Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Т. Л. Слюніна
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Необхідність грошей
Раціоналістична концепція
Еволюційна концепція стверджує
1. Проста, або випадкова, форма вартості
2. Повна, або розгорнута, форма вартості
3. Загальна форма вартості
4. Грошова форма вартості
Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив
Абсолютна ліквідність
Схема портфельного підходу до сутності грошей
Гроші  кінцева форма загального еквівалента. Гроші мають дві властивості: споживчу вартість і вартість.
Ціна товару
Внутрішня і мінова вартість
Вартість грошей
Форми грошей та їх еволюція
Металеві гроші
Неповноцінні гроші
Рис. 1.3. Еволюція неповноцінних грошей
Паперові гроші
Депозитні гроші
Електронні гроші
Пластикові (платіжні) картки
Кредитна картка
Поняття про функції грошей та їх еволюція
Функція міри вартості
Функція засобу обігу
Функція засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень
Функція засобу платежу 
Функція світових грошей
Роль грошей у ринковій економіці
Тема 2. грошовий обіг і грошова маса
Грошовий обіг на мікроекономічному рівні
Грошовий обіг на макроекономічному рівні
Сектори грошового обігу
Рис. 2.1. Сектори грошового обігу
Безготівковий обіг
Розрахунки за безготівковим обігом здійснюються
Готівково-грошовий обіг
2.3. Поняття грошового потоку та критерії класифікації цих потоків
Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг, її склад та факто­ри, що визначають її зміну
Таблиця 2.2 Стадії створення грошової маси
Грошовий мультиплікатор –
Додатковий (вільний) резерв –
Темпи зростання грошової маси з січня по грудень 2003 року
Закон кількості грошей, необхідних для обслуговування маси товарів, його сутність, вимоги та наслідки порушень його обєктивност
Тема 3. грошовий ринок
У секторі прямого фінансування зв
У секторі опосередкованого фінансування
Попит на гроші
Пропозиція грошей
Тема 4. грошові системи
Система металевого обігу
Основні типи грошових систем, їх еволюція
Регулювання грошового обігу
Грошово-кредитна політика
Фіскально-бюджетна політика
Тема 5. інфляція і грошові реформи
Класифікація причин інфляції
Грошові реформи: поняття, цілі та види
Тема 6. валютний ринок і валютні системи
Валютні відносини
Основні види валют
Валютний курс та конвертованість валют
Становлення курсу
Валютний ринок: суть та основи функціонування
Валютні системи: поняття, структура, призначення
1. Національна валютна система
2. Міжнародна (регіональна) валютна система
3. Світова валютна система
Тема 7. кількісна теорія грошей і сучасний
Рівняння обміну
Кембриджський варіант кількісної теорії грошей
Внесок Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей
Кейнсіанська теорія інфляції
Монетаристське трактування інфляції
Передавальний механізм (за Дж. Кейнсом)
7.3. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кіль­кіс­ної теорії.
Мета монетарної політики
Діловий цикл
Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних
Тема 8. кредит у ринковій економіці
8.2. Суть кредиту
Комерційний кредит
Субєктами комерційного кредиту є
Обєктом комерційного кредиту
Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом
Недоліками комерційного кредиту можна вважати
Субєктами іпотечного кредиту є
Обєктами іпотечного кредиту є
Банківський кредит
Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів
Споживчий кредит
Субєктами споживчого кредиту
Товарний споживчий кредит
Чековий кредит
Міжнародний кредит
Субєктами міжнародного кредиту
Державний кредит
Державних борг
Державний зовнішній борг –
Лізинговий кредит
Обєктом (предметом) лізингу
Субєктами лізингу можуть бути
Лізингові платежі можуть включати
Лізинг може бути двох видів
експортний лізинг – коли постачальник і лізингова фірма – в одній країні, лізингоодержувач – за кордоном
2) Фінансовий лізинг
3) Поворотний лізинг
4) Чистий лізинг
5) Револьверний лізинг
Номінальна процентна ставка
Реальна ставка процента
Складні проценти
Тема 9. фінансові посередники грошового ринку
Банк в економічному розумінні
Лізингові компанії
Факторингові компанії
Пенсійні фонди
Фінансові компанії
Кредитні товариства
Кредитні спілки
Тема 10. центральний банк
Банківська система
Банківські ресурси
Залучені кошти
Банк банків
Банківські операції
Активні операції
Пасивні операції
Комісійні (посередницькі) операції
Контроль та аудит у Центральному банку
Зовнішній контроль
Внутрішній контроль
За часом проведення
За формою організації
За джерелами даних
За методом здійснення
Тема 11. комерційні банки
Комерційні банки
За формою вони можуть бути
Акціонерні банки
Акціонерний банк закритого типу
Пайові банки
Кооперативні банки
За секторами ринку банки бувають
Залежно від діапазону операцій банки розрізняють
11.2. Операції комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика
Пасивні операції комерційних банків
Активні операції комерційних банків
ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМА ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ
Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний банк реконструкції і розвитку
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ)
Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС)
Банк міжнародних розрахунків (БМР)
Регіональні валютно-кредитні установи
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Міжамериканський банк розвитку (МаБР)
Африканський банк розвитку (АфБР).
Азіатський банк розвитку (АзБР)
Банк розвитку держав Центральної Африки (БРДЦА)
Міжнародний інвестиційний банк (МІБ)
Рекомендована література
Навчальне видання
Яременко Оксана Романівна

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации