Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Інформаційні системи і технології обліку (укр.) - файл 1.doc


Лекции - Інформаційні системи і технології обліку (укр.)
скачать (1336.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1337kb.18.12.2011 18:26скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Інформаційні системи і технології обліку1 . Уведення в інформаційні системи 4

1.1. Визначення інформаційної системи, склад, класифікація, сфери використання 4

1.2. Функціональна частина інформаційних систем 4

1.3. Забезпечувальна частина інформаційних систем. 5

1.4. Життєвий цикл інформаційних систем 6

1.5. Персонал ИС 6

2. Економічна інформація як об'єкт обробки в ИС 8

2.1. Поняття економічної інформації, властивості, вимоги, міри адекватності інформації 8

2. 2. Класифікація економічної інформації 9

2. 3. Форми представлення економічної інформації. Носії і способи її передачі 9

2.4. Методи класифікації і кодування інформації 9

1.5. Структура економічної інформації. 12

3 Інформаційне моделювання. 13

3.1. Поняття інформаційної моделі. Рівні опису 13

3.2. Класифікація зв'язків між інформаційними одиницями. Типи інформаційних моделей 14

3.3. Реляційна модель. Загальні поняття 15

3.4. Поняття нормалізації реляційної бази даних 15

3.5. Об’єктно-реляційний підхід до проектування бази даних 17

4. Інформаційні технології 18

4.1. Технологічні етапи обробки даних 18

4.2.Порядок опису екранних форм. 19

5. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 20

5.1. КЛАСИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ 20

5.2.СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 21

5.3.CASE-технологія створення інформаційних систем 22

5.4.ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ 22

6. ЗАСОБИ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 27

6.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСОБІВ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 27

6.2. МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 30

6.3. МЕТОДИ КОДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 34

6.4. ЄДИНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 37

6.5. КАТЕГОРІЇ КЛАСИФІКАТОРІВ, ПОРЯДОК IX РОЗРОБКИ, УПРОВАДЖЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ 39

6.6. ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 41

6.7. МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 45

7. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 47

7.1.Поняття інформаційної (комп’ютерної)технології 47

7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 48

7. 3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 49

7.4. ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ 50

8. РЕЖИМИ РОБОТИ ЕОМ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 57

8.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕОМ 57

8.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПАКЕТНОГО РЕЖИМУ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 59

8.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАЛОГОВОГО РЕЖИМУ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 61

9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 65

9.1. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ РОЗРОБКИ 65

9.2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, СПРЯМОВАНИХ НА СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 68

9.3. ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РОЗРОБКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 69

10. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 73

10.1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 73

10.2. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПРИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 76

10.3. БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 79

3.1. Структура автоматизованої банківської системи 79

10.3.2. Функціональна структура АБС 80

10.3.3. Модульний підхід до структуризації АБС 83

10.3.4. Програмно-технічна платформа АБС 83

10.4. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ФІНАНСАХ 85

10.4.1. Автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР) 85

10.4.2. АІС у податкових органах України 86

10.4.3. АІС в страхуванні 88

10.5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СТАТИСТИЦІ 89
^

1 . Уведення в інформаційні системи

  1. Уведення

  2. Структура ИС.

  3. Предметна область інформаційних систем

  4. Життєвий цикл інформаційних систем

  5. Персонал ИС.^

1.1. Визначення інформаційної системи, склад, класифікація, сфери використання


Інформаційна система – це автоматизована система, призначена для організації збереження, поповнення, обробки і надання користувачам інформації відповідно до їхніх запитів.

^ До складу інформаційної системи належить функціональна та забезпечувальна частини.

Функціональна частина (предметна галузь) – це галузь людської діяльності, де розробляється, впроваджується або використовується інформаційна система.

^ Забезпечувальні компоненти – це засоби, за допомогою яких функціонує інформаційна система.

Інформаційні системи поділяються на такі основні класи:

  • Інформаційно-пошукові системи (ІПС)

  • Системи обробки економічної інформації (СОЕІ).

  • Системи електронного документообігу.

  • Системи підтримки прийняття рішень (СППР).

  • Геоінформаційні системи (ГІС).

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) призначені для збору, нагромадження, збереження і видачі інформації, представленої у виді електронних документів. Основною відмінністю систем даного класу є те, що об'єктом збереження в базі даних є електронний документ, а програма ИПС має розширені можливості пошуку потрібного документа в електронній картотеці за відомим користувачу критеріями. Наприклад, ІПС по законодавчим документам, ІПС глобальної мережі Internet (Rambler, Jandex, Meta-Ukraine, Susanin, і т.і.)

^ Системи обробки економічної інформації (СОЕІ) орієнтовані на накопичення, зберігання, обробку і видачу інформації, що представлена у виді структурованих записів у комп’ютерних базах даних. Це найбільш поширений клас ІС. Наприклад, бухгалтерські програми, програми оперативного обліку, тощо.

^ Система електронного документообігу використовується в комп’ютерних мережах і орієнтовані на забезпечення підготовки, оформлення, реєстрації, передачі, прийому електронних документів. Наприклад, система „Клієнт/Банк”, Lotus Notes.

^ Системи підтримки прийняття рішень (СППР) – це інтелектуальні системи, що призначені для видачі експертних рішень щодо окремих виробничих ситуацій. СППР основані на використанні математичних моделей та алгоритмів та призначені для вирішення задач планування, прогнозування, розподілення ресурсів, тощо.

^ Геоінформаційні системи передбачають прив'язку до карти місцевості комп'ютерної бази даних по об’єктам, розташованим на відповідній території.

Сферою використання інформаційних систем є будь-яка галузь людської діяльності, де існує необхідність в обробці великих обсягів інформації.
^

1.2. Функціональна частина інформаційних систем


Функціональною частиною або предметною областю інформаційної системи називається сфера людської діяльності, в який розробляється, впроваджується й експлуатується інформаційна система, наприклад, промислове підприємство, банківська установа, податкова служба, страхова компанія, тощо.

У силу складності вивчення предметної області в цілому в процесі розробки і впровадження ИС вона розбивається на окремі фрагменти, що мають відносно самостійне функціональне призначення, наприклад, промислове підприємство можна поділити на адміністрацію, бухгалтерію, відділ збуту, виробництво, відділ постачання, відділ кадрів, тощо.

В свою чергу фрагмент предметної області поділяється на комплекси функціональних задач, що вирішуються, наприклад, бухгалтерія підприємства вирішує такі комплекси функціональних задач: облік основних засобів, облік запасів, облік витрат, коштів, податковий облік, зведений облік, тощо.

Комплекси функціональних задач містять окремі функціональні задачі, наприклад, комплекс задач по обліку розрахунків можна поділити на такі задачі: облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, облік розрахунків з покупцями, та замовниками, розрахунки з персоналом, з підзвітними особами, з бюджетом і т. і.

В кожної функціональної задачі виконується обробка даних по інформаційних об’єктах і процесах.

Інформаційним об’єктом є елемент , зведення про яке передаються в ІС, наприклад, постачальники , товари, рахунки, види податків, співробітники, клієнти, тощо.

Інформаційні процеси фіксують явища, що змінюють стан інформаційної бази предметної області ІС, наприклад, реалізація товарів , отримання грошових коштів, розрахунки з постачальником, тощо.

Для уніфікації понять об'єктів і процесів у процесі розробки інформаційної системи вводять термін "^ Документальний об'єкт" – документ на основі якого відображується окреме явище інформаційного процесу, тобто замість процесу одержання товарів від постачальників у інформаційну базу предметної області можна увести документальний об'єкт під назвою „Прибуткові накладні”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24Скачать файл (1336.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации