Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
На початковій стадії
На підготовчій стадії
1.2. Алгоритм розробки бізнес-плану
1.3. Структура бізнес-плану
1.4. Вимоги до технічного оформлення бізнес-плану
Орієнтовний перелік ключових аспектів бізнесу, які викладаються в резюме, такий
Вимоги до оформлення додатків
1.6. Рекомендована література
Продукція та її характеристика
Таблиця 2.1 Матриця вибору місцезнаходження фірми (приклад
Основні фак
2. Витрати на
5. Рівень концент
Місце в рейтингу
Таблиця 2.2 Порівняльний аналіз ринкових стратегій конкурентів (рейтинг тах. = 10*)
Чим приваблює продукт
2. Низька ціна
5. Післяпродажне обслуговування
8. Продаж у кредит
10. Продаж супутніх товарів
Таблиця 2.3 Матриця конкурентного профілю (приклад за рейтинговим методом)
Ключовий фактор успіху
1. Якість товару
2. Ціна товару
3. Канали збуту
4. Технічне обслуговування
5. Реклама і стимулювання попиту
Загальна оцінка
Таблиця 2.4 Інформація для розробки розділів бізнес-плану
Необхідна інформація
Таблиця 3.1 Аналіз конкурентного середовища
3.2. Алгоритм розробки розділу
Визначення загальної маркетингової стратегії фірми, яка пояснює
На який з типів маркетингового підходу (масовий маркетинг, концентрований маркетинг, диференційований маркетинг) орієнтується фі
На яких специфічних властивостях і перевагах продукції фірми (якість, ціна, сервіс тощо) будується стратегія завоювання ринку
Реалізація загальної маркетингової стратегії здійснюється через
Відбір відповідних каналів збуту продукції
Вибір способів
Таблиця 4.1 Стратегія розвитку ринку підприємства
Конкретизувати політику ціноутворення фірми
Розробка стратегії збуту та розповсюдження продукції передбачає
Безпосереднім контактам
Визначення чисельності персоналу та принципів побудови (за географічною ознакою або за видами товарів) служби збуту
Рис. 4.3. Алгоритм розробки стратегії збуту продукції
Рис. 4.4. Типи каналів збуту
4.2. Алгоритм розробки розділу
Таблиця 4.2 Види застосування цінових знижок
Види знижок
Таблиця 4.3 Бюджет витрат на рекламну діяльність фірми (грн.)
Вид засобів розпо­всюдження реклами
Пояснити, на яких припущеннях ґрунтується прогнозування
Розрахувати підсумок витрат на маркетингову діяльність.
Вид діяльності
Ситуації для самостійної практики
Таблиця 1 Виробнича програма підприємства
Обсяг випуску
Таблиця 2 Потреба в основних виробничих фондах
Таблиця 3 Запланований обсяг реалізації продукції
Назва продукції
Таблиця 4 Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму
Кількість, У нату­ральних оди
Таблиця 5 Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)
Найменування показників
На одиницю
Таблиця 6 Потреба в додаткових інвестиціях
2. Алгоритм розробки розділу
Таблиця 8 Сировина, матеріали, комплектуючі вироби та енергоресурси
З'ясувати потребу фірми у виробничих та невиробничих при­міщеннях
Капіталовкладення, тис. грн.
Звітний рік
Проект модернізації
2.4.4. Рекомендована література
6.2. Алгоритм розробки розділу
Таблиця 6.1 Виробничий персонал
Штатна одиниця
Розробити «Організаційну схему управління»
2.6.1. Основні завдання та інструментарій розробки розділу
Оцінка міри ризику
Реагування на можливі негативні наслідки ризикової діяль­ності
Процедура розробки альтернативних планів охоплює такі етапи
2.6.2. Алгоритм розробки розділу
Для складання розділу необхідно
Описати фінансові потреби фірми для здійснення проекту й можливі механізми повернення кредиторам та інвесторам їхніх коштів (дод
Завдання для розробки та значення фінансового плану
Таблиця 8.1 Інформація для розробки розділів бізнес плану
Розділ бізнес
Структура фінансового плану
8.2. Алгоритм розробки розділу
Методика розрахунку фінансових коефіцієнтів, які розраховуються з метою отримання короткострокових кредитів
Коефіцієнт заборгованості
ДЗ — сума довгострокових зобов'язань ; ВК
Методика розрахунку фінансових коефіцієнтів, які розраховуються в інтересах власників фірми.

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации