Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Календарне планування укр.м. ІІ сем. 5 клас - файл 1.docx


Лекции - Календарне планування укр.м. ІІ сем. 5 клас
скачать (44.9 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx45kb.15.12.2011 16:06скачать

содержание

1.docx

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ

II семестр

Примітки

уроку

Дата

К-ть год.

Зміст програмового матеріалу


Мовна змістова лінія

Мовленнєва

змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Примітки

Д/з до підр. Глазової О.

Вимова приголосних звуків
1

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о]-[а] [е]-[і], [е]-[и]; [о], [е] з [і] у коренях слів.


Відомості про звичаї і традиції рідного краю. Народні свята в Україні.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Учень переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає і формулює проблему в процесі навчання; усвідомлює структуру предмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументи для його доведення

§ 22Правило стор.160-162, 166

В.р.:Впр. 310,318

Д.р.:Впр.313,320.
1

Чергування [о]-[а] [е]-[і], [е]-[и]; [о], [е] з [і] у коренях слів.
1

Чергування [е]-[о] після [ж], [ч], [ш] у коренях слів. Чергування [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г],[к],[х,] у коренях слів.


Правило стор.163

В.р.:Впр. 324

Д.р.:Впр.322,323
1

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків(практично). Чергування [г],[к],[х.] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц']. [с']


Правило стор.165

В.р.:Впр. 329

Д.р.:Впр.332
1

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків(практично). Чергування [г],[к],[х.] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц']. [с']
1

Основні випадки чергування у-в, і-й.


§23

В.р.:Письм.дібр. приклади до прав.

Д.р.:Впр. 341
1

Тренувальні вправи. Підготовка до контрольної роботи.

Повто𠧧19-23

Правило стор.

В.р.:Впр.

Д.р.:Впр.
1

Контрольна робота №5 (тесто

ві завдання). Фонетика. Орфоепія. Вимова приголосних, спро

щення, чергування.

^ Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат.

Повторити

правила
1

Аналіз контрольної роботи.

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м'якого знака.
Неповторність і краса рідної природи кожної пори року.
^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Учень переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає і формулює проблему в процесі навчання; усвідомлює структуру предмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументи для його доведення

§§24-25

Правило стор.

В.р.:Впр. 352

Д.р.:Впр.350
1

Правила вживання м'якого знака.


§§24-25(повтор.)

В.р.:Впр.358

Д.р.:Впр.345, 355
1

Сполучення йо, ьо.
1

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.


§27

В.р.:Впр. 369

Д.р.:Впр. 373
1

Тренувальні вправи. Апостроф. М’який знак. Сполучення, йо, ьо.


Повтор. §§24-25,27

Вивч. §26

В.р.:Впр. 371(всі завдання письмо.)

Д.р.:Впр.361,374
1

Перевірочний диктант
1

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних зву

ків.


§28, стор.183

В.р.:Впр.386

Д.р.:Впр.380,383
1

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних.


§28,

Правило стор.186

В.р.:Впр. 398

Д.р.:Впр.391,393
1

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Тренувальні вправи


Повтор.§28

В.р.:Впр. 390

Д.р.:Впр. 399, 400
1

.

Зв’язне мовлення № 18. Усний переказ художнього тексту з різними типами мов

лення

Покликання людини.


1

Тренувальні вправи. Вивчені групи орфограм.


Покликання людини.
Укр.мова (ГлазоваО.)

Впр.402
Повтор. §§24-28

Правило стор.

В.р.:Впр. 353

Д.р.:Впр.364(у),394
1
Зв’язне мовлення №19 Контрольний письмовий переказ художнього тексту з різними типами мовлення (підготовча робота).
Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

1
Зв’язне мовлення №20. Контрольний письмовий переказ художнього тексту з різними типами мовлення (виконання роботи).

1

Аналіз контрольного письмового переказу.

Написання слів іншомовного похо

дження:

и та і у словах іншомовного походження.
Роль науки та освіти в житті людини і в суспільстві.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
В.р.:Впр. 408

Д.р.:Впр.405
1

Написання слів іншомовного похо

дження:

и та і у словах іншомовного походження.
1

Правопис м'якого знака та апострофа; подвоєння букв у словах іншомовного походження. Словник іншомовних слів.


Правило

стор.194-195

В.р.:Впр. 418

Д.р.:Впр. 417

Перевірочний диктант.
1
Зв’язне мовлення №21. 

Особливості побудови замітки. Письмова замітка в га

зету (зі шкільного життя) інформаційного характеру.

Прав. стор.198-

199

В.р.:Впр.428

Д.р.:Впр.427 (усно),426 (письм.відпов)
1

Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи.


§§15-29 повтор.

В.р.:Впр. 349, 298

Д.р.:Впр. 309
1

Контрольна робота №6 за темою «Фоне

тика» (тестові завдання).

^ Контрольне аудіювання.

Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

Повтор. правила
1

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення вивченого в розділі «Фонетика».

Лексикологія. Фразеологія (11 год)


1
Зв’язне мовлення №22. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду.

Усний твір-розповідь. Підготовка до контрольного ус

ього твору-розповіді на основі власного досвіду.
^ Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

1

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Однозначні та багатозначні слова (повторення).
Родина, члени родини, їхні професії, улюблені заняття, історія мого роду.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; 

моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значен

нях (повторення).
1

Лексична помилка (практично). Ознайомлення і перекладним словником.
1
Зв’язне мовлення №23. Контрольний твір-розповідь на основі власного досві

ду в художньому стилі (підготовча робота).
Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

1
Зв’язне мовлення №24. Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі (виконання роботи).

1

Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова.
Український народ.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів,антонімів.
1

синоніми, антоніми
1

Групи слів за значенням: омоніми.
1
Зв’язне мовлення №25. Удосконалення написаного. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі.

1

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення з фразеологічним словником.
Український народ.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; 

порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.
Український народ.


1

Тренувальні вправи.
1

Фразеологізми в ролі членів речення.
1

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
1

Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.
1

Контрольна робота №7 (тесто

ві завдання). Лексикологія. Фразеологія.

Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

1

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення за темами «Лексикологія. Фразеологія»
Український народ.

Будова слова. Орфографія(9+3 год)
1

Корінь, префікс, суфікс, закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
Покликання людини.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Корінь, префікс, суфікс, закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
1

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Правопис префіксів з- (зі-, с-).
1
Зв’язне мовлення №26. Особливості побудови твору-оповідання.
Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план

1
Зв’язне мовлення № 27 Усний твір-оповідання про випадок із життя.

1

Правопис префіксів роз-, без- (повторення).

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; 

порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Вимова і написання префіксів пре-, при-, 

прі-
1

Навчальний диктант.

Покликання людини.


1

Повторення вивчених протягом року орфограм і пунктограм.
1

Повторення вивчених протягом року орфограм і пунктограм. Під

готовка до підсумкового контрольного диктанту.
1

Контрольний диктант.

Аналіз контрольного диктанту.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Використання у мовленні слів із суфіксами і префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту.
1

Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.
1

Контрольна робота №8 (тес

тові завдання). Будова слова. Орфографія.

Учень визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план
Повторення та узагальнення


1

Аналіз контрольної роботи.

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія.

Видатні українці.

^ Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; моделює мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

1

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія.
1

Повторення вивчених пунктограм.
1

Лексикологія і фразеологія.
1

Будова слова і орфографія.
1

Синтаксис і пунктуація.
1

Контрольна робота №9 за темою «Повторення та узагальнення»(тестув.)

Учень визначає мету власної 

пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план


Аналіз контрольної роботи. Найскладніші орфограми та пунктограми. Тренувальні вправи.
Видатні українці.


1
Зв’язне мовлення №28. Повторення відомостей зі зв'язного мовлення.

Видатні українці.

Учень аналізує мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх.

1

Узагальнення вивченого протягом року. Найскладніші орфограми та пунктограми.
Видатні українці.


Скачать файл (44.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации