Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Билеты и ответы на ГОСы по менеджменту на бакалавра 2010 - файл білети менеджмент.doc


Билеты и ответы на ГОСы по менеджменту на бакалавра 2010
скачать (223.4 kb.)

Доступные файлы (5):

білети менеджмент.doc246kb.31.03.2010 13:01скачать
Менеджмент.doc929kb.15.06.2010 19:12скачать
ответы менеджмент.doc77kb.17.06.2010 18:35скачать
ответы Тестові завдання з менедж..doc79kb.24.04.2008 12:49скачать
питання ДЕК до білетів-.doc75kb.06.06.2009 16:23скачать

содержание

білети менеджмент.doc

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 1


 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.

 2. Загальні поняття і завдання операційного менеджменту.

 3. Персонал організації та його характеристика.

 4. Особливості управлінської праці, її складові.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 2


 1. Закони та принципи менеджменту.

 2. Зв'язок операційного менеджменту з іншими дисциплінами.

 3. Управління персоналом – суть, мета і завдання.

 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (Мінжитлокомунгосп України) в області економіки та ціноутворення.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 3


 1. Основні концепції методології наукового управління.

 2. Операції як види діяльності.

 3. Напрями наукової організації управлінської праці.

 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (Минжитлокомунгосп України) в області реалізації державної науково-технічної політики та організації виробництва.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 4


 1. Основні підходи до управління.

 2. Керування операціями.

 3. Організація мотивації праці на підприємстві.

 4. Сутність та завдання наукової організації праці у сучасних умовах.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 5


 1. Продуктивність операційної системи.

 2. Сутність, завдання та призначення атестації персоналу.

 3. Планування особистої праці менеджера.

 4. Повноваження головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в області реформування житлово-комунального господарства та удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством області.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 6


 1. Цілі і задачі менеджменту.
 2. ^

  Формування операційної стратегії.

 3. Організація проведення атестації персоналу на підприємствах житлово-комунального господарства.


 4. Повноваження головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в області організації праці, кадрової роботи та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 7


 1. Організація як об'єкт управління.

 2. Алгоритми керування операціями.

 3. Загальні вимоги щодо готелів всіх категорій відповідно вимогам присвоєної категорії.

 4. Повноваження головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в області науково-технічної політики та організації виробництва.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 8


 1. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації.

 2. Генезис операційного менеджменту.

 3. Основні організаційні документи менеджера: положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.

 4. Повноваження головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації в області економіки та ціноутворення.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 9


 1. Функції менеджменту.

 2. Інструменти прийняття рішень.

 3. Етика ділового спілкування.

 4. Повноваження місцевих адміністрацій (обласних та районних) в області управління комунальним майном, приватизації, містобудування, житлово-комунального господарства і транспорту.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 10


 1. Планування як загальна функція менеджменту.

 2. Концепції й основні функції операційного менеджменту.

 3. Види професійного навчання персоналу.

 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (Мінжитлокомунгосп України) в області реформування житлово-комунального господарства.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
^ Екзаменаційний білет № 11


 1. Типи внутріфірмового планування.

 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (власні та делеговані) в області житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 3. Теорія черг.

 4. Класифікація технічних засобів управління та їх використання.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 12


 1. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

 2. Характеристика процесу добору претендентів на вакантну посаду.

 3. Організація та проведення нарад і зборів.

 4. Місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 13


 1. Характеристика видів організаційних структур управління.

 2. Стратегічні рішення в операційному менеджменті.

 3. Сутність і види адаптації персоналу.

 4. Основні взаємодії керівника та секретаря.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 14


 1. Мотивування як загальна функція менеджменту.

 2. Управління процесом організації праці.

 3. Спеціалізована програма орієнтації персоналу в організації та переваги її застосування на підприємствах житлово-комунального господарства.

 4. Механізм забезпечення виконання державної Програми поводження з твердими побутовими відходами і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 15


 1. Класифікація і зміст мотиваційних теорій.

 2. Управлінські рішення та порядок їх фіксації в розпорядчих документах.

 3. Державне регулювання діяльності в сфері міського електричного транспорту.

 4. Організація виробничого процесу.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 16


 1. Контролювання як загальна функція менеджменту.

 2. Специфіка послуг як продукту.

 3. Підготовка та формування резерву керівників житлово-комунального господарства.

 4. Договірні відносини місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з перевізниками щодо організації надання транспортних послуг.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 17


 1. Суть і класифікація методів менеджменту.

 2. Види управлінського контролю і забезпечення його ефективності.

 3. Сутність мотивації та стимулювання праці персоналу.

 4. Міжнародні стандарти класифікації готелів. Порядок проведення обов’язкової сертифікації готельних послуг.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 18


 1. Сучасні вимоги до організації документообігу в організації.

 2. Регулювання як загальна функція менеджменту.

 3. Загальне й особливе в керуванні операціями в різних сферах діяльності.

 4. Економічні стимули трудової активності персоналу та їх характеристика.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 19


 1. Управління запасами, залежного та незалежного попиту.

 2. Неекономічні стимули трудової активності персоналу та їх характеристика.

 3. Ділове листування.

 4. Основні принципи діяльності в галузі поховання.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 20


 1. Управлінські рішення.

 2. Система управління запасами.

 3. Методи управління персоналом.

 4. Документаційне оформлення трудових відносин між підприємствами та громадянами.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 21


 1. Інформація в менеджменті.

 2. Оперативно-виробниче планування як система та його функції.

 3. Документаційне забезпечення руху кадрів.

 4. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (Міністерство ЖКГ) у сфері питної води та питного водопостачання.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 22


 1. Комунікації в менеджменті.

 2. Планування потреби в матеріалах і ресурсах.

 3. Управління плинністю кадрів в організації.

 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води та питного водопостачання.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 23


 1. Фактори які впливають на процес прийняття управлінських рішень.

 2. Менеджмент проекту.

 3. Основні функції кадрових служб на підприємствах житлово-комунального господарства.

 4. Фіксація господарських відносин між організаціями в господарських договорах.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 24 1. Керівництво та лідерство.

 2. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати.

 3. Основні принципи діяльності в галузі захоронення.

 4. Систематизація та зберігання документів.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 25 1. Методи прийняття управлінських рішень.

 2. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій.

 3. Управління трудовою дисципліною персоналу.

 4. Документування в управлінської діяльності.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 26


 1. Форми влади та впливу.

 2. Тактика короткострокового планування.

 3. Порядок врегулювання колективного трудового спору.

 4. Напрями, завдання та заходи щодо виконання загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 – 2010 роки.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 27


 1. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

 2. Відповідальність та етика у менеджменті.

 3. Оперативне управління виробництвом (виробнича система).

 4. Оптимізація чисельності персоналу.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов

^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 28 1. Операційна стратегія розвитку промисловості України.

 2. Американська модель менеджменту персоналу.

 3. Умови праці та їх вплив на продуктивність праці менеджера.

 4. Розподіл житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення та за порядком затвердження цін / тарифів.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 29


 1. Моделі прийняття управлінських рішень.

 2. Загальний менеджмент якості.

 3. Японська модель менеджменту персоналу.

 4. Відносини, пов’язані з передачею об’єктів права державної власності у комунальну власність.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


^ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Донецький інститут міського господарстваДержавний комплексний іспит з дисциплін

(основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, менеджмент житлово-комунального господарства відповідно підгалузей)

зі спеціальності 6.050200

„Менеджмент організацій”,

освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”


Затверджую:


Директор ДІМГ


______________ Н.Ф. Радько


"___"_______________ 20__р.
Екзаменаційний білет № 30 1. Повноваження, їх види, делегування повноважень.

 2. Специфіка оцінки якості послуг у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ).

 3. Документи, що фіксують колегіальне прийняття рішень та порядок їх складання.

 4. Мета створення та ціль діяльності керуючих компаній.

 5. Практичне завдання.

 6. Тестові завдання.Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 7 від 23.02.2010 р.


Завідувач кафедри С.Ф. Попов


Скачать файл (223.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации