Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Економічні інформаційні системи
Основні принципи створення ІЗ
Предметна область
Особистість приймаюча рішення
Мета дисципліни
Тема 1. Економічна інформація як об'єкт комп'ютерної обробки.
Сутність та особливості економічної інформації
Економічна інформація
Прагматичний аспект
Види економічної інформації
Прогнозна інформація
Планово-договірна інформація
Облікова інформація
Нормативна інформація
Розцінкова інформація
Довідкова інформація
Таблична інформація
Структура і властивості економічної інформації
Структура реквізиту —
Значеннями реквізитів
Тема 2. Загальна характеристика інформаційної системи підприємства. - 4 години
Класифікація інформаційних систем
Технологія "клієнт—сервер"
Тема 3. Організація інформаційного забезпечення систем. - 4 години
Організація комп'ютерних інформаційних баз та їх структура. Інформаційна, датал
Cad/cam —
MRP/ERP- системи
Перспективні інформаційні системи
Supply Chain Management —
Тема 4. Технологія створення інформаційних систем. - 4 години
Методи та засоби створення ІС. Програмне забезпечення для створення ІС. Створення ІС на базі СУБД Access, Paradox.
Створення файлу довідкової інформаційної системи у форматі html help
Тема 5. Організація автоматизованих інформаційних систем у менеджменті на основі сучасних засобів обчислювальної техніки. - 4 го
Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем
Вищий рівень
Структура автоматизованих інформаційних систем
Функціональна підсистема
Функціональна ознака декомпозиції
Технічне забезпечення
Математичне забезпечення
Правове забезпечення
Ергономічне забезпечення
Технологічне забезпечення
Загальна частина
Спеціальна частина
Архітектура автоматизованих інформаційних систем
Тема 6. Організація технологічного забезпечення автоматизованої інформаційної системи. - 6 годин
Етап програмування
Вид інформації, що обробляється Вид IT
Предметна технологія
IT бухгалтерського обліку, IT банківської діяльності, IT подат
Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій інформаційній системі
Предметна технологія
Схема технологічного процесу
Сценарій діалогу
Первинний етап
Підготовчий етап
Основний етап
Заключний етап
Виконавчі операції
Вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної інформації
Розв'язування задачі
Розрахункові задачі.
Оптимізаційні (варіантні) задачі.
Задачі, що не формалізуються або слабко формалі
Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію
Режим реального часу.
Режим поділу часу.
Методологічні особливості IT в різних умовах використання обчислювальної техніки
Гіпертекстова та мультимедійна технології
Тезаурус гіпертексту
Список головних тем
Алфавітний словник
Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації
Тема 7. Експертні системи в автоматизованих інформаційних системах. - 4 години
Особливості та сфера застосування експертних систем
Експертні системи — комп'ютерні програми, здатні накопичува
Критерії застосовності ЕС
Контроль й управління
Знання + висновок = система.
Компоненти експертної системи

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации