Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №13 Кислоти, їх склад і назви - файл 1.doc


Тест з хімії №13 Кислоти, їх склад і назви
скачать (141.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc142kb.15.12.2011 20:50скачать


1.doc

Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот. Фізичні та хімічні властивості, способи добування кислот.


 1. Основність кислоти визначається:

A. Кількістю гідроксильних груп, що утворюються в результаті дисоціації.

B. Кількістю атомів Гідрогену, що можуть заміщатися атомами металу.

C. Алгебраїчним зарядом основного залишку.

D. Кількістю атомів Оксигену в молекулі кислоти.


 1. Хлоридна кислота не реагує з:

A. Cu(OH)2.

B. CuO.

C. CaO.

D. Ca(NO3)2.


 1. Яка властивість не є характерною для кислот?

A. Змінюють червоне забарвлення лакмусу на синє.

B. Розчини їх кислі на смак.

C. Розчини їх роз’їдають рослинні і тваринні тканини.

D. Змінюють синє забарвлення лакмусу на червоне.


 1. Кислоти з розчином метилового оранжевого дають забарвлення:

A. Жовте.

B. Червоне.

C. Синє.

D. Синьо-зелене.


 1. Який агрегатний стан для кислот за нормальних умов (н. у.) не є характерний?

A. Рідкий.

B. Твердий.

C. Газоподібний.

D. Рідкий і твердий.


 1. Яке твердження щодо кислот не є правильним?

A. Багато кислот добре розчинні у воді.

B. При дії метилоранжу на розчини кислот виникає яскраво-жовте забарвлення.

C. Окремі кислоти та їх суміші є сильними окисниками.

D. Деякі кислоти є сильними відновниками.


 1. Міжнародні назви кислотам дають за:

A. Раціональною номенклатурою.

B. Назвою всіх хімічних елементів.

C. Назвою хімічного елемента, який є кослотоутворювачем.

D. Назвою кислотного залишку.


 1. Кислоти – це речовини:

A. Тільки лінійної будови.

B. Радикальної будови.

C. Без просторової будови.

D. Молекулярної будови.


 1. Між молекулами якої кислоти виникають водневі зв’язки?

A. HBr.

B. HF.

C. HI.

D. HCl.


 1. Між молекулами якої кислоти виникають водневі зв’язки?

A. H2SO4.

B. HNO3.

C. HCl.

D. HF.


 1. Виберіть речовину, з якою не реагує хлоридна кислота:

A. PbO.

B. Cu.

C. Zn.

D. NaOH.


 1. Виберіть речовину, з якою не реагує розбавлена сульфатна кислота:

A. C(алмаз).

B. Na2O.

C. BaCl2.

D. Pb(NO3)2.


 1. Виберіть речовину, з якою не реагує бромідна кислота:

A. Ca(OH)2.

B. CuO.

C. AgNO3.

D. I2.


 1. Виберіть речовину, з якою не реагує ортофосфатна кислота:

A. NH3.

B. Ba(OH)2.

C. P.

D. Zn.


 1. Можна стверджувати, що у водному розчині не відбуватиметься хімічна реакція між:

A. Алюмінієм і розведеною сульфатною кислотою.

B. Літієм і ортофосфатною кислотою.

C. Міддю і хлоридною кислотою.

D. Натрій гідроксидом і сульфідною кислотою.


 1. Сульфатну кислоту застосовують для добування інших кислот шляхом їх витіснення із солей, тому що вона є:

A. Речовиною дуже гігроскопічною.

B. Багатоосновною кислотою.

C. Кислотою сильною і малолеткою.

D. Сильним окисником.


 1. В окремі пробірки, у кожній з яких було по 0,2 моль хлоридної кислоти, додали розчини різних речовин, які наведені нижче. У якій з пробірок середовище після реакції буде нейтральне?

A. Додали 0,1 моль натрій гідроксиду.

B. Додали 0,2 моль барій гідроксиду.

C. Додали 0,1 моль барій гідроксиду.

D. Додали 0,05 моль алюміній гідроксиду.


 1. В окремі пробірки було поміщено по 0,1 моль барій гідроксиду. Після цього до кожної з пробірок долили розчини нижче приведених речовин. В якій з пробірок середовище буде нейтральним?

A. Додали 0,15 моль/л ортофосфатної кислоти.

B. Додали 0,1 моль/л сульфатної кислоти.

C. Додали 0,1 моль/л хлоридної кислоти.

D. Додали 0,05 моль/л сульфідної кислоти.


 1. В окремі пробірки було поміщено по 0,2 моль калій гідроксиду, після чого до кожної з них долили певні розчини. В якій з пробірок середовище буде лужним?

A. Долили 0,2 моль хлоридної кислоти.

B. Долили 0,1 моль сульфатної кислоти.

C. Долили 0,2 моль бромідної кислоти.

D. Долили 0,1 моль сульфідної кислоти.


 1. В окремі пробірки було поміщено по 0,15 моль сульфатної кислоти, після чого до кожної з них долили розчини речовин, приведених нижче. В якій з пробірок середовище буде кислим?

A. Додали 0,35 моль натрій гідроксиду.

B. Додали 0,15 моль барій гідроксиду.

C. Додали 0,15 моль літій гідроксиду.

D. Додали 0,45 моль калій гідроксиду.


 1. У якій кількості води необхідно розчинити 0,5 моль SO3, щоб отримати концентровану (100%) сульфатну кислоту?

A. 1 моль.

B. 1,25 моль.

C. 0,5 моль.

D. 1,5 моль.


 1. Щоб 1 моль NO2 перетворити в НNO3 відповідно до рівняння 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 необхідно взяти:

A. 0,15 моль O2 і 0,5 моль H2O.

B. 0,25 моль O2 і 0,5 моль H2O.

C. 0,10 моль O2 і 1,0 моль H2O.

D. 0,20 моль O2 і 0,5 моль H2O.


 1. Яке з тверджень про карбонатну кислоту є неправильне?

A. Слабка кислота.

B. Двоосновна кислота.

C. Не належить до кислот-окисників.

D. Існує у вільному стані.


 1. Яке з тверджень про нітратну кислоту є неправильне?

A. Реагує з основами.

B. Реагує з багатьма основними оксидами.

C. Реагує з металами, які в ряді стоять до Гідрогену.

D. Реагує з металами з виділенням водню.


 1. При взаємодії концентрованої нітратної кислоти з мідними ошурками утворюються всі речовини, крім:

A. H2.

B. NO2.

C. Cu(NO3)2.

D. H2O.


 1. При взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з мідними ошурками утворюються всі речовини, крім:

A. SO2.

B. H2O.

C. CuSO4.

D. H2S.


 1. Особливістю фторидної кислоти в порівнянні з іншими кислотами є взаємодія з:

A. Основними оксидами.

B. Основами.

C. SiO2.

D. Лугами.


 1. Особливістю сірководневої (сульфідної) кислоти в порівнянні з іншими слабкими кислотами є:

A. Двоосновність.

B. Малий ступінь дисоціації.

C. Реакція виявлення за допомогою індикаторів.

D. Специфічний неприємний запах.


 1. Які кислоти не отримують розчиненням кислотних оксидів у воді?

A. Кислоти-окисники.

B. Двоосновні.

C. Безоксигенні.

D. Оксигеновмісні.


 1. Безпосередньою взаємодією неметалу і водню з наступним розчинення у воді добувають тільки:

A. Кислоти, які мають відновні властивості.

B. Безоксигенні кислоти.

C. Кислоти-окисники.

D. Одноосновні кислоти.


 1. З даного переліку речовин виберіть ряд, у якому записані лише кислоти:

А. HCl, HNO3, CO2, NaOH.

B. HCl, H2SO4, CuSO4, H2CO3.

С. H2SO3, H3PO4, HClO4, H2S.

D. AlCl3, HCl, ZnSO4, SO2


 1. Кислоти це:

A. Складні речовини, які містять у своєму складі Гідроген і кислотний залишок.

B. Складні речовини, які містять у своєму складі атоми металу і кислотний залишок.

C. Прості речовини, які містять у своєму складі атоми металу.

D. Складні речовини, які складаються з двох елементів, один з яких Оксиген.


 1. З даного переліку виберіть формулу сульфатної кислоти:

A. HNO3.

B. H2CO3.

C. H2SO4.

D. HPO3.


 1. Виберіть формулу кислоти, яка знаходиться у шлунку:

A. H2SO3.

B. HCl.

C. H3PO4.

D. HPO3.


 1. У розчині якої речовини лакмус набуває червоного забарвлення:

A. NaOH.

B. CaCl2.

C. K2CO3.

D. HNO3.


 1. З якими металами реагують розчини кислот-неокисників?

A. Які стоять у витискувальному ряді металів до Гідрогену.

B. З усіма металами.

C. Які стоять у витискувальному ряді металів після Гідрогену.

D. Лише з лужними металами.


 1. Які речовини утворюються при взаємодії кислоти і основного оксиду?

A. Сіль і водень.

B. Дві солі.

C. Сіль і вода.

D. Основа і сіль.


 1. При взаємодії хлоридної кислоти і арґентум нітрату утворюється:

A. Синій осад.

B. Жовтий осад.

C. Прозорий розчин.

D. Білий осад.


 1. Як називається реакція взаємодії кислоти і основи?

A. Сполучення.

B. Розкладу.

C. Заміщення.

D. Нейтралізації.


 1. Як називається кислота, формула якої HCl?

A. Хлоридна.

B. Нітратна.

C. Карбонатна.

D. Хлорна.


 1. Розчинні сполуки Барію є реактивом, за допомогою якого можна виявити:

A. Нітратну кислоту і її солі.

B. Сульфатну кислоту і її солі.

C. Хлоридну кислоту і її солі.

D. Бромідну кислоту і її солі.


 1. Хлороводень у лабораторії добувають при взаємодії:

A. Твердого NaCl з концентрованою сульфатною кислотою.

B. Водню з нітратами.

C. Хлориду барію з сульфатами.

D. Карбонату натрію з нітратною кислотою.


 1. Якого типу буде реакція взаємодії металів з кислотами?

A. Розкладу.

B. Обміну.

C. Заміщення.

D. Сполучення.


 1. Розчини кислот можна виявити з допомогою:

A. Розчину солі.

B. Кислотного оксиду.

C. Лакмусу.

D. Основного оксиду.


 1. Як називається реакція взаємодії натрій гідроксиду з сульфатною кислотою?

A. Сполучення.

B. Нейтралізації.

C. Розкладу.

D. Заміщення.


 1. Який заряд кислотного залишку SO4?

A. – 1.

B. 2.

C. 3.

D. 3.


 1. Сульфатна кислота утворюється:

A. При взаємодії CO2 з водою.

B. При взаємодії NO2 з водою.

C. При взаємодії SO3 з водою.

D. При взаємодії водню з йодом.


 1. При взаємодії калій гідроксиду і нітратної кислоти утворюється:

A. Калій хлорид і вода.

B. Калій нітрат і вода.

C. Калій карбонат і вода.

D. Калій нітрат.


 1. З якими речовинами реагують кислоти?

A. Основними і амфотерними оксидами, основами, воднем, солями.

B. Кислотними оксидами, основами, солями.

C. Основними і амфотерними оксидами, металами, киснем.

D. Металами (до Н), основними і амфотерними оксидами, основами, деякими солями.


 1. Яка з цих реакції буде реакцією нейтралізації?

A. Взаємодія CaO з H2O.

B. Взаємодія CuCl2 з NaOH.

C. Взаємодія Fe(OH)3 з HNO3.

D. Взаємодія SO2 з H2O.


 1. Яку кислоту можна добути взаємодією P2O5 з водою?

A. Нітратну.

B. Йодидну.

C. Карбонатну.

D. Ортофосфатну.


 1. Виберіть назву кислоти, якій відповідає кислотний оксид – СО2:

A. Хлоридна.

B. Карбонатна.

C. Сульфатна.

D. Нітратна.


 1. При взаємодії алюміній оксиду з хлоридною кислотою утворюється:

A. Алюміній хлорид і вода.

B. Алюміній сульфат і вода.

C. Алюміній хлорид і кисень.

D. Алюміній гідроксид і вода.


 1. Що розуміють під основністю кислот?

A. Кількість кислотних залишків.

B. Кількість атомів Оксигену.

C. Кількість атомів Гідрогену, здатних заміщуватись на атоми металу.

D. Загальну кількість атомів елементів, що входять до складу кислоти.


 1. Оксигеновмісні кислоти можна добути взаємодією:

A. Водню з галогенами.

B. Води з основами.

C. Солей з лугами.

D. Води з кислотними оксидами.


 1. При взаємодії цинку і сульфатної кислоти утворюється:

A. Цинк сульфат і водень.

B. Цинк оксид і вода.

C. Цинк хлорид і водень.

D. Цинк гідроксид і вода.


 1. При взаємодії заліза і хлоридної кислоти утворюється:

A. Ферум (ІІІ) оксид і вода.

B. Ферум (ІІ) хлорид і водень.

C. Ферум (ІІ) гідроксид.

D. Ферум (ІІ) оксид і водень.


 1. Вкажіть хімічну формулу сульфатної кислоти:

А. H2SO3.

B. H2SO4.

C. H2CO3.

D. H2SiO3.


 1. З якою з нижче наведених речовин реагує сульфатна кислота?

A. CO.

B. SO3.

C. NO2.

D. CuO.


 1. З якою з нижче наведених речовин реагує хлоридна кислота?

A. ZnO.

B. SO2.

C. N2O.

D. CO.


 1. З якою із перерахованих речовин реагує сульфатна кислота?

A. SO3.

B. Al.

C. H3PO4.

D. H2O.


 1. Виберіть рівняння, яке описує отримання хлоридної кислоти в промисловості:

A. H2 + Сl2 = 2HCl.

B. NaCl + H2SO4 = NaHSO4 + HCl.

C. C2H5Cl ↔ C2H4 + HCl.

D. NaCl + H2O = NaOH + HCl. 1. Виберіть рівняння, яке описує добування хлороводню в лабораторії:

A. H2 + Cl2 = 2HCl.

B. 2NaCl + H2SO4 (конц.) Na2SO4 + 2HCl.

C. AgCl + HNO3 = AgNO3 + HCl.

D. CuCl2 + 2H2O = Cu(OH)2 + 2HCl. 1. Виберіть рівняння, яке описує добування нітратної кислоти в лабораторії:

A. NaNO3 + H2SO4(розб.) = HNO3 + NaHSO4.

B. NaNO3 + HCl = NaCl + HNO3.

C. NaNO3 + H2SO4(конц) = HNO3 + NaHSO4.

D. 3NaNO3 + H3PO4 = Na3PO4 + 3HNO3. 1. Виберіть групу кислот, де всі кислоти сильні:

A. H2SO4, H2SO3, H2S.

B. HF, HCl, HBr.

C. HCl, H2SO4, HNO3.

D. HNO3, HNO2, H2S. 1. Виберіть кислоту, яка не розчиняється у воді:

A. H2SO4.

B. H2SO3.

C. H2SiO3.

D. H2CO3. 1. Серед вказаних кислот, виберіть сполуку, яка володіє окислювальними властивостями:

A. HCl(конц.).

B. H2SO4(розб.).

C. HNO3(розб.).

D. H3PO4(конц.). 1. Виберіть формулу кислоти, яка при взаємодіє з металами, що характеризуються низькою хімічною активністю, реагує з виділеннями NO або NO2 :

A. HNO3.

B. H2SO4.

C. NH4HSO4.

D. NH3H2O. 1. Яка з речовин при взаємодії з металами виділяє Н2 :

A. Розчин NH3.H2O.

B. HNO3.

C. H2SO4(конц.).

D. H2SO4(розб.). 1. Виберіть правильний запис схеми рівняння:

A. Cu + HNO3(конц) → Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O.

B. Cu + HNO3(конц) → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O.

C. Cu + HNO3(конц) → Cu(NO3)2 + N2O↑ + H2O.

D. Cu + HNO3(розб) → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O. 1. Виберіть правильний запис схеми рівняння:

A. Cu + H2SO4(розб) → CuSO4 + H2.

B. Cu + H2SO4(конц) → CuSO4 + SO2.

C. Cu + HNO3(конц) → Cu(NO3)2 + N2 + H2O.

D. Cu + H2SO4(конц) → CuSO4 + SO2 + H2O. 1. Виберіть продукт взаємодії (сіль) 1 моля ортофосфатної кислоти з 1 молем NaOH:

A. NaH3PO4.

B. Na2HPO4.

C. Na3PO4.

D. NaH2PO4. 1. З якою з речовин реагує H2SO4(розб.)?

A. CuO.

B. NO.

C. CO.

D. Cu. 1. З якою з речовин реагує HNO3(розб)?

A. Al.

B. Au.

C. Pt.

D. CO. 1. З якою з речовин реагує H2SO4(розб.)?

A. CO2.

B. CO.

C. Fe.

D. Au. 1. З якою з речовин не реагує H2SO4(розб.)?

A. Sn.

B. Fe.

C. Zn.

D. Ag. 1. З якою з речовин не реагує HCl(водн.)?

A. Na2CO3.

B. Na2SiO3.

C. Na2SO4.

D. Na3PO4. 1. Виберіть формулу речовини, яка не існує в кислому розчині:

A. H2SO4.

B. Na2CO3.

C. NaCl.

D. KNO3. 1. Виберіть формулу речовини, яка не існує в лужному розчині:

A. Na2SiO3.

B. Ba(OH)2.

C. H2SiO3.

D. Na2CO3. 1. Виберіть правильний запис взаємодії кислоти з металом:

A. Fe + H2SO4(конц)(холод) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O.

B. Fe + H2SO4(розб) → FeSO4 + SO2↑ + H2O.

C. Fe + HCl(конц) → FeCl3 + H2↑.

D. Fe + HCl(конц) → FeCl2 + H2↑. 1. Виберіть правильний запис реакції кислоти з металом:

A. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2↑.

B. Cu + H2SO4(розб) → CuSO4 + H2↑.

C. Cu + HCl → CuCl2 + H2↑.

D. Cu + HNO3 (розб) → Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O. 1. Вкажіть формулу кислоти-окиснювача:

A. H2SO4(конц).

B. H2SO4(розб).

C. HCl.

D. HF. 1. Виберіть ряд, у якому розміщені тільки сильні кислоти:

A. HNO3, HNO2, HF.

B. HCl, HBr, HI.

C. HF, H2SiO3, HI.

D. HCl, HClO, HF. 1. Виберіть ряд, у якому розміщені тільки слабкі кислоти:

A. H2SO3, H2SO4, H2S.

B. H2C2O4, HNO3, H2SO4.

C. HNO2, H2SiO3, H2CO3.

D. HNO3, HNO2, H2SO4. 1. Виберіть речовину, з якою може реагувати HNO3 і не можуть всі кислоти-неокиснювачі:

A. Na2O.

B. NaOH.

C. P.

D. Na3PO4. 1. Виберіть речовину, яка утворюється при взаємодії Fe + HCl → ? + H2↑.

A. FeCl2.

B. FeCl3.

C. Fe2Cl3.

D. FeCl. 1. Виберіть речовину, яка утворилась при взаємодії Fe + HNO3(розб) → ? + NO + H2O.

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO2)2.

D. Fe(NO2)3. 1. Виберіть газоподібний продукт взаємодії Fe + H2SO4(розб) → FeSO4 + ?.

A. H2S.

B. H2O.

C. H2.

D. SO2. 1. Виберіть газоподібний продукт реакції Cu + HNO3(розб) → ?

A. NO.

B. N2O.

C. N2.

D. NO2. 1. Виберіть, з яким металом не взаємодіє концентрована HNO3 на холоді?

A. Zn.

B. Fe.

C. Mg.

D. Cu. 1. Виберіть, з яким металом не взаємодіє за звичайних умов концентрована HNO3?

A. Mg.

B. Al.

C. Cu.

D. Zn. 1. Виберіть ряд, у якому розміщені тільки оксигеновмісні кислоти:

A. HBr, HI, HNO3.

B. HClO, HClO2, HClO3.

C. HCl, HClO, HClO2.

D. H2SO4, H2S, H2SO3. 1. Виберіть ряд, у якому розміщені тільки безоксигенні кислоти:

A. KCl, NaBr, KI.

B. H2SO4, HNO3, HNO2.

C. HI, HF, HBrO3.

D. H2S, HCl, HBr. 1. Кислоти – це:

A. Речовини, які при дисоціації утворюють один тип катіонів – іони Гідрогену та аніони кислотних залишків.

B. Всі речовини, до складу яких входить атом Гідрогену.

C. Речовини, які при дисоціації утворюють гідроксид-іони.

D. Речовини, до складу яких входить метал і кислотний залишок. 1. Виберіть ряд кислот, у якому розміщені тільки сильні кислоти:

A. HBr, HF, HNO2.

B. HNO3, H2SO4, HNO2.

C. HF, HCl, HBr.

D. HNO3, H2SO4, HCl. 1. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені тільки одноосновні кислоти:

A. HNO2, HBr, H2SO4.

B. H2S, H2SO4, HNO3.

C. HNO3, HCl, HClO3.

D. HBr, HI, H23. 1. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені тільки двохосновні кислоти:

A. H2CO3, H2SiO3, H2S.

B. H3PO4, HPO3, HMnO4.

C. HClO4, H2SO4, H2CO3.

D. H3PO4, HPO3, H2SO4. 1. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені тільки трьохосновні кислоти:

A. H2CO3, H2SiO3.

B. HBr, HNO3.

C. H3PO4, H3AsO4.

D. HClO4, H2SO4. 1. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені тільки ті кислоти, які можуть утворювати кислі і середні солі:

A. HNO3, H2SO4, H3PO4.

B. H2CO3, H2S, H2SO3.

C. HCl, H2SO4, HNO2.

D. HCN, H2S, HMnO4 1. Виберіть ряд речовин, у якому розміщені кислоти, які утворюють тільки середні солі:

A. H2SO4, H2S, H2SO3.

B. HNO3, H3PO4, HClO4.

C. HF, HBr, H2CO3.

D. HCl, HNO3, HNO2. 1. Яким способом неможливо добути силікатну кислоту?

A. Na2SiO3 + HCl →.

B. Na2SiO3 + H2SO4 →.

C. SiO2 + H2O →.

D. K2SiO3 + H2SO4 →. 1. Яку кислоту неможливо добути взаємодією водню і неметалу, з наступним розчиненням одержаної сполуки у воді?

A. Сульфатну.

B. Хлоридну.

C. Сульфідну.

D. Бромідну. 1. Яку кислоту неможливо добути взаємодією кислотного оксиду і води?

A. Нітратну.

B. Силікатну.

C. Сульфітну.

D. Фосфатну. 1. Яку кислоту неможливо добути взаємодією кислотного оксиду і води?

A. Фосфатну.

B. Нітратну.

C. Карбонатну.

D. Хлоридну. 1. Яку кислоту неможливо добути взаємодією кислотного оксиду і води?

A. Сульфатну.

B. Сульфідну.

C. Сульфітну.

D. Фосфатну. 1. Яку кислоту неможливо добути взаємодією водню і неметалу, з наступним розчиненням одержаної сполуки у воді?

A. Сульфідну.

B. Йодидну.

C. Нітратну.

D. Фторидну. 1. За кількістю атомів Гідрогену, які здатні заміщуватись атомами металів кислоти поділяють на:

A. Оксигеновмісні, безоксигенні.

B. Одноосновні, двохосновні, трьохосновні.

C. Однокислотні, двокислотні, трикислотні.

D. Сильні, середньої сили, слабкі. 1. При взаємодії якого оксиду з водою неможливо добути кислоту?

A. CaO.

B. SO3.

C. SO2.

D. N2O5. 1. При взаємодії якого оксиду з водою можна добути кислоту?

A. Na2O.

B. CaO.

C. SO3.

D. Li2O. 1. Яким способом не добувають кислоти?

A. Взаємодією кислотного оксиду та води.

B. Взаємодією неметалу та водню.

C. Взаємодією металу та неметалу.

D. Взаємодією галогенангідридів з водою. 1. За яким рівнянням реакції можна добути сульфатну кислоту?

A. Na2SO4 + HCl →.

B. SO3 + H2O →.

C. Na2SO4 + HNO3 →.

D. K2SO4 + HI →. 1. При термічному розкладі карбонатної кислоти, утворюється газоподібний продукт:

A. CO2.

B. SO2.

C. SO3.

D.CO. 1. При термічному розкладі нітратної кислоти утворюються газоподібні продукти:

A. N2O5 i O2.

B. NO2 i O2.

C. NO i O2.

D. NO2 i NO. 1. Водні розчини кислот змінюють забарвлення індикаторів. Фенолфталеїн в присутності хлоридної кислоти є:

A. Жовтого кольору.

B. Рожевого кольору.

C. Синього кольору.

D. Безбарвним розчином. 1. Водні розчини кислот змінюють забарвлення індикаторів. Лакмус в присутності розчину нітратної кислоти є:

A. Синього кольору.

B. Червоного кольору.

C. Жовтого кольору.

D. Безбарвним. 1. Водні розчини кислот змінюють забарвлення індикаторів. Метиловий оранжевий в присутності розчину сульфатної кислоти є:

A. Червоним.

B. Жовтим.

C. Синім.

D. Безбарвним. 1. У рівнянні реакції Cu + 2H2SO4(конц) = CuSO4 + A + 2H2O на місці букви А повинно бути:

A. H2S.

B. SO2.

C. H2SO3.

D. SO3. 1. Газ виділиться в реакції між речовинами:

A. MgO + H2SO4.

B. MgO + SO3.

C. MgCO3 + H2SO4.

D. MgSO4 + K2CO3. 1. Реакція між розчинами калій карбонату і хлоридною кислотою відбувається до кінця, оскільки:

A. Це реакція іонного обміну.

B. Внаслідок реакції утворюється калій хлорид.

C. Внаслідок реакції утворюється вуглекислий газ.

D. Її використовують для виявлення карбонат – іонів в розчині. 1. Газ виділяється в результаті реакції між речовинами, формули яких:

A. Na2S i HCl.

B. Na2S i CuCl2.

C. Na2S i FeCl2.

D. Na2S i AgNO3. 1. Відрізнити тверді кальцій карбонат від кальцій сульфату можна за допомогою речовини:

A. Розчин КОН.

B. CO2.

C. CO.

D. Розчин HCl. 1. Концентровану нітратну кислоту можна зберігати в алюмінієвому посуді і неможна в мідному, тому що:

A. Алюміній є легкий і дешевший від міді.

B. Алюміній в ряді напруг стоїть до Гідрогену, а купрум – після.

C. Алюміній є більш активний, ніж купрум.

D. Концентрована нітратна кислота пасивує алюміній, але реагує з міддю. 1. У рівнянні реакції Нg + 2H2SO4(конц) → HgSO4 + A + 2H2O на місці речовини А необхідно поставити:

A. SO3.

B. SO2.

C. H2S.

D. H2SO3. 1. Газ виділиться в реакції між речовинами:

A. AlCl3 i KOH.

B. AlCl3 i AgNO3.

C. Al i HCl (розчин).

D. Al2(SO4)3 i BaCl2. 1. Відрізнити тверді калій карбонат і калій сульфат можна за допомогою речовини, формула якої:

A. KI.

B. Розчин HCl.

C. BaCl2.

D. AgCl. 1. У рівнянні реакції 2Ag + 2H2SO4конц. → Ag2SO4 + A + 2H2O на місці літери А необхідно поставити:

A. H2SO3.

B. SO3.

C. H2S.

D. SO2. 1. Газ виділяється в реакції між речовинами:

A. Zn i HNO3.

B. ZnCl2 i AgNO3.

C. ZnCl2 i KOH.

D. ZnSO4 i BaCl2. 1. Чим відрізняються сильні і слабкі кислоти?

A. Сильні кислоти існують у вільному стані, а слабкі – ні.

B. Сильні кислоти – це розчини кислот високих концентрацій, а слабкі – розбавлені розчини.

C. Слабкі кислоти - термічно нестійкі, сильні – стійкі.

D. Сильні кислоти – практично повністю дисоціюють у воді, а слабкі – дисоціюють частково. 1. При взаємодії кальцій оксиду з хлоридною кислотою утворюється:

A. Кальцій хлорид.

B. Оксид хлору(І).

C. Гідрид кальцію.

D. Хлорне вапно. 1. Для всіх кислот характерна взаємодія з:

A. З будь-якими металами.

B. Оксидами неметалів.

C. Усіма солями.

D. Лугами. 1. Водні розчини сульфатної і нітратної кислот можна відрізнити за допомогою:

A. Cu.

B. CuO.

C. Fe(OH)3.

D. Бромної води. 1. Розбавлений розчин сульфатної кислоти не реагує ні з однією речовиною з групи:

A. Ртуть, меркурій (ІІ) оксид, метиламін.

B. Кремній, метан, магній карбонат.

C. Магній, цинк гідроксид, аміак.

D. Срібло, метан, силіцій (IV) оксид. 1. Одноосновною безоксигенною кислотою є:

A. Сульфідна кислота.

B. Ортофосфатна кислота.

C. Хлоридна кислота.

D. Сульфатна кислота. 1. З яким металом активніше реагує хлоридна кислота?

A. Залізом.

B. Цинком.

C. Свинцем.

D. Оловом.


 1. Хлоридна кислота не реагує з:

A. Магнієм.

B. Ртуттю.

C. Калій гідроксидом.

D. Натрій карбонатом.


 1. Концентрована нітратна кислота пасивує всі метали в ряду:

A. Mg, Al, Au.

B. Au, Pt, Ca.

C. Al, Cr, Fe.

D. Na, Zn, K.


 1. Виберіть ряд речовин, в якому всі речовини не реагують з хлоридною кислотою:

A. CaO, FeS, NaOH, Zn.

B. Na2O, KOH, AgNO3,Fe.

C. Pb(NO3)2, Ca(OH)2, Li2O, Na.

D. Ag, P, Cu, Hg.


 1. Виберіть ряд речовин, в якому всі речовини реагують з хлоридною кислотою:

A. Na2O, Mg, Na2S, Na2CO3.

B. NaHCO3, Cu, Au, K2O.

C. MgCO3, MgO, Mg, Ag.

D. Na2O, KOH, P2O5, H2SO4.


 1. У схемі перетворень речовинами Х1, Х2, Х3 відповідно є:

A. Cl2, Na2O, HNO3.

B. Cl2, NaOH, AgNO3.

C. Cl2, Na, HNO3.

D. Cl2, NaNO3, AgNO3. 1. В схемі перетворень речовинами Х1, Х2, Х3 і Х4 відповідно є:

A. H2SO4(к), Fe, H2SO4(p), O2.

B. H2SO4(p), Cu, H2SO4(к), O2.

C. H2SO4(к), O2, HNO3(p), O2.

D. H2SO4(p), Al, H2SO4(к), O2. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з розбавленою нітратною кислотою:

A. Ag, CO2, Na2O, Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2, KNO3, P, Na2O.

C. Cu, CuO, Na2CO3, KOH.

D. O2, SO3, Au, NaOH. 1. Виберіть ряд речовин, в якому всі речовини реагують з концентрованою нітратною кислотою:

A. Ag, S, KOH, KHCO3.

B. CaO, Na2CO3, Fe, Au.

C. NaCl, KOH, H3PO4, Pt.

D. Cu(OH)2, CaO, Au, HCl. 1. Виберіть ряд речовин, в якому всі речовини не реагують з розбавленою нітратною кислотою:

A. Fe2O3, Ni(OH)2, Na2CO3, FeS.

B. Pt, Au, O2, H3PO4.

C. K2O, CoO, Al2O3, Cr2O3.

D. Fe(OH)3, Cr(OH)3, Pb(OH)2, KOH. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з сульфідною кислотою:

A. Cu, NaOH, P, HNO3.

B. Mg, Ca(OH)2, N2, HCl.

C. K2O, KOH, NaOH, AgNO3.

D. Ag, AgNO3, Ag2O, C. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з фосфатною кислотою:

A. NaCl, NaOH, Na.

B. KNO3, K2O, KOH.

C. Li2O, LiOH, NaNO3.

D. Ca(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з карбонатною кислотою:

A. NaCl, Ba(OH)2, CuO.

B. Ca(OH)2, Na2O, NaOH.

C. KNO3, NaNO3, Ba(NO3)2.

D. Ag, AgNO3, Ag2O. 1. Скільки кислих солей утворює ортофосфатна кислота за певних умов?

A. Одну.

B. Чотири.

C. Три.

D. Дві. 1. Для кислот характерна реакція нейтралізації. Це реакція кислоти з:

A. Сіллю.

B. Металом.

C. Гідроксидом (основою).

D. Основним оксидом. 1. В двох пробірках міститься відповідно хлоридна і сульфатна кислота. Які реагенти треба застосувати, щоб виявити в якій з пробірок є хлоридна, а у якій – сульфатна кислота?

A. Метилоранж, фенолфталеїн.

B. AgNO3, BaCl2.

C. NaCl, KNO3.

D. Лакмус, КОН. 1. Які реагенти можна застосувати, щоб відрізнити і довести наявність карбонатної і нітратної кислот?

A. Кальцій гідроксид, мідь.

B. Фенолфтелаїн, Na2O.

C. K2O, NaOH.

D. NaNO3, Na2SO4. 1. Які реагенти можна застосувати, щоб відрізнити і довести наявність хлоридної і нітратної кислот?

A. Лакмус, К2О.

B. NaOH, KOH.

C. CaCO3, Na2S.

D. AgNO3, Cu. 1. Концентрована сульфатна кислота проявляє окисно-відновні властивості в реакції:

A. Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O.

B. Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O.

C. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + 2H2O + SO2.

D. 2NaCl(T) + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl↑. 1. Яка пара речовин не реагує?

A. Алюміній і концентрована сульфатна кислота.

B. Алюміній і хлоридна кислота.

C. Алюміній і розбавлена нітратна кислота.

D. Алюміній і бромідна кислота. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з бромідною кислотою:

A. Na2O, Co(OH)2, Sn, Hg.

B. KOH, NaNO3, CuO, Ag.

C. Ca(OH)2, CaCO3, Cu, HNO3.

D. Mg, MgO, MgCO3, AgNO3. 1. Яка реакція нехарактерна для кислот-неокисників? Взаємодія ...

A. З металами, які стоять в електрохімічному ряді напруг до Н2.

B. З оксидами металів.

C. З неметалами.

D. З гідроксидами. 1. Виберіть реагенти якими можна відрізнити і довести наявність нітратної і бромідної кислот:

A. Cu, AgNO3.

B. Лакмус, КОН.

C. Na2O, Pb(OH)2.

D. Ca(OH)2, фенолфталеїн. 1. Є три пробірки: в одній є нітратна кислота, в другій – сульфатна, в третій – хлоридна. Які реагенти можна застосувати, щоб визначити в якій з пробірок знаходиться та чи інша кислота?

A. Лакмус, КОН, BaCl2.

B. Cu, BaCl2, AgNO3.

C. Метилоранж, Na2O, AgNO3.

D. Фенолфталеїн, NaOH, Cu(OH)2. 1. Виберіть ряд речовин, де всі реагують з хлоридною кислотою:

A. MgO, Cu, CuO, CO2, Fe.

B. P2O5, Hg, HgO, Ni, K2O.

C. Al, BaO, FeO, Sn, CaO.

D. Ag, SO2, Pt, SnO,KOH. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з розбавленою сульфатною кислотою:

A. KOH, Na2O, Al2O3, Cu.

B. Ag, Co(OH)2, NaNO3, NaCl.

C. NiO, Fe(OH)3, Fe, Pt.

D. Ca(OH)2, NaOH, BaCl2, Pb(NO3)2. 1. Виберіть ряд речовин, де всі речовини реагують з розбавленою нітратною кислотою:

A. CaCO3, BaO, Ag, Cu, FeS.

B. Pt, NaNO3, NaOH, Na2O.

C. KOH, SO3, NaCl, BaCO3.

D. Ba(OH)2, Al(NO3)3, Al, Ni(OH)2.


Скачать файл (141.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации