Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

КЭС 3600 - файл Баклан.doc


КЭС 3600
скачать (589.2 kb.)

Доступные файлы (1):

Баклан.doc1673kb.18.12.2008 00:49скачать

содержание
Загрузка...

Баклан.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...Оскільки К1К2, а И1И2 , то визначимо приведені річні витрати (З), які є остаточним критерієм оцінки (див. формулу 1.9), тис.крб.
;
.
Варіанти економічно рівнозначні, в цьому випадку віддаємо перевагу тому варіанту, який має більше технічних переваг: вище надійність, зручніше в експлуатації, більш перспективніша при зміні графіка навантажень, більш реалізовуваніший із-за застосування устаткування, що серійно випускається, тобто приймаємо перший варіант структурної схеми КЕС (4×300+3×800) МВт.

^ 2. Вибір схем розподільних пристроїв
2.1 Вибір схем відкритих розподільних пристроїв
Для РП 110 кВ обираємо схему з двома робочими системами шин і обхідною системою шин.

На проектованій ЕС, що проектується число приєднань на шинах 110 кВ рівне 15, тому секціонуємо першу робочу систему шин, встановлюємо окремий обхідний вимикач для кожних двох секцій, також застосовуємо фіксоване приєднання.

На ЕС, що проектується число приєднань на шинах 330 кВ рівне 15, тому застосовуємо схему 4/3, оскільки кількість вимикачів на приєднання менше, ніж в схемі 3/2.Так як кількість приєднань 15, то секціонуємо обидві системи шин.
^ 2.2 Вибір схеми живлення власних потреб
Схема живлення системи в.п. така ж блокова, як і основна електрична і теплова схеми. На секціях в.п. кожного блоку повинне здійснюватися незалежне регулювання напруги під навантаженням. Блоковий принцип в структурі схеми живлення в.п. збільшує надійність роботи електростанції, оскільки при будь-яких режимах роботи пошкодження будь-якого елементу схеми в.п. може привести до відключення не більш ніж одного блоку.

Розподільний пристрій в.п. виконується з однією системою збірних шин, виконаних жорсткими алюмінієвими шинами. На блокових електростанціях велику частину навантаження складають електродвигуни напругою 6 кВ; решта двигунів потужністю менше 170 кВт і освітлювальне навантаження живляться від мережі 0,4 кВ.

Число секцій основної мережі в.п. 6 кВ приймають рівним числу блоків, якщо не вимагається спеціальних заходів для обмеження струмів короткого замикання. Починаючи з потужності робочого ТВП 25 МВА і вище за умовами обмеження струмів короткого замикання трансформатори зазвичай виконуються з двома розщепленими обмотками нижчої напруги. Тоді на кожен блок доводиться по дві секції в.п. 6 кВ. Наявність двох секцій 6 кВ на блок дозволяє приєднувати відповідальні дубльовані механізми в.п. (димососи, вентилятори, циркуляційні, живильні, конденсатні насоси) до різних секцій і тим самим залишати блок в роботі (з пониженою продуктивністю) навіть при повній втраті живлення однієї з секцій. З урахуванням цієї переваги і на блоках потужністю понад 100 МВт виконуються, як правило, дві секції на котел. Кожна секція в.п. приєднується до джерела через свій вимикач і забезпечується автоматичним резервним живленням.

Схема в.п. на напругу 0,4 кВ будується за тими ж принципами, що і схема мережі в.п. 6 кВ. Залежно від потужності споживачів на кожному блоці встановлюється необхідне число трансформаторів 6/0,4 кВ по 0,63 - 1,0 МВА для живлення споживачів машинного і котельного відділень.

Магістралі резервного живлення 6 кВ секціонуються вимикачами через два блоки, виконуються магістралі у вигляді закритих токопроводів.

На стороні 6 кВ резервних трансформаторів встановлюються вимикачі, що дозволяють відключати пошкоджений резервний трансформатор від магістралей і використовувати останні для подальшого живлення споживачів працюючого блоку від іншого джерела (другого резервного трансформатора або недовантаженого робочого трансформатора будь-якого з працюючих блоків).

На ЕС, що проектується обидві резервні магістралі живлення власних потреб секціонуємо трьома парами вимикачів.

^ 3. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
На розрахунковій схемі електроустановки намічаємо точки короткого замикання (к.з.), розрахунок в яких необхідний для подальшої перевірки вибираних струмоведучих частин, комутаційної і вимірювальної апаратури. По розрахунковій схемі складаємо схему заміщення (рис.3.1).

Розрахунок ведемо у відносних одиницях.

Визначаємо опори елементів схеми заміщення за формулами наближеного приведення. Опір навантаження не враховуємо.

Опір системи
, (3.1)

де базисна потужність, МВ·А. Приймаємо =1000 МВ·А;

надперехідна потужність системи, МВ·А.
;
.
Опір генераторів
, (3.2)
де - надперехідний опір генератора.

Опір генераторів G1, G2, G3, G4
.

Опір генераторів G5, G6, G7
.
Опір блочних трансформаторів
, (3.3)
де напруга к.з. трансформатора, %;

номінальна повна потужність трансформатора, МВА.

Опір блочних трансформаторів Т1, Т2
.
Опір блочних трансформаторів Т5, Т6
.
Опір блочних трансформаторів Т7, Т8, Т9
.
Опір рабочого трансформатора власних потреб (ТВП) Т11
, (3.4)
.

Опір автотрансформаторів зв'язку Т3, Т4
, (3.5)

, (3.6)

, (3.7)

, (3.8)

, (3.9)

, (3.10)

;

;

;

;

;

;
Оскільки потужність генераторів в розрахунковій схемі КЕС, що проектується більш 100 МВт, тому надперехідні ЕДС генераторів приймаємо середнім відносним значенням Е: Е1234567=1,12. У схемі заміщення надперехідні ЕДС указуємо без значка « '' ». Схема заміщення приведена на рисунку 3.1
Рисунок 3.1 – Схема заміщення:

а, б, в, г, д, е, є– етапи перетворення схеми від носно т.К  1, ж, з   етапи перетворення схеми відносно т.К  2, и, і, й, к  етапи перетворення схеми відносно т.К  3, л, м, н  етапи пере творення схеми відносно т.К  4.
^ 3.1 Розрахунок к.з. на шинах ВРП 110 кВ   точка К-1:

, (3.11)

;

, (3.12)

;

, (3.13)

;

, (3.14)

;

, (3.15)

;

, (3.16)

;

, (3.17)

;
, (3.18)
;

, (3.19)

;

, (3.20)

;

, (3.21)

;

, (3.22)

;

, (3.23)

;

, (3.24)

;

, (3.25)

;

, (3.26)

;

, (3.27)

.

Визначаємо базисне значення струму, кА:
(3.28)
де середня напруга в точці к.з., кВ:
.
Визначаємо початкове значення періодичної складової струму к.з. по гілках, кА:
, (3.29)
;
, (3.30)
;

; (3.31)

.
Сумарне значення періодичної складової струму к.з., кА:
, (3.32)

.
Значення постійної часу затухання аперіодичної складової струму к.з. і ударного коефіцієнта приймаємо із [2 табл. 3,8].

Блоки, що складаються з турбогенератора і трансформатора, при потужності генераторів, МВт:

- 300 Та=0,32с ку=1,97

- 800 Та=0,3с ку=1,967

Система, пов'язана із збірними шинами, де розглядається к.з., повітряними лініями напругою, кВ:

- 110 Та=0,02с ку=1,608

- 330 Та=0,04с ку=1,78
Визначення ударного струму к.з., кА
(3.33)
де – ударний коефіцієнт
;
;
.

Визначаємо періодичну складову струму к.з. генератора у момент часу τ, кА:

, (3.34)
де γ= знаходимо по [2 рис.3.26]

τ   розрахунковий час, с
, (3.35)
де власний час відключення, с (для ВГТ-110ІІ*-40/2500 У1 )

;

;


Визначаємо аперіодичну складову струму к.з., кА:
, (3.36)
;
;
.

Визначаємо тепловий імпульс к.з., :
, (3.37)

де с,

с [2 п.3.7].
.
Розрахунок для точок к.з. К-2, К-3, К-4 проводимо аналогічно.
Результати розрахунків зводимо в таблицю 3.1

Таблиця 3.1   Струми короткого замикання


Точка КЗ

ІП,0, кА

ІП,τ, кА

іуд, кА

іаτ, кА

Вк, кА2·с

К 1

С1

С2

Г1,2
5,52

15,13

13,78

34,43


5,52

15,13

12,68

33,33


12,6

46,6

38,4

97,6


0,82

6,95

16,93

24,7

243

К 2

Г5÷7

С2

Г3÷4

С11,2
16,41

6,8

4,53

3,19

30,93


15,27

6,8

4,2

3,19

29,46


45,7

17,1

12,6

7,3

82,7


20,45

0,19

5,69

1,74

28,07

196

К 3

Г1

С

Розрахунковий


58,58

67,74

67,74


37,1

67,74

67,74


164

185

189,7


24,86

1,26

26,12

13098

К 4

Д

С
3,81

22,58

26,39


0,2

22,58

22,78


8,9

55,9

63,8


0,04

1,02

1,06

282


^ 4. ВИБІР КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОВЕДУЧИХ

ЧАСТИН
Вибір електричних апаратів і струмоведучих частин здійснюється за умовами робочого і форсіровочного режимів. При перевірці по режиму короткого замикання необхідно враховувати реальні умови протікання струму к.з. і його тривалість, тобто враховувати зони по струмах к.з., в яких працює даний ланцюг.

Умови вибору і перевірки вимикачів.

Допустимо проводити вибір вимикачів по найважливіших параметрах: по напрузі установки , по струму установки.

Вимикачі вибирають по нормальному режиму і перевіряють на відключаючу здатність і на стійкість струмам короткого замикання.
^ 4.1 Вибір комутаційної апаратури в ланцюзі робочого трансформатору власних потреб із сторони 6,3 кВ
Приймаємо тип КРП – К – XXVI

Паспортні дані комплектного розподільного пристрою [1 табл. 9.6]:

Uн=6 кВ;

Iнш=3200 А;

Iн.шк.=1600 А;

вимикач типу ВВ – 10   25/1250   У3(“ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК”).
4.1.1 Вибір вимикачів

Визначення робочих струмів, А.
, (4.1)

.

Приймаємо до установки вимикач типу ВВ – 10   25/1250   У3 (“ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК”), паспортні дані [5] приведені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 - Паспортні дані вимикача


Тип вимикача

Uн.,

кВ

Iн.,

А

Iн.отк.,

А

iдін,

кА

It/t,

кА/с

,

с

βн, %

ВВ – 10   25/1250   У3

10

1250

25

63,8

25/3

0,075

30


Вибраний вимикач задовольняє умовам:

,

10 кВ > 6 кВ,

,

1250 А > 1203 А.

Розрахункові струми к.з. приймаємо по точці к.з. К – 4 (табл. 3.1).

Перевірка на відключення періодичної складової струму короткого замикання

,

де - номінальний струм відключення, кА;

– періодична складова струму к.з. у момент розходження дугогасильних контактів , кА;

– найменший час від початку к.з. до моменту розходження дугогасильних контактів, с

25 кА > 22,58 кА.

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на відключення періодичної складової струму короткого замикання.

Перевірка на відключення аперіодичної складової струму к.з.

,

де – номінальне значення аперіодичної складової, що допускається, у відключеному струмі для часу , кА. Визначається як
, (4.2)
де – номінальне значення відносного складу аперіодичної складової.

– аперіодична складова струму к.з. у момент розходження дугогасильних контактів ;
;
10,6 кА > 1,02 кА

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на відключення аперіодичної складової струму короткого замикання.

Перевірка на термічну стійкість

,

де – струм термічної стійкості вимикача, кА;

t – час протікання струму термічної стійкості, с;

  повний тепловий імпульс, .

;

1875 кА2∙с > 282 кА2∙с.

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на термічну стійкість.

Перевірка на динамічну стійкість

,

де – амплітудне значення струму динамічної стійкості вимикача, кА;

– розрахунковий ударний струм, кА

63,8 кА > 55,9 кА

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на динамічну стійкість.

Висновок: вибраний вимикач типу ВВ – 10   25/1250   У3 (“ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК”) проходить по параметрах і за умовами перевірок.
^ 4.2 Вибір комутаційної апаратури на генераторній напрузі 20 кВ
4.2.1 Вибір вимикачів на генераторній напрузі 20 кВ

На генераторній напрузі 20 кВ приймаємо до установки вимикачі типу ВВГ–20– 160/12500   У3 їх паспортні дані з [1 табл. 5.1] приведені в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2 - Паспортні дані вимикачів


Тип вимикачів

Uн.,

кВ

Iн.,

А

Iн.отк.,

кА

iдин,

кА

It/t,

кА/с

tс.о.,

с

ВВГ – 20 – 160/12500   У3

20

12500

160

410

160/4

0,14


Вибрані вимикачі задовольняють умовам:

Uн. ≥ Uу,

20 кВ = 20 кВ.

Iн. ≥ Iу,

12500 А > 10200 А.

Розрахункові струми к.з. приймаємо по точці к.з. К – 2. (табл.3.1)

Перевірка на відключення періодичної складової струму короткого замикання

,

160 кА > 67,74 кА.
Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на відключення періодичної складової струму короткого замикання.

Перевірка на відключення аперіодичної складової струму к.з.

,

;
45,3 кА > 28,75 кА

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на відключення аперіодичної складової струму короткого замикання.

Перевірка на термічну стійкість.

16384 кА2∙с ≥ 13098 кА2∙с.

Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на термічну стійкість.

Перевірка на динамічну стійкість

,

410 кА > 189,7 кА
Вибраний вимикач проходить за умовами перевірки на динамічну стійкість.

Висновок: вибрані вимикачі типу ВВГ – 20 – 160/12500   У3 проходять по параметрах і за умовами перевірок.
4.2.2 Вибір роз'єднувачів

Умови вибору і перевірки роз'єднувачів.

Роз'єднувачі вибирають по конструкції і роду установки: номінальній напрузі , номінальному струму .

Перевірку роблять на термічну, динамічну стійкість.

Приймаємо до установки роз'єднувач типу: РПВЗ – 2   20/12500 У3

Паспортні дані з [1 табл. 5.5]

;

;

гол. н.: ;

.
Вибрані роз'єднувачі задовольняють умовам:

,

20 кВ = 20 кВ.

,

12500 А > 10200 А
Перевірка на термічну стійкість

,

,

20736 кА2∙с > 13098 кА2∙с.
Вибрані роз'єднувачі проходять за умовами перевірки на термічну стійкість

Перевірка на електродинамічну стійкість

,

.
Висновок: вибрані роз'єднувачі типу РПВЗ - 2 - 20/12500 У3 проходять по параметрах і за умовами перевірок.
1   2   3   4Скачать файл (589.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации