду споруд та їхніх конструкцій, ознайомлення з технічною документацією та іншими матеріалами, які допомагають скласти уявлення про обстежуваний об’єкт. На цьому етапі виявляють явні дефекти і пошкодження, роблять обміри, рисунки, фотографії, використовують прості прилади, виявляють місця, де необхідне більш детальне обстеження за допомогою діагностичної техніки: інструментів, приладів тощо.

2. У відповідності до системи ПЗР всі ремонти поділяють на два види: поточний і капітальний.

Поточний ремонт будівель полягає в системному і своєчасному проведенні робіт з охорони конструктивних елементів, опорядження, інженерного обладнання та елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зношення, а також з ліквідації дрібних пошкоджень і несправностей, що виникли в період експлуатації.

^ Роботи, які відносяться до поточного ремонту будівель і споруд, можуть бути представлені такими групами:

- роботи, направлені на консервування і відновлення початкового вигляду окремих конструктивних елементів, інженерного обладнання, опорядження і елементів благоустрою.

- роботи з усунення дрібних несправностей дефектів, не зв’язаних із заміною основних конструкцій і частин будівлі.

- роботи з наладки і регулювання інженерного обладнання.
Капітальний ремонт будівель полягає в заміні або відновленні окремих частин будівель, конструкцій та інженерного обладнання в зв’язку з їхнім зношенням або руйнуванням.

^ Капітальний ремонт будівель вважають такий ремонт, при якому провадиться підсилення або заміна зношених конструкцій, обладнання на більш міцні, довговічні і економічні, що покращують їхні експлуатаційні якості, за виключенням повної зміни основних несучих конструкцій, до яких відносять всі види стін, каркаси, кам’яні і бетонні фундаменти тощо. При проведенні капітального ремонту номенклатура і обсяг робіт в будівлі в кожному конкретному випадку різні. Це зв’язано з тим, що конструкції і елементи будівель і споруд не рівноміцні і мають різні терміни служби.

Крім того, при капітальних ремонтах дозволено виконання окремих робіт з підвищення благоустрою житлових будівель, покращення умов роботи в приміщеннях промислових і громадських будівель. Ступінь благоустрою будівель залежить від технічного стану і запроваджуваних ремонтних робіт. Ці обставини визивають необхідність розподілення капітального ремонту на комплексний і вибірковий.

Комплексний капітальний ремонт охоплює, як правило, всі будівлі в цілому або окремі його секції і включає заміну або оновлення зношених конструктивних елементів та інженерного обладнання.

Вибірковий капітальний ремонт полягає в проведенні робіт із заміни або відновлення окремих конструктивних елементів, частин будівлі та інженерного обладнання при загальному задовільному технічному стану будівлі.
3. Після здачі будівель і споруд в експлуатацію за їх справний технічний стан несе відповідальність експлуатаційна служба.

^ Для виконання робіт аварійного і термінового характеру в експлуатаційній організації створюють аварійні служби, укомплектовані робітниками необхідних професій і забезпечені матеріалами, запасними частинами, інструментом, засобами механізації і зв’язку, а також необхідним транспортом.

Проблема економіки, експлуатації і підвищення ефективності здійснюваних при цьому заходів в умовах різкого збільшення будівельного фонду і росту витрат для його експлуатації вирішується шляхом організаційних і технічних заходів: застосування більш ефективних механізмів, обладнання, засобів механізації, автоматики, підвищенням продуктивності праці і скороченням чисельності експлуатаційного персоналу. Все це потребує нових організаційних форм створення великих спеціалізованих експлуатаційних об’єднань управлінь, дільниць з розвинутою виробничою базою й досвідченими кадрами і передачі їм в піднаряд функцій технічного обслуговування й ремонту конструкцій та обладнання, а також створення диспетчерських служб для контролю за роботою інженерного обладнання з аварійними бригадами при них для виконання замовлень населення або виробничих служб промислових підприємств на термінові роботи.

^ Список літератури.
А. Я. Барашиков, В.О.Гомілко, О.М. Малишев, «Технічна експлуатація будівель і міських територій» Київ «Вища школа. 2000.»


Скачать файл (33 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации