Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №25 Кальцій, характеристика за положенням в періодичній системі і будовою атома, його сполуки в природі - файл 1.doc


Тест з хімії №25 Кальцій, характеристика за положенням в періодичній системі і будовою атома, його сполуки в природі
скачать (201 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc201kb.15.12.2011 20:55скачать


1.doc

Кальцій, характеристика за положенням в періодичній системі і будовою атома, його сполуки в природі. Оксид та гідроксид Кальцію, їх хімічні властивості, добування і застосування. Якісні реакції та йони Кальцію і Барію.


 1. Кальцій – хімічний елемент 4 періоду, ІІ групи головної підгрупи, тому на останньому енергетичному рівні він містить таку кількість електронів:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.


 1. В сполуках Кальцій проявляє постійну валентність:

A. ІІ.

B. ІІІ.

C. IV.

D. I.


 1. Оскільки кальцій є металом, що містить на останньому енергетичному рівні 2 електрони, то в сполуках проявляє постійний ступінь окиснення:

A. +1.

B. -2.

C. +2.

D. +4.


 1. Кальцій реагує з водою, утворюючи кальцій гідроксид і водень. У цій реакції кальцій є:

A. Кислотою.

B. Основою.

C. Окисником.

D. Відновником.


 1. Кальцій гідроксид – малорозчинна сполука. Щоб довести його наявність у воді можна використати розчин індикатора – фенолфталеїну. В присутності кальцій гідроксиду розчин фенолфталеїну матиме забарвлення:

A. Малинове.

B. Синє.

C. Червоне.

D. Жовте.


 1. Негашене вапно отримують термічним розкладом кальцій карбонату. В цій реакції утворюється газоподібний продукт:

A. CaO.

B. CO.

C. CO2.

D. CaC2.


 1. Кальцій оксид належить до солетворних оксидів і проявляє такі кислотно-основні властивості:

A. Амфотерні.

B. Основні.

C. Кислотні.

D. Відновні.


 1. Виберіть ряд речовин, з якими реагує кальцій оксид:

A. SiO2, H2SO4, P2O5.

B. P2O5, KOH, SiO2.

C. KOH, H2SO4, SiO2.

D. KOH, H2SO4, CO2.


 1. Виберіть ряд речовин, з якими реагує кальцій оксид:

A. KOH, H2SO4, P2O5.

B. CO, KOH, H2SO4.

C. SiO, CO2, SiO2.

D. SO3, CO2, SiO2.


 1. Металічний кальцій застосовують у виробництві сталі для очищення її від сірки. Виберіть формулу сполуки кальцію з сіркою:

A. Ca2S2.

B. Ca2S.

C. CaS.

D. CaS2.


 1. Металічний кальцій реагує з азотом при нагріванні, утворюючи бінарну сполуку:

A. Кальцій нітрид.

B. Кальцій нітрит.

C. Кальцій нітрат.

D. Кальцій гідроксонітрат.


 1. При взаємодії кальцію з азотом при нагріванні утворюється сполука:

A. CaN.

B. Ca3N2.

C. Ca2N3.

D. CaN2.


 1. При розчиненні негашеного (паленого) вапна у воді відбувається виділення великої кількості тепла. При цьому розчин:

A. Випаровується.

B. Замерзає.

C. Нагрівається.

D. Охолоджується.


 1. Вапняне молоко застосовується для очищення цукру. Вапняне молоко – це розчин:

A. Ca(OH)2.

B. CaCl2.

C. CaSO4.

D. CaCO3.


 1. При термічному розкладі кальцій нітрату утворюються такі продукти:

A. CaO + NO +O2.

B. CaO + NO2.

C. Ca(NO2)2 + O2.

D. CaO + N2O + O2.


 1. При пропусканні СО2 у розчин вапняної води спочатку розчин стає каламутним, а потім – прозорим. Ці процеси супроводжуються утворенням наступних речовин:

A. CaCO3, Ca(HCO3)2.

B. CaCO3, (CaOH)2CO3.

C. Ca(OH)CO3, CaHCO3.

D. CaCO3, CaHCO3.


 1. Сполуки кальцію і магнію є причиною твердості води. Тимчасову твердість води зумовлюють сполуки:

A. CaCl2, Mg(HCO3)2.

B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.

C. CaCl2, MgSO4.

D. CaSO4, MgCl2.


 1. Кальцій можна добути в результаті електролізу:

A. Розчину СaSO4.

B. Розчину CaCl2.

C. Розплаву СaCl2.

D. Розчину Ca(NO3)2.


 1. При електролізі розплаву CaCl2 на катоді виділяється металічний кальцій, а на аноді газ:

A. Cl2O7.

B. ClO2.

C. Cl2O.

D. Cl2.


 1. Якісною реакцією на іони Ba2+ є дія:

A. NaCl.

B. Na2SO4.

C. NaNO3.

D. NaNO2.


 1. При дії хлору (Cl2) на гашене вапно утворюється хлорне вапно, формула якого:

A. CaO2Cl2.

B. Ca(OCl)Cl.

C. CaCl2.

D. Ca(OCl)2.


 1. При взаємодії кальцію з галогенами утворюються галогеніди кальцію. Правильними продуктами реакції Ca + Br2  є:

A. Ca2Br.

B. CaBr.

C. CaBr2.

D. Ca2Br2.


 1. Ізотоп (нуклід) 4020Са має:

A. 20 протонів, 20 електронів, 40 нейтронів.

B. 20 протонів, 20 електронів, 20 нейтронів.

C. 20 протонів, 40 електронів, 20 нейтронів.

D. 40 протонів, 40 електронів, 40 нейтронів.


 1. Одним з продуктів взаємодії ацетатної кислоти і кальцій оксиду є:

A. Вода.

B. Водень.

C. Ацетальдегід.

D. Кальцій


 1. Яка речовина в реакції Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O дисоціює в розчині на іони:

A. Ba(OH)2.

B. CO2.

C. BaCO3.

D. H2O.


 1. Кальцій нітрат можна одержати при взаємодії:

A. Кальцій оксиду і барій нітрату.

B. Кальцій карбонату і калій нітрату.

C. Кальцій гідроксиду і нітратної кислоти.

D. Кальцій фосфату і натрій нітрату.


 1. Гашене вапно – це:

A. Ca(OH)2.

B. CaO.

C. CaSO4 ·½ H2O.

D. CaSO4·2H2O.


 1. Яка з наведених схем лежить в основі промислового одержання гашеного вапна:

A. Ca → CaO → Ca(OH)2.

B. CaCl2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2HCl.

C. CaCO3 → CaO → Ca(OH)2.

D. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.


 1. В три пробірки насипали речовини: негашене вапно, гашене вапно і гіпс. До кожної з них додали розчин хлоридної кислоти. Які речовини не прореагують з нею?

A. Негашене вапно.

B. Гашене вапно.

C. Гіпс і гашене вапно.

D. Гіпс.


 1. Виберіть нерозчинну сіль кальцію:

A. Ca(NO3)2.

B. CaCO3.

C. CaCl2.

D. (CH3COO)2Ca.


 1. В дві пробірки насипали кристалічні кальцій хлорид і кальцій карбонат. Якою речовиною можна відрізнити в якій пробірці міститься кальцій карбонат, а в якій кальцій хлорид:

A. H2O.

B. Забарвлення полум’я пальника.

C. NaOH.

D. NaCl.


 1. В дві пробірки насипали кальцій хлорид і натрій хлорид. Який реагент ви використаєте для визначення, де і яка речовина знаходиться?

A. H2O.

B. HCl.

C. Na2O.

D. H2SO4.


 1. Виберіть вірний запис перебігу хімічної реакції:

A. Ca + H2O → Ca(OH)2.

B. Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑.

C. Ca + H2O → CaO + H2.

D. Ca + H2O → CaH2 + O2↑.


 1. При дисоціації розчинних солей кальцію як катіон утворюється:

A. Ca+.

B. Ca2+.

C. Ca3+.

D. CaO.


 1. При взаємодії кальцію з киснем утворюється сполука, формула якої:

A. CaO2.

B. Ca2O.

C. CaO.

D. Ca2O3.


 1. Термічний розклад кальцій карбонату відбувається за рівнянням:

A. CaCO3 → CaO + CO↑.

B. CaCO3 → Ca + O2 + CO2.

C. Ca(HCO3)2 → CaO + CO2↑ + H2O.

D. CaCO3 → CaO + СO2↑.


 1. Повний термічний розклад гідрокарбонату кальцію відбувається за рівнянням:

A. Ca(HCO3)2 → CO2↑ + Ca(OH)2 + H2O.

B. Ca(HCO3)2 → 2CO2↑ + CaO + H2O.

C. CaCO3 → CaO + CO2↑.

D. CaSO4 → CaO + SO3.


 1. Кальцій як активний метал взаємодіє з H2SO4(к). Які продукти при цьому утворюються:

A. CaSO4 + SO2↑ + H2O.

B. CaSO4 + S↓ + H2O.

C. CaSO4 + H2S↑ + H2O.

D. CaSO4 + H2↑.


 1. Кальцій як активний метал взаємодіє з розбавленою кислотою сульфатною. Які продукти при цьому утворюються:

A. CaSO4 + H2↑.

B. CaSO4 + H2S↑ + H2O.

C. Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

D. CaSO4 + SO2↑ + H2O.


 1. Який газоподібний продукт утворюється внаслідок взаємодії кальцію з концентрованою сульфатною кислотою:

A. SO2.

B. H2S.

C. H2.

D. NO.


 1. При взаємодії кальцію з розбавленою сульфатною кислотою як газоподібний продукт утворюється:

A. SO2↑.

B. NO2.

C. H2S↑.

D. H2.


 1. При взаємодії кальцію з розбавленою нітратною кислотою утворюються наступні речовини:

A. Ca(NO3)2 + NO↑ + H2O.

B. CaNO3 + NH4NO3 + H2O.

C. Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

D. Ca(NO3)3 + NO2↑ + H2O.


 1. При взаємодії кальцію з концентрованою нітратною кислотою утворюються наступні продукти реакції:

A. Ca(NO3)2 + H2↑.

B. Ca(NO3)2 + H2O + N2↑.

C. CaNO3 + NH4NO3 + H2O + N2O5.

D. CaNO3 + NH4NO3 + H2O.


 1. Який газоподібний продукт утворюється при взаємодії кальцію з концентрованою нітратною кислотою:

A. N2.

B. NO2.

C. H2.

D. NH4NO3.


 1. Які властивості проявляє кальцій:

A. Малоактивного металу.

B. Неметалу.

C. Інертного газу.

D. Активного металу.


 1. Виберіть формулу кальцій карбіду:

A. Ca2C.

B. CaC2.

C. CaCO3.

D. Ca2C3.


 1. З якими речовинами не реагує кальцій:

A. Кислотами.

B. Водою.

C. Кислотними оксидами.

D. Неметалами.


 1. З якими речовинами не реагує кальцій:

A. Водою.

B. Інертними газами.

C. Галогенами.

D. Неметалами.


 1. Виберіть невірний запис перебігу хімічної реакції:

A. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2↑.

B. 3Ca + 2P → Ca3P2.

C. Ca + 2C→ CaC2.

D. 2Ca + C→ Ca2C.


 1. Яку сполуку кальцію неможливо отримати взаємодією простих речовин:

A. Хлорид.

B. Сульфіт.

C. Оксид.

D. Карбіду.


 1. Виберіть невірний запис перебігу хімічної реакції:

A. Ca + He → CaHe2.

B. Ca + H2 → CaH2.

C. Ca +2C → CaC2.

D. Ca + S → CaS.


 1. Яка формула кальцій гідриду:

A. CaH2.

B. Ca(OH)2.

C. CaO.

D. CaCl2.


 1. Які продукти утворюються при взаємодії кальцій гідриду з водою:

A. CaO + H2.

B. Ca(OH)2 + H2.

C. Ca(OH)2 + H2O.

D. Ca + H2.


 1. При взаємодії кальцію з азотом утворюється:

A. Ca3N2.

B. CaN.

C. CaN2.

D. Ca3N.


 1. Яким способом одержують кальцій в промисловості:

A. Електролізом розчину кальцій хлориду.

B. Електролізом розплаву кальцій хлориду.

C. Гідролізом розчину кальцій хлориду.

D. Сплавленням з натрій карбонатом.


 1. При тривалому пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду спочатку утворюється осад, який потім при подальшому пропусканні газу розчиняється. Які формули осаду та розчинної речовини відповідно:

A. CaO, Ca(HCO3)2.

B. CaHCO3, CaO.

C. Ca(HCO3)2, CaCO3.

D. CaCO3, Ca(HCO3)2.


 1. За фізичними властивостями кальцій – це:

A. Червоний, легкий метал.

B. Золотисто-жовтий, важкий метал.

C. Сріблясто-білий, легкий метал.

D. Жовтий, легкий метал.


 1. У складних сполуках кальцій проявляє ступінь окиснення:

A. +2.

B. -2.

C. +4.

D. +3.


 1. Яке з рівнянь реакції не описує основні властивості кальцій оксиду:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2.

B. CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O.

C. CaO + SO3 → CaSO4.

D. CaO + 3C → CaC2 + CO.


 1. Виберіть ряд речовин, з якими реагує CaO:

A. N2O5, H2O, Al2O3.

B. CaCl2, H2O, N2O5.

C. HCl, NaOH, K2O.

D. HCl, H2SO4, N2.


 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини з якими реагує CaO:

A. N2, H2, O2.

B. C, CO2, HCl.

C. Na2CO3, NaCl, NaOH.

D. KOH, CO2, H2O.


 1. Виберіть формулу природного гіпсу:

A. CaCO3.

B. CaSO4.

C. CaSO4·½ H2O.

D. CaSO4·2H2O.


 1. Яким способом неможливо добути кальцій гідроксид:

A. CaO + H2O.

B. Ca + H2O.

C. CaCl2 + H2O .

D. Ca(NO3)2 + Mg(OH)2.


 1. Яким способом неможливо добути кальцій оксид:

A. Ca + O2 →.

B. Ca(HCO3)2.

C. Ca(NO3)2.

D. CaCO3.


 1. Яким способом неможливо добути кальцій хлорид:

A. Ca + Cl2 →.

B. Ca(OH)2 + NaCl →.

C. Ca + HCl →.

D. Ca(OH)2 + HCl →.


 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини, які реагують з кальцій оксидом:

A. H2O, C, Fe(OH)2.

B. N2, O2, Cl2.

C. N2O5, H2O, H2SO3.

D. NaOH, NaCl, K2CO3 1. Виберіть речовину з якою реагує кальцій оксид, але не реагує кальцій гідроксид:

A. HCl.

B. H2O.

C. N2O5.

D. HNO3.


 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини, які реагують з кальцій оксидом:

A. Na2O, NaOH, NaCl.

B. Na2CO3, NaNO3, NaOH.

C. N2, N2O5, HNO3.

D. C, CO2, H2CO3.


 1. Виберіть речовину, з якою реагує кальцій оксид, але не реагує кальцій гідроксид:

A. C.

B. H2SO4.

C. HCl.

D. Cl2O7.


 1. Виберіть правильний запис перебігу хімічної реакції:

A. CaO + H2O→ Ca(OH)2.

B. CaO + H2O→ Ca(OH)2 + H2

C. CaO + NaOH → Na2CaO2 + H2O.

D. CaO + HNO3 → CaNO3 + H2O.


 1. Виберіть ряд речовин де знаходяться всі речовини, які реагують з кальцій оксидом, і з кальцій гідроксидом:

A. CO2, HBr, C.

B. H2O, N2O5, HI.

C. HCl, H2SO4, SO3.

D. HNO3, H2O, CO2.


 1. При дії на яку сполуку кальцію розчину хлоридної кислоти виділяється газ:

A. CaO.

B. Ca(NO3)2.

C. CaCO3.

D. Ca(OH)2.


 1. Внаслідок якої реакції не спостерігається виділення газу:

A. Ca + HBr → ?

B. CaO + HCl → ?

C. CaCO3 + HCl → ?

D. Ca + HNO3(к) → ?


 1. Сполуці MgCO3·CaCO3 відповідає назва мінералу:

A. Кальцит.

B. Доломіт.

C. Магнезит.

D. Ангідрит.


 1. Якісною реакцією на катіон барію є утворення осаду при додаванні до розчину:

A. Натрій хлориду.

B. Аргентум нітрату.

C. Натрій сульфату.

D. Баритової води.


 1. У твердій воді мило погано милиться, оскільки у воді присутні:

A. Іони Na+ і K+.

B. Іони Cl- і SO.

C. Іони OH- і H+.

D. Іони Ca2+ і Mg2+.


 1. Твердість води буває карбонатна і некар­бонатна. Якими речовинами обумовлена кар­бонатна твердість води?

A. Гідрокарбонатами Ca і Mg.

B. Карбонатами Ca і Mg.

C. Сульфатами Ca і Mg.

D. Хлоридами Ca і Mg.


 1. Твердість води буває карбонатна і некарбонатна. Якими речовинами обумовлена некарбонатна твердість води?

A. Гідрокарбонатами Ca і Mg.

B. Тільки сульфатами Ca і Mg.

C. Тільки хлоридами Ca і Mg.

D. Сульфатами і хлоридами Ca і Mg.


 1. Як називається твердість води, яка обумовлена присутністю гідрокарбонатів кальцію і магнію:

A. Тимчасова або некарбонатна.

B. Тимчасова або карбонатна.

C. Постійна або карбонатна.

D. Постійна або некарбонатна.


 1. Як називається твердість води, яка обумовлена присутністю хлоридів і сульфатів кальцію та магнію:

A. Тимчасова або некарбонатна.

B. Тимчасова або карбонатна.

C. Постійна або карбонатна.

D. Постійна або некарбонатна.


 1. Як можна усунути карбонатну твердість:

A. Прокип’ятити воду.

B. Додати кальцій нітрат.

C. Додати магній нітрат.

D. Додати кальцій хлорид.


 1. Яким способом можна усунути тільки карбонатну твердість:

A. Пропусканням через іоніти.

B. Содовим методом.

C. Кип’ятінням.

D. Вапняним методом.


 1. При кип’ятінні твердої води на стінках посуду утворюється осад. Які речовини при цьому утворюються:

A. CaCO3, MgO.

B. CaCO3, MgCO3.

C. CаO, MgCl2.

D. CaCO3, MgSO4..


 1. Для пом’якшення води на практиці застосовують:

A. Na2SO4.

B. NaCl.

C. MgSO4.

D. Na2CO3.


 1. Виберіть ряд речовин, де знаходяться всі речовини з якими реагують і кальцій, і кальцій оксид, і кальцій гідроксид:

A. HNO3, NH4NO3, NaCl.

B. C, H2O, N2O5.

C. HCl, HNO3, H2SO4.

D. H2O, N2, HCl.


 1. З якою речовиною реагують Ca і CaO, але не реагує Ca(OH)2:

A. H2O.

B. SO3.

C. HCl.

D. NaOH.


 1. З якою речовиною реагують Ca і CaO, але не реагує Ca(OH)2:

A. SO2.

B. H2SO4.

C. KOH.

D. C.


 1. З якою речовиною реагують CaO і Ca, але не реагує Ca(OH)2:

A. C.

B. CO2.

C. SO2.

D. H2SO3.


 1. З якою речовиною реагує Ca, але не реагують CaO і Ca(OH)2:

A. H2О.

B. HCl.

C. O2.

D. HNO3.


 1. Яка з реакцій не відбувається:

A. CaO + N2O5 →.

B. CaO + Na2O →.

C. CaO + HCl →.

D. CaO + CO2 →.


 1. Яка з реакцій не відбувається:

A. CaCl2 + HNO3 →.

B. CaCO3 + HCl →.

C. CaCl2 + Na2CO3 →.

D. Ca(NO3)2 + H2SO4→.


 1. З якими речовинами не реагує кальцій оксид:

A. Кислотами.

B. Лугами.

C. Кислотними оксидами.

D. Водою.


 1. З якими речовинами не реагує кальцій:

A. Вода.

B. Кислоти.

C. Неметали.

D. Оксиди Літію і Калію.


 1. З якими речовинами не реагує кальцій гідроксид:

A. Кислотами.

B. Амфотерними оксидами.

C. Лугами.

D. Кислотними оксидами.


 1. Порядковий номер Кальцію в ПС № 20 він знаходиться в 4 періоді, II групі (головна підгрупа). Електронна формула його:

A. 1s22s22p73s13p64s2.

B. 1s22s22p63s23p74s2.

C. 1s22s22p63s13p74s1.

D. 1s22s22p63s23p64s2.


 1. Кальцій у сполуках проявляє валентність:

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.


 1. Йон кальцію Ca2+ має електронну будову:

A. 1s22s22p63s23p6.

B. 1s22s22p63s23p64s2.

C. 1s22s22p63s13p6.

D. 1s22s12p63s2.


 1. Виберіть формули сполук у яких кальцій найчастіше зустрічається в природі:

A. CaCO3, CaCO3·MgCO3, CaF2, CaSO4·2H2O.

B. Ca3(PO4)2, CaO, Ca(OH)2, CaCl2.

C. Ca(OH)2, CaCO3, CaO, CaSO4.

D. CaCl2, Ca(NO3)2, CaC2O4, (CH3COO)2Ca.


 1. Алотропними видозмінами кальциту (CaCO3) є:

A. Алмаз, сажа.

B. Вугілля, сажа.

C. Крейда, мармур, вапняк.

D. Графіт, алмаз.


 1. У реакції кальцій виступає:

A. Відновником.

B. Окисником.

C. Окисником або відновником.

D. Не змінює ступенів окиснення.


 1. Кальцій активний хімічний елемент, тому його зберігають під:

A. Водою.

B. Гасом.

C. Бензином.

D. Олією.


 1. При взаємодії кальцію з киснем утворюється:

A. Пероксид.

B. Надпероксид.

C. Озонід.

D. Оксид.


 1. Формула негашеного вапна:

A. CaСО3.

B. CaО.

C. Ca(ОН)2.

D. CaBr2.


 1. Виберіть вірний запис формули кальцій броміду:

A. Ca2Br.

B. Ca3Br2.

C. CaBr2.

D. CaBr.


 1. Виберіть вірний запис формули кальцій гідрогенфосфату:

A. Ca3(PO4)2.

B. CaHPO4.

C. Ca(HPO4)2.

D. Ca3(HPO4)2.


 1. Виберіть речовину з якою кальцій не взаємодіє:

A. H2O.

B. H2.

C. N2.

D. C6H14.


 1. Кальцій з карбоном утворює сполуку:

A. Ca2C.

B. Ca2C3.

C. CaC2.

D. CaC.


 1. Кальцій з сіркою утворює сульфід кальцію, формула якого:

A. Ca2S.

B. CaS.

C. Ca3S2.

D. CaS2.


 1. При взаємодії кальцію з водою утворюється газ:

A. O2.

B. H2O2.

C. H2.

D. H.


 1. Негашеним вапном називають:

A. Технічний CaCO3.

B. Технічний CaO.

C. Технічний Ca(OH)2.

D. Технічний CaSO4.


 1. Яке з рівнянь реакції описує основні властивості кальцій оксиду?

A. CaO + H2O → Ca(OH)2.

B. CaO + C → CaC2 + CO.

C. CaO + C → Ca + CO.

D. CaO + Na Na2O + Ca.


 1. Вапняне молоко – це суспензія:

A. CaCO3.

B. CaО.

C. Ca(OH)2.

D. CaCl2.


 1. Виберіть серед зазначених сильну основу:

A. Al(OH)3.

B. Ca(OH)2.

C. Fe(OH)2.

D. Fe(OH)3.


 1. Кальцій добувають електролізом розплаву:

A Ca(NO3)2.

B. CaCl2.

C. CaSO4.

D. Ca3(PO4)2.


 1. Яка з реакцій відбувається?

A.CaCl2 + 2KNO3 = Ca(NO3)2 + 2KCl.

B. CaSO4 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2SO4.

C. Ca3(PO4)2 + 4HCl = Ca(H2PO4)2 + 2CaCl2.

D. Ca(NO3)2 + BaCl2 = Ba(NO3)2 + CaCl2.


 1. При пропусканні вуглекислого газу через вапняну воду утворюється осад речовини, формула якої:

A. CaCO3.

B. Ca(HCO3)2.

C. CaC2.

D. CaO.


 1. Під час електролізу розчину CaCl2 з інертними електродами проходить реакція:

A. CaCl2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2HCl.

B. CaCl2 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 + Cl2.

C. CaCl2 = Ca + Cl2.

D. CaCl2 + H2O = Ca(OH)Cl + HCl.


 1. При неповному термічному розкладі кальцій гідрокарбонату утворюються речовини:

A. CaCO3 + H2O + CO2.

B. CaCO3 + H2O.

C. CaCO3 + H2 + CO2.

D. CaCO3 + H2 + CO.


 1. Тимчасову твердість води зумовлює наявність у воді сполуки, формула якої:

A. Ca(HCO3)2.

B. Ca(NO3)2.

C. CaSO4.

D. CaCl2.


 1. Постійну твердість води зумовлюють солі:

A. Ca(HCO3)2, Ca(NO3)2.

B. CaSO4, CaCl2.

C. Ca3(PO4)2, Ca(NO3)2.

D. Ca(NO2)2, CaS.


 1. При термічному розкладі кальцій нітрату проходить реакція:

A. Ca(NO3)2 → CaO + NO2 + O2.

B. Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + NO2 + O2.

C. Ca(NO3)2 → CaO + NO2 + NO.

D. Ca(NO3)2 → Ca(NO2)2 + O2.


 1. Вапняна вода – це прозорий розчин речовини:

A. Ca(OH)2.

B. CaCO3.

C. CaCl2.

D. CaO.


 1. Виберіть правильну формулу кальцій нітриду:

A. CaN2.

B. Ca2N.

C. CaN.

D. Ca3N2.


 1. Кальцій реагує (окремо) з усіма речовинами ряду:

A. Mg, H2O, Na2CO3, CO.

B. O2, HCl(розчин), N2, Br2.

C. H2, KOH(розчин), CO2, H2O.

D. Br2, CaCO3, Na2O, NO.


 1. При спалюванні магнію на повітрі утворюються:

A. МgO, Mg(NO3)2.

B. МgO, Mg(OH)2.

C. Mg3N2, МgO.

D. Mg3N2, Mg(OH)2.


 1. Метал ІІ –групи, що є найбільш сильним відновником – це:

A. Барій.

B. Стронцій.

C. Кальцій.

D. Магній.


 1. Речовина СаН2 має назву:

A. Гідрат кальцію.

B. Гідрид кальцію.

C. Гідроксид кальцію.

D. Гідрогенат кальцію.


 1. За звичайних умов відбувається реакція між водою і:

A. CuO.

B. Mg(OH)2.

C. CaO.

D. SiO2.


 1. При нагріванні кальцій гідроксиду утворюється:

A. CuO.

B. Mg(OH)2.

C. CaO.

D. SiO2.


 1. Оксид кальцію реагує (окремо) з усіма речовинами набору:

A. MgCO3, HNO3, NaOH, CO2.

B. O2, SiO2, H2SO4, NH3.

C. Cu(OH)2, Fe2O3, BaO, HCl.

D. P2O5, H2O, HBr, SO3.


 1. Продуктами реакції CaO + H3PO4  … будуть:

A. Ca3(PO4)2, H2O.

B. Ca, H2O, P2O5.

C. Ca3P2, H2O.

D. Ca(OH)2, P2O5.


 1. Рівновага в гетерогенній реакції CaO(тв.) + CO2(г)  СaCO3(т) + Q зміститься вліво при:

A. Додаванні CaO.

B. Стисканні.

C. Нагріванні.

D. Додаванні CO2.


 1. Буде відбуватися реакція між розчином кальцій гідроксиду і …:

A. CO.

B. SO3.

C. Ag.

D. Ba(OH)2.


 1. При пропусканні вуглекислого газу може випасти осад з розчину:

A. Ca(OH)2.

B. KOH.

C. NaCl.

D. NaOH.


 1. Осад випадає при пропусканні вуглекислого газу через розчин:

A. Ca(NO3)2.

B. CaCl2.

C. Ca(OH)2.

D. KNO3.


 1. Тверду воду, що містить йони Ca2+ i HCO пом’якшують додаванням реактиву:

A. Ca(OH)2.

B. CaCO3.

C. CaCl2.

D. AgNO3.


 1. Усунення тимчасової твердості води можна провести по реакції:

A. Ca(HCO3)2

B. CaCO3 + H2O + CO2

C. Ca(OH)2 + H2SO4

D. Ca(OH)2 + Na2CO3


 1. Гідроксид кальцію одержують з:

A. CaO i H2CO3.

B. CaO i H2O.

C. CaO i NaOH.

D. CaSO4 i NaOH.


 1. Гашене вапно в промисловості одержують:

A. Обробкою кальцій оксиду водою.

B. Прожарюванням вапняку.

C. Дією лугу на вапняк.

D. Взаємодією магній хлориду з водою.


 1. Формулі Ca(OH)2 відповідає назва:

A. Негашене вапно.

B. Гашене вапно.

C. Білильне вапно.

D. Вапняк.


 1. Сума всіх коефіцієнтів у рівнянні електролітичної дисоціації хлориду кальцію дорівнює:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.


 1. Для рівняння реакції СаС2 + Н2О  Ca(OH)2 + … сума всіх коефіцієнтів дорівнює:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.


 1. Йонно-молекулярне рівняння 3Са2+ + 2РО= Са3(РО4)2 відповідає взаємодії між:

A. СаО і К3РО4.

B. СаCl2 i K2HPO4.

C. Ca(OH)2 i H3PO4.

D. СаCl2 i Na3PO4.


 1. Йонно-молекулярне рівняння CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O відповідає взаємодії між:

A. CaCO3 + H2CO3.

B. CaCO3 + H2SO3.

C. CaCO3 + H2SiO3.

D. CaCO3 + HNO3.


 1. Розчин якої солі має нейтральну реакцію середовища?

A. NH4Cl.

B. CO2.

C. NH3.

D. CaCl2.


 1. Нейтральне середовище відповідає розчинам солей, які наведені в рядку:

A. BaCl2, Fe(NO3)3.

B. KNO3, CaCl2.

C. K2SiO3, NH4Cl.

D. Na2S, Na2SO4. 1. Тверду воду, що містить йони Са2+ пом’якшують додаючи реактив:

A. Na3PO4.

B. CaCl2.

C. HNO3.

D. NaCl.


 1. Тимчасову твердість води обумовлюють солі:

A. Mg(HСO3)2, MgSO4.

B. Mg(HСO3)2, Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2, CaSO4.

D. MgSO4, CaSO4.


 1. Гашене вапно можна відрізнити від крейди реактивом:

A. CaO.

B. H2SO4.

C. KOH.

D. CaSO4.


 1. В процесі проведення реакції по схемі CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 додавання вапняної води відбувається на етапі:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. В процесі проведення реакції по схемі CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 утворення негашеного вапна відбувається на етапі:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. В процесі проведення реакції по схемі CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 утворення гашеного вапна відбувається на етапі:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. В процесі проведення реакції по схемі CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 утворення вапняку відбувається на етапі:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


 1. Метал Ме утворює оксид складу МеО. У не збудженому стані атом Ме має конфігурацію валентного шару:

A. ns2 np1.

B. ns1 .

C. ns2.

D. ns2 np2.


 1. Назві гідрид кальцію відповідає формула:

A. CaCO3.

B. CaO.

C. Ca(OH)2.

D. CaH2. 1. Відомо, що розчинення кальцію у воді відбувається легше, ніж у розведеній сульфатній кислоті. Причина цього явища полягає в тому, що:

A. СаSO4 менш розчинний, ніж Са(ОН)2.

B. Сульфатна кислота менш хімічно активна.

C. Кальцій не реагує з сульфатною кислотою.

D. В цих умовах не утворюється Са(ОН)2.


 1. Процес переходу Са0 → Са2+ може бути здійснена по схемі:

A. СаО + Н2О →.

B. Са + НCl →.

C. CaCO3 + HCl →.

D. CaH2 + H2O →.


 1. В будівництві для ґрунтовки стелі і стін використовують:

A. Ca(OH)2.

B. CaCl2.

C. NaCl.

D. FeSO4.


 1. Виберіть рядок речовин, з якими реагує кальцій оксид:

 1. Вода, натрій гідроксид.

 2. Вода, хлоридна кислота.

 3. Натрій, калій гідроксид.

 4. Сульфатна кислота, барій оксид.
 1. Виберіть рядок речовин, з якими реагує кальцій гідроксид:

 1. Вода, натрій гідроксид.

 2. Вода, хлоридна кислота.

 3. Натрій, калій гідроксид.

 4. Сульфатна кислота, діоксид карбону.Скачать файл (201 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации