Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Електричний розрахунок освітлювальних мереж - файл РГР 2(вар. №48).doc


Електричний розрахунок освітлювальних мереж
скачать (552.8 kb.)

Доступные файлы (5):

11.JPG157kb.16.04.2009 04:29скачать
211.JPG132kb.16.04.2009 04:04скачать
василега.spl
РГР 2(вар. №48).doc522kb.16.04.2009 04:38скачать
РГР 2 Постол.xmcd

Загрузка...

РГР 2(вар. №48).doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА №2

„Електричний розрахунок освітлювальних мереж”

з дисципліни „ Електропостачання ”


Варіант 48

Виконав: студент групи ЕТ-51

Постол М. О.
Перевірив: Василега П.О.

Суми 2009

ЗАВДАННЯ
Розрахувати на мінімум провідникового матеріалу освітлювальну мережу, схема якої приведена на рис.1, для чого:

 1. Накреслити схему мережі і нанести на ній вихідні дані згідно варіанта.

 2. Визначити допустиму втрату напруги в мережі.

 3. Для кожної ділянки мережі розрахувати момент навантаження кВт*м.

 4. Визначити приведений момент навантаження для головної ділянки (А-В)

 5. Розрахувати переріз кабелю головної ділянки.

 6. Вибрати стандартну величину перерізу кабелю головної ділянки.

 7. Розрахувати дійсну втрату напруги на головній ділянці по обраному перерізу і значенню моменту навантаження головної ділянки.

 8. Визначити розрахункові втрати напруги для наступних ділянок по формулі:

 9. Розрахувати переріз наступних ділянок ВС,BD,DЕ по і відповідним приведеним моментам навантаження. Вибрати стандартні перерізи.

 10. Визначити фактичні втрати напруги на ділянках ВС,BD,DE.

 11. Визначити розрахункові утрати напруги для ділянок та розрахувати їхні перерізи і дійсні втрати напруги.

 12. Перевірити всі вибрані перерізи по допустимому нагріванню і у випадку невиконання умови (4.9) на якій-небудь із ділянок, збільшити його переріз і перерахувати наступні даною ділянкою мережі по допустимій втраті напруги.

 13. На розрахунковій схемі для кожної ділянки вказати величину дійсних втрат напруги.


Рішення.

Вихідні дані згідно варіанта представлені в табл. 1 та 2.

Таблиця 1. Параметри трансформатора та мережі живлення

Варіант

Трансформатор

Мережа живлення

SН, кВА

Рк,

кВт

,%cos

LAB,

M

LBC,

м

LBD,

м

LDE,

M

48

63

1,47

4,7

0,75

0,93

50

150

15

40Таблиця 2. Параметри групової мережі живлення

Варіант


Групова мережа

L5=L6=L7, M

L8=L9=L10 ,M

L11, м

L12, м

L13, м

P1=P4,

кВт

Р25,

кВт

Р36,

кВт

Р78,

кВт

Р9 ,

кВт

48

32

21

10

5

15

2,5

5

1,5

5

2

1. Креслимо електричну схему мережі освітлення наносимо на ній вихідні дані згідно свого варіанта (рис.1).Рисунок 1. Електрична схема мережі
2. Допустима втрата напруги в мережі:

- формула для розрахунку:

;

- її складові: , ;

; ;

Втрати напруги в трансформаторі:Допустимі втрати напруги в мережі:3. Для кожної ділянки мережі розраховуємо момент навантаження в кВтм.

- формула для розрахунку:

- результати розрахунків зводимо в таблицю 3.
Таблиця 3. Моменти навантаження окремих ділянок

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DE

BD

BC

АВ

Рi, кВт

2,5

5

1,5

2,5

5

1,5

5

5

2

12

21

9

42

Li, м

32

32

32

21

21

21

10

5

15

40

15

150

50

Мi, кВт·м

80

160

48

52,5

105

31,5

50

25

30

480

315

1350

2100


4. Приведений момент навантаження для головної ділянки (АВ).

Мпр АВ = ∑М + ∑αm= (МАВ + МВС + MBD) + α1(МDE +М4 + М5 + М6) + α21 + М2 + М3) + α3(М7 + М8+ М9) = (2100 +1350 + 315) + 1,39(480 +52,5 +105 + 31,5) + 1,85(80 + 160 + 48) + 1,33(50 + 25 + 30) = 5367 кВт·м.

5. Потрібний переріз жил кабеля головної ділянки:

S'AB=MnpAB/(C·∆Uм) = 5367/(72·7,27) =10,25 мм2.

6. Стандартна величина перерізу жил кабеля головної ділянки:

SAB=16

7. Дійсна утрата напруги на головній ділянці:

UAB = МАВ/(С·SAB) = 2100/(72·16)= 1,82%.

8. Розрахункові втрати напруги для наступних ділянок:

U1 = ∆Uм - ∆UAB = 7,27 - 1,82 = 5,44%.

9. Розраховуємо переріз жил кабеля ділянок ВС, BD, DE.

9.1. Ділянка ВС:

9.1.1. Приведений момент навантаження:

Мпр ВС = ∑М + ∑α·т = МВС + α21 + М2 + М3) =

=1350 + 1,85(80 + 160 + 48) = 1882,8 кВт·м.

9.1.2. Потрібний переріз жил кабеля

S'bc = Мпр ВС/(С·∆U1) = 1882,8/(72·5,44) = 4,8 мм2.

9.1.3. Стандартна величина перерізу жил кабеля:

SВС= 6

9.1.4. Дійсна утрата напруги:

UBC=MBC/(C·SBC)= 1350/(72·6) = 3,12% .

9.1.5. Розрахункові утрати напруги для 1-3 мереж:

U1-3 = ∆U1 - ∆UBC = 5,44 - 3,12 = 2,32%.

9.2. Ділянка ВD:

9.2.1. Приведений момент навантаження:

Mnp BD =∑M + ∑α·m = MBD + α1DE + М4 + М5 + М6) + α3(М7 + М8 + М9) = 315+ +1,39(480+52,5+105+31,5) +1,33(50+25+30) =1384,5 кВт·м.

9.2.2. Потрібний переріз жил кабеля:

S'bd= Mnp BD / (С·∆U1) = 1384,5/(72·5,44) = 4,1 мм2.

9.2. 3. Стандартна величина перерізу жил кабеля:

SВD= 6

9.2.4. Дійсна втрата напруги:

UBD = MBD/(С·SBD) = 315/(72·6) = 0,73% .

9.2.5. Розрахункові втрати напруги для ділянок 4 - 6:

U2 = U1 - ∆UBD = 5,44 – 0,73 = 4,71%.

9.3. Ділянка DЕ:

9.3.1. Приведений момент навантаження:

Mnp DE = MDE + α3(M7 + М8+ М9) = 480 + 1,33(50+25+30)= 619,6 кВт·м

9.3.2. Потрібний переріз жил кабеля:

S'de = Мnp DE/(С·U2) = 619,6/(32·4,71) = 4,1 мм2.

9.3.3. Стандартна величина перерізу жил кабеля:

SDE= 6

9.3.4. Дійсна втрата напруги:

UDE = MDE /(С·SDE) = 480/(32·6) = 2,5%.

9.3.5. Розрахункові утрати напруги для 7-9 мереж

U7-9= ∆U2 - ∆UDE = 4,71 - 2,5 = 2,21%.

10. Визначаємо розрахунковий та вибираємо стандартний переріз жил дроту 1-9 ділянок.

10.1. Формула для розрахунку:10.2. Результати розрахунку зведемо в табл. 4.

Таблиця 4. Розрахунок перерізів жил провідників

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мі, кВт·м

80

160

48

52,5

105

31,5

50

25

30

Сі

12

12

12

32

32

32

12

12

12

ΔUроз і, В

2,32

2,32

2,32

4,71

4,71

4,71

2,21

2,21

2,21

Sроз, В·А

2,8

5,7

1,7

0,34

0,69

0,2

2,01

1,05

1,13

Sст, В·А

3

6

2

0,5

1

0,5

2,5

1,2

1,5

11. Визначаємо дійсні утрати напруги на 1-9 мережах:

11.1. Формула для розрахунку:

Ui = Мi/(Сi·Sст).

11.2. Результати розрахунку зведемо в табл. 5, отримані значення вказуємо на рис.1.

Таблиця 5. Розрахунок дійсних втрат напруги в 1-9 мережах

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мі, кВт·м

80

160

48

52,5

105

31,5

50

25

30

Сі

12

12

12

32

32

32

12

12

12

Sст, В·А

3

6

2

0,5

1

0,5

2,5

1,2

1,5

Ui, В

2,2

2,2

2

3,2

3,2

1,9

1,6

1,73

1,6

12. Перевірка вибраних перерізів провідників допустимому нагріванню.

12.1. Формули для визначення розрахункових струмів:

- для чотири провідникових мереж ( АВ,ВС,ВD):

, А

- для три провідникових мереж (DE,4-6):

, A

-для двопровідних мереж (1-3,7-9):

, А

12.2. Результати розрахунків зводимо в табл.6:

Таблиця 6. Перевірка вибраних перерізів провідників по допустимому нагріванню

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АВ

ВС

BD

DE

Ір, А

12,2

12,2

7,3

6,1

12,2

3,6

24,4

24,4

9,7

49

14,7

34,3

29,3

13. Вибір виду провідника та визначення допустимих значень струмів:

13.1. Результати розрахунків зводимо в табл.7 та 8

Таблиця 7. Вибір провідників та допустимих значень струмів для ділянок АВ, ВС, ВD, DЕ

І

АВ

ВС

ВD

DE

Вид провідника

Кабель 4 жильний з мідними жилами

Кабель 4 жильний з мідними жилами

Кабель 4 жильний з мідними жилами

Кабель 3 жильний з мідними жилами

Спосіб прокладення

у повітрі

у повітрі

у повітрі

у повітрі

Si , мм2

16

6

6

6

Ір, A

49

14,7

34,3

29,3

Ідоп, А

75·0,9269

42·0,9238,6

42·0,9238

50

Таблиця 8. Вибір провідників та допустимих значень струмів для мереж 1-9

і

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид

провідника

Провід з полівинилхлоридною ізоляцією
Відкрито

Спосіб прокладення

Si ,

3

6

2

0,5

1

0,5

2,5

1,2

1,5

Ір, А

12,2

12,2

7,3

6,1

12,2

3,6

24,4

19,9

9,7

Ідоп , А

34

50

26

11

17

11

30

20

23


Умова Ідоп > Ір для всіх ділянок освітлювальної мережі виконується - перевірка вибраних перерізів провідників за допустимим нагріванням є задовільною.


Рисунок 2. Принципова електрична схема мережі освітлення з вихідними даними та результатами розрахунків.

ВИСНОВКИ:

 1. В результаті виконання розрахунково-графічної роботи проведені розрахунки освітлювальної мережі на мінімум провідникового матеріалу.

 2. Розраховані значення дійсних втрат напруги на кожній із ділянок не перевищують допустимих значень.

 3. Перевірка вибраних перерізів провідників по допустимому нагріванню показала, що умова ІДОП>IP виконується для кожної із ділянок.

Використана література:

 1. П.О.Василега ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ: Навчальний посібник.- Суми: ВТД „Університетська книга” ,2008р. - 415 с.

 2. П.О.Василега „Методичні данні для виконання розрахункової роботи”.Скачать файл (552.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации