Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Гроші та кредит - файл Опорний конспект.doc


Лекции - Гроші та кредит
скачать (236 kb.)

Доступные файлы (1):

Опорний конспект.doc1314kb.17.12.2005 21:08скачать

содержание

Опорний конспект.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет


Гроші та кредит

Опорний конспект лекцій
Київ 2001

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Укладач: Н.М. Сушко, канд.екон.наук, доц.

Опорний конспект лекцій обговорено й схвалено на засіданні кафедри банківської справи 2000 р., протокол № та на засіданні методичної ради ФБС 2000 р., протокол №

Рецензент Л.В. Єрмошенко, канд.екон.наук., доц.

Зміст
Вступ ………………………………………………………………………………………

Тема 1. Природа грошей ……………………………………………………………….

Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки ………………………………………

Тема 3. Грошовий ринок ……………………………………………………………….

Тема 4. Грошова система ……………………………………………………………..

Тема 5. Інфляція та грошові реформи ……………………………………………...

Тема 6. Ринок цінних паперів …………………………………………………………

Тема 7. Сутність кредиту та кредитний механізм …………………………….

Тема 8. Кредитна система…………………………………………………………

Тема 9. Центральний банк та його роль в економіці ……………………………

Тема 10. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи ……………

Тема 11. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи ………………………...

Тема 12. Гроші та кредиту системі міжнародних відносин …………………

Література ………………………………………………………………………………

ВступОпорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» призначений для більш ефективного вивчення студентами матеріалу даного курсу, а також для самостійного вивчення матеріалу студентами економічних факультетів всіх форм навчання.

В опорному конспекті програмний матеріал з кожної теми поданий у вигляді схем і таблиць, що дозволяє з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки, логіку викладання та структуру складних явищ грошово-кредитного простору. Все це сприяє підвищенню рівня засвоєння відповідного матеріалу.

На початку кожної теми наводиться план, перелік основних категорій та список рекомендованої літератури. У кінці теми наведені питання для перевірки якості засвоєння матеріалів. В разі, коли студент не може надати відповідь на поставлене запитання або невпевнений у ній, то йому слід ще раз повернутися до матеріалу даної теми.

Після роботи з опорним конспектом слід перейти до ретельного вивчення матеріалу теми за рекомендованим списком літератури.

При аудиторній роботі студентів з наочним схематичним матеріалом викладач проводить необхідні пояснення до них. При самостійному опрацюванні тем студентам рекомендується додатково вести конспекти, що сприяє більш якісному засвоєнню матеріалу.,

Отже, опорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» дозволить значно скоротити витрати навчального часу та отримати більш глибокі та міцні знання з курсу.

Тема 1. Природа грошейПлан

  1. Походження, концепції та суть грошей.

  2. Основні функції грошей.

  3. Форми грошей та їх еволюція.

  4. Основні теорії грошей.

Рекомендована література: 8,10,12,14,21,23,25,26,27,28,30,36,48

Мінілексикон: гроші, раціоналістична концепція грошей, міра вартості, засіб нагромадження, світові гроші, кредитні гроші, електронні гроші, депозитні гроші, формула ціни, індосамент, акцепт, фінансовий вексель.
1. Походження, концепції та суть грошей

Форми суспільного обміну


Бартерний

(товарний)Грошовий

Переваги грошового обміну над бартерним


Забезпечення багатоплановості обміну
Скорочення трансакційних витрат обміну
Скорочення комерційних обмінних ризиківСтворення умов синхронізації обмінних процесів в часі
Ознаки грошей як економічкого інструменту


Мають загальне (суспільне)значення

Мають засіб збереження вартостіМають загальний еквівалент обміну товарів
Посередник обміну товарів і послуг
це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

ГрошіРозвиток товарного обміну

Основні причини виникнення грошей

Суспільний поділ праці


Розвиток відносин власності


Властивості грошей
Портативність
Легкоподільність
Довговічність

Однорідність


Простота ідентифікаціїЗагальновизнаність


Стабільність купівельної спроможності
Історичні етапи виникнення


вартості та грошейПроста форма вартості

Т1-Т2


Т2-Т3
Повна або розгорнута форма вартості

Т1 Т2

Т3

Т4


Загальна (грошова) форма вартості
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Скачать файл (236 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации