Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсова - Розробка і обгрунтування технології вирощування ярої пшениці в умовах господарства Романівського району Житомирської області - файл 1.doc


Курсова - Розробка і обгрунтування технології вирощування ярої пшениці в умовах господарства Романівського району Житомирської області
скачать (566.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc567kb.18.12.2011 03:32скачать

содержание

1.doc

  1   2   3
Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет
Агрономічний факультет
Кафедра рослиництва
Курсова робота

З рослиництва з основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур

На тему: « Розробка і обгрунтування технології

вирощування ярої пшениці

в умовах господарства Романівського района

Житомирської області»

Виконав:

студент 4 курсу,2 групи

агрономічного факультету

Ковальчук О.О.

Стаціонарної форми навчання

Перевірив:
Житомир 2009
Вступ. 3

Розділ 1. Оцінка умов господарства. 4

1.1. Ґрунтово-кліматичні умови. 6

1.2. Характеристика клімату. 6

1.3. Ґрунтові умови. 8

Розділ 2. Біологічні особливості культури і можливості реєстрованих сортів. 9

2.1. Ботанічна характеристика культури. 9

2.2. Вимоги до умов вирощування. 12

2.3. Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні показники реєстрованих і перспективних сортів . 13

Розділ 3. Рівні врожайності, які забезпечуються ґрунтово- кліматичними умовами та відповідність їм запланованої врожайності. 15

3.1. Програмування врожайності за сонячною радіацією. 15

3.2. Програмування врожайності за ресурсами вологи. 17

3.3.Проектування елементів структури запланованої врожайності. 18

3.4. Розрахунок фітометричних показників листкового апарату, що забезпечує заплановану врожайність. 20

Розділ 4. Обґрунтування технології одержання запланованої врожайності. 21

4.1. Розміщення культури у сівозміні. 21

4.2. Обробіток ґрунту. 23

4.3.Система удобрення. 25

4.4. Сівба. 28

4.5. Догляд за посівами і засоби захисту від бур'янів, хвороб і шкідників. 31

4.6. Збирання врожаю та його зберігання. 34

4.7. Агротехнічна частина технологічної карти. 35

Розділ 5. Заходи по охороні навколишнього середовища. 36

Розділ 6. Економічна ефективність при вирощуванні сільськогосподарських культур. 37

Висновки 38

Список використаної літератури

Вступ.
Сільське господарство — одна з найдавніших сфер діяльності людини. Йо­го завданням було і залишається виробництво сільськогосподарської продукції для забезпечення потреб населення у продуктах харчування, а переробних під­приємств - у сировині.

В Україні яра пшениця є головною страховою зерновою культурою. Важливе продовольче значення мають сорти сильної м'якої пшениці, зерно якої містить понад 14 % білка і використовується у хлібопекарській промисловості для виробництви високоякісного хліба та хлібобулочних виробів, і твердої, зерно якої з вмістом білка 16 % і більше використовується для виробництва макаронів, вермішелі, манної крупи найвишої якості.

Зерно ярої пшениці використовують також у комбікормовій промисловості, висівки - як концентрований корм, а солому й полову як грубі корми. В Україні яру пшеницю висівають на площі 160- 185 тис. га.

Поліпшення якості зерна і збільшення урожайності відіграє важливу роль в сільському господарстві. Ми як спеціалісти повині збільшувати вміст клейковини в зерні. Це можна досягти впровадженням нових високопродуктивних сортів, внесенням достатньої кількості добрив, а також високую культурою землеробства.

Завдання даної курсової роботи полягає в тому, щоб навчити студентів правильно вирощувати сільськогосподарські культури, а також програмувати врожайність за показниками сонячної радіації і атмосферними опадами. Аналізувати стан виробництва с/г культур і визначення основних шляхів збільшення якості.

Мета її виконання полягає в закріпленні вміння студентів давати оцінку екологічного стану рослиництва у різних кліматичних зонах, розробити технологію вирощування польових культур та особливості поліпшення сільськогосподарських угідь, вибирати технології збирання та зберігання різних культур.
^ Розділ 1. Оцінка умов господарства.
Колективне с\г підприємство СТОВ „Прогрес" є добровільним об'єднанням громадян для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів. СТОВ „Прогрес" розміщене в зоні Полісся Житомирської області, с.м.т. Романів. Розташовано на відстані 67 км від міста Житомира, до найблищої залізничної станції « Разіно » 9 км.

В господарстві працює 56 чоловік.

В господарстві нараховується 2496 га земельних угідь, з яких на ріллю припадає 1989, а на луки і пасовища 307.

В господарстві є 5 тваринницьких ферм, кількість ВРХ становить 586 голів, з них корів 310, бугаїв 2, телиць старших 2 років 90, молодняк менше 2 років 84, молодняку до року 100 голова. Також в господарстві є свиноферма, свиней там налічують 53 голів, з них 5 свиноматок, і 48 свині на відгодівлю. Є ще 16 коней, з них 14 дорослих.

Напрямок господарства рослинництво з розвинутим м'ясо-молочним тваринництвом.

В господарстві СТОВ «Прогрес» висока ступінь розореності, рілля займає 80% усіх земель у господарстві, на сіножать і пасовища припадає 20%.

^ Склад земельних угідь господарствап/п

Земельні угіддя

Площа, га

У % до сільськогосподарських угідь

У % до земель приватної власності

1

орні землі

1989

79,6

76,9

2

сіножаті, всього в

200

8

7,7

3

пасовища, всього в

307

12,2

11,8

Разом сільськогосподарських угідь

2496

100

96,5

4

полезахисні лісосмуги

10
0,3

5

чагарники

12,6
0.4

6

болота

1,6
0,06

7

під водою

3
0,11

8

інші земельні угіддя

62
2,3

Разом земель приватної власності

2585,2
100


1. 1 Ґрунтово-кліматичні умови.
1.2. Характеристика клімату

Місто Романів розташоване в північній частині України. Клімат в цілому помірно контенентальний з прохолодною зимою і теплим літом. Середньрічна температура становить 6,9, найнища вона у січні – мінус -7,3 , найвища - в липні 18,0.

^ 1.Хід метерологічних факторів у Житомирсчкій області за багаторічними даними Житомирської станції

Місяць

Декада

Метерологічні факториОпади

Добова темпратура, 0С

Відндносна вологість повітря,%

Сонячна

радіація ккал/см2

Сума активних температур, 0С

Запас доступної рослинам вологи в кореневмісному шарі

Сума

рна

Баланс

Січень

1

9

-6,0
2,3

-0,42

9


3

9


сума

27


Лютий

1

9

-4,6
3,6

0,22

9


3

10


сума

28


Березень

1

9

-0,1
7,2

2,52

9


3

10
30
сума

28


Квітень

1

11

7,7

63

10,0

4,7

150
2

13

60

288

38

3

14

57

450

28

сума

3866

Травень

1

17

13,9

54

13,9

7,0

605

27

2

20

54

766

24

3

22

54

933

26

сума

3977

Червень

1

26

17,0

58

15,7

7,8

1107

23

2

28

59

1286

15

3

29

60

1487

16

сума

8354

Липень

1

29
61

15,2

7,8

1665

15

2

29

18,0

61

1834

20

3

28

61

2008

20

сума

86
55

Серпень

1

25

17,4

58

12,8

5,9

2150
2

24

57

2276
3

22

58

2384
сума

71Вересень

1

22

13,0

60

9,1

3,7

2384
2

20

623

19

64сума

61


Жовтень

1

16

7,4

67

5,4

1,42

14

703

14

73сума

44


Листопад

1

13

1,8
2,1

0,02

13


3

12


сума

38


Грудень

1

12

-2,7
1,6

-0,32

11


3

10


сума

33


За рік
576

6,9

79

98,9

40,3За період з 5 0С


За період з 10 0С^ 1.3. Ґрунтові умови.

Основними типами ґрунтів у даному господарстві є темно-сірі лісові та чорноземи типові, дерново підзолисті.

Темно-сірі лісові грунти — розвиваються за лериовим процесом ґрунтоутворення, а підзолистий тип був раніше. Материнська порода лесовидний суглинок. Максимальний вміст гумусу становить - від 3,5-4,0%, реакція грунту близька до нейтральної. Сума обмінних основ 16-20 до 25мекв, Присипка SiO2 супроводжуй всі шари грунту. Спостерігається періодично промивний тип водного режиму.

Чорнозем типовий — з гумусним горизонтом 35- 40см в кінні якого наявні карбонати (32-35см Материнська порода - лес. За потужністю (Н+Іг шарів) не більше 40см малопотужні, та 40-80ш – середньо потужні. Сума обмінних основ 40-50мекв. Ступінь наїсичення основами - 98-100%. Максимальний вміст гумусу - 6%, але частіше зустрічаються не більше 4-х%. Реакція нейтральна або слабко лужна - 7,0-7,5рН. Наявний иепромивний тип водного режиму,
^ 2. Характеристика грунту, на якому вирощуєть яра пшениця

Показники
Назва грунту

Темно-сірі лісові

Вміст гумусу,%

2,4

рН сольове

5,5

Гідролітична кислотність мг-екв/100 г

3,06

Обємна маса, с/см

1,37

Вміст (мг/100 г), група забезпечення
легко гідралізованого азоту N

2,3

Рухомого фосфору Р2О5

3,4

Обміного калію К2О

2,1

Глибина орног шару, см

25

Рельєф

Рівнинний

Заходи коріного поліпшення

Осушувальна меліорація

Забуряненість

Слабка

Основні буряни

Волошка синня


Розділ 2. Біологічні особливості культури і можливості реєстрованих сортів.

^ 2.1. Ботанічна характеристика культури.
В культурі поширені такі різновиди м'якої пшениці:

- лютесценс (var. Lutescens Al.) - має білий безостий колос, неопушені луски, червоне зерно:

- мільтурум (vаr. Vilturum АІ.) червоний безостий колос, неопушені луски, червоне зерно;

- еритроспермум (vаr. Eritrospormum Коrn) - білий остистий колос, неопушені луски, червоне зерно. Серед ярих твердих пшениць найбільш поширені в культурі такі різновиди:

- гордеіформ (vаr. hordeiforme Ноst) - червоний остистий колос, неопушені луски, біле зерно:

- мeлянопус (vаr. melanopos L.I) білий остистий колос, чорні остюки. опушені луски, біле зерно:

- апулікум (vаr. apulikum Коrn) - аналогічний різновиду гордеіформ. має червоний остистий колос, але осгі чорні, а луски опушені, біле зерно.

Яра пшениця трав'яниста рослина з мичкуватою кореневою системою, яка проникає у ґрунт на глибину 1—1,5 м і більше. Стебло — прямостояча соломина, заввишки у низькорослих (карликових і напівкарликових) сортів — 60—90 см, середньорослих — 100—110, високорослих — 110—125 см; складається з 4—7 міжвузлів. Пшениця відзначається підвищеною кущистістю, утворюючи в середньому 3—5 стебел від одного кореню, у тому числі продуктивних — 2-3. Листки — опушені, завдовжки 15—25 см і більше, завширшки 1—2 см.
Колос різної довжини: короткий — до 8 см, середній — 8—10, довгий — понад 10 см; за формою — циліндричний (призматичний) з однаковою шириною уздовж колоса; веретеноподібний, який звужується до верхівки і в меншій мірі до основи, та булавоподіб-ний (скверхедний), який до верхівки потовщується. У колосі утворюється 15—25 колосків — здебільшого 5-квіткових, з яких звичайно розвиваються і утворюють зерно 2—3 нижні квітки.

Якщо у пшениці м'якої у перерахунку на 10 см стрижня розміщується менше 16 колосків, колос вважається нещільним; 17—22 — середньощільним, 23—28 — щільним, понад 28 — дуже щільним; у твердої пшениці нещільний колос має до 24 колосків на 10 см стрижня; середньощільний — 25—29, щільний — понад 29 колосків. Кількість зерен у колосі часто перевищує 30—35 шт., а середня маса зерна у ньому становить 1—1,5 г (іноді до 2,5—4 г); маса 1000 зерен — 25—55 г, частіше — близько 40 г. Зерно за формою овальне, яйцеподібне, бочкоподібне, завдовжки 4—11 мм. М'яка пшениця — самозапильна рослина, але у жарку погоду може запилюватися перехресне. Тверда пшениця (Tr. durum Best.) представлена у культурі в основному ярими сортами і зовсім мало — озимими. Порівняно з м'якою вона високоросліша, утворює стебла з восковим нальотом, які у верхній частині (ближче до основи колоса) виповнені серцевиною. Листки голі, також покриті восковим нальотом. Колос щільний, з середнім індексом щільності 25—30 і більше. Остюки грубі, значно переважають довжину колоса, яка коливається від 3,5 до 17 см. Колоскові луски жорсткі, зерно при достиганні міцно утримується квітковими і колосковими лусками й не обсипається. Зерно видовжене — до 12 мм, у поперечному перерізі — округло—кутасте.

^ 3.Взаємозвязок фаз росту і розвитку, етапів ортогенезу та елементів продуктивності

ярої пшениці

Фенологічні фази

Етапи органогенезу та їх коротка характеристика

Елементи продуктивності

Проростання насіння, сходи

1. Ріст зародкових органів, конус недеферінційований

Польова схожість, густота стояння рослин

Третій листок, початок кущення

2. Диференціація основи колоса на зародкові вузли, міжвузля та стеблові листки

Габіус рослини (висота, кількість листків), коефіцієнт кущення

Кущіння

3. Диференціація головної осі зародкового суцвіття

Кількість члеників колоскового стрижня

Початок виходу у трубки

4. Утворення конусів наростання другого порядку (колоскових горбочків)

Кількість колосків у колосі

Вихід у трубку

5. Закладання покривних органів квітки, тичинок маточок і приймочок

Кількість квіток у колоску

Стеблювання

6. Формування суцвіття і квіток (мікро- і макроспорогенез)

Фертильність квіток

Стеблювання

7. Гаметофітогенез, ріст покривних органів, видовження члеників колоскового стрижня

Фертильність квіток, щільність колоса

Колосіння

8. Гаметогенез, завершення процесівформування всіх органів суцвіття і квітки

Фертильність квіток

Цвітіння

9. Запилення і запліднення

Озеоненість колоса

Формування зернівки

10. Ріст і формування зернівки

Величина зерннівки

Налив зерна, молочна стиглість

11. Нагромадження поживних речовин у зернівці

Маса зернівки

Воскова і повна стиглість

12. Перетворення поживних речовин у зернівці на запасні

Маса зернівки, схожість насіння


^ 2.2. Вимоги до умов вирощування.

Вимоги до температури. Серед ярих зернових культур яра пшениця є однією з найбільш холодостійких рослин. Мінімальна температура проростання - 1-2°C, одержання сходів - 4-5°C. сходи витримують заморозки до мінус 8-10°C, а в фазі кущіння -до мінус 7-8°C. починаючи з колосіння до молочної стиглості рослини пошкоджуються заморозками мінус 1-2°C: оптимальні температури для кущіння - 10-14°C, для колосіння і наливу зерна -16-20°C, достигання -23-25°C. тверда пшениця вимогливіша до тепла.

^ Вимоги до вологи. Яра пшениця вибаглива до вологи. В недостатньо вологому грунті погано розвивається коренева система і рослини майже не кущиться. Насіння мякоі пшениці нормально проростає при поглинанні 50 -60% води від власної маси твердої потребує на 5-6 % більше. Це потрібно враховувати при підготовці грунгу до сівби та встановленні глибини загортання насіння.

Тверда пшениця більш стійка проти грунтової вологи у другу половину вегетації, що пояснюється більшою поглинальною здатністю її кореневої системи. Вона також краще витриму повітряну посуху, особливо в період формування і наливання зерна.

Критичною щодо поглинання вологи рослинами є фаза кущення і трубкування. Транспіраційннй коефіцієнт м'якої ярої пшениці 415, твердої 406.

^ Вимога до грунту. Яра пшениця вибаглива до наявності в грунті легко доступних поживних речовин. що пояснюється порівняно коротким періодом вегетації та зииженою засвоюваністю кореневої системи. Найкращими для неї є родючі й чисті від бур'янів чорноземи та каштанові грунти зі слабокислою та нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6- 7,5). На дерново-підзолистих грунтах необхідно вносити вапно, органічні та мінеральні добрива.

В перший період життя коріння м'якої ншениці швидше розповсюджується І ширину, а у твердої пшениці воно енергійно проникають в глибину грунту . Н а глибину проникання коренів ярої ншениці сильно впливає тип грунту. Маса її коренів у фазу воскової стиглості на дерново-підзолистих ггунтах восаової сіиглосгі на глибині 20 см склалає 68 % від загальиої маси, чорноземах - 40 %.
^ 2.3. Господарсько-біологічні особливості, продуктивність та якісні показники реєстрованих і перспективних сортів .

Сорт Колективна З.

Цикл розвитку: ярий. Вид: м`яка. Особливості сорту: Середньоранній. Високостійкий до вилягання, обсипання. Ураження борошнистою росою і бурою іржею нижче порога шкодочинності. Посухостійкий.

Сорт створений спільно з Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва УААН методом добору з гібридної комбінації F3,[F 4( Red River x Inia 66)] x добір З F (ППГ-56хСелкирик)]хХарківська2.
Автори сорту: В.С.Голик, В.С.Аладьїн, І.А.Панченко, В.А.Власенко, В.Й.Солона,Л.О.Животков,М.І.Блохін.
Апробаційні ознаки: Різновидність еритроспермум. Колос циліндричний, середньої довжини (10,0 см), 18-19 колосків на 10 см довжини стрижня. Колоскова луска овальна із сильно вираженою нервацією, зубець ледь нахилений, плече середньої довжини, пряме, кіль сильно виражений, вузький. Остюки довжиною 7-11 см. у середній частині колоса розходяться. Зернівка подовжена, середніх розмірів, з неглибокою борозенкою. Висота рослим 90 см.
Сортотип:низькорослий,напівінтенсивний. Урожайність: у конкурсному сортовипробуванні до 60 ц/га.

Якість зерна. Маса 1000 зерен 40 г, натура зерна 820 г/л, вміст клейковини 29%, білка 15%, “сила” борошна 300 о.а.

Зони розміщення: Лісостеп України.

^ Сорт Галлон

Цикл розвитку: ярий. Вид: м`яка.

Сорт низькорослий, висота рослин в середньому 66 см, стійкість до вилягання 4,9-5,0 балів. Не осипається (4,8 бала). До посухи стійкість 4,6 бала.
Борошнистою росою уражується слабко, бурою іржею середньо. Сортовласник: "Осева Ексімпо Прага с.р.о.", Чехія.

Різновидність лютесценс. Колос білий, веретеноподібний, середньої щільності. Колоскова луска яйцеподібна, середньої величини. Зернівка червона, середньої величини. Маса 100 зерен-34,4г. Урожайність зерна за роки випробування становила 33,6 ц/га, гарантована прибавка 2,7ц/га.
Якісні показники зерна за роки випробування. Вміст білка 13,4%, вміст клейковини - 26,4%, загальна хлібопекарська оцінка - 4,0 бали. Цінна пшениця.
Внесений до Реєстру по зоні Лісостепу
^ 4. Фази росту і розвитку ярої пшениці ( сорт Колективна)

Фенологічні фази

Дата настання

Тривалість періоду, днів

Глибина проникання кореневої системи

Початок

Повна

Від сівби

Від сходів

Сівба

15.04

20.04

-

-

-

Сходи

27.04

5.05

13

-

20

Кущення

10.05

20.05

27

14

40

Вихід трубки

20.05

30.06

35

22

80

Стеблювання

5.06

13.06

46

33

120

Колосіння

15.06

21.06

54

41

180- ≥2

Цвітіння

25.06

1.07

65

52

≥2

Формування зернівки

2.07

5.07

69

56

≥2

Молочна стиглість

5.07

9.07

73

60

≥2

Воскова стиглість

16.07

20.07

84

71

≥2

Повна стиглість

21.07

25.07

89

76

≥2

^ 5. Транспірація вологи посівом ярої пшениці, % від сумарної за вегетацію


Показник

Декада вегетації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розподіл декад вегетації по місяцях та декадах: місяць, декада місяця транспіраця,% від сумарної за вегетацію

1

3

6

9

13

15

17

17

14
-

-

-

-

-
Розділ 3. Рівні врожайності, які забезпечуються ґрунтово- кліматичними умовами та відповідність їм запланованої врожайності.

^ 3.1 Програмування врожайності за сонячною радіацією.
ПУ - потенційна врожайність абсолютно сухої біомаси основної та побічної продукції, ц/га, т/га;

Qфар – надходження ФАР за період активної вегетації культури, ккал/га; кДж/га;

Кфар – проектований коефіцієнт засвоєння рослиною ФАР,%

q – калорійність абсолютно сухої біомаси культури, ккал/кг або кДж/кг

102 – коефіцфєнт для перерахунку врожайності в ц/га, т/га;

102 – коефіцієнт для перерахунку Кфар в абсолютні величини.

де ПУо – потенційна урожайність основної продукції за стандартної вологості,ц/га;

Пуп - потенційна урожайність побічної продукції, ц/га;

Со – стандартна вологість;

а – врожайність загальна;

а0 – врожайність основної продукції;

ПБУ- проектована біологічна врожайність абсолютно сухої біомаси основної і побічної продукції. ЇЇ слід розраховувати за формулою:66,22 ц/га

де У- проектована врожайність основної продукції стандартної вологості, ц/га;

С – стандартна вологість основної продукції,%

а – сума частин основної і побічної продукції в урожаї
  1   2   3Скачать файл (566.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации