Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Наукові принципи
Принцип історизму
Принцип конкретності
Критеріями науковості
Сутність наукового знання полягає
У методології науки виділяються такі функції науки
Філософські проблеми наукового пізнання
Теоретичність мислення
Знати, з погляду природодослідника Нового часу, означає
Основні положення теорії наукового пізнання
Методи і засоби, використовувані в різних науках, не однакові.
На емпіричному рівні
Для з'ясування специфіки теоретичного пізнання
Теоретичний рівень наукового знання
Основними методами одержання емпіричного знання в науці
Структура і класифікація науки
Про наукові теорії, їх класифікацію та основні методи побудови.
Наука як єдина система знань поділяється на певні галузі (окремі науки).
За співвідношенням із практикою виділяють
Будь-яка наукова пізнавальна діяльність передбачає взаємодію
Шелер стверджував, ще справжня людина починається з «Богошукача».
Функції релігії
Визначення понять «наука» і «релігія»
Цілі науки і релігії
Принципи науки і релігії
Принцип історизму
Принцип конкретності
Принцип цілісного підходу
Принцип праведності
Критерій істинності в науці і релігії
Критеріями науковості
Будь-яка наукова пізнавальна діяльність передбачає взаємодію
Функції науки і релігії
Функції релігії
Види наук і релігій
За предметом і методом пізнання
Структура і класифікація науки
Типи релігій
Етнічні (національні)
Світові релігії
Теологія, або богослов'я
Методологія науки і релігії
Головним методом
Форми знань
Деякі богослови вважають, що конфлікт спричинила сама церква
Найпоширеніша серед богословів точка зору, що винуватці конфлікту — і наука, і релігія.
Окремі богослови висувають ідею про можливість доповнення релігією і наукою одна одної
Форми примирення богословами науки і релігії
З розвитком культурного прогресу вагомішими ставали успіхи розуму та науки в поясненні дійсності
Богослови посилаються на труднощі процесу пізнання і неоднозначність наслідків науково-технічного прогресу.
Геоцентризм і антропоцентризм — визнання Землі центром Всесвіту, а людини — центром світових подій, центром турбот Бога.
Головні положення релігійного світогляду
Чудеса — порушення законів природи внаслідок втручання божества

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации