Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Державний іспит для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр за напрямом „Міжнародні відносини”

1. На виконання тестового завдання відведено ? хвилин

2. Тест складається із 3 теоретичних питань та 35 тестових завдань
Структура білету
Теоретична частина (30 балів)

  • Перше теоретичне питання – 10 балів

  • Друге теоретичне питання – 10 балів

  • Третє теоретичне питання – 10 балів

Тестова частина (70 балів)

Розділ 1 – 20 питань по 2 бали

Розділ 2 – 15 питань по 2 бали
^ БАЗА ДАНИХ
Перше теоретичне питання
1. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародні відносини» та «міжнародна політика»

2. Охарактеризуйте співвідношення понять «світова політика» та «геополітика»

3. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародна політика» та «зовнішня політика»

4. Охарактеризуйте співвідношення понять «геополітика» та «геоекономіка»

5. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародна система» та «міжнародний порядок»

6. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародна інтеграція» та «геополітична експансія»

7. Охарактеризуйте співвідношення понять «модернізація» та «вестернізація»

8. Охарактеризуйте співвідношення понять «національна сила» та «національна мораль»

9. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародний конфлікт» та «міжнародна криза»

10. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародні переговори» та «дипломатія»

11. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародна безпека» та «міжнародна стабільність»

12. Охарактеризуйте співвідношення понять «національна безпека» та «національні інтереси»

13. Охарактеризуйте співвідношення понять «світова економіка» та «глобальна економіка»

14. Охарактеризуйте співвідношення понять «глобалізація» та «глобальна інтеграція»

15. Охарактеризуйте співвідношення понять «міжнародні економічні відносини» та «міжнародний поділ праці»

……

Друге теоретичне питання
1. Охарактеризуйте структуру процесу розвитку міжнародного конфлікту

2. Охарактеризуйте структуру переговорного процесу

3. Охарактеризуйте структуру міжнародного договору

4. Охарактеризуйте структуру дипломатичного представництва

5. Охарактеризуйте структуру світового господарства

6. Охарактеризуйте структуру транснаціональної корпорації

7. Охарактеризуйте структуру міжнародного поділу праці

8. Охарактеризуйте структуру сучасної світової системи

9. Охарактеризуйте структуру Організації Об’єднаних Націй

10. Охарактеризуйте структуру Організації Північноатлантичного договору

11. Охарактеризуйте структуру Європейського Союзу

12. Охарактеризуйте структуру Співдружності Незалежних Держав

13. Охарактеризуйте структуру Організації Ісламська Конференція

14. Охарактеризуйте структуру Асоціації країн Північно-Східної Азії

15. Охарактеризуйте структуру Міністерства закордонних справ України

……

Третє теоретичне питання
1. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних систем

2. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних акторів

3. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних організацій

4. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних режимів

5. Визначте основні типи (різновиди) міжнародного порядку

6. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних конфліктів

7. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних переговорів

8. Визначте основні типи (різновиди) дипломатичних прийомів

9. Визначте основні типи (різновиди) дипломатичних представництв

10. Визначте основні типи (різновиди) дипломатичних привілеїв

11. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних корпорацій

12. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних інвестицій

13. Визначте основні типи (різновиди) міжнародних кредитів

14. Визначте основні типи (різновиди) міжнародної міграції

15. Визначте основні типи (різновиди) глобальних проблем сучасності


База тестових питань

Розділ 1


1

Що є специфічною особливістю міжнародних відносин?
а

б

в

г

а) перманентна конфликтность

б) відсутність верховної влади й «плюралізм суверенітетів»

в) переважно політичний характер

г) анархічність

2

Хто був засновником радянської школи універсального еволюціонізму (глобальної екології)?
а

б

в

г

а) М. Моїсеєв

б) В. Вернадський

в) Г. Шахназаров

г) Д. Гвішиані

3

Для яких наукових теорій є властивим розгляд світової системи як динамічної взаємодії економічної, військово-політичної та соціокультурної підсистем, з домінуванням однієї з них у різні часи світової історії?
а

б

в

г

а) для теорій міжнародних систем

б) для світ-системного аналізу

в) для теорії світового суспільства

г) для геополітичних теорій

4

Яка структура стала першим у своєму роді відомством, що курирує прикордонну політику ЄС?
а

б

в

г

а) агентство «FRONTEX»

б) Шенгенська інформаційна система

в) Європол

г) відомство комісара ЄС по юстиції, свободі й безпеці

5

Яка з наведених тез належить С. Аміну?
а

б

в

г

а) єдиний імперіалістичний центр – Західна Європа (на захід від Польщі), США, Японія – керує світом без усякої участі периферії

б) існує кілька центрів імперіалізму, і реально капіталізм - результат боротьби цих центрів, а також класової боротьби усередині них і пригноблених країн проти них

в) розвиток означає розширення капіталістичного ринку

г) лідери Британії – М. Тэтчер, Франції – Ф. Міттеран і США – Дж. Буш-Старший нав'язали світу ідею нової Римської імперії — всесвітньої англомовної держави, керованого з лондонських і нью-йоркських офісів

6

^ Який кордон вважається найбільш жорстко охоронюваним кордоном у світі, укріпленим по обидва боки з метою запобігти нападу сусідньої держави?
а

б

в

г

а) між Ізраїлем і Єгиптом

б) між Північною й Південною Кореєю

в) між США й Мексикою

г) між Китаєм і Індією

7

Де і коли вперше було запроваджено поняття “глобальної системної спільності” людства?
а

б

в

г

а) у другій половині 60-х років ХХ століття в Європі

б) у першій половині 80-х років ХХ століття в США

в) у першій половині 80-х років ХХ століття в СРСР

г) у другій половині 70-х років ХХ століття в Японії

8

Хто з дослідників характеризує середньовічну Європу як редистрибутивну світ-систему?
а

б

в

г

а) А.Г. Франк

б) І. Валлерстайн

в) Ф. Кардозу

г) Й. Хейзинга

9

Яка терористична організація в Саудівській Аравії взяла на себе відповідальність за теракти відносно офіцерів спецслужб Саудівської Аравії?
а

б

в

г

а) Джунд Аллах

б) «Бригада двох святих мечетей»

в) Муджахедин меджліс аш^-шура

г) «Армія Ісламу»

10

^ Яка терористична організація вважається пов'язаною з головною пакистанською спецслужбою ІСІ (службою міжвідомчої розвідки)?
а

б

в

г

а) Фатх аль-іслам

б) Салафістська група проповіді й джихада

в) «Лашкар-е-Тойба» (Армія праведників)

г) Джамаат Ярмук

11

У чиїх роботах міститься критика девелопменталістських концепцій?
а

б

в

г

а) И. Валлерстайна

б) Д. Уолтца

в) У. Ростоу

г) З. Хантингтона

12

Хто явлается автором книги «Розвиток недорозвинення»?
а

б

в

г

а) Ф. Кардозу

б) П. Пребиш

в) А.Г. Франк

г) А. Агіляр

13

До чиєї компетенції належить, згідно Конституції України, прийняття рішення про визнання іноземних держав?
а

б

в

г

а) парламенту

б) президента

в) прем’єр-міністра

г) міністра закордонних справ

14

Яка форма одягу передбачена для дипломатичного прийому, якщо в запрошенні вона визначена як „informal”?
а

б

в

г

а) фрак

б) смокінг

в) повсякденний одяг

г) національний одяг

15

^ Вкажіть назву міжнародного документу, в якому було здійснено поділ глав дипломатичних представництв на три класи.
а

б

в

г

а) кодекс Бустаманте

б) Гаванська декларація

в) Віденська конвенція 1961 р.

г) Аахенський протокол

16

Оголошення дипломатичного агента приватною особою в дипломатичній практиці визначається як:
а

б

в

г

а) дезавуювання

б) дисмисл

в) ротація

г) денонсація

17

Де в Україні відбувається процедура вручення вірчих грамот?
а

б

в

г

а) у будівлі Секретаріату Президента

б) у Маріїнському палаці

в) у приміщенні Верховної Ради

г) у палаці „Україна”

18

Найхарактернішими країнами, яким притаманна модель вільного підприємництва, є:
а

б

в

г

а) США, Гонконг, Тайвань

б) Англія; Франція, ФРН

в) Швейцарія, Швеція, Норвегія

г) Китай, Бразилія, Єгипет

19

Назвіть критерії, за якими розрізняють економічні системи:
а

б

в

г

а) панівна система власності на економічні ресурси

б) спосіб розподілу вироблених продуктів

в) організація взаємодії основних суб'єктів економіки

г) правильна відповідь не наведена

20

Міжнародний поділ праці — це:
а

б

в

г

а) спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів

б) спеціалізація держави на виробництві певних товарів і послуг»

в) спеціалізація підприємств і фірм на виробництві окремих видів товарів і послуг

г) кооперація виробництва

21

Що є головною функцією міжнародних переговорів?
а

б

в

г

а) регулювання, контроль і координація дій учасників

б) вирішення власних політичних завдань учасників

в) спрямованість на спільне розв’язання проблеми

г) розв’язання конфлікту, знищення його коренів

22

Що належить до передумов виникнення сучасної світової системи?
а

б

в

г

а) формування міжнародного права і дипломатичних правил міждержавних відносин

б) перетворення Заходу на єдиний світовий центр

в) формування та розвиток світового ринку

г) поділ території планети між державами-націями

23

Що є основною категорією, якою оперують представники школи стратегічного аналізу?
а

б

в

Г

а) самозбереження

б) боротьба за владу

в) самооборона

г) автаркія

24

Що являє собою організація «Сірі вовки»?
а

б

в

Г

а) турецька молодіжна ультранаціоналістична неофашистська терористична організація

б) воєнізоване протестантське угруповання в Ольстері, що стало відоме в 1998 році

в) сербська молодіжна революційна організація

г) терористична організація, що підтримувала доктрину таксим (відділення турецької частини Кіпру)

25

Як називається ольстерська мілітаризована протестантська організація, лояльна Великобританії й діюча в Північній Ірландії, що у Європейському союзі визнана терористичною організацією?
а

б

в

г

а) Армія Бога

б) Фракція Червоної Армії

в) Жовтогарячий орден

г) Помаранчеві волонтери

26

Які країни належать до території хартленду?
а

б

в

г

а) Росія, Китай, Індія

б) Росія, Казахстан, Афганістан

в) Англія, США, Франція

г) Індія, Іран, Афганістан

27

Коли почав використовуватись термін “глобальні проблеми”?
а

б

в

г

а) в 50-і роки ХХ століття

б) в 60-і роки ХХ століття

в) в 70-і роки ХХ століття

г) в 80-і роки ХХ століття

28

Обґрунтування доктрини стримування містилося у «довгій телеграмі», яку направив до держдепартаменту США:
а

б

в

г

а) У. Черчілль

б) Дж. Кеннан

в) Дж. Даллес

г) Дж. Маккарті

29

^ Які глобальні документи претендують на визначальну роль у формуванні стратегії світового розвитку в ХХІ столітті?
а

б

в

г

а) Декларація принципів Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі

б) Генеральна угода по тарифах і торгівлі

в) Конвенція ООН про біологічну розмаїтість

г) Універсальна декларація людської відповідальності

30

Тонкінський інцидент став приводом до:
а

б

в

г

  1. початку Карибської кризи.

  1. початку «шестиденної війни».

  1. початку війни у В’єтнамі.

  1. початку «культурної революції» в КНР

31

Які з мереж взаємозв'язків між світ-системами є найбільш широкими?
а

б

в

г

а) мережі інформації й престижних товарів

б) мережі великовантажних товарів

в) політичні й військові мережі

г) мережі послуг

32

Які приклади комерціалізованих данницьких світ-систем наводить К.Чейз-Данн?
а

б

в

г

а) Месопотамія або Мезоамерика

б) середньовічна Афро-Євразія

в) капіталістична, із центром у Європі з XVII в.

г) безкласові й бездержавні системи мисливців, збирачів і рибалок

33

Коли була прийнята Віденська конвенція про представництво держав при міжнародних організаціях універсального характеру?
а

б

в

г

а) 1961 р.

б) 1963 р.

в) 1969 р.

г) 1975 р.

34

Визначте, який документ відноситься до документів зовнішньодипломатичного листування.
а

б

в

г

а) меморандум

б) службова записка

в) доповідна записка

г) циркулярні листи

35

^ Вкажіть максимальний термін перебування у відрядженні дипломатичних працівників у країнах зі сприятливими кліматичними умовами та стабільною політичною обстановкою.
а

б

в

г

а) 4 роки

б) 5 років

в) 1 рік

г) 3 роки

36

Якщо у запрошенні на дипломатичний прийом присутній напис „Regrets only”, то відповісти необхідно протягом:
а

б

в

г

а) 24 годин

б) тільки в разі неможливості бути присутнім

в) 2 тижнів

г) одного дня

37

Визначте сутність комюніке.
а

б

в

г

а) офіційне повідомлення про хід та наслідки дипломатичних переговорів

б) передача на зберігання оригіналу тексту міжнародної угоди

в) процес призначення дипломатичного працівника

г) один із способів мирного вирішення міжнародних суперечок

38

Експорт — це:
а

б

в

г

а) вивіз товарів за кордон на територію іншої країни

б) ввіз товарів у країну з території іншої держави

в) повернення товарів у свою країну, які раніше були вивезені з неї

г) обмін товарами та послугами на міждержавному рівні

39

Імпорт — це:
а

б

в

г

а) вивіз товарів за кордон на митну територію іншої країни

б) ввіз товарів у країну з митної території іншої держави

в) повернення товарів у свою країну, які раніше були вивезені з неї

г) обмін товарами та послугами на міждержавному рівні

40

Мито — це:
а

б

в

г

а) грошовий збір з окремих виготовлених товарів

б) грошовий збір з виконаних робіт чи наданих послуг

в) податок, який стягується з товару при перетині ним митного кордону

г) податок на товари високої якості

41

Коли на заході Судану, у регіоні Дарфур, спалахнуло збройне повстання?
а

б

в

г

а) в 1990 році

б) в 1996 році

в) в 2003 році

г) в 2005 році

42

Проти кого спрямовані дії арабського проурядового ополчення в Судані «Джанджавід»?
а

б

в

г
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации