Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - экономические и маркетинговые исследования - файл Вопросы к зач ЭМИ.doc


Лекции - экономические и маркетинговые исследования
скачать (874.7 kb.)

Доступные файлы (10):

Вопросы к зач ЭМИ.doc31kb.08.02.2005 08:39скачать
ЛекцМаркИссл(т.1-3).doc985kb.09.04.2006 02:05скачать
ЛекцМаркИссл(т.4-6).docскачать
Литература ЭМИ.doc28kb.08.02.2005 08:41скачать
Занятие 3.xls29kb.11.02.2005 21:12скачать
МСК ЭМИ (03)тесты.doc105kb.07.04.2004 23:35скачать
МУ ЕМД укр 2005.doc607kb.08.02.2005 08:36скачать
МУ ЭМИ 2005 рус.doc444kb.11.02.2005 21:11скачать
МУ ЭМИ (решение)1-6.doc3205kb.11.02.2005 21:19скачать
ПрогМаркИссл.doc120kb.02.12.2003 19:13скачать

содержание

Вопросы к зач ЭМИ.doc

Питання до заліку

з дисципліни „Економічні та маркетингові дослідження” для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

денної, очно-заочної та заочної форм навчання.

  1. Вибір цільових ринків. Позиціювання продукту. Планування маркетингу.

  2. Послідовність розробки плану маркетингу.

  3. Аналіз господарського портфеля.

  4. Види стратегій маркетингової діяльності

  5. Удосконалювання організації управління вітчизняними підприємствами на принципах маркетингу.

  6. Цілі, задачі й основні поняття маркетингових досліджень.

  7. Маркетингова інформаційна система. Досвід організації маркетингових досліджень.

  8. Загальна характеристика етапів проведення маркетингових досліджень.

  9. Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень. Визначення проблеми.

  10. Метод логіко-значеннєвого моделювання проблем. Формулювання цілей маркетингових досліджень.

  11. Вибір методів проведення маркетингових досліджень. Розвідницькі дослідження. Описові дослідження. Казуальні дослідження.

  12. Експерименти і їхня роль у проведенні маркетингових досліджень.

  13. Інформація в маркетингових дослідженнях. Визначення типу необхідної інформації і джерел її одержання.

  14. Визначення методів збору даних. Загальна характеристика методів збору даних.

  15. Спостереження і його роль при проведенні маркетингових досліджень.

  16. Метод фокус-групи. Методи опитування.

  17. Панельний метод обстеження.

  18. Методи одержання даних від респондентів. Вибір конкретних методів опитування.

  19. Виміри і розробка форм для збору даних. Виміри в маркетингових дослідженнях. Методи вимірів.

  20. Надійність і вірогідність виміру маркетингової інформації. Складання анкет.

  21. Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки. Етапи розробки вибіркового плану.

  22. Визначення обсягу вибірки. Збір даних. Організація і проведення збору даних.

  23. Помилки збору даних. Контроль якості даних, що збираються. Аналіз даних. Підготовка заключного звіту про проведене дослідження.

  24. Експертні опитування, проведені в кілька турів. Метод колективної генерації ідей.

  25. Порядок проведення експертних опитувань і зміст їхніх окремих етапів.

  26. Дослідження зовнішнього підприємницького середовища. Дослідження ринків.

  27. Види ринкового попиту і його визначення. Підходи до вивчення ринків.

  28. Вивчення споживачів. Основні фактори, що визначають оцінки і поведінку споживачів. Напрямки вивчення споживачів.

  29. Вивчення рівня задоволення запитів споживачів.

  30. Визначення впливу ступеня задоволеності товаром на лояльність до його марки. Вивчення намірів споживачів.

  31. Визначення структури закупівельного центра, прийняття рішень про покупку.

  32. Вивчення поводження споживачів при покупці і після неї.

  33. Вивчення нового продукту. Визначення факторів успіху нового продукту.

  34. Вивчення цін. Фактори чутливості споживачів до ціни. Вивчення еластичності попиту до ціни.

  35. Дослідження рекламної ефективності засобів масової інформації.

  36. Дослідження ефективності рекламної кампанії. Перевірка реклами, планованої до випуску.

  37. Вивчення конкурентів і завоювання переваг у конкурентній боротьбі.

  38. Привабливість галузі і конкурентна боротьба усередині неї.

  39. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення сили їхньої позиції.

  40. Дослідження конкурентноздатності продуктів і ефективності маркетингової діяльності.

  41. Дослідження конкурентноздатності фірми в цілому.

  42. Загальна характеристика методів прогнозування, застосовуваних у маркетингових дослідженнях.

  43. Прогнозування, засноване на методах математичної статистики.

  44. Характеристика окремих методів прогнозування попиту і місткості ринку.

  45. Факторні моделі прогнозування місткості ринку.

  46. Метод експонентного згладжування. Модифікований метод парної регресії.

  47. Динамічна модель множинної регресії.

  48. Метод ведучих індикаторів.

  49. Використання кривих життєвого циклу.

  50. Прогнозування частки ринку.Скачать файл (874.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации