Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке - файл Інструкція з Т.Б. оператор.doc


Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке
скачать (1563.6 kb.)

Доступные файлы (25):

автоматика.dwg
Генплан.dwg
котельня 1.dwg
котельня 2.dwg
підвал, 5й.dwg
плани гуртожитка №1.dwg
плани гуртожитка №2.dwg
Автоматика.doc35kb.17.02.2009 02:10скачать
Вентиляція та опалення.doc31kb.20.02.2009 22:54скачать
Газопостачання.doc151kb.20.02.2009 22:57скачать
Експлуатація нагріваючого модуля.doc56kb.20.02.2009 23:13скачать
Електро постачання.doc45kb.17.02.2009 02:17скачать
енергоресурсозбереження.doc24kb.20.02.2009 23:11скачать
зміст графічної частини.doc29kb.14.02.2009 01:24скачать
Інструкція з Т.Б. оператор.doc71kb.20.02.2009 23:01скачать
Опис проектованих робіт.doc36kb.20.02.2009 22:50скачать
Охорона навколишнього середовища.doc37kb.17.02.2009 02:14скачать
Охорона праці.doc87kb.16.02.2009 02:15скачать
Підстави для розробки проекту.doc27kb.20.02.2009 22:59скачать
Пуск газу в котельню.doc37kb.20.02.2009 23:04скачать
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc28kb.05.10.2009 15:19скачать
Теплотехнічна частина.doc35kb.20.02.2009 22:52скачать
теплотехнічний розрахунок.doc1342kb.05.10.2009 15:24скачать
Технологічна карта середній тиск.doc64kb.05.10.2009 15:26скачать
Техкарт.dwg

Інструкція з Т.Б. оператор.doc

5.2. ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для оператора котельні.
І. Загальні положення
1.2. Робочим місцем оператора котельні являється транспортабельний блок, в якому оператор знаходиться періодично на протязі робочої зміни і має право залишати його без дозволу відповідального за безпечну експлуатацію котлів.

До обслуговування котлів, що працюють на газоподібному паливі допускають­ся особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчені за відповідною програмою, склавши іспити кваліфікаційній комісії в присутності інспектора "Держнагляд-охоронпраці", отримали посвідчення встановленого зразка, пройшли інструк­тажі з охорони праці та пройшли стажування на протязі десяти робочих змін під кері­вництвом досвідченого працівника.

1.3. Періодична перевірка знань проводиться один раз на 12 місяців.

1.4. Позачергова перевірка знань проводиться:

а) при перерві в роботі понад 6 місяців;

б) за рішенням адміністрації або за вимогою інспектора "Держнагляд-охоронпраці".

1.5. Якщо котли обслуговують в зміні кілька працівників, то весь персонал зміни підпорядкований начальнику котельні призначеному наказом адміністрації по підпри­ємству. Під час роботи оператор повинен дотримуватись правил внутрішнього роз­порядку.

1.8.1. Виконувати необхідно тільки ту роботу, яка передбачена виробничою інструк­цією та нормативними документами.

1.8.2. Сторонні особи допускаються в котельню тільки з дозволу адміністрації та в супроводі представника.

1.8.3. Курити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях, обладнаних засобами пожежегасіння.

1.8.4. Забороняється під час роботи вживати алкогольні напої.

1.8.5. Не дозволяється під час роботи спати, зберігати постільні речі в приміщенні котельні.

1.9. Під час обслуговування котлів необхідно застосовувати відповідні засоби захи­сту, від небезпечних або шкідливих факторів, до яких відносяться:

1.9.1. Обслуговування обладнання, підвищеної темпе­ратури і тиску.

1.9.2. Обслуговування обладнання і приладів на висоті.

1.9.3. Підвищений рівень температури повітря, шуму та вібрації в приміщенні ко­тельної.

1.9.4. Оператори забезпечуються спецодягом:.

комбінезон бавовняний;

рукавиці бавовняні;

1.10. Оператор котлів зобов'язаний підтримувати обладнання котельні та своє ро­боче місце в чистоті, стежити за справністю електрообладнання, не допускати його перегрівання, своєчасно усувати несправності обладнання котельні за допомогою відпо­відних фахівців.

1.10.1. Промаслені ганчірки прибирати регулярно і видаляти їх з приміщення котельні.

Забороняється:

зберігати в приміщенні котельні легкозаймисті речовини або матеріали, балони з газами, газогенератори;

необережно поводитись з вогнем;

захаращувати чи закривати проходи. Ширина проходів між устаткуванням повинна бути не менше 1 метра.

1.11. Оператор повинен знати місце знаходження засобів пожежегасіння і вміти користуватись ними.

1.12. У випадку травмування, недомагання, виявлення зіпсованості обладнання, пристосувань, інструментів, негайно повідомити про це відповідальному за безпечну експлуатацію началбнику котельні або адміністраторові.

1.13. Операторові необхідно вміти надавати першу медичну допомогу потерпілому внаслідок аварійного стану чи при нещасному випадку, вміти користуватись аптечкою.

1.14. Особи, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть дисциплінарну, адмі­ністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законо­давством.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Приймання зміни і її здавання повинні проводитись з дотриманням вимог "Пра­вил внутрішнього розпорядку" і в повному складі зміни.

2.2. При прийомі зміни оператор зобов'язаний:

ознайомитись з записами в "Змінному журналі та "Журналі розпоряджень";

перевірити роботу котла та їхнього устаткування, а також обладнання, яке передбачено виробничою інструкцією;

справність аварійного освітлення та наявності засобів пожежегасіння.

2.3. Під час ліквідації аварії у котельній приймати і здавати зміну дозволяється тільки з дозволу адміністрації.

2.4. Робочий інструмент машиніста повинен мати своє постійне місце знаходжен­ня та відповідати вимогам техніки безпеки.

2.5. Переносний електроінструмент повинен швидко включатись чи відключатися від електромережі не допускаючи самовільного включення або виключення, а також бути безпечним у роботі, мати недоступні для випадкового дотику струмопровідні ча­стини.

^ В приміщеннях з підвищеною небезпекою можна використовувати електричний інструмент з робочою напругою не вище 12 В.

2.6. Для обслуговування чи огляду обладнання на висоті потрібно користуватись спеціально встановленими або пересувними підставками чи драбинами, які відповіда­ють вимогам техніки безпеки.

2.6.1. Кінці стояків драбини повинні мати упори (гумові або металеві наконечни­ки), що запобігають ковзанню по підлозі або землі.

2.6.2. Верхні кінці стояків драбини, приставлених до труб, повинні мати спеціальні гаки по діаметру труб для їх захвата за трубу або кінцеві ланцюги такої довжини, щоб по діаметру охопити трубу і застібатися на стояках драбини.

2.7. Забороняється працювати на випадкових підставках (ящиках, бочках).

2.8. Рухомі частини обладнання, які знаходяться на висоті до 2-х метрів від підло­ги або перекриття, повинні мати захист кожухи.

2.9. Електрообладнання та щити електропостачання повинні мати надійне зазем­лення.

2.10. Інструменти, пристосування та засоби індивідуального захисту, які застосо­вуються під час роботи, повинні бути перевірені та випробувані згідно з нормами і правилами, затвердженими у встановленому порядку.

2.11. Результати огляду та перевірки обладнання і пристосувань, прийом і здача чергування оформляються відповідними записами в журналах прийому і здачі зміни.

2.12. Після прийому зміни оператор зобов'язаний доповісти начальнику котельні про прийом зміни, параметри роботи та стан обладнання котельні.

2.13. Під час чергування оператор відповідає за безпечну експлуатацію котла та обладнання котельної і зобов'язаний мати при собі посвідчення встановленого зразка.

III. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Розпалювання котла можна розпочати тільки після письмового розпоряджен­ня особи відповідальної за безпечну експлуатацію котельні або особи, яка його заміщає згідно наказу по підприємству.

3.2. Персонал котельні повинен заздалегідь бути попереджений про час розпалю­вання котла.

3.3. Під час розпалювання котла ніхто з персоналу котельні, крім оператора і начальніка котельні не повинен знаходитись біля котла.

3.4. При підготовці котла до розпалювання оператор зобов'язаний перевірити все обладнання, яке визначено в інструкції і експлуатації:

3.4.1. Безпосередньо перед розпалюванням котла необхідно провентилювати топ­ку і газоходи протягом часу, встановленого експлуатаційною інструкцією - відкриванням дверець топки, шиберів для регулю­вання подачі повітря, тяги, а при наявності димососів та вентиляторів їх вмиканням.

3.4.2. Перед вмиканням димососа потрібно переконатись, що ротор не торкається до корпусу димососа, для чого ротор прокручується в ручну.

3.5. Розпалювання котла слід вести поступово протягом часу, встановленого експ­луатаційною інструкцією, при слабкому вогні таким чином, щоб забезпечити рівномі­рний прогрів його елементів,

3.6. При запалюванні пальника слід бути обережним, не стояти напроти розпалю­вальних люків і вічок, щоб уникнути опіків при можливому викиді полум'я. Для нагля­ду за полум'ям в топці слід одягати захисні окуляри.

3.6.1. Забороняється при наявності автоматичного запальника користуватися факе­лом, запалювати запальник від розжареної кладки топки.

3.7. Забороняється:

включати в роботу котли з несправною арматурою, живильними пристроями, автоматикою безпеки і засобами протиаварійного захисту та сигналізації;

3.8. Якщо під час розпалювання полум'я в запальнику згасло, необхідно:

швидко припинити подачу газу;

провентилювати топку і газоходи.

Після усунення причини погашення полум'я, приступити до повторного роз­палювання згідно експлуатаційної інструкції.

3.9. Якщо при повторному розпалюванні полум'я в запальнику знову згасло, необ­хідно виконати вимоги пункту 3.8 і доповісти начальнику котельні для прийняття відповідного рішення.

3.10. Під час роботи котла оператор зобов'язаний виконувати:

вимоги внутрішнього розпорядку:

вимоги інструкцій з охорони праці та експлуатаційної;

дотримуватись режимних карт та графіків продувок котлів:

слідкувати за водно-хімічним режимом роботи котлів;

вести необхідну документацію;

3.11. При обході котлоагрегату не дозволяється зупинятись біля запобіжних кла­панів, лючків та лазів.

3.12. Під час продування котла необхідно користуватись захисними рукавицями.

3.12.1. У випадку виникнення в продувних лініях гідравлічних ударів, вібрацій трубопроводу або інших ненормальних явиш, продування слід негайно при­пинити і викликати фахівців для усунення порушень.

3.12-.2. Забороняється виконувати продування арматури, відкривати або закривати арматуру за допомогою молотка чи іншого предмета, застосовувати пристрої подовжених важелів.

3.13. Не дозволяється робота котлів із несправними або не відрегульованими запо­біжними клапанами. Забороняється заклинювати або додатково навантажувати за­побіжні клапани.

3.14. Зупинка котла у всіх випадках, крім аварійної, дозволяється тільки при наяв­ності письмового розпорядження адміністрації

3.14.1. Після зупинки котла необхідно зробити запис у змінному журналі та вказа­ти час зупинки.

3.14.2. При зупинці котла забороняється залишати його без нагляду до повного припинення горіння у топці і зниження тиску до нуля, припинення подачі газу на пальники та закриті засувки на газопроводі.

3.14.3. Зупинку котла необхідно проводити в послідовності вказаній в експлуа­таційній інструкції.

3.15. Ремонтні роботи, крім аварійних, повинні виконуватись тільки з дозволу адміністрації при повній відсутності тиску води, газу та при встановлених за­глушках.

3.16. Виконання робіт всередині топок, газоходів котла допускається тільки при наявності наряду-допуску і при температурі, що не перевищує 50°С.

3.16.1. Перебування однієї і тієї ж особи всередині котла за цих темпе­ратурних умов не повинно перевищувати 20 хвилин.

3.16.2. Перед початком робіт топку та газоходи треба старанно провентилювати, забезпечити освітлення напругою не вище 12 В.

3.17. При появі протікання на швах або в місцях вальцювання труб, при утворенні свищів на трубах поверхонь нагріву котла, а також при інших пошкодженнях котла, арматури, манометрів, приладів безпеки і допоміжного устаткування, що не потребу­ють негайної зупинки котла, обслуговуючий персонал зобов'язаний терміново повідо­мити адміністрацію.

IV. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Оператор повинен терміново зупинити котел:

при пониженні чи підвищенні тиску води, палива в системі вище або нижче допустимого, не зважаючи на прийняті заходи;

при різкому підвищенні температури води в системі вище допустимого, не зважаючи на прийняті заходи;

при припиненні роботи живильних насосів більше 50%;

при виході з ладу контрольно-вимірювальних приладів більше 50%;

при погасанні полум'я в топці котла;

при відключенні димососів або вентиляторів;

при зруйнованій обмуровці котла;

при несправності продувних трубопроводів;

при сильній загазованості в приміщенні котельні, яка загрожує обслуговуючо­му персоналу чи котлу;

при відключенні електроенергії.

при пожежі в котельні.

при виявленні тріщин, деформацій, пропусків у зварних швах, обриві анкерного болта або в'язі в основних елементах котла;

при вибуху в топковому просторі.

4.2. Обслуговуючий персонал котельні повинен повідомити начальника котельні про аварійну зупинку котла, час і причину записати в "Змінному журналі" і повідомити адміністрації.

4.3. При вибухові і пожежі в котельні обслуговуючий персонал повинен негайно перекрити подачу газу вимикальним пристроєм, який встановлений на вводі газопро­воду в приміщення котельні.

4.4. При пожежі необхідно вміти користуватись вогнегасниками.

4.4.1. Вуглекислотні вогнегасники (марки ВП-5Б) призначені для гасіння пожежі в елек­троустановках (електрообладнання), яке знаходиться під напругою. При виникненні пожежі, слід зняти вогнегасник з стіни і направити розтруб, на вогонь. Зняти пломбу, відкрити запірне пристосування. Під час гасіння пожежі не допускається тримати вогнегасник в горизонтальному положенні, так як це не забезпечує повного використання його заряду.

4.5. Внаслідок аварійних ситуацій можливі ушиби, травми, опіки, отруєння газом, враження електричним струмом і т.ін.

45.1. При травмах і забиттях створити для потерпілого спокій. На забите місце прикласти холод (лід, грілку з холодною водою). Якщо удар відбувся в області голови або живота і призвів до втрати свідомості слід зручно покласти потерпілого, приклас­ти до забитого місця холодний компрес і негайно викликати лікаря.

4.5.2. При забиттях грудної клітки, котрі часто супроводжуються переломами ребер, потерпілому потрібно надати напівсидяче положення і викликати лікаря.

4.5.3. При переломі кінцівки необхідно забезпечити їй нерухомість за допомогою шини. На рану накласти пов'язку, а кінцівки прибинтувати до шини так, щоб суглоби нижче і вище перелому були нерухомі. Як шину можна використати міцну дощечку, палицю. Після чого доставити потерпілого в лікувальний заклад, або визвати швидку допомогу.

4.5.4. При влученні сторонньої частки або шкідливої рідини в око, промити його струменем чистої дистильованої води або нейтралізуючим розчином.

4.5.5. При невеликих пораненнях необхідно зупинити кровотечу, накласти джгут чи тугу пов'язку або перетиснути кровоточиву судину вище поранення, накласти сте­рильну пов'язку і викликати лікаря.

Забороняється доторкатися до рани руками, промивати її водою та інш.

4.5.6. При термічних опіках накласти на вражене місце стерильну пов'язку і відпра­вити потерпілого в медпункт. У випадку займання одягу на людині, необхідно накрити його ковдрою або залити водою. Обпечену частину тіла звільнити від одягу, обрізуючи її навколо і залишаючи на місці приліплені частини одягу.

^ Не дозволяється розривати міхурці, доторкатись до обпечених місць рука­ми, змазувати обпечене місце жиром, маззю та іншими речовинами.

4.5.7. При враженні електричним струмом в першу чергу необхідно швидко відклю­чити струм в установці, з якою працював потерпілий. Якщо не вдається швидко відклю­чити установку, то слід відірвати потерпілого від струмоведучих частин, які знахо­дяться під напругою, користуючись для цього сухим одягом, палицею або іншим ізолятором так, щоб потерпілий не впав з висоти.

^ Надання першої допомоги потерпілому після звільнення від дії струму визначається в залежності від його стану. Для цього необхідно:

Укласти потерпілого спиною на тверду поверхню (але не на сиру землю або цементну підлогу).

^ Перевірити чи є у потерпілого дихання (перевіряється по об'єму грудної клітки, або за допомогою дзеркала, яке запотіває при диханні).

Перевірити наявність у потерпілого пульсу на променевій або сонній артерії.

^ Вияснити стан зіниці (широка зіниця вказує на різке погіршення кровообігу мозку) потерпілого.

Якщо потерпілий прийшов до свідомості (хоча перед цим був в стані запаморочен­ня), його необхідно укласти в зручне положення, тепло закутати, оберігаючи від охо­лодження, забезпечити повний спокій.

^ Якщо потерпілий погано дихає (дуже різко чи судорожно) йому слід робити штучне дихання. Найбільш ефективним засобом є "із рота в рот" через марлю.

Наслідком враження електричним струмом може стати не тільки зупинка дихання, але й припинення кровообігу. Якщо в потерпілого відсутнє дихання і пульс, то в цьому випадку необхідно робити йому штучне дихання і поверхневий (непрямий) масаж сер­ця до прибуття лікаря.

4.5.8. При отруєнні газами з'являється головний біль, "стукіт в скронях", "дзвін в вухах", загальна слабість, запаморочення, посилене серцескорочення, нудота, рвота.

При сильному отруєнні наступає сонливість, апатія, байдужість, а при тяжкому отруєнні - збуджений стан з неконтрольованими рухами, припинення або затримка ди­хання, розширення зіниць.

При всіх отруєннях слід негайно вивести або винести потерпілого із отруєної зони, розстебнути одяг, який може перешкоджати вільному диханню, забезпечити притік свіжого повітря, укласти потерпілого, вкрити як можна тепліше, давати нюхати наша­тирний спирт.

^ У потерпілого у несвідому стані можливе блювання, тому необхідно повернути його голову вбік.

При зупинці дихання слід відразу ж почати робити штучне дихання. Після приве­дення потерпілого в свідомість, слід дати йому випити гарячого чаю, кави, тепло заку­тати і забезпечити спокій, не залишаючи без нагляду до прибуття лікаря.

^ V. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1, Після закінчення чергування, оператор котлів зобов'язаний зробити запис в експлуатаційний журнал та журнал прийому і здачі зміни про параметри роботи ко­тельні, обладнання, яке знаходиться в роботі, резерві та в ремонті разом з операто­ром, що приймає зміну обійти все обладнання та на словах повідомити про стан облад­нання, режим роботи котельної, та всі розпорядження за період зміни.

5.2. Прибрати своє робоче місце.

5.3. Приймати і здавати зміну необхідно всім складом зміни.

5.4. Забороняється передача зміни без оформлення відповідних документів та без дозволу особи відповідальної за безпечну роботу котлів.

5.5. Забороняється здавати та приймати зміну під час аварії в котельні.

5.6. Після здачі зміни прибрати спецодяг в шафу, вмитись, по можливості прийня­ти душ.


Скачать файл (1563.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации