Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Геологічна діяльність підземних вод - файл 1.doc


Геологічна діяльність підземних вод
скачать (170 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc170kb.16.11.2011 17:28скачать

содержание

1.doc

Лабораторна робота №4

Тема: Геологічна діяльність підземних вод.

Мета роботи: Вивчення інженерно-геологічної діяльності підземних вод.

Підземними називають всі води, які містяться в товщах гірських порід земної кори.

Види підземних вод:

Вода у формі пари — це вода, яка разом з повітрям заповнює порожнини і тріщини гірських порід, вільних від рідкої води.

Фізично зв'язана вода (гігроскопічна і плівчаста). Гігроскопічна вода утворюється безпосередньо на поверхні частинок гірських порід внаслідок процесів адсорбції молекул води з пари і міцно утримується силами зчеплення. Плівчаста вода має менший рівень енергетичного зв'язку, і переміщується від ділянок більшого товщиною до ділянок меншою товщиною.

Вільна вода (капілярна і гравітаційна). Капілярна вода - це вода, яка частково або повністю заповнює тонкі капіляри і тріщини в гірських породах при повному насичені всіх пор і тріщин водою.

Вода у твердому стані - характерна для областей багатовікової мерзлоти.

Кристалізаційна вода - це вода, яка входить у кристалізаційну решітку мінералів.

Підземні води розташовуються в земній корі залежно від вологоємкості і водопровідності гірських порід і умов залягання.

Вологоємкість - це здатність гірських порід вміщувати або вдержувати у собі воду. Найбільш вологоємними породами є торф, глина.

Водопроникність - це здатність гірських порід пропускати крізь себе воду. За степенем проникності гірські породи діляться на водопроникні (пісок, гравій, галечник), слабо проникні (супіски, легкі суглинки, масивні породи з дрібними тріщинами), водотривкі (водонепроникні породи глини, важкі суглинки).

Шари гірських порід, які містять в собі воду і пропускають її скрізь себе називають водоносними шарами, а ті які не пропускають, водотривкими.
а - атмосфера; б - повітряно суха порода; в - волога порода; г - порода, насичена водою.

1,2 - частинки з неповною гігроскопічністю;

З - частинки з повною гігроскопічністю;

4,5 - частинки з плівкою води;

6 - гравітаційна вода.

Рис. 3.1 Види води в гірських породах

^ ПОХОДЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

За походженням підземні води поділяють на:

ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ підземні води, які утворилися за рахунок просочування у глиб землі дощових і талих атмосферних опадів, а також вод річок, озер, водосховищ і каналів.

КОНДЕНСАЦІЙНІ підземні води - це води, які утворилися внаслідок конденсації водяної пари, яка з повітря проникає в пори і тріщини гірських порід і там охолоджується.

СЕДИМЕНТОГЕННІ підземні води - це поховані води колишніх морських басейнів (залишкові води).

МАГМАТОГЕННІ підземні води - це води, які утворилися внаслідок дегідрації (обезводнення) мінералів, які містять кристалізаційну воду, під впливом високого тиску і температури.

За умовами залягання і гідродинамічним режимом води поділяють:

Верховодка — це підземні води, які залягають на незначній глибині і містять обмежене розповсюдження за площею.

Ґрунтові води - це води першого від поверхні постійного водоносного горизонту, який залягає на суцільному водотривкому шарі. Особливістю їх залягання є те, що водоносний горизонт має водотривкий шар лише знизу, а зверху водотривкого шару немає, і тому область їх живлення співпадає з областю поширення водонепроникних шарів.

У ґрунтових водах розрізняють верхню поверхню або рівень фунтових вод, який називають дзеркалом, і водотривне ложе, створене водонепроникною породою.

Шар порід, насичений водою, називається водоносним шаром, або водоносним горизонтом.

Виходи на поверхню підземних вод - називається джерелами. Вони виникають переважно на схилах гір, у долинах річок, ярах, які врізаються у водоносні горизонти.

Ґрунтові пори переміщуються по порах і вузьких тріщинах у вигляді окремих тонких струминок, паралельна одна одній - цей рух називається ламінарним.

Міжпластові води – це води, які залягають між двома водонепроникними шарами, тобто вони мають водотривку покрівлю.

Безнапірні води – це води, які переважають для ділянок земної кори з горизонтальним або слабо горизонтальним заляганням верств гірських порід.

Напірні міжпластові води - це води, які розташовані переважно на значних глибинах, нижче врізу гідрографічної сітки, тому перебувають під тиском. Такі води називають артезіанськими.


^ РУЙНІВНА РОБОТА ПІДЗЕМНИХ ВОД

Найбільш руйнівна робота підземних вод проявляється у розчинені і вилуговуванні гірських порід і мінералів, внаслідок чого в гірських породах утворюються різноманітні порожнини часто значних розмірів. Сукупність геологічних явищ, пов'язаних з частковим розчиненням і розмивом водою гірських порід і утворення в них порожнин різного розміру, називають КАРСТОВИМИ ПРОЦЕСАМИ. При наявності тріщин вода, яка протікає по поверхні масиву, проникає в глиб його і там продовжує свою руйнівну роботу, утворюючи карстові колодязі, шахти, безодні і печери.

Карстові колодязі — вертикальні, кругонахилені циліндричні І порожнини глибиною до 20 м. Шахти — понад 20 м.

Безодні — глибокі природні шахти, які мають горизонтальні або нахилені підземні води.

Печери — великі порожнини в товщах розчинних гірських порід, які складаються з ряду залів сполучених між собою переходами.

Найбільш поширеними формами поверхневого карсту є карри і понори. карстові лійки, котловини, полья.

Карри або шрами — це невеликі заглибини на поверхні масиву розчинних порід у вигляді вимоїн і борозд глибиною від кількох сантиметрів до 1 —2 м.

Понори - це вертикальні, нахилені отвори в гірських породах, які поглинають воду і відводять її в глибину закарстового масиву.

Карстові лійки (воронки) — замкнуті западини різної форми, які виникають внаслідок розширення устя понор.

Котловини і полья — виникають внаслідок злиття ряду лійок різного походження. їх площа може досягати десятки і сотен квадратних кілометрів.

СУФОЗОРІЯ - це процес механічного вимивання дрібних частинок гірських порід підземними водами. Цей процес розвивається на вододілах, складених лесами і лесоподібними суглинками, і виникають провалля і неглибокі западини, тобто степові блюдця, або поди.

Руйнівна робота підземних вод проявляється в утворенні опливин і зсувів, розвинених переважно на схилах річкових долин та берегах озер і морів.

Опливини - це зміщення по схилу тонкого до (1 м) поверхневого шару гірських порід, перенасиченими талими, дощовими або підземними водами.

Зсув - переміщення по схилу відірваних від масиву верстуватих гірських порід. Зсувну масу називають зсувним тілом, поверхню по якій зсув переміщається вниз, називають поверхнею сповзання.

Рис. 3.3 Схема будови зсуву

1 - непорушний схил; 2 - первинне положення схилу; 3 - тіло зсуву; 4 - поверхні сповзання.


Скачать файл (170 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации