Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гісторыя Беларусі - файл лекции.doc


Лекции - Гісторыя Беларусі
скачать (1562.1 kb.)

Доступные файлы (8):

лекции.doc1475kb.28.09.2005 20:18скачать
Уч.прог..doc98kb.28.09.2005 20:18скачать
Шимукович2.doc1150kb.29.10.2004 21:27скачать
Шимукович.doc1236kb.29.10.2004 21:26скачать
Часть 1.doc1244kb.28.09.2005 20:19скачать
Часть 2.doc1154kb.28.09.2005 20:19скачать
DO_ak_ecohist1.doc1244kb.28.09.2005 20:19скачать
DO_ak_ecohist2.doc1154kb.28.09.2005 20:19скачать

содержание
Загрузка...

лекции.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Акадэмiя кіравання
пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь


Cicтэма адкрытага навучання


С.Ф.Шымуковіч


Вялікая Айчынная вайна
савецкага народа


(у кантэксце Другой сусветнай вайны)


Курс лекцый


Мінск 2004


УДК 947.084.8(076.6)

Б


БК 63.3(2)722

Ш61


Серыя заснавана ў 2001 г.


Рэкамендавана да выдання Камісіяй па прыёмцы і атэстацыі электронных версій вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь.


^ Шымуковiч С.Ф.

Ш61           Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004 – 230 с.

ISBN 985-457-317-6


Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".


УДК 947.084.8(076.6)

ББК 63.3(2)722


ISBN 985-457-317-6Шымуковiч С.Ф., 2004


Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2004


ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ 8

Лекцыя 1. Уводзіны 8

Гістарыяграфія, крыніцы 10

Перыядызацыя Другой сусветнай вайны 15

РАЗДЗЕЛ I. САВЕЦКІ САЮЗ І ІНШЫЯ КРАІНЫ СВЕТУ НАПЯРЭДАДНІ І Ў ПАЧАТКУ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 17

ТЭМА 1. МІЖНАРОДНАЕ СТАНОВІШЧА НАПЯРЭДАДНІ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 17

Лекцыя 2. Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны 17

Міжнародная дзейнасць Германіі ў 30-х гг. XX ст. 17

Антыкамінтэрнаўскі пакт. Складванне блока агрэсіўных дзяржаў 23

Мюнхенскае пагадненне 27

Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе 28

Савецка-германскія дагаворы 31

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №1 32

ТЭМА 2. ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І ПАДЗЕІ ў БЕЛАРУСІ 34

Лекцыя 3. Пачатак Другой сусветнай вайны і падзеі ў Беларусі 34

Пачатак Другой сусветнай вайны 34

Уступленне войск Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і Украіну 37

Уз’яднанне Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні ў заходніх абласцях БССР 39

Становішча ў краінах Балтыі.
Утварэнне Малдаўскай ССР 44

Савецка-фінляндская вайна 46

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №2 49

ТЭМА 3. АКУПАЦЫЯ ГЕРМАНІЯЙ КРАІН ЕЎРОПЫ 50

Лекцыя 4. Акупацыя Германіяй краін Еўропы 50

«Дзіўная вайна» 50

Пашырэнне германскай агрэсіі ў Еўропе 51

«Бітва за Англію» 54

Агрэсія Германіі на Балканах 55

Рух Супраціўлення ў краінах Еўропы 57

Падрыхтоўка Германіі да вайны з Савецкім Саюзам 59

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №3 63

ТЭМА 4. СССР НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 65

Лекцыя 5. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 65

Мерапрыемствы партыйных, савецкіх і гаспадарчых органаў па ўмацаванню абароназдольнасці краіны 65

Народная гаспадарка БССР напярэдадні вайны 68

Ідэалагічная работа напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны 70

Ваенная рэформа ў СССР 72

На мяжы з Германіяй 74

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №4 76

РАЗДЗЕЛ ІІ. БАРАЦЬБА САВЕЦКАГА НАРОДА СУПРАЦЬ ГЕРМАНСКАЙ АГРЭСІІ 79

ТЭМА 5. ПАЧАТАК ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 79

Лекцыя 6. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны 79

Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Характар і асаблівасці вайны 79

Напад Германіі на СССР 81

Прыгранічныя баі ў Беларусі 83

Арганізацыя абароны краіны 85

Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г. 91

Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г. 93

Маскоўская бітва 96

Пачатак стварэння антыгітлераўскай кааліцыі 99

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №5 101

ТЭМА 6. АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ 103

Лекцыя 7. Акупацыйны рэжым 103

Планы нямецкіх захопнікаў па выкарыстоўванню акупіраваных тэрыторый 103

Складванне сістэмы кіравання акупіраванымі тэрыторыямі 105

Гаспадарчае рабаванне Беларусі 109

Калабарацыя на Беларусі 113

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №6: 121

ТЭМА 7. ПАРТЫЗАНСКАЯ І ПАДПОЛЬНАЯ БАРАЦЬБА СУПРАЦЬ ГЕРМАНСКІХ АГРЭСАРАЎ НА ЗАХОПЛЕНАЙ ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 122

Лекцыя 8. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі 122

Станаўленне народнага супраціўлення 122

Шырокае распаўсюджанне партызанкі на Беларусі 128

Партызанка у перыяд вызвалення Беларусі 139

Падпольная барацьба 142

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №7 149

РАЗДЗЕЛ Ш. РАЗГРОМ ФАШЫСЦКАГА БЛОКА. ЗАВЯРШЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙНАЎ 150

ТЭМА 8. ПАДЗЕІ НА ФРАНТАХ ВАЙНЫ. КРУШЭННЕ НАСТУПАЛЬНАЙ СТРАТЭГІІ ГЕРМАНСКАГА ВЕРМАХТА 150

Лекцыя 9. Падзеі на франтах вайны. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта 150

Пашырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор’і і на Ціхім акіяне 150

Ваенныя дзеянні на савецка-германскім фронце 152

Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне 154

Умацаванне антыгітлераўскай кааліцыі. Праблема другога фронту 160

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №8 163

ТЭМА 9. ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ АД ГЕРМАНСКІХ ЗАХОПНІКАЎ 164

Лекцыя 10. Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў 164

Пачатак вызвалення Беларусі 164

Першыя аднаўленчыя мерапрыемствы 166

Беларуская наступальная аперацыя «Баграціён» 167

Узаемадзеянне партызан, падпольшчыкаў і насельніцтва з войскамі Чырвонай Арміі 172

Аднаўленне народнай гаспадаркі 174

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №9 179

ТЭМА 10. САВЕЦКІ ТЫЛ У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 180

Лекцыя 11. Савецкі тыл у гады вайны 180

Перавод эканомікі СССР на ваенны лад 180

Усходнія раёны СССР – асноўная ваенна-прамысловая база 181

Дапамога СССР па ленд-лізу 184

Працоўны подзвіг савецкага народа 185

Ураджэнцы Беларусі – героі савецкага тылу 188

Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый у савецкім тыле 190

Палітычная агітацыя і прапаганда 191

^ Кантрольныя пытанні да тэмы 10 193

ТЭМА 11. ЗАКАНЧЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВОЙНАЎ 195

Лекцыя 12. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. Перамога 195

Адкрыццё другога фронту 195

Вызваленчы паход у Еўропу 197

Крымская канферэнцыя 198

Берлінская аперацыя 200

Патсдамская канферэнцыя 201

Разгром Квантунскай Арміі. Капітуляцыя Японіі 202

Удзел воінаў-беларусаў на франтах Вялікай Айчыннай вайны, у складзе саюзных армій і Еўрапейскім руху Супраціўлення 205

Беларусь – адна з краін-заснавальніц ААН. Страты беларускага народа ў вайне 208

Нюрнбергскі працэс над ваеннымі злачынцамі 209

Вынікі і ўрокі вайны 210

^ Кантрольныя пытанні да тэмы №11 211

ЗАКЛЮЧЭННЕ 213

Лекцыя 13. Заключэнне 213

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 217

СПІС ЛІТАРАТУРЫ 220
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34Скачать файл (1562.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации