Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
М. Костицький
П. Мартиненко
О. Мироненко
В. Пшеничний
П. Рабінович
А. Селіванов
С. Станік
П. Стецюк
П. Ткачук
В. Шаповал
С. Шевчук
Огляд ухвал конституційного суду україни
М. Савенко.
Конституційна судова практика
Зарубіжний досвід
Міжнародні зв'язки
Огляд ухвал конституційного суду україни
Огляд підготував науковий консультант судді Конституційного Суду України В. Головченко.
Теорія та історія конституційної юрисдикції
Кєчєкьян С.Ф.
Голунский С.А., Строгович М.С.
Софронєнко К.А.
Г.Ф. Философские предшественники марксизма. — М., 1939; Алєксандров
Митин М.Б.
Нудєль М.А.
Воєводин Л.Д.
Пиголкин А.С.
Барабашєв Г.В.
Крьілєнко Н.В.
Дябло В.К.
Петухов Г.Е.
Шєрєшєвский И.В.
Багрий-Шахматов Л.В.
Ясинський Г.М.
Аппа-тов С.И.
Формування органів конституційної юстиції
Політичні чинники впливу на процес реалізації конституції україни
1 Коваленко А.А.
Конституційний процес як фактор демократизації суспільних відносин в україні
Обов'язки людини і громадянина як складова конституційного механізму забезпечення правової охорони конституції
Эбзеев Б.С.
Эбзеев Б.С.
Конституційна судова практика
В. Бринцев
Тодыка Ю.Н.
Зарубіжний досвід
Н. Сергієнко
Міжнародні зв'язки конституційного суду україни
Професійне кредо — верховенство права
В. Тичина
У конституційному суді україни
Затверджено кошторисом на рік
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Дослідження і розробки, державні програми
Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями
Субсидії та поточні трансферти підприєм­ствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управ­ління інших рівнів
Поточні трансферти населенню
Поточні трансферти за кордон
Придбання обладнання і предметів довгостроко
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальний ремонт, реконструкція та рестав­рація
Придбання землі і нематеріальних активів
Для нотаток

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации