Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Ответы - Короткі відповіді на питання курсу Історія Економіки - файл 1.docx


Ответы - Короткі відповіді на питання курсу Історія Економіки
скачать (34.6 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx35kb.18.12.2011 09:06скачать

содержание

1.docx

Економічна історія — наука, яка вивчає еволюцію господарської діяльності, господарського буття людства від первісного суспільства до сучасності. ЕІ пов’язана з цілою н дисциплін — демографією, соціологією, психологією, державоведенням, політологією, історією держави та права, історією культури, релігії.ЕІ обов’язкова дисципліна для економіста інтерес до неї зростае. завдання: узагальнення та аналіз нагромадженого людством господарського досвіду — позитивного й негативного.це дозволяе створювати короткотермінові та довготермінові прогнози економічного розвитку, розробляти найбільш доцільну економічну стратегію й тактику, давати практичні рекомендації. Спеціалісти-практики, спираючись на рекомендації вчених, отримують можливість уникати помилок та приймати обґрунтовані рішенняНайважливішою функцією економічної історії є також формування у економістів та фахівців інших галузей знань певного типу мислення, завдяки якому можна знайти та проаналізувати історичні корені сучасних економічних проблем, побачити та вивчити сучасні аналогічні ситуації, розрахувати на основі наявного досвіду найкоротші шляхи їх розв’язання.

Періодизація-поділ істор.багато теорій Людства на періоди,що відображаються засобом праці та орг.життя.1.Господарський форма первобитного суспіл.2…епохи середньовіча.3…формування індустр.громади.4… індустріальна і пост індустріальна общана.хоз.форма-общана-колектив с погной і часной формой.

^ Первісна доба — найтриваліша в історії людства. Вона тривала з появи перших людей до виникнення стародавніх цивілізацій (IV- III тис. до н. ери). Первісне суспільство поділяється умовно на кам'яний (палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-бронзовий і залізний віки.. палеоліт (давній кам'яний вік) був найдовшим періодом. характерними примітивні знаряддя праці, збиральництво, мисливство, рибальство, як основні види господарювання, що свідчило про його привласнювальний характер. В цей час людина навчилася видобувати і підтримувати вогонь — одне з найвизначніших її досягнень. З'явилися постійну житла. Палеоліт збігається із найважчим в історії людству льодовиковим періодом. У мезоліті (середньому кам'яному віці) вдосконалювалися знаряддя праці первісних людей. Були винайдені лук і стріли. транспорт — водний (плоти, човни).Першими прирученими тваринами були собака, свиня і бик. В цей час виникає землеробство, перші постійні поселення людей.Для неоліту (новий кам'яний вік) 

притаманне утвердження відтворювальних форм господарювання. Відбувається «неолітична революція». Відтворююче господарство стає цінуючим. Основні заняття людей — землеробство, тваринництво, гончарство та інші. В цей час з'являється наземний транспорт — віз, сани. Худоба використовується як тяглова сила. З'являється система обміну.Вдосконалення знарядь праці, суспільний поділ праці, а також торгівля створили передумови для виникнення державних утворень — центрів світової цивілізації. В цілому ж господарство первісної доби мало натуральний характер.

Рабство.вперше виникло с ст..египти.(індія,китай)Було два типи населення-східне і античне. Спільні риси: ручна робота,провідна роль землеробства і натурального господарства. тваринництва витіснило мисливство. Розвиток інструментів(нож)зрошувальна система. Обробка каменя.Купці вивозили фінікі,інжир,зерно,вовну. Возили рабів,розкіш ,ліс,метал.камінь.Особливості сх..:1.Вони не володіли сусп.. виробництвом.2.належали державі3.використання раб. Сили було однобоким і непродуктивним.4.раб.не було класичним

Греція Виплавляли залізо, ткаництво кора будування,розвиток будівництва, кераміка,камінь замінив дерево. Широке застосування грошей,потреба обміну.Мілет,Кори.-міста середземноморської торгівлі.Суспільство:вільне і раби.Спарта найбільший рабовласницький поліс.Спец.на пшениця.ячмень,сади,виноград,оливки,бджольництво.

Рим Розвиток поділявся 1.царське.2.республіканське,3імператорське.Обробка землі плугом (воли коні) ворощюваня пшениці,виноград,оливки,льон,свині Ремісно кераміка дома камень,залізоробне,перехід від родового суспільства до общинного,Раб праця в майстернях,каменоломнях,,учителя прислуга,мед персонал.-міські.С.г. в с.г..Поля удобрювались встановлювалась аграрна наука вдосконалювались знаряда праці..Торгівля приносила більше прибилі аніж ремесло.ПРИЧИНИ розквіту1Завоеваня Рима і Египтк,дослідження їх культури.2.Образования и наука.3,експлуатація рабов.ЗАНЕПАД:1,Загострення внутрішного конфлікту2,Исчерпания раб.система3,уселение налогового процеса.4,напад варваров.Феодальне господарство.Форми ренти:1)Продуктивная2)Денежная3) Отработаная.Форми хоз.детельности.1)Феодальная вотчина2)ремесло вий цех3)Торговая гильдия.Форми Землеволодінь1,марка(індивід. Семей хоз.все находилось в колективе)2,алод(часная семей собств)3,бенифециальная(условная.временая) 4.феод(основная форма)Причини процеса урбанизации:1)общий економ рост. 2)цех-село другие ремесло 3)потребность в ремесле 4) развитее торговки обмела.

^ Великі географічні відкритя.Після великого розвитку економіки країни повинібули розширюватись для цього им поррібні нові морскі шк.ляхи ,торгівельні.для подальшого розвитку і отримання грошових,нових джерел збагачення.Призвело вдосконалення Кораблів,барж,морських приладів.карт,вдосконалення мушкетів вогнепальної зброї .Епоха поділялась 1.іспансько португальські(Америка,береги Індії,Пн.Азії)2.Російсько-голандська(Пів.Азії,ПН.америки,Австралія)Наслідки Соц-екон.:1)коноліальна система 2))Поява св..ринку 3) Революція цін та зміцнення сіл.міс буржуазії.5)переміщення центрів торг.шляхів.

Монофактура-предприятие основаное на ремесной технике розделения труда і вольнонайнаной роб.сили.ТИПИ:1децентралізованая2централізованая3змішана.значні зміни в сфері обігу і грошей.тов.виробництво в тор.ринки і грошей.зявил.монополіст тор компанії.тов.біржі.доходи поділ через зарплату .прибуток,ренту.поява банків гроші в банках перерозподіл і використ.у промисл.і торг.

аграрний переворот англіїХVІ-ХVІІ ст., внаслідок якого прискореними темпами розвивалося високотоварне, базоване на фермерській основі, сільське господарство. Аграрні зрушення сприяли вивільненню великої кількості людей і створили резерв дешевої робочої сили, необхідної для розвитку фабрично-заводської промисловості.становлення єдиного національного ринку, який стимулював розвиток господарства в цілому.Важливим фактором промислового перевороту був вихід на якісно новий технічний рівень англійської бавовняної промисловості, що забезпечувався поступовим впровадженням у текстильне виробництво нових машин і механізмів.Застосування машин прискорило розвиток металургії, вугільної промисловості. Виникло 

машинобудування, основу якого складали винахід і широке застосування токарного верстата та свердлильної машини. Зростання промислового виробництва зумовило появу нових досконаліших та швидкісніших транспортних засобів. Наявність парової машини зробило можливим її застосування на залізничному і морському транспорті.

промисловий переворот спирався на значне нагромадження капіталу, остаточну ліквідацію феодально-поміщицької системи у сільському господарстві, використання економічних ресурсів і торговельну експлуатацію колоній. Це сприяло забезпеченню умов для швидкого зростання продуктивних сил, формуванню капіталістичної власності на землю й засоби виробництва, прискоривши становлення національних ринків.Наслідків:1, статочне формування капіталістичного ладу 2. циклічний розвиток капіталістичної економіки3. оглиблення соціальної диференціації та поляризації суспільства4. посилення класових суперечностей, виникнення робітничого та профспілкового руху5. загострення основної суперечності ранньокапіталістичної системи — між суспільним характером виробництва та приватнокапіталістичною формою привласнення.

^ Промисловий переворот франція велика демократична революція 1789-1794 рр. негативно вплинула на хід економічного розвитку країни. Перші машини тут з'явилися ще в кінці XVIII ст., але не мали широкого застосування.знайшли поширення англійські винаходи. На другому етапі промислового перевороту (1815-1848 рр.) хід економічного розвитку Франції прискорюється. Зростають темпи механізації виробництва. Розвивалася текстильна, металургійна, поліграфічна, керамічна та інші галузі промисловості. У 20-их роках зароджується французьке машинобудування. За обсягом виробництва промислової продукції в середині XIX ст. Франція займала друге місце у світі після Великобританії. Однак її технічний рівень і конкурентоспроможність залишалися низькими. У Франції зберігалися невеликі мануфактури та дрібне кустарне виробництво. Вже на етапі промислового перевороту у Франції сформувалися фінансова буржуазія, яка відігравала значну роль в державі, зате мало опікувалася розвитком промисловості. Вона збагачувалася за рахунок лихварства, фінансових та біржових спекуляцій. Грошовий капітал зростав швидше, ніж промисловий. У Франції XIX ст. повільними темпами зростало населення, попит на товари і 

продукти залишався низьким.Німеччині.Запізнення промислового перевороту було зумовлене ізольованістю країни від світових торговельних шляхів, відсутністю ласного флоту. Політичне роздрібнені німецькі держави будували свою власну економічну політику. Німеччина в першій половині XIX ст. була аграрним придатком промислове розвинутих Англії та Франції.США. Важливу роль у здійсненні промислового перевороту відіграє демографічний фактор. Жодна країна світу не знала таких темпів росту населення. Першіі прядильні машини у США появилися в кінці 80-х років. Промисловий переворот у США відбувався за рахунок європейської робочої сили, інтелекту і капіталів. власні оригінальні винаходи — циліндр для механічної набивки тканин тощо. Розвиток залізничного будівництва сприяв прискореному росту металургії, добувної та машинобудівної галузей промисловості. У 40-их роках широко застосовуються пудлінгові печі. Виробництво чавуну у 1830-1850 рр. зростає у три рази.Спочатку машинобудування розвивалося повільними темпами.

^ Громадянська війна США Війна була логічним наслідком протистояння двох систем — рабства та вільної праці. Для суспільства Півдня характерними були расистські переконання. Ті види робіт, які виконували темношкірі, вважалися негідними білої людини, навіть бідняка. На півночі прогресивна спільнота намагалася допомагати рабам: видавала антирабовласницьку літературу, організовувала нелегальну втечу рабів до вільних штатів.Втрати жителів Війна продемонструвала нові можливості військової техніки, вплинула на розвиток військового мистецтва. Вона завершилася перемогою Союзу. Заборона рабства була закріплена 13-ою поправкою до Конституції США, У країні були створені умови для прискореного розвитку промислового й сільськогосподарського виробництва, освоєння західних земель, зміцнення внутрішнього ринку. Війна не вирішила всі проблеми що стояли перед країною .

Протканизм-політика гос. Спрям. На защиту отеч. Вироб.товаров .

Фрітрезерства-свободная торговля(П.р Англ)

Індустралізация США перше місце.використов. новіші досяг інженер.Після ГрОм війни сформувширокий внут.ринок.нац дох виріс в 5 раз .розвиток харчової і та легкої промисловості.Німечина2 місце в европі за 

перемоги у франко пруській війні фактор часу,розвиток промисловості.особлива важкої був спрямив у мінімальне русло.в процес.індустр. змінилась структура господарства:промислов почала домінувати в економ систем країни Англія відставал зберіг старі бази вкладувай гроші в розвиток доріг.

Монополія-крупні підприємства які виробляли преважну кілк.продуктупевного виду.завдяки чому обмежують конкурентній вплив на процес цін і отрим вис прибутк.Форми 1 картель-обедняня підпр однієї галузі виробниц учасники якого зберіг і виготов продукцію виробн..та комерції особист.а домовл про частку когного узагал обсязі вироб ціни ринку збуту і обмін потентам на нову техніку.2синдикат-обеднання підприємств в якому розподіл замовлень на куплю сировини.30Трест-обеднання підпр технікою.4концерн-обед під.різн галуз промисл тран торг банків.

Економ.наслід 1 СВСША тор. З усіма воюючими країнами розв фін.-кред система.англія зазнала втратзбіл матеріал борг

^ Розвиток господарства.в сша був проведений навий курс рузвельта=11933-1934-кредитна реформа(закритя банків кінець обміну грошей)підвищення цін на с\г.2принято важл акти соц. Харак.Англія(панув безробіття застій нова економ криза)франц(застій с\г криза.)німечина(розвиток вій.промислов,мілітаризація)

^ План Дауэса (англ. Dawes Plan) от 16 августа 1924 года установил новый порядок репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, в соответствии с которым их размер был приведён в соответствие с экономическими возможностями Веймарской республики. Чтобы запустить механизм немецкой экономики, по «плану Дауэса» Германии одновременно предоставлялся международный заём.

План Юнга (англ. ^ Young Plan) — второй план репарационных выплат Германии после Первой мировой войны, который сменил план Дауэса.План предусматривал некоторое снижение размера годовых платежей (в среднем до 2 млрд марок), отмену репарационного налога на промышленность и сокращение обложения транспорта, ликвидацию иностранных контрольных органов. Одним из важнейших следствий принятия Плана Юнга был досрочный вывод оккупационных войск из Рейнской области.Економічна криза 1929—1933 pp. виявилася світовою. Вона порушила всі міжнародні економічні зв'язки, призвівши до масового скорочення промислового виробництва, інших галузей економіки майже всіх держав. Почалася вона в США восени 1929 p., далі в Латинській Америці, Західній Європі, інших країнах Азії та Африки.Першою ознакою економічної кризи прийнято вважати різке падіння цін на акції Нью-Йоркської біржі 24 жовтня 1929 p. Якщо до 1 жовтня їх вартість становила майже 90 млрд дол., то в березні 1933 p. — лише 19 млрд дол., знизившись у 5 разів. Криза охопила насамперед важку індустрію. Випуск автомобілів, виплавлення чавуну і сталі скоротилися на 80 %. Все промислове виробництво, національний доход, роздрібна торгівля знизилися вдвічі, імпорт і експорт — на 75%. За роки Великої депресії збанкрутували 130 тис. фірм, 19 залізничних компаній, 5760 банків. Внаслідок цього мільйони громадян, втративши своє майно, робочі місця, залишились без збережень, стали безробітними, жебраками. Внутрішня причина кризи — відсутність будь-якого контролю державою за промисловим і сільськогосподарським виробництвом.

Економ наслід 2 св техніка постраждала частково господарство англіїША під війни перебувало у піннесені після чого вони зробили технічний прорив. Пла́н Ма́ршалла (англ. Marshall Plan) — програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунута у 1947 держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (вступила у дію в квітні 1948).Однією з цілей програми була протидія поширенню впливу СРСР і соціалістичних ідей на країни Західної Європи. Економічна допомога надавалась лише за умови виконання певних вимог у політичній сфері, або в сучасних термінах — лише демократичним країнам. Деякі дослідники розглядають цю програму як фактичне оголошення Холодної Війни СРСР.

«Економічне диво» (також «економічне чудо»; англ. economic miracle) та «економічний тигр» — образні вислови, якими описують тривалі періоди стрімкого економічного зростання деяких країн та регіонів.в нісмечинігрошова реформа вона зупинила інфляцію сприяла лікв.чорн.ринку створила умови відновл економ .японія токож проводила реформи земельну яка лікв поміщицьке землеволод.конкуренція впродук збіл прод. Вони видали закон а яким підп. Отримували держ допомогу.вдосконавлюв імпорт товар. Скіфи або скити, (рідше сколоти) — група племен, які жили у VII - III ст. до н. е. на території теперішньої України, Росії та Середньої Азії, згодом, до 3 ст. н. е., в Криму і називали себе 

«сколотами». За найбільш розповсюдженою версією вони були споріднені з північно-східною іранською групою народів індоєвропейської сім'ї (версія заснована на аналізі слів з мови скіфів, які зустрічаються в писемних пам'ятках тих часів, переважно грецьких. Кількість слів — близько 200, переважно імена людей.) . Існують також версії про їхній зв'язок з слов'янськими або тюркськими народами.здобували сіль солили рибу.торгівля вивозили хліб,рибу,хутро,мед,сіль,ввозили золото вино,срібло,зброю,тканини.

^ Східнослов'янські племена – група слов'янських племен, розташована на території сучасної України, Білорусі та Росії, предками яких були анти й дуліби (волиняни), вони проживали на території між Карпатами, Прип'яттю та Середнім Подніпров'ям. Археологічне дослідження простежується від населення празької культури V-VII ст. Розселення цієї людності та її безпосередніх нащадків, носіїв лука-райквецької культури, в усіх напрямках започаткувало в VI-IX ст. південну, західну та східну гілки слов'янства. Торгівля у східних слов'ян розвивалася слабко. Проте у VIII ст. їй дали поштовх купці зі Сходу й зокрема араби-мусульмани, що стали проникати у східнослов'янські землі. В обмін на дорогоцінні метали, тонкі сукна, ювелірні вироби східні слов'яни могли запропонувати традиційні плоди своєї землі: мед, віск, хутра, а також рабів. Останній товар араби цінили над усе. Торгівля ця процвітала наприкінці VIII ст., коли у зносини зі східними слов'янами ввійшли тюркські племена хозарів, котрі заснували унікальну торговельну імперію в пониззі Волги та на Каспійському узбережжі й пізніше прийняли іудаїзм. Деякі слов'яни, зокрема сіверці, вятичі та поляни, були змушені сплачувати хозарам данину. Дедалі більше виходячи з ізоляції, східні слов'яни вступали у нову важливу добу своєї історії.

^ Форми землеволодінь ув укр.. 1 князь2бояр3мнастирська.населння 1 ізгой 3закупи4рядович4халоп

Причини розпаду КР1прагненя економ сусп до полыт самостыйн.2не можливисть контролю КР3пересел свытов торг шляхыв з укр в середз.4напади кочевник.

Еволюцыя аграр выдн в козац-гетьман

Лыквыд вел ы сер землевол.ферма.домынувала ындивыдуал.умови для прискореня розвитку аграг выдн.Причини виникнення монополій пов'язані передусім із змінами в технологічному способі виробництва. Передумовою цих змін була промислова революція кін. XVIII – поч. ХІХ ст., технічні винаходи, поява нових галузей промисловості та швидкий розвиток виробництва в багатьох із них, насамперед, у легкій промисловості.
Через процес концентрації виробництва, коли підприємства, замість ведення між собою виснажливої конкурентної боротьби, укладають між собою угоду, тобто об'єднують і капітал.

  1. Централізація виробництва – це збільшення масштабів виробництва продукції в результаті об'єднання кількох підприємств в одне і загальним управлінням. (щоб вижити в такій боротьбі, отримати більше прибутків).

  2. Централізація капіталу – це збільшення розмірів капіталу, внаслідок об'єднання або злиття раніше самостійних капіталів. Наприклад: утворення акціонерних компаній.

  3. Внаслідок дій держави (спеціальних або навмисних її кроків).

  4. Поява акціонерної капіталістичної власності, коли індивідуальна приватна власність перетворюється на гальмо продуктивних сил. Це означає, що в кінці ХІХ ст. під впливом наукових винаходів ( нові види двигунів і т. д. ) потрібно було будувати такі заводи, які неспроможний був побудувати жоден капіталіст. Крім того, у цей час починається спорудження залізниць, інших великих об'єктів. Нагромадити необхідні кошти окремий капіталіст міг хіба через десятки років. Виникає необхідність у новій формі власності, яка б змогла швидко розв'язати ці проблеми. Нею стала акціонерна капіталістична власність, що виникла в результаті злиття, об’єднання декількох капіталістів.

  5. Кризові явища в економіці.

Види монополії : -закрита -відкрита -природня


Скачать файл (34.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации