Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Ажнюк М.О Основи економічної теорії - файл 1.doc


Ажнюк М.О Основи економічної теорії
скачать (2813.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2814kb.15.12.2011 21:09скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Основи економічної теорії - Ажнюк М.О.

Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії. - К.: Знання, 2008

У навчальному посібнику розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми — підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце відведено також макроекономічним проблемам — ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.

Посібник може бути корисним студентам навчальних закладів різного рівня, які вивчають економічну теорію і всім, хто цікавиться цією наукою.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
1.1.Предмет і основні етапи розвитку економічної теорії
1.1.1. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
1.1.2. Предмет економічної теорії
1.1.3. Функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика
1.1.4. Методи дослідження економічних процесів і явищ
1.2. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати
1.2.1. Потреби як рушійний мотив економічної діяльності
1.2.2. Закон зростання потреб. Зміна структури потреб у сучасних умовах
1.2.3. Виробництво — матеріальна основа задоволення потреб
1.2.4. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
1.2.5. Ефективність виробництва. Суть та показники
1.2.6. Поділ праці. Суть, рівні і значення
1.3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем
1.3.1. Продуктивні сили суспільства. Показники розвитку продуктивних сил
1.3.2. Роль науково-технічного прогресу в розвитку продуктивних сил
1.3.3. Виробничі відносини. Їх суть, система і структура
1.3.4. Економічна система суспільства, суть і структура. Типи економічних систем
1.4. Власність у системі економічних відносин
1.4.1. Економічний зміст власності. Об'єкти і суб'єкти власності
1.4.2. Основні форми власності
1.4.3. Нові й новітні тенденції в розвитку відносин власності. Розвиток відносин власності в Україні
1.5. Товарне виробництво. Гроші
1.5.1. Товарне виробництво. Умови виникнення, розвиток і форми
1.5.2. Товар і його властивості. Величина вартості товару. Теорії вартості
1.5.3. Виникнення, суть і функції грошей
1.5.4. Еволюція грошей. Товарні, металеві, паперові та банківські гроші
1.5.5. Грошова система. Конвертованість грошей
1.5.6. Грошовий обіг та його закони. Грошова реформа в Україні
Розділ 2 ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ
2.1. Підприємство і підприємництво
2.1.1. Підприємство — первинна ланка економіки
2.1.2. Класифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економіки
2.1.3. Функції підприємства. Організація процесу виробництва
2.1.4. Підприємництво. Суть та види підприємницької діяльності
2.1.5. Форми організації підприємницької діяльності
2.1.6. Функції та умови підприємницької діяльності
2.1.7. Місце домогосподарства в економічній системі суспільства
2.2. Заробітна плата
2.2.1. Суть заробітної плати. Фактори, що визначають ставку заробітної плати
2.2.2. Номінальна і реальна заробітна плата. Основні форми заробітної плати
2.3. Фонди підприємств
2.3.1. Фонди підприємств як економічна категорія. Структура фондів
2.3.2. Основні виробничі фонди. Економічна сутність, зношування, амортизація
2.3.3. Оборотні виробничі фонди. Суть і структура. Кругооборот і оборот фондів
2.4. Витрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибуток
2.4.1. Витрати виробництва, їх суть та види
2.4.2. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі
2.4.3. Основні фактори зниження витрат виробництва
2.4.4. Валовий продукт, дохід і прибуток
2.5. Кредитна система. Банки
2.5.1. Об'єктивна необхідність, суть і функції кредиту
2.5.2. Форми кредиту. Внутрішній державний борг. Кредитна система
2.5.3. Банки. Види банків. Банківська система України
2.6. Акціонерне товариство й акціонерний капітал
2.6.1. Акціонерне товариство. Види акціонерних товариств
2.6.2. Акції, їх соціально-економічна суть і значення
2.6.3. Курс акцій. Дивіденди і їх значення
Розділ 3. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
3.1. Суть ринку. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
3.1.1. Суть ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й об'єкти
3.1.2. Основні умови формування ринку і принципи його функціонування
3.1.3. Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають
3.1.4. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
3.1.5. Функції ринку. Види ринків
3.2. Конкуренція і монополія в ринковій економіці. Ринкова ціна
3.2.1. Суть конкуренції. Конкуренція і ринок. Позитивні і негативні наслідки конкуренції
3.2.2. Конкуренція і монополія. Суть монополізму. Типи монополізму
3.2.3. Види конкуренції
8.2.4. Суть ціни. Фактори, що її визначають
8.2.5. Інфраструктура ринку. Суть і функції
3.3. Аграрні відносини та їх система. Місце аграрних відносин у ринковій економіці
3.3.1. Аграрна сфера виробництва та її особливості
3.3.2. Сутність і особливості аграрних відносин. Власність на землю
3.3.3. Форми господарювання в аграрному секторі економіки
3.3.4. Земельна рента. Абсолютна й диференціальна земельна рента
3.4. Інфляція. Зайнятість населення і безробіття
3.4.1. Інфляція: її суть, види і форми
3.4.2. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Антиінфляційна політика
3.4.3. Безробіття. Суть, основні типи і форми
3.4.4. Шляхи підвищення рівня зайнятості й захисту безробітних
3.5. Державне регулювання ринкових відносин
3.5.1. Негативні наслідки ринкового саморегулювання і необхідність державного втручання в економіку
3.5.2. Суть, цілі і засоби державного регулювання економіки
3.5.3. Планування і програмування в ринковій економіці
3.5.4. Антимонопольна політика держави
3.6. Основні макроекономічні показники. Система національних рахунків
3.6.1. Суспільне відтворення. Суть і основні риси
3.6.2. Валовий національний продукт і його обчислення
3.6.3. Система національних рахунків
3.6.4. Методи обчислення ВВП за витратами і за доходами
3.6.5. Вплив цін на ВВП. Номінальний і реальний ВВП
3.7. Розподіл національного доходу і споживання
3.7.1. Розподільчі відносини і формування доходів населення
3.7.2. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність
3.7.3. Доходи і споживання. Прожитковий мінімум
3.7.4. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Регулювання доходів державою
3.7.5. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку
3.8. Економічне зростання і його фактори
3.8.1. Економічне зростання, його показники і значення
3.8.2. Фактори економічного зростання
3.8.3. Інвестиції. Крива попиту на інвестиції та фактори, що її визначають
3.8.4. Циклічність економічного розвитку
3.9. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Фінансово-кредитна система
3.9.1. Суть господарського механізму і його основні елементи
3.9.2. Фінанси, їх суть і функції. Структура фінансової системи
3.9.3. Державний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегія
Розділ 4 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
4.1. Світове господарство
4.1.1. Суть і основні етапи розвитку світового господарства
4.1.2. Міжнародний поділ праці і розвиток інтеграційних відносин
4.1.3. Світовий ринок товарів і послуг
4.2. Міжнародні економічні відносини
4.2.1. Міжнародна торгівля
4.2.2. Міжнародний рух капіталу
4.2.3. Міграція робочої сили. Суть, причини і наслідки
4.2.4. Міжнародні валютно-кредитні відносини та їх роль у світових господарських зв'язках
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Скачать файл (2813.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации