Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Адвокат - Приклади та шаблони документів - файл Автобiографiя.doc


Адвокат - Приклади та шаблони документів
скачать (4440.3 kb.)

Доступные файлы (601):

Автобiографiя.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Автобіографія_2.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість.doc26kb.21.02.2011 22:18скачать
Відомість.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня _____ року або за інший період звітного року.doc58kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір.doc26kb.21.02.2011 22:18скачать
Дозвіл на використання символіки.doc26kb.21.02.2011 22:18скачать
Доповiдна записка.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Доручення.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Запис бесiди.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Запрошення_2.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Запрошення.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Інструкція.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Інформація про надходження і використання коштів податку на додану вартість на дотації до цін на молоко та м.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Накладна.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Оголошення.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Повідомлення про захід.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Позовна заява.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Положення.doc51kb.21.02.2011 22:17скачать
Постанова.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Пояснювальна записка.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Пояснювальна записка про порушення навчальноi дисциплiни.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Претензійний лист.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Протокол.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Протокол адміністративного правопорушення.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол розбіжності.doc26kb.21.02.2011 22:18скачать
Розписка_2.doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Розписка.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Розпорядження.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Службові листи.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Статут.doc62kb.21.02.2011 22:17скачать
Телеграма.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Телефонограма.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Трудова угода.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Характеристика_2.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Характеристика.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт звіряння розрахунків.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт інвентаризації наявності коштів.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт інкасації (обліку) жетонів (інших замінників гривні).doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні.doc61kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc61kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт об отгрузке и приеме спирта.doc67kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт оцiнки вартостi майна.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт оцiнки вартостi незавершеного будiвництва.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт оцiнки наявностi обiгових коштiв.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт передачi матерiальних цiнностей однiєю матерiально вiдповiдальною особою iншiй.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт-повiдомлення на нестачу.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт-претензiя з приводу якості надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про виведення ЕККА з експлуатації_2.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про виведення ЕККА з експлуатації.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про опломбування (розпломбування) ЕККА.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про оформлення заборгованність векселями.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про передачу переказних акцептованих векселів.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про передачу простих авальованих векселів.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про повну вiдмову вiд акцепту.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про результати iнвентаризацii.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про результати дооцiнки ТМЦ.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про часткову вiдмову вiд акцепту.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт ревiзii каси.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт реєстрації ремонту ЕККА.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт установлення обладнання.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Державний акт про викуп майна державного пiдприємства.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток до акту оцiнки вартостi основних засобiв, що пiдлягають викупу (продажу).doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Комерцiйний акт.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про депозитний вклад.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про пайовий внесок.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява-зобовязання на надання кредиту.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Кредитний договiр.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Баланс підприємства.doc142kb.21.02.2011 22:16скачать
Бухгалтерський звіт малого підприємства.doc139kb.21.02.2011 22:16скачать
Висновок про суми відшкодування податку на додану вартість.doc42kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомості про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомості про балансову вартість товарних запасів.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток до податкової накладної.doc46kb.21.02.2011 22:17скачать
Квитанція до прибуткового касового ордера.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Накладна.doc50kb.21.02.2011 22:17скачать
Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей.doc59kb.21.02.2011 22:17скачать
Обороти по дебету.doc96kb.21.02.2011 22:17скачать
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту.doc95kb.21.02.2011 22:17скачать
Одноразовий перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту для виробничої діяльності.doc91kb.21.02.2011 22:17скачать
Перерахунок сум податкових зобов’язань по завершеному довгостроковому договору (контракту).doc43kb.21.02.2011 22:17скачать
План рахунків.doc402kb.21.02.2011 22:17скачать
Платіжне доручення.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Податкова накладна.doc101kb.21.02.2011 22:17скачать
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни.doc128kb.21.02.2011 22:17скачать
Подорожний лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні.doc171kb.21.02.2011 22:16скачать
Подорожній лист вантажного автомобіля.doc106kb.21.02.2011 22:17скачать
Рахунок-фактура.doc66kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок відокремлених валових доходів, оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента.doc82kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок суми амортизаційних відрахувань.doc54kb.21.02.2011 22:17скачать
Талон замовника до подорожнього листа.doc43kb.21.02.2011 22:17скачать
Форма проведення одноразового перерахунку для виробничої діяльності.doc96kb.21.02.2011 22:17скачать
Форма проведення одноразового перерахунку для торговельної, оптово-збутової та посередницької діяльності.doc140kb.21.02.2011 22:16скачать
Форма товарного чека.doc50kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомість виплати допомоги в рахунок зборів до ПФУ.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомість на поповнення постійного запасу інструментів.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомості про відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), не оплачені більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору.doc62kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомості про працюючих інвалідів.doc74kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомості про суми виплачених пенсій за віком на пільгових умовах.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.doc69kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про оформлення заборгованність векселями.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про передачу переказних акцептованих векселів.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт про передачу простіх авальованіх векселів.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про врахування векселів.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про інкасування векселів.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Переказний вексель.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Повідомлення про погашення заборгованісті векселямі.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Реєстр до договору поданих до врахування векселів.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Авторський договiр на лiтературнi твори.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Авторський договiр на твори образотворчого мистецтва.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Бланки документiв на отримання авторських прав.doc75kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на виготовлення полiграфiчноi продукцii.doc34kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр на створення видавничоi продукцii.doc33kb.21.02.2011 22:18скачать
Декларація про валютні цінності, доходи та майно.doc119kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про доходи.doc47kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру.doc85kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про доходи страховика.doc118kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про податок на додану вартість і акцизний збір за імпортні товари.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Декларація про прибуток банківської установи.doc391kb.21.02.2011 22:18скачать
Декларація про прибуток підприємства.doc473kb.21.02.2011 22:18скачать
Декларація про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції.doc724kb.21.02.2011 22:18скачать
Податкова декларація з податку на додану вартість.doc151kb.21.02.2011 22:17скачать
Довiдка з мiсця роботи.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Довiдка про вiдсутнiсть за межами україни валютних цiнностей та майна.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про взяття на облік платника податків.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про взяття на облік платника податків.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про виконання статей 17 і 18 закону «про основи соціальної захищеності інвалідів в україні».doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про відповідність статусу імпортера вимогам.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами україни.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про доходи_2.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про доходи_3.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про доходи.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про зняття з обліку платника податків.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про місцеві податки.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про обсяги та мету отримання спирту етилового.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про плановий розподіл прибутку.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про попередню перевірку податкової декларації по податку на додану вартість.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про розподіл прибутку за звітний рік.doc43kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про сплату страхових зборів до пенсійного фонду україни.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про стан сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідкапро суми виплачених доходів та утриманих з них податків.doc94kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідкапро суму нарахованого доходу і утриманого податку.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка про утримання податку з вийграшу.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Довідка - розрахунок митної вартості.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Пенсійний фонд - довідка для банку.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр купiвлi-продажу житлового будинку.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр мiж мiською адмiнiстрацiєю та пiдприємством.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на участь у комерцiйнiй виставцi.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр на участь у пайовому будiвництвi.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр пiдряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр постачання.doc30kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр про захист комерцiйноi iнформацii.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про колективну матерiальну вiдповiдальнiсть.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про надання посередницьких послуг кооперативам.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_2.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть_3.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр про спiльну дiяльнiсть_2.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про спiльну дiяльнiсть.doc50kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про франшизiнг.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр страхування майна.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір доручення на ведення справ в арбітражному суді.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір доручення на продаж продукції.doc48kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір комісії.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на переробку давальницької сировини.doc38kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на супровід касира з грошима та документами.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди державного майна.doc54kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір поручництва.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір про врахування векселів.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір про інкасування векселів.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про колективну матеріальну відповідальність.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про надання гарантії (субсидіарної).doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.doc32kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір щодо надання маркетингових послуг.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір щодо надання юридичних послуг.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств громадянам (групi громадян).doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Зразковий договiр продажу майна державних пiдприємств, установ, органiзацiй юридичним особам.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу.doc61kb.21.02.2011 22:17скачать
Кредитна угода с дпа.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Попередній договір.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Прнимірна угода на використання держмайна.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол про залік взаємних вимог.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Протокол розбіжностей до договору.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Протокол розподiлу винагороди мiж учасниками.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол узгодження розбіжностей по договору.doc30kb.21.02.2011 22:18скачать
Реєстр до договору поданих до врахування векселів.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Реєстр до договору поданих до інкасування векселів.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Супровідний лист до договору.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Супровідний лист до проекту договору.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про завдаток.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про заміну договору (новація).doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про зміну і доповнення договору.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про зміну порядку виконання договору.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про переказ боргу.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про погашення боргу.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про поступку договору.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про поступку права на вимогу.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про припинення зобов’язання зарахуванням.doc30kb.21.02.2011 22:18скачать
Угода про розірвання договору.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр купiвлi-продажу акцiй акцiонерного товариства вiдкритого типу.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр купiвлi-продажу валюти.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр купiвлi-продажу квартири мiж пiдпрємствами.doc29kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр купiвлi-продажу ноу-хау.doc32kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр купiвлi-продажу (оптовоi партii товару).doc57kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр купiвлi-продажу (поступки) пайових часток в тов.doc34kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр постачання товару.doc57kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір комісії на продаж продукції.doc51kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір консигнації на продаж продукції.doc54kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу.doc34kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір купівлі-продажу валюти.doc31kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір купівлі-продажу ноу-хау.doc35kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів).doc60kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір купівлі-продажу (поступки) пайових часток в тов між підприємствами.doc38kb.21.02.2011 22:18скачать
Договір постачання товару.doc60kb.21.02.2011 22:17скачать
Доповнення до контракту.doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Контракт на купiвлю-продаж.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Лист-вiдмова.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Лист-згода.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Лист-прохання.doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Договiр мiни.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на проведення товарообмiнноi операцii.doc61kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір купівлі-продажу акцій акціонерного товариства відкритого типу.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір купівлі-продажу ноу-хау.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір міни.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на проведення товарообмінної (бартерної) операції.doc69kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на iнформацiйно-довiдкове обслуговування.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на брокерське обслуговування.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на здiйснення кредитно-розрахункового обслуговування.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на посередницькi послуги.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на технічне обслуговування та ремонт техніки.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про наміри щодо співпраці.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 1 до договору на брокерське обслуговування.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 2 до договору на брокерське обслуговування.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на виготовлення та встановлення зовнiшньоi реклами.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 1 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 2 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 3 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 4 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток 5 до договору на створення (передання) науково-технiчноi продукцii.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр лiзингу обладнання.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди будинку, споруди.doc46kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди квартири у приватноi особи.doc42kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди легкового автомобiля у приватноi особи.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди майна з правом викупу.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди обладнання.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр оренди офiсу малого пiприємства.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр суборенди.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на право тимчасового користування землею.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди будинку‚ споруди.doc49kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди квартири у приватної особи.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди майна з правом викупу.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір оренди обладнання.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Зразковий договiр оренди.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Зразковий договiр оренди з правом викупу.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Лiзингова угода.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр безвiдсотковоi цiльовоi позики.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт безвiдсотковоi цiльовоi позики в iноземнiй валютi.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Доручення на здiйснення угоди.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Доручення на отримання грошей.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Доручення на право розпоряджатися грошовим вкладом.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Доручення на представництво iнтересiв.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Журнал використання ЕККА.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Книга реєстрації журналів використання ЕККА.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр поручництва.doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу будiвлi, споруди, будинку (iпотека).doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу валютних коштiв.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу депозитного вкладу.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу майна.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу майна з передачею майна.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу прав на промислову власнiсть.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу товарiв в обiгу.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про заставу товарiв у переробцi.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про надання гарантii (субсидiарноi).doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека).doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу депозитного вкладу.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу майна.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу майна з передачею майна.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу прав на промислову власність.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу товарів в обігу.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір про заставу товарів у переробці.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про завдаток.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв).doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява в ДПА (для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності).doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява взяття на облік в дпа.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява до дпа.doc87kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява на зарахування студентом.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява платника податку - юридичної особи щодо нарахування та сплати консолідованого податку на прибуток.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про видачу ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про встановлення податкового (звітного) періоду.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про зняття з обліку як платника податків.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про зняття з обліку як платника податків.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про припинення зобов’язання зарахуванням.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про реєстрацію екка.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про реєстрацію екка при розрахунках готівкою у сфері торгівлі громадського харчування та послуг.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про реєстрацію платником зборів.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в україні як платника податку на прибуток.doc69kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про реєстрацію постійногопредставництва нерезидента в україні як платника податку на прибуток.doc159kb.21.02.2011 22:17скачать
Заявка на ліцензію на експорт.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Заявка на ліцензію на імпорт.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Реєстраційна заява платника податку.doc56kb.21.02.2011 22:17скачать
Бухгалтерський звіт малого підприємства.doc138kb.21.02.2011 22:18скачать
Звiт про педагогiчну практику.doc30kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт нарахування коштів на дорожні роботи.doc50kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт по використанню екка.doc37kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про використання екка.doc33kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ.doc51kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за звітний (податковий) період.doc98kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про використання коштів фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків.doc94kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про власний капітал.doc78kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість.doc140kb.21.02.2011 22:17скачать
Звіт про заборгованість бюджетних установ.doc99kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про надходження відрахувань та зборів на фінансування витрат.doc30kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про нарахування коштів на дорожні роботи.doc45kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про нарахування страхових внесків, інших надходжень та витрачання коштів пенсійного фонду.doc108kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про нарахування страхових зборів та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фонду.doc95kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про порядок нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та витрачання коштів пенсійного фонду.doc96kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про прибутки та збитки.doc43kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів.doc38kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про рух грошових коштів.doc83kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про рух коштів в іноземній валюті.doc109kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів.doc42kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів.doc55kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про фінансовий стан підприємства.doc75kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про фінансові результати.doc118kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість.doc93kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства.doc213kb.21.02.2011 22:17скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи.doc48kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи, який був платником єдиного податку.doc45kb.21.02.2011 22:18скачать
Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи, який був платником єдиного податку в період.doc43kb.21.02.2011 22:18скачать
Змінний звіт роботи автомобіля-таксі на лінії.doc43kb.21.02.2011 22:18скачать
Податковий звіт про результати спільної діяльності на території україни без створення юридичної особи.doc106kb.21.02.2011 22:18скачать
Щомісячний звіт по використанню таксометрів.doc35kb.21.02.2011 22:18скачать
Agreement.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Contract.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Contract for crude oil in bulk, f.o.b.terms.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Contract with buyer.doc47kb.21.02.2011 22:17скачать
Агентское соглашение.doc46kb.21.02.2011 22:17скачать
Вариант условия об инкассовой форме расчета и гарантийное письмо банка.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор комиссии на экспорт.doc52kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор консигнации (импорт).doc42kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор на оказание услуг по товарообменной сделке.doc28kb.21.02.2011 22:11скачать
Договор на поставку средств транспорта(условия сиф и фоб).doc91kb.21.02.2011 22:08скачать
Договор на услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию.doc55kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор о поставке нефти трубопроводом.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор о предоставлении права на продажу.doc54kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор по давальческой операции и экспорту.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор поручения по импорту.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор поставки мясных и овощных консервов.doc62kb.21.02.2011 22:17скачать
Договор поставки оборудования и запасных частей.doc74kb.21.02.2011 22:08скачать
Договор поставки пиломатериалов.doc58kb.21.02.2011 22:17скачать
Компенсационный контракт.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт для сырой нефти наливом.doc56kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт купли продажи хромовой руды (варианты сиф и фоб).doc70kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на аренду оборудования с консигнационного склада.doc68kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на аренду служебных помещений.doc69kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на бартерной основе.doc54kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку инструментов.doc55kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку комплектов оборудования.doc49kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку кофе.doc55kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку лекарственных средств.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку оборудования.doc82kb.21.02.2011 22:08скачать
Контракт на поставку обуви.doc48kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку пшеницы.doc94kb.21.02.2011 22:08скачать
Контракт на поставку тканей.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку товаров на консигнацию(экспорт).doc65kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку трикотажных изделий.doc44kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку хозяйственно-бытовых товаров.doc52kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на поставку чугуна.doc56kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на производство контрольных работ.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт по встречным закупкам.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт по давальческим поставкам.doc60kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт по оказанию аудиторских услуг.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт поставки одежды.doc56kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт поставки хозяйственных товаров.doc51kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт по товарообменной операции.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт (рус.язык).doc52kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт (укр.мова).doc48kb.21.02.2011 22:17скачать
Лизинговое соглашение.doc54kb.21.02.2011 22:17скачать
Общие условия экспортных поставок и монтажа машинного оборудования.doc157kb.21.02.2011 22:18скачать
Соглашение агента купца.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Соглашение о техническом обслуживании оборудования, поставляемого на консигнацию.doc51kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі_2.doc92kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт інвентаризації товарів, які знаходяться в дорозі.doc80kb.21.02.2011 22:17скачать
Зведений акт інвентаризації товарних залишків.doc72kb.21.02.2011 22:17скачать
Інвентаризаційний опис товарів, прийнятих на відповідальне зберігання.doc85kb.21.02.2011 22:17скачать
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків.doc92kb.21.02.2011 22:17скачать
Інвентаризаційний опис фактичних товарних залишків, по яких не проведено розрахунки.doc92kb.21.02.2011 22:17скачать
Опис інвентаризації по товарах, переданих на відповідальне зберігання.doc85kb.21.02.2011 22:17скачать
Опис інвентаризації товарів, відвантажених, по яких оплата отримувачем товарів.doc103kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор видів митних платежів.doc61kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор видів транспорту.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор документів.doc109kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор звільнень від обкладення ввізним митом.doc79kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор звільнень від сплати акцизного збору.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор звільнень від сплати вивізного мита.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор звільнень від сплати податку на додану вартість.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор митних органів україни.doc277kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор основних фондів.doc518kb.21.02.2011 22:18скачать
Класифікатор процедур переміщення товарів через митний кордон україни.doc85kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор способів розрахунку.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор умов поставки.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікатор характерів угод.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Класифікація основних фондів.doc518kb.21.02.2011 22:18скачать
Повний перелік послуг які належать до побутових і підлягають патентуванню.doc353kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр доручення на ведення справ в арбiтражному судi.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр комiсii на продаж продукцii.doc48kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр консигнацii на продаж продукцii.doc51kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на надання iнформацiйних послуг.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на надання брокерських послуг.doc49kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на продаж продукцii.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на супровiд касира з грошима та документами.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на технiчне обслуговування та ремонт технiки.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про охорону виробничих (господарських) обєктiв.doc45kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр щодо надання маркетингових послуг.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр щодо надання рекламних послуг.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр щодо надання юридичних послуг (2).doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр щодо надання юридичних послуг.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір комісії 1999.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр на виконання робiт.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаткова угода до контракту.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаткова угода до контракту з заступником директора пiдприємства.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява на звiльнення.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про дострокове розiрвання контракту.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява про прийняття на роботу.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт з начальником.doc107kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на виконання обовязкiв.doc64kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку у товариствi.doc134kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на управлiння пiдприємством (2).doc108kb.21.02.2011 22:17скачать
Контракт на управлiння пiдприємством.doc101kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ керiвника пiдприємства про забезпечення прав для укладання i розiрвання трудових i пiдрядних договорiв.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ по особовому складу.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ про прийняття на роботу за контрактом.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ про розiрвання контракту у звязку з закiнченням термiну дii контракту.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Перелік вільних вакансій для працевлаштування.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Трудова угода_2.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Трудова угода.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про дострокове розiрвання контракту.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Ухвала ради пiдприємства.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Вiдповiдь на лист.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Гарантiйний лист.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Доповiдна записка.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Замовлення на виготовлення продукцii.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Лист-погодження на ввезення товару, що підлягає обов’язковій сертифікації і на який відсутні сертифікати відповідності.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Подорожній лист службового легкового автомобіля.doc58kb.21.02.2011 22:17скачать
Порядок денний..doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Пояснювальна записка.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Пояснювальна записка про порушення.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Службова записка.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Телеграма.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Заява на видачу ліцензіі.doc711kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ_2.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ (розпорядження) про надання відпустки.doc78kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу на роботу.doc58kb.21.02.2011 22:17скачать
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).doc72kb.21.02.2011 22:17скачать
Про проведення iнвентаризацiї та переоцiнки тмц.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Список про надання відпустки.doc53kb.21.02.2011 22:17скачать
Ухвала.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Алфавітна картка.doc38kb.21.02.2011 22:17скачать
Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.doc33kb.21.02.2011 22:08скачать
Журнал обліку наданих висновків про суми відшкодування податку на додану вартість.doc33kb.21.02.2011 22:08скачать
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.doc31kb.21.02.2011 22:08скачать
Книга обліку доходів і витрат.doc64kb.21.02.2011 22:17скачать
Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва.doc35kb.21.02.2011 22:08скачать
Книга приходу товарів.doc33kb.21.02.2011 22:08скачать
Особова картка № обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв.doc41kb.21.02.2011 22:17скачать
Особова картка спеціаліста.doc66kb.21.02.2011 22:17скачать
Список осіб, які працювали в надурочний час.doc91kb.21.02.2011 22:17скачать
Табель обіку використання робочого часу.doc57kb.21.02.2011 22:17скачать
Табель обліку використання робочого часу.doc78kb.21.02.2011 22:17скачать
Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати.doc206kb.21.02.2011 22:17скачать
Акт вiдбору зразкiв (проб).doc26kb.21.02.2011 22:08скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю.doc46kb.21.02.2011 22:08скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за кiлькiстю та якiстю.doc46kb.21.02.2011 22:08скачать
Акт приймання продукцii (товарiв) за якiстю.doc47kb.21.02.2011 22:08скачать
Акт розкриття вагона (контейнера, автофургона).doc26kb.21.02.2011 22:08скачать
Договiр на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.doc38kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр пiдряду.doc50kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво (2).doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр пiдряду на капiтальне будiвництво.doc36kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір підряду.doc53kb.21.02.2011 22:08скачать
Договір підряду на капітальне будівництво.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаткова угода до договору на проведення науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Попереднiй договiр.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол про залiк взаємних вимог.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол розбiжностей до договору.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол розбiжностей узгодження по договору.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Супровiдний лист до договору.doc21kb.21.02.2011 22:18скачать
Супровiдний лист до проекту договору.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про замiну договору (новацiя).doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про змiну i доповнення договору.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про змiну порядка виконання договору.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про переказ боргу.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про поступку договору.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про поступку права на вимогу.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про розiрвання договору.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Угода про спiвробiтництво та органiзацiю взаємовiдносин.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Лист-повідомлення на одержання реєстраційного свідоцтва.doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про взяття на облік платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження.doc42kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про відкриття (закриття) рахунку.doc62kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про зменшення валового доходу по операціях, пов'язаних із реалізацією товарів (виконанням робіт, наданням послуг).doc31kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про наявність обов’язків по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів).doc23kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про реєстрацію платником зборів.doc21kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток.doc43kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення про суму плати на покриття витрат по виплаті пенсій.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Повідомлення юридичної особи щодо сплати консолідованого податку на прибуток.doc40kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява_1.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Позовна заява_2.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява до вантажовiдправника та управлiння залiзниць.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення вартостi нестачi вантажу.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення вартостi продукцii (товару).doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку.doc28kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення неустойки за недопоставку (прострочення поставки) продукції (товарів).doc25kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення штрафу за прострочку повернення.doc26kb.21.02.2011 22:18скачать
Позовна заява про стягнення штрафу та збиткiв.doc27kb.21.02.2011 22:18скачать
Реєстраційне посвідчення екка.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Реєстраційне посвідчення екка у торгівлі та громадському харчуванні.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Вiдповiдь на претензiю.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Задоволення претензii.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Пiдтвердження отримання листа.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Пiдтвердження отримання претензii.doc20kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя_2.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя до автотранспортного пiдприємства про нестачу.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя до управлiння залiзниць та постачальника.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя на суму_2.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя на суму.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя про виплати штрафу за затримку постачання товарiв.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо несвоєчасностi доставки вантажу залiзницею.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо сплати вартостi забракованоi продукцii.doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо сплати вартостi продукцii (товарiв).doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо сплати неустойки за недопоставку.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо сплати штрафу за прострочку.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо стягнення штрафу за поставку некомплектноi.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Претензiя щодо стягнення штрафу та збиткiв за постачання немаркованоi продукцii.doc25kb.21.02.2011 22:17скачать
Протокол розбiжностей.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення вимог.doc31kb.21.02.2011 22:17скачать
Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за порушення законодавства про оподаткування.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Рішення про надання відстрочки (розстрочки).doc26kb.21.02.2011 22:17скачать
Рішення про перерахування з транзитного рахунка управління державного казначейства.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Рішення про стягнення платежу .doc30kb.21.02.2011 22:17скачать
Журнал реєстрації екка.doc28kb.21.02.2011 22:17скачать
Журнал реєстрації перевірок.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Книга реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій.doc34kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Договір щодо надання рекламних послуг.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Брокерська записка.doc27kb.21.02.2011 22:17скачать
Договiр про обслуговування комерцiйним банком.doc40kb.21.02.2011 22:17скачать
Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком (2).doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Додаток до договору на обслуговування комерцiйним банком.doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Дозвiл на здiйснення дiяльностi щодо випуску та обiгу.doc21kb.21.02.2011 22:17скачать
Замовлення на купiвлю-продаж цiнних паперiв.doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Записка спецiалiста.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Картка реєстрацii угоди.doc22kb.21.02.2011 22:18скачать
Лист органiзацii - гаранта одержувача кредиту.doc22kb.21.02.2011 22:17скачать
Повiдомлення.doc24kb.21.02.2011 22:17скачать
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв.doc24kb.21.02.2011 22:18скачать
Розпорядження про відновлення операцій на рахунках в установах банків.doc23kb.21.02.2011 22:17скачать
Розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків.doc29kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування.doc140kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.doc70kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок авансових внесків податку на прибуток філій та юридичної особи.doc35kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок акцизного збору.doc112kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок бюджетного відшкодування.doc69kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок видатків, пов’язаних з виплатою компенсацій учасникам ліквідації аварії на чаес.doc67kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок внесків в інноваційний фонд.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок внесків до фонду охорони праці.doc33kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок земельного податку.doc58kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.doc75kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок коригуванням сум пдв.doc53kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок коригування сум пдв.doc62kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок нарахування суми дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продаж переробним підприємствам.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок платежів до бюджету готельного збору.doc42kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок плати за користування водами для потреб водного транспорту.doc37kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин.doc107kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок плати за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики.doc55kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок-повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями.doc39kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок податкових зобов’язань при виплаті прибутку нерезиденту.doc32kb.21.02.2011 22:17скачать
Розрахунок податку з власників транс38kb.21.02.2011 22:17скачать

содержание
Загрузка...

Автобiографiя.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Автобіографія
Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопа­да 1970 року в м. Києві.

У 1977 році пішов у перший клас середньої школи ¹ 155 м. Києва. Після закінчення 9 класів у 1985 році «ступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевчен-4». Під час навчання в університеті був старостою.

У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю "Математика та інформатика". По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

Склад сім'ї:

дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька ук­раїнської мови та літератури середньої школи ¹ 106 м. Києва;

дочка — Шевченко Олеся Василівна, 1989 року наро­дження.
18 листопада 1995 р. Підпис


Скачать файл (4440.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации