Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Організація і планування експортно-імпортної діяльності - файл 1.doc


Лекции - Організація і планування експортно-імпортної діяльності
скачать (422 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc422kb.18.12.2011 04:06скачать

1.doc

  1   2   3   4

Л. М. ГерасимовичОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Конспект лекційХерсон 2002
Херсонський економічно-правовий інститут


Л. М. ГерасимовичОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Конспект лекційХерсон 2002

Організація і планування експортно-імпортної діяльності. Конспект лекцій розроблено зав. каф. доц. к.т.н. Герасимовичем Л.М. Херсон, 2002, 79 с., - укр. мовою.

Конспект лекцій рекомендований для студентів за фахом 7.050206 “Менеджмент зовнішньоеконо-мічної діяльності підприємств”


^

© Херсонський

економічно-правовий інститут


ЗМІСТ


Тема 1.

Предмет дисципліни, мета, задачі, терміни і визначення

6

Тема 2.

Теорії зовнішньої торгівлі, як теоретико-методичний аспект експортно-імпортної діяльності

7

Тема 3.

Основи організації експортно-імпортних операцій

9

Тема 4.

Торгово-посередницькі операції в експортно-імпортній діяльності

16

Тема 5.

Контракт, як основний документ експортно-імпортної діяльності. Процес контрактних відносин

30

Тема 6.

Режим переміщення товарів через митний кордон і порядок обкладання їхнім митом

36

Тема 7.

Організація і проведення торгів (тендерів) на Україні

40

Тема 8.

Експорт-імпорт послуг

49

Тема 9.

Міжнародна торгівля ліцензіями

59

Тема 10.

Організація роботи зовнішньоекономічних організацій

67

Тема 11.

Сучасна “Фрітрейд” і застосування теорії Давида Рікардо

74
Контрольні питання для повторення

76
Література

77


^ ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛІНИ, МЕТА, ЗАДАЧІ, ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
Предмет – теоретико-методичні, соціально-економічні аспекти, місце і роль експортно-імпортної діяльності в зовнішньоекономічній діяльності країни.

Мета і задачі – одержати знання про основні положення організації і планування експортно-імпортної діяльності, техніку підготовки, складання зовнішньоекономічних контрактів.

Організація – від франц. – повідомляю стрункий вид, влаштовую:

 1. внутрішня впорядкованість, погодженість, взаємодія більш-менш автономних частин цілого, обумовлених його будівлею.

 2. сукупність процесів або дій, що ведуть до утворення й вдосконалювання взаємозв'язків між частинами цілого.

Планування – функція керування, що складається в створенні системи планових завдань, що визначають порядок, терміни і послідовність здійснення програми робіт.

^ Експортно-імпортна діяльність – основа зовнішньоекономічної діяльності, суть, що складається у ввозі/вивозі товарів, послуг або капіталів.

Теоретико-методичним аспектом експортно-імпортної діяльності необхідно вважати теорію зовнішньої торгівлі, що формувалася від теорій Смитта і Рікардо до сучасних неокласичних теорій зовнішньої торгівлі і її регулювання. Сучасною основною теорією торгівлі є концепція свободи торгівлі, ідея якої зародилася в XXII ст.

Соціально-економічний аспект експортно-імпортної діяльності, – насамперед геополітичне і соціально-економічне положення торгуючих країн-партнерів (а в деяких ситуаціях і регіону в цілому). Основними об'єктами організації і планування експортно-імпортної діяльності є експорт (від лат - вивіз) і імпорт (від лат. - вводжу).

^ ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Розробка основ теорії міжнародної торгівлі. Абсолютні переваги.

 2. Порівняльні переваги по Рікардо.

 3. Природний розподіл грошового металу.

 4. Сучасні концепції в теорії зовнішньої торгівлі.


Розробка основ теорії міжнародної торгівлі. Абсолютні переваги.

Першою теорією, заснованої на МПП (Міжнародний поділ праці) по праву вважається теорія абсолютних переваг А. Смітта. В 1776 р. у творі А. Сміта “Дослідження про природу і причини багатства народів” було записане наступне: “Правило кожного розважливого глави родини полягає в тому, щоб не намагатися зробити самому річ, що йому буде дешевше купити”. При цьому Сміт зазначає: “Що розумно в керуванні домашнім господарством, лише у винятковому випадку з'явитися нерозсудливістю й у великому королівстві”. Негативним аспектом теорії Смита є наступне: якщо країна усе може імпортувати з інших країн, що роблять товари краще її, то, що ж вона буде робити для продажу? – це тупик Смита.
^ Порівняльні переваги по Рікардо.

З тупика теорію Сміта виводить Давид Рікардо. У 1817 р. Рікардо публікує свою роботу “Початок політичної економії й оподатковування”. У цій роботі Рікардо довів, що кожній країні необхідно спеціалізуватися на виробництві товарів з відносно меншими затратами, а потім можливий товарообмін – у цьому суть теорії порівняльних переваг Д. Рікардо.
^ Природний розподіл грошового металу.

Розвиваючи теорію порівняльних переваг Рікардо, були визначені залежності рівнів заробітної плати і цін у різних країнах, в основу яких лягла теорія цін у сфері міжнародної торгівлі. Важливим відкриттям, при цьому, став висновок про те, що “Якщо Португалія мала абсолютну перевагу по вину і сукну, але більше по вину, то зовнішня торгівля з Англією можлива лише тоді, коли номінальні ставки заробітної плати в Португалії будуть вищі, ніж в Англії. Якщо погодинна ставка заробітної плати в золоті та сама, Португалія не стане імпортувати сукно, тому що кожен Португальський споживач зможе дешевше придбати сукно у вітчизняних виробників. Англія для сплати за імпорт вина повинна відправляти золото в Португалію доти, поки погодинна заробітна плата у валюті в Португалії не виросте в достатньому ступені, щоб зробити для португальських споживачів вигідним імпорт англійського сукна”.

Висновок: країна з більш низькими витратами має більш високу погодинну заробітну плату в золотому вираженні і, отже, більш високі грошові ціни на подібні товари, у такий спосіб “природний розподіл грошового металу”, запропонований Юмом, як закон не тільки балансує експорт і імпорт кожної країни, але також встановлює в цих країнах такі відносні рівні ціни, що спонукують їх робити товари з порівняльною перевагою.

Чим більше ефективність праці в експортних галузях країни, що не володіє золотими копальними у яких мінімальні витрати перевезення золота будуть нижчі витрати і ціни щодо країн, що експортують золото.
^ Сучасні концепції в теорії зовнішньої торгівлі.

У сучасній теорії зовнішньої торгівлі, насамперед, лежать два основних напрямки економічної науки: Кейнсіанство і Монетаризм.

Кейнсіанство наприкінці 20-х початку 30-х років ХХ ст. Кейнс працював над створенням теорії керування народним господарством. Економічні кризи на початку століття викликали необхідність у розробці нових підходів до керування економікою, що і були визначені в роботі Кейнса “Велика депресія” (1929-1932рр). Саме цією роботою було покладено начло науки “Макроекономіка”. В 1936 Кейнс пише працю – “Загальна теорія зайнятості”. У своїх працях Кейнс обґрунтував відому істину “Теорія випереджає практику” і основною заслугою Кейнса було обґрунтування необхідності інституціонального регулювання.

Монетаризм – у 50-і 60-і рр. ХХ ст. Кейнсіанський напрямок одержав гідного суперника – монетаризм. Лідером монетаристів став професор чикагського університету Мілтон Фрідман. Теоретичним положенням монетаристів стали ліберальні методи керування економікою, головним чином, фінансово-кредитними, антиінфляційними, ціновими і грошовими інструментами.

Теорія Кейнса і Фрідмана застосовна на сучасному етапі, а саме, використовуються ліберальні саморегулюючі підходи в економіці (саме регулятори ринку – попит, пропозиція і купівельна спроможність) при розумному регулюванні з боку держави і міжнародних інститутів.

Однієї з концепції теорії зовнішньої торгівлі є теорія Хекшера-Оліна-Самуельсона.

До сучасних концепцій так само відноситься теорія міжнародного руху капіталу (МРК).


^ ТЕМА 3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ


 1. Основні методи операції по експорту імпорту товарів.

 2. Загальні принципи організації і керування виробничо-збутової діяльності промислових фірм.

 3. Механізм організації експортних операцій.

 4. Механізм організації імпортних операцій.


Основні методи операції по експорту імпорту товарів.

 1. Прямий експорт, що передбачає постачання товарів, застосовується безпосередньо до іноземного покупця або закупівлі в нього відповідних товарів.

 2. Непрямий експорт, що передбачає продаж і покупку товарів через посередників.

Прямий метод експортних операцій застосовується:

 • При продажах і закупівлях промислової сировини на основі довгострокових контрактів;

 • При експорті дорогого і великогабаритного устаткування;

 • При експорті стандартного устаткування через закордонні філії;

 • При закупівлях с/г товарів у фермерів;

 • При великих державних продажах і закупівлях.

Прямий метод має наступні переваги:

 • Тісні безпосередні контакти з контрагентами;

 • Поліпшуються знання кон'юнктури ринку;

 • Швидка адаптація своїх виробничих потужностей до потреб споживача.

Недоліки прямого методу:

 • Необхідність створення на суб'єкті-виробнику власних служб маркетингу і збуту;

 • Можливі економічні втрати через некомпетентність продавця-виробника.

Непрямий метод.

Непрямий метод загалом, обсязі товарообігу складає близько 50%. Цей метод застосовується:

 • При збуті стандартного промислового устаткування;

 • При збуті споживчих товарів;

 • При реалізації другорядної продукції;

 • Застосовується на окремих важкодоступних і малознайомих ринках;

 • При просуванні нових товарів;

 • При відсутності власної збутової мережі;

 • За умови, якщо торгівля монополізована великими торгово-посередницькими фірмами.

Переваги цього методу:

 • Великий досвід посередника в операціях купівлі-продажу;

 • Немає необхідності виробнику створювати власні торгові структури;

 • Посередник найчастіше має власну мережу обслуговування;

 • Налагоджені торгові зв'язки, знання ринку і його кон'юнктури.


Недоліки непрямого методу:

 • Можливі економічні втрати при невдалому виборі торгово-посередницьких компаній.

Обидва названих методи можуть мати ефективне застосування в залежності від правильного вибору ситуації і виду продукції. Сучасна тенденція при концентрації і централізації капіталу характерна збільшенням прямого методу.

Приклад: у США 2/3 експорту промислових товарів здійснюється прямим методом.
^ Загальні принципи організації і керування виробничо-збутової діяльності промислових фірм.

Об'єктом керування в розглянутому питанні є процес виробничо-збутової діяльності виробничих фірм, а суб'єктом – сама фірма.

Процес виробничо-збутової діяльності багатоукладний і містить у собі:

 1. Етап проектування продукції;

 2. Етап підготовки виробництва;

 3. Етап виробництва;

 4. Етап збуту продукції.

При керуванні цією діяльністю в світовому господарстві застосовують 2 основні форми керування: централізовану і децентралізовану.

Централізована форма керування передбачає тверду регламентацію і координацію діяльності з одного центра. Така форма використовується, звичайно, невеликими компаніями, фірмами, технологічно зв'язаними між собою, що працюють, переважно, у видобувних галузях і, найчастіше, ці фірми, компанії орієнтуються на національний ринок.

Приклад: на Україні Донбас – вуглевидобувна промисловість.

Негативним в централізованій формі керування – це те, що цілком відсутня господарська самостійність. Позитивом – простота регламентації і координації діяльності за рахунок централізації керування.

Керівництво при централізованій формі породжує прості структури організації керування, а саме: на чолі стоїть, звичайно, президент компанії, фірми і 2 віце-президенти, один із яких керує виробництвом, а іншої – збуту (якщо фірма або компанія велика, то кількість віце-президентів може бути збільшено). Іноді при великій фірмі при централізованому керуванні створюється комітет керуючих або радників по координації.

Децентралізована форма припускає створення всередині фірми, компанії самостійних суб'єктів господарської діяльності.

За центральною адміністрацією фірми зберігаються лише функції контролю і координації діяльності суб'єктів, а також іноді функції забезпечення енергетичними ресурсами. У структуру керування децентралізованої форми керування входять:

 1. самостійні суб'єкти;

 2. центральний апарат керування;

 3. центральні функціональні служби (приклад: енергетичні, транспортні, інформаційно-обчислювальні центри, митні служби).

При акціонерній формі власності центральним апаратом є загальні збори акціонерів. Однак фактично воно відіграє незначну роль, а практично керує фірмою Наглядацька рада і Правління.

Наглядацька рада обирається на загальних зборах акціонерів. Його основні функції:

 • визначення політики фірми (у тому числі зовнішньоекономічної);

 • регулювання капіталовкладень;

 • введення НДР (науково дослідницьких робіт);

 • політика цін;

 • реорганізація фірми;

 • кадрова політика.

Наглядацька рада очолюється головою, а число членів визначається статутом фірми.

Правління здійснює оперативне керування фірмою. Воно складається, звичайно, з декількох директорів. Очолює Правління президент (директор-розпорядник). Директору правління призначаються Наглядацькою радою. Фонд оплати праці членів Правління формується у виді відрахування з прибутку.

На сучасному етапі президент фірми при децентралізованій формі керування звичайно здійснює керівництво господарською діяльністю колегіально за участю різних комітетів (фінансового, виробничого, адміністративного). Децентралізована форма керування поширена в світогосподарському управлінні, в основному на великих багатопрофільних суб'єктах господарської діяльності.

Позитивним при децентралізованій формі є: можливість прийняття колегіально зважених управлінських рішень; можливість організації і координації функціональними виробництвами.

До недоліків можна віднести: складність координації багатопрофільної господарської діяльності.

При централізованій і децентралізованій формах керування виробничо-збутовою діяльністю існують організаційні одиниці, що одержали загальну назву – виробничі відділення (служби).

Сучасні великі компанії (МНК, ТНК) мають у своїй структурі значне число виробничих відділень, на чолі яких стоять керуючі. У МНК і ТНК відношення між виробничими відділеннями на комерційній основі. Розрахунки між ними виробляються на основі трансферних цін (розрахунки між дочірніми підприємствами, між дочірньою і головною компанією). Керуючі виробничих відділень самі встановлюють норму прибутку для усього свого відділення в цілому. Виробничі відділення в МНК і ТНК мають повну господарську самостійність. Виробничі відділення великих концернів мають і юридичну самостійність. У цьому випадку вони мають право самостійно укладати контракти.

При децентралізованій формі керування дуже важливо виробничі відділення організувати по галузевому принципі, а саме по спільності продукції, що випускається фірмою; по однорідності вибору контрагентів і по територіальному принципі (місце розташування виробничого відділення). Наприклад: компанія “Дженерал-Моторс” має 34 виробничі відділення, побудованих по галузевому принципі, що мають господарську автономію, тобто не підкоряються один одному, але мають адміністративне підпорядкування головної компанії.

При децентралізованій і централізованій формах керування існує також організаційна одиниця – Центральна служба, у яку входять:

 • НІОКР;

 • Лабораторії;

 • Інформаційно-обчислювальні центри (ІОЦ);

 • Служби маркетингу, реклами;

 • Юридичні служби;

 • Служба планування.

Контрольно-фінансова служба – служба казначейства, головного бухгалтера і служба аудиту.
Механізм організації експортних операцій.

Фірма-виробник, як суб'єкт ВЭД має, найчастіше, великий відсоток економічних продажів. Тому для ефективної організації експортних операцій на подібних суб'єктах створюються спеціальні експортні відділи, що у свою чергу поділяються на сектори:

 1. Функціональні сектори (торгово-договірний, валютний, сектор калькуляції, транспорту і реклами). Основними задачами функціональних секторів є:

 • Вивчення функціональних проблем (відповідно до найменування сектора);

 • Інформують керівництво про стан зовнішньоторговельних операцій;

 • Робить консультації іншим функціональним службам фірми.

 1. Територіальні сектори займаються проблемами експортної торгівлі з визначеною групою країн, незалежно від номенклатури товару (послуги).

 2. Галузеві сектори займаються проблемами експорту яких-небудь окремих товарів і послуг (групою товарів), вироблених у даній конкретній області (приклад: галузевий сектор із продажу безалкогольних напоїв).

На великих фірмах замість експортних відділів іноді організовуються закордонні відділення, побудовані по територіальному принципі. Цим відділенням звичайно підкоряються збутові і виробничі дочірні фірми, що знаходяться в цьому регіоні. (приклад: у компанія “Дженерал-Моторс” існує одне закордонне відділення; у компанії “Зінгер” існує 5; IBM – 5 закордонних відділень).

Дрібні і середні фірми іноді організовують спільні збутові компанії у формі експортних асоціацій. Ці спільні експортні асоціації створюють свої складальні заводи. При такій організації експортної діяльності існують наступні переваги:

 • Скорочуються транспортні витрати (на 20-60 %);

 • Скорочуються витрати на оплату митних зборів (з комплектуючих зборів і з запчастин менше);

 • Знижуються витрати на тару й упакування;

 • Зменшуються витрати на заробітну плату.


Механізм організації імпортних операцій.

Імпортними операціями, як правило, займаються великі фірми, на яких створюються спеціалізовані імпортні відділи. У цих відділах звичайно організовується 2 сектори: закупівельний і адміністративний.

^ Закупівельний сектор прибігає до послуг так званих роз'їзних прикажчиків, що виконують по договорах закупівлі. Вони звичайно одержують оклад + % від суми угоди.

^ Адміністративний сектор – керуючий орган імпортного відділу, функції якого: координація закупівель по імпорті, моніторинг ринку експортерів і менеджмент імпортної діяльності фірми.

Механізм імпортних операцій для великих фірм обов'язково передбачає закупівлю товару у великих торгових центрах, де маються постійні представники фірми-покупця.

У країнах, що розвиваються, створені урядові організації, що займаються імпортом окремих товарів. Це зв'язано, насамперед, з тим, що в країнах, що розвиваються, практично відсутні великі промислові суб'єкти, здатні самостійно здійснювати багатоскладовий механізм імпорту.

Організація імпортних операцій в окремих галузях може бути різною (приклад: для дрібних фірм-підприємців експортерів кави в Бразилії є необхідність в імпорті промислового устаткування; при цьому зовсім недоцільно організовувати на кожній дрібній фірмі свій імпортний відділ; тому функції закупівель по імпорті устаткування виконуються централізовано професійними менеджерами державного Бразильського інституту кави). Подібним характерним прикладом може бути м'ясна і нафтовидобувна галузь Аргентини.

Значну допомогу в організації імпортних операцій роблять, так звані імпортні асоціації. Звичайно ці інститути організовуються по галузях (приклад: у США – асоціація імпортної галузі по виробництву алкогольних напоїв).

Таким чином, організація механізму імпортних операцій ефективна:

 • Для великих фірм (ТНК, МНК) – необхідне створення власних імпортних відділів;

 • Для дрібних і середніх фірм переважно централізована форма закупівель по імпорті галузевими імпортними інститутами.^ ТЕМА 4. ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Поняття і види торгово-посередницьких операцій (ТПО).

 2. Організаційні форми ТПО.

 3. Сучасний інструментарій здійснення ТПО.


Поняття і види торгово-посередницьких операцій (ТПО).

ТПО – операції, зв'язані з купівлею продажем товарів, виконувані з доручення виробника-експортера незалежним від нього торговим посередником на основі висновку угоди або доручення.

Торгове посередництво (як діяльність) – сукупність послуг по перепродажі товару, пошуку закордонного контрагента, по підготовці і завершенню угоди, кредитуванню сторін, здійсненню транспортно-експедиторських, страхових операцій, рекламі і здійсненню технічного обслуговування.

Торговим посередництвом займаються фірми, що у юридичному і господарському відношенні не залежать ні від виробника, ні від споживача (сюди, безумовно, не входять філії або дочірні компанії). Торгово-посередницькі фірми (ТПФ) діють заради одержання прибутку, що створюється, як різниця між цінами, по яких вони купують і продають товар, або як винагорода за послуги. Як правило, ТПФ займаються лише комерційною, діяльністю, хоча найбільш великі з них можуть і обробляти куплений товар.

Посередницькі торгові операції є невід'ємним взаємозалежним елементом системи зовнішньої торгівлі товарами, тому перш ніж перейти до безпосереднього розгляду видів і форм, зовнішніх ТПО необхідно розглянути основи механізму зовнішніх торгових операцій у цілому.

Зовнішня торгівля товарами – це частина міжнародної торгівлі, що представляє собою специфічну форму обміну товарами між продавцями і покупцями з різних країн.

У свою чергу під торгівлею розуміється придбання господарських благ з метою одержання прибутку від їхнього наступного продажу. У системі суспільного поділу праці торгівля займає самостійне місце. Вона є невід'ємною ланкою в ланцюзі господарських відносин суспільства, побудованих на принципах поділу праці і товарного обміну.

Економічну сутність торгівлі можна визначити:

 1. Як передачу продуктів людської праці з однієї стадії виробництва в іншу;

 2. Як передачу цих продуктів від виробника до споживача, без чого неможливий процес розширеного виробництва.

За принципом територіальності торгівля поділяється на внутрішню і зовнішню.

Історично зовнішня торгівля виникла між приморськими державами. Сухопутна ж торгівля розвивалася більш повільно в силу значних витрат на її організацію і небезпеку.

Зовнішня торгівля сприяла розширенню виробництва, поліпшенню шляхів повідомлень, прогресу, розвитку видів транспорту, сприяла розвитку лихварства, створенню торгового капіталу, розвитку міжнародного кредитування і страхування.

Зовнішня торгівля поділяється на експортну й імпортну, і перевищення експорту над імпортом означає наявність активного торгового балансу, якщо навпаки – пасивний торговий баланс.

Активний торговий баланс є показником сприятливого економічного розвитку держави, тому стимулювання експорту часто зводиться в основний принцип зовнішньоекономічної політики (ВЕП). Це положення було особливе характерно для періоду меркантилізму XV-XVII ст. Зовнішня торгівля характеризується трьома основними показниками:

 • Обсягом зовнішньоторговельного товарообігу;

 • Товарною структурою;

 • Географічною структурою.

Зовнішньоторговельні операції включають основні і допоміжні.

Основні операції – договірні операції купівлі або продажу товарів по їхньому обміні, тобто операції, зафіксовані в зовнішньоторговельних контрактах.

^ Допоміжні операції – які забезпечують виконання основних операцій. До них можна віднести: транспортування вантажів, страхування вантажів, митні операції, фінансування зовнішньоторговельних операцій, робіт рекламних агентів, дослідження кон'юнктури ринку і т.д. Допоміжні операції у своїй більшості виконуються посередницькими фірмами, або спеціалізованими підрозділами в складі великих компаній. У залежності від складності основної операції в середньому на одну основну операцію приходиться 10 допоміжних.

Приймаючи до уваги такий великий обсяг допоміжних операцій у зовнішній торгівлі, варто докладно класифікувати ТПО.

ТПО можна розділити на 4 основних види:

 1. Операції по перепродажі. Здійснюються торговим посередником від свого імені і за свій рахунок. Торговий посередник виступає стороною, як з експортером, так і з покупцем. Розрізняють 2 види операцій по перепродажі:

 • Операції, коли торговий посередник стосовно експортера виступає як покупець. Він стає власником товару і може його реалізувати кому завгодно і за будь-якою ціною. Термінологія до таких посередників різноманітна, їх називають: дилер (dealer), хендлер (handler), оператор (operator), принципал (principal).

 • Коли експортер і торговий посередник підписали договір про продаж товарів на визначеній території в конкретний термін і інші деталі, встановлених у договорі. Термінологія торговців за цим договором в основному: дистрибьютор (distributor).

 1. Комісійні операції – здійснення однією стороною (комісіонером) з доручення іншої сторони (комітентом), угод від свого імені, але за рахунок комітента. Взаємовідносини регулюються договором. Комітент залишається до кінця власником капіталу.

Комісіонер не купує товар, він залишається в руках експортера, але для покупця стороною договору є комісіонер, а комітента він може і не знати. Комісіонер одержує винагороду або як відсоток, або як різницю між ціною комітента і ціною продажу.

Якщо покупець не може розплатитися з комісіонером?

Звичайно комісіонер не відповідає за кредитоспроможність покупця (Ііі-го обличчя), однак іноді в комісійному договорі включаються умови про поруку комісіонера за виконання угоди покупцем (тобто гарантії комітента від несплати). Така умова називається делькредере – з італійського del credere – з доручення, порука. При цьому в договорі вказуються максимальні або мінімальні ціни, а так само терміни передачі грошей комісіонером комітентові.

Якщо замовлення йде від імпортера комісіонеру (тобто навпаки – на покупку в країні-експортері товарів), то посередник називається індентом (indent).

Різновидом комісійних операцій є консигнаційні угоди – продаж товарів зі складу комісіонера, але товар належить консигнантові, тобто виробнику, експортеру. Консигнаційна форма торгівлі використовується при слабкому освоєнні ринку або при постачаннях нових товарів, або товарів масового виробництва, у стійкому збуті, яких консигнант (виробник, експортер) не упевнений.

 1. Агентські операції – доручення однієї сторони, що називається принципалом іншій стороні, іменованої агентом, здійснення юридичних угод за рахунок і від імені принципала (а комісіонер діє від свого імені) на обговореній території. Незалежність агента виявляється в тім, що він не складається в трудових відносинах із принципалом і здійснює свою діяльність самостійно на основі агентської угоди. Агент є юридичною особою, зареєстрованим у торговому реєстрі. Він лише сприяє угоді, але сам стороною не виступає, тобто контракт про покупку не укладає. Термінологія до таких посередників різна: Англія, США – агент; Німеччина, Японія – торговий представник; Скандинавські країни – агент; Латинська Америка – повірник.

 2. Брокерські операції. (термінологія: у США – брокер; у Німеччині – маклер; Франція - кортьє) – встановлення через посередника (брокера) контакту між страховиком і покупцем (або між страховиком і страхувальником, між судновласником і фрахтувальником). Брокер не є стороною в договорі, а виступає лише для інформування двох сторін, що беруть на себе зобов'язання по угоді. На відміну від агента брокер не являється в договірних відносинах зі сторонами, діє на основі окремих доручень. Брокер може виконувати додаткові функції, такі як:

 • Контроль за виконанням контракту і пред'явленням рекламацій (скарг, претензій);

 • Іноді бере на себе делькредере;

 • Підбор партії товару, визначення асортименту;

 • Інформація про стан ринку.

При цьому головною функцією брокера залишається знайти покупця для продавця, або продавця для покупця. Брокер одержує винагороду, що називається: брокередж – США, куртаж – Франція, провізіон – Німеччина. Розмір цієї винагороди у світі коливається при товарних операціях від 0,25 до 2-3 % від суми угоди. Брокер не має права представляти інтереси іншої чи сторони приймати від іншої сторони комісію (винагороду) за винятком випадків, якщо є угода клієнта. Іноді, як посередники виступають 2 брокери в угоді: один з доручення продавця; іншої – з доручення покупця. Таке посередництво звичайно практикується в складних довгострокових угодах з великим обсягом і розмаїтістю продаваної/ продукції, що купується.
Організаційні форми ТПО.

У залежності від характеру і виду ТПО відповідно розрізняють наступні види ТП форм, як організаційних підрозділів:

 1. Комісійні;

 2. Агентські;

 3. Брокерські;

 4. Фектори;

 5. Торгові.

 1. Комісійні фірми, їхні основні види:

а) Комісійні експортні;

б) Комісійні імпортні.
А) Комісійні експортні фірми є представниками продавця або покупця, вони беруть відповідальність за:

 • Своєчасність постачання товару;

 • Транспортування;

 • Оформлення документації;

 • Іноді гарантії на технічне обслуговування;

 • Страхування.

Ці фірми можуть виконувати обов'язку типу індента. Існує різновид експортних фірм за назвою конфірмаційні будинки, коли вони беруть на себе ризик по кредитах, що вони від імені виробника надають покупцю.

Б) Комісійні імпортні фірми виступають представниками покупців своєї країни. Вони розміщають замовлення за кордоном від свого імені, але за рахунок вітчизняних клієнтів. Вони можуть робити й інші послуги, такі як дослідження кон'юнктури ринку, контроль за навантаженням товару і доставкою, страхування, іноді митні послуги.

 1. Агентські. Ці фірми на практиці тривалий час “прив'язані” до принципала, тобто агентські фірми є постійним уповноваженим представником принципала й іноді є його структурною одиницею.

а) Експортні;

б) Імпортні.

 1. Брокерські. Найбільше поширення одержали в Англії (тільки по суднобудуванню в Лондоні знаходяться близько 2 тис. брокерів). Ці підрозділи виконують повний обсяг брокерських операцій, іноді фінансують угоду (у заставу під товар). Брокерські фірми у своєму складі мають найчастіше висококваліфікованих фахівців у даній предметній області, у яких інформують зацікавлених покупців на світовому ринку про товари і послуги.

 2. Фектори – торговий посередник, що виконує широке коло посередницьких обов'язків від імені експортера:

 • Здійснюють експорт продукції від імені експортера;

 • Фінансують експортні операції;

 • Платять аванс виробнику;

 • Видають кредит покупцю;

 • Страхують угоду.

У світовій торгівлі фектори часто зустрічаються в торгівлі текстилем, шкірою, лісом. Фірм-фекторів багато в США, Канаді, Англії. Фектор, як торговий посередник може займатися збором розрізнених фінансових надходжень і кредитів для своїх клієнтів при складних угодах (коли є велика кількість контрагентів при створенні продукції).

 1. Торгові фірми. Найчастіше здійснюють операції за свій рахунок і від свого імені, підтримують тривалі зв'язки.

Види торгових фірм:

 • Торгові дома. Закуповують товари в виробників або купують закордоном і продають своїм оптовикам або роздрібним торговцям;

 • Експортні фірми. Закуповують товар на внутрішньому ринку і перепродують закордоном, іноді виконують і комісійні доручення. Бувають спеціалізовані, тобто по торгівлі одним видом товару й універсальні – по широкій номенклатурі товару;

 • Імпортні. Закуповують за свій рахунок закордоном і продають на внутрішньому ринку. Вони звичайно мають велике складське господарство, спеціалізація на закупівлі одного сорту товару, звичайно сировинних або продовольчих, здійснюють сортування, упакування товару й ін. операції. Ці фірми купують товар в експортера або на біржах, аукціонах. В даний час імпортні фірми пріоритетним напрямком обрали торгівлю машинами й устаткуванням, це порозумівається тим, що беруть на себе, плюс до всього, і технічне обслуговування і, як правило, мають широку мережу дилерів, торговців.

 • Оптові. Виступають посередниками між промисловими, переважно, і роздрібними торговими фірмами. Вони закуповують за свій рахунок товар закордоном оптом великими партіями і реалізують оптом і дрібними партіями, більш дрібним окремим споживачам, прибуток формують за рахунок різниці в ціні. Чітко позначити грань між оптовою й імпортною торговою фірмою важко; але оптова фірма закуповує товари не тільки в експортера, але і товари вітчизняного виробництва і просуває їх у власну роздрібну мережу далі.

 • Роздрібні фірми. Самі здійснюють операції по імпорті й експорту не прибігаючи до послуг торгових фірм. Мають широку мережу магазинів і філій.

 • Дистриб’ютори (США, Англія). Здійснюють імпортні операції і виступають як торговці за договором.

 • Стокісти. Знаходяться в країні-імпортері і здійснюють в основному консигнаційні операції.


^ Сучасний інструментарій здійснення ТПО.

Сучасні ТПО як будь-яка багатоскладова експортно-імпортна діяльність вимагає регулювання. Інструментарієм регулювання ТПО в основному є інструменти валютного регулювання, а також Інкотермс (умови перевезення товарів), як збірник базисних умов перевезення товарів і Правила, конвенцій по транспортуванню і посередницьким послугам на міждержавному рівні. До інструментарію ТПД (торгово-посередницької діяльності) також варто віднести тарифне і нетарифне регулювання.

Інструменти валютного регулювання ТПД:

 1. Девальвація і ревальвація валюти;

 2. Валютна інтервенція;

 3. Корекція дисконтних ставок Центрального банку;

 4. Валютне обмеження;

 5. Засіб регулювання платіжного балансу країни;

 6. Режим конвертованості валют.

1) Девальвація валюти – це цілеспрямовані дії інституціональних структур країни (Національні банки, валютні біржі), що мають своєю метою знизити обмінні курси валюти власної країни. Таке зниження використовується з однієї сторони для стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку; з іншого боку – підвищення конкурентноздатності і поліпшення торгових позицій країни на світовому ринку.

Девальвація валюти активізує експортний напрямок ТПО.

Ревальвація валюти має протилежний зміст, він зв'язана з відповідними діями, спрямованими на підвищення курсу національної валюти. У даному випадку переслідується мета удержати на внутрішньому ринку споживчий попит і стимулювати товарний імпорт і припливи інвестицій. Ревальвація стимулює імпортний напрямок ТПО.

2) Валютна інтервенція. Поряд з девальвацією і ревальвацією валютна інтервенція є твердим, по своїй суті, “хірургічною” мірою державного втручання в сферу валютних відносин. Механізм валютної інтервенції санкціонується МВФ як норма МВО, зв'язаних з операціями купівлі-продажу власної валюти або конкурентної валюти своєї країни. Такі операції впливають на співвідношення на валютному ринку попиту та пропозиції визначеної грошової одиниці і викликають залежність її обмінного курсу.

Екстрена купівля-продаж валюти іншої країни безпосередньо позначається, насамперед, на контракти які в дії (укладені, але не кінчені) у ТПО, тому валютна інтервенція як змушена міра сприяє стабілізації в подібних контрактних відносинах.

Валютна інтервенція здійснюється:

 • за рахунок використання власних резервів валюти;

 • за рахунок продажу цінних паперів, розміщених в іноземній валюті.

Статутом МВФ передбачається можливість продажу в названих цілях власних кредитних позицій у SDR.

3) Корекція дисконтних ставок. Суть: підвищення їх, що веде до зростання курсів валют і скорочення, що знижує курс. Механізм впливу облікової процентної ставки НБ на курс валюти здійснюється через операції НБ із комерційними банками й іншими кредитними інститутами (наприклад: казначействами). Залежність валютного курсу від реальних процентних ставок порозумівається обсягами і ступенем вільного руху капіталу, а так само надійністю активів країни. Ступінь волі руху капіталів визначає час, необхідний для продажу наявних активів, наявність попиту на ці активи на ринку.

4) Валютні обмеження є інструментом валютної політики країни і можуть застосовуватися при здійсненні контролю за рухом капіталу, блокуванням валютного виторгу, регламентації вивозу валюти громадянами і т.п.

5) Механізм регулювання платіжного балансу. Засобом впливу на валютні курси служать також елементи механізму регулювання платіжного балансу країни:

 • Експортні субсидії;

 • Митні тарифи;

 • Податкові пільги;

 • Страхування від втрат, викликаних коливаннями валютних співвідношень.

6) Конвертованість валют. У системі валютного регулювання особливе місце приділяється комплексу заходів щодо забезпечення конвертованості валют, зокрема, для країн-учасниць МВФ у відповідності зі статтею 8 Статуту МВФ, що передбачає зняття валютних обмежень і впровадження валютної конвертованості. Країни-учасниці МВФ по цій статті зобов'язані уникати обмежень щодо платежів і перекладів з потокових міжнародних операцій з валютою і впроваджувати множинність валютних курсів.

Конвертованість – невіддільний атрибут ринкової економіки. Без конвертованості національної грошової одиниці товаровиробник не може включатися в різноманітні структури світового ринку, у міжнародний поділ праці, а покупець позбавляється можливості відповідним чином задовольняти свій платіжний попит.

Інкотермс як інструмент регулювання й ефективної організації торгово-посередницьких операцій

Інкотермс – це збірник правил міжнародних торгових термінів. (лат. Inkoterms). Уперше правила були опубліковані в 1936 р. Версії Інкотермса видавалися в 1953 р., у 1967 р., 1976, 1980, 1990 р.

Кожна країна в силу різних історичних, соціально-економічних обставин має свої торгові правила, тому при висновку міжнародних контрактів виникає природна необхідність в уніфікації цих правил, у спрощенні правил, положень, що формалізовані у виді визначених абревіатур, записаних у контрактах. Ці абревіатури зведені в Інкотермсе в перелік умов з погляду обов'язків продавця, а також у залежності від прийнятого виду транспорту.

Таким чином, Інкотермс являє собою збори умов у кодованому виді, на яких лягають контракти купівлі-продажу між сторонами (продавцем і покупцем), комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах. Кожне з умов визначає обов'язку продавця і покупця, розподіл витрат і ризиків, а так само відповідальність сторін за виконання контрактів. Умови Інкотермса встановлюють:

 1. коли продавець вважається таким, який виконує свої зобов'язання по постачанню товару;

 2. хто робить очищення товару для експорту й імпорту, тобто виконує митні формальності і несе, зв'язані з цим витрати і ризики;

 3. хто організує й оплачує перевезення товару, а також несе при цьому ризики загибелі й ушкодження товару;

 4. які документи необхідні в зв'язку з постачанням товару, хто, за чий рахунок і як їх передає;

 5. яке упакування необхідне для товару і хто ним забезпечує;

 6. інші зобов'язання за контрактом, наприклад, проведення перевірки товару.

Розвиток міжнародної торгівлі, поява не тільки нових товарів, але і способів їхнього упакування, транспортування, страхування вантажів, проведення фінансових розрахунків і інші операції по просуванню товару викликали необхідність у доповненнях і змінах новітніх версій Інкотермса.

Остання редакція 1990 року була прийнята Міжнародною торговельною палатою. Першою важливою причиною появи цієї версії з'явилося широке використання засобів електронного обміну донними (EDI – Electronic Date Interchange). Ця система використовується, в основному, для передачі різних документів. Інкотермс-90 передбачає, що для надання рахівниць-фактур, документів, для доказу постачання товару, а також транспортних документів країни, повинні відправляти один одному електронні повідомлення по системі електронного обміну даними (EDI).

Інший фактор, що спричинив появу Інкотермс-90 – це поява нових способів транспортування вантажів, у першу чергу стосується контейнерних перевезень, багатомодульного транспортування, використання устаткування типу “Ro-ro” (з англ. “укочуй – викочуй”), тобто устаткування для горизонтальної безкранового навантаження-вивантаження вантажів.

Багатомодульні – наприклад, порошок, дрібні пачки упаковують у великі упакування, тюки, мішки. (1 реєстрова тонна – 2,8 м3).

“Ro-ro” - вивантаження-навантаження техніки на колесах, що сама виїжджають через апарелі.

Всі умови Інкотермс-90 можна розбити умовно на чотири основних групи. Починаючи з умови, за якою практично уся відповідальність лягає на покупця, закінчуючи тими умовами, по яких продавець несе усі витрати і ризики.

У першу групу входить умова:

 1. – (EXW – “франко-завод”). Ця умова припускає мінімальний ризик для продавця. Відповідно до нього продавець тільки надає товар покупцю на своєму заводі або складі і несе відповідальність за його навантаження. При цьому усі витрати і ризики, зв'язані з доставкою товару до місця призначення несе покупець.

Друга група включає умову:

 1. – (FAS – “франко уздовж борта судна”, FOB – “франко борт”). По цих умовах обов'язку продавця полягають у постачанні товару перевізнику, зазначеному покупцем.

Третя група:

 1. – (CIF – “вартість, страхування і фрахт”) – ця група вимагає, що б продавець уклав договір перевезення товару без несення продавцем ризиків загибелі або ушкодження товару.

Четверта група:

 1. – (DAF – “поставлено на границю”) – ця група передбачає за продавцем несення усіх витрат і ризиків, зв'язаних з доставкою товару в країну покупця.

Деякі з умов Інкотермс-90 визначають вид транспорту, що застосується для виконання даного контракту. Інші умови Інкотермс-90 застосовні до декількох видів транспорту, а цілий ряд з них – абсолютно до будь-яких видів транспорту. Зокрема FOB, CIF – морський, річковий транспорт, EXW – будь-який вид транспорту. Суть використання термінів Інкотермса при передачі товару, а точніше права власності на нього продавцем покупцю (момент поділу витрат і ризиків). У залежності від базисних умов постачань можна проілюструвати наступною схемою (мал. 1).

Приведена схема моменту передачі права власності на товар називається джерто.

До елементів інструментарію виконання товарно-посередницьких операцій необхідно також віднести різні Міжнародні Правила, конвенції. Це документи розроблювальні міжнародними інститутами по різних напрямках ВЕД, а саме: міжнародні інститути регулювання фінансової діяльності, страхової діяльності, науково-технічної, виконання міжнародних торгових операцій і т.п.  1   2   3   4Скачать файл (422 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации