Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке - файл теплотехнічний розрахунок.doc


Дипломный проект. Проектирование отопительного пункта для общежития. На украинском языке
скачать (1563.6 kb.)

Доступные файлы (25):

автоматика.dwg
Генплан.dwg
котельня 1.dwg
котельня 2.dwg
підвал, 5й.dwg
плани гуртожитка №1.dwg
плани гуртожитка №2.dwg
Автоматика.doc35kb.17.02.2009 02:10скачать
Вентиляція та опалення.doc31kb.20.02.2009 22:54скачать
Газопостачання.doc151kb.20.02.2009 22:57скачать
Експлуатація нагріваючого модуля.doc56kb.20.02.2009 23:13скачать
Електро постачання.doc45kb.17.02.2009 02:17скачать
енергоресурсозбереження.doc24kb.20.02.2009 23:11скачать
зміст графічної частини.doc29kb.14.02.2009 01:24скачать
Інструкція з Т.Б. оператор.doc71kb.20.02.2009 23:01скачать
Опис проектованих робіт.doc36kb.20.02.2009 22:50скачать
Охорона навколишнього середовища.doc37kb.17.02.2009 02:14скачать
Охорона праці.doc87kb.16.02.2009 02:15скачать
Підстави для розробки проекту.doc27kb.20.02.2009 22:59скачать
Пуск газу в котельню.doc37kb.20.02.2009 23:04скачать
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.doc28kb.05.10.2009 15:19скачать
Теплотехнічна частина.doc35kb.20.02.2009 22:52скачать
теплотехнічний розрахунок.doc1342kb.05.10.2009 15:24скачать
Технологічна карта середній тиск.doc64kb.05.10.2009 15:26скачать
Техкарт.dwg

теплотехнічний розрахунок.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1.5. Теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій гуртожитків НБТ.
1.1 Загальні положення.
Теплотехнічний розрахунок для житлових приміщень виконується з ціллю визначення необхідних теплозахисних властивостей огороджуючи будівельних конструкцій опалювальних приміщень.

Розраховуючи, знаходимо опір теплопередачі огорожі, по якому приймається товщина стін, утеплювача покрівлі і вид скління світових пройомів.
1.2 Розрахункові матеріали.
Розрахункова внутрішня температура повинна задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень, де знаходяться люди.

^ Для аудиторій +18°С, для житлової кімнати +20

Згідно СНіПа клімат холодного і теплого періоду року для міста Немирів характеризується двома розрахунковими параметрами зовнішнього повітря: tприм=+18 tзовн=-23 °С

Для систем вентиляції і кондиціювання повітря громадських і виробничих приміщень за розрахункові параметри зовнішнього повітря для теплового періоду року приймати параметри А, а для систем опалювання, вентиляції і кондиціювання повітря для холодного періоду року параметри Б.

^ Визначається фактичний термічний опір теплопередачі із формули:де коефіцієнт тепловіддачі (для зимових умов) огороджуючої зовнішньої поверхні конструкцій (для зовнішніх стін, покриття, перекриття приймається рівними 23Вт/м°С);

б- товщина шару огороджуючи конструкцій, м;

- розрахунковий коефіцієнт теплопровідності, Вт/м°С

^ Приймається по додатку 3.

Rcт=2,8; Rвікна=0,6; Rдв.=3,0; Rстелі=3,4 окремого шару огородження.

Приведений опір теплопередачі заповнений світових пройомів (вікон, балконних дверей) необхідно приймати по таблиці 1.4, але не нижче нормативних, по таблиці 1.3

Тепловтрати приміщень.

Вимірювання площі поверхні огородження, при розрахунку тепловтрат проводять по кресленням плану і розрізу будівлі, наступним чином:

а) поверхні вікон, дверей - по найменшим розмірам будівельних пройомів в стіну;

б) поверхні стелі і підлоги - по розмірам між осями внутрішніх стін і від внутрішньої поверхні зовнішніх стін;

в) висота стін першого поверху - по розміру від рівня підлоги першого поверху до рівня чистої підлоги другого поверху;

г) висота стін проміжного поверху розміру між рівнями чистої підлоги даного і вище лежачого поверху;

д) висота стін верхнього поверху - по розміру від рівня чистої підлоги до верха утеплюючого шару горищного перекриття; при безгорищному покритті -від рівня чистої підлоги до перетину внутрішньої стіни з верхньою поверхнею без горищного перекриття;

є) довжина зовнішніх стін не кутових приміщень по розмірам між осями внутрішніх стін, а кутові приміщення - від внутрішніх поверхонь зовнішніх стін до осей внутрішніх стін.

При визначенні тепловтрат через внутрішні огородження, їх площа береться по внутрішньому заміру. Замір поверхні стін в сходинкових клітках виконується не по поверхам, а по всій висоті клітки.
Розрахункові тепловтрати.
Розрахункові тепловтрати опалювальних приміщень Q, кВт, повинні розраховуватись по формулі:де Q,тепловий потік, кВт, через огороджуючи конструкції;

Q- втрати теплоти, кВт, на нагрів вентиляційного повітря;

Величини Q та Q- розраховуються для кожного опалювального приміщення. Тепловий потік Q, кВт, розраховується для кожного елемента огорождуючої конструкції по формулі:де А-розрахункова площа огороджуючої конструкції, м ;

К=- коефіцієнт теплопередачі огороджуючої конструкції; Вт/м °С (крім підлог на ґрунті визначаємо по п.2.3);

t- розрахункова температура внутрішнього повітря, °С;

- розрахункова температура зовнішнього повітря, °С;

п- коефіцієнт, значення якого приймається як і в формулі (1.1);

- додаткові тепловтрати, які визначаються по п. 2.4;
Тепловтрати через підлогу.
Тепловтрати через підлогу розраховуються по зонам. Зоною називається полоса шириною 2м , паралельна зовнішньої стіни приміщення. Розмітка підлоги прийнята на чотири зони: І зона розташована безпосередньо біля зовнішньої стіни і через неї витрачається найбільша кількість тепла; II і III зони, як і І, шириною по 2м; IV остання зона, найбільш віддалена від зовнішньої стіни, може бути любої ширини, тобто вона складає ширину тієї частини підлоги, що залишилась. Для кутових приміщень частина площі першої зони, дотикаючій до кута зовнішньої стіни, вимірюється двічі з кожної зовнішньої стіни. Опір теплопередачі необхідно визначати:

а) для не утеплювальних підлог і стін розташованих нижче рівня землі, з

коефіцієнтом теплопровідності,приймає R рівними: 2,6 - для І зони; 4,3 для II зони; 8,6 для III зони; 14,2-для IV зони площі яка залишається;

б) для утеплювачів підлог по ґрунті і стін, які знаходяться нижче рівня землі з коефіцієнтом теплопровідності утеплюючого шару товщиною ,м, приймаємо R по формулі

Розрахунок тепловтрат через підлогу виконується по формулі для кожної зони окремо, при зовнішній температурі повітря по параметрам Б.

Додаткові тепловтрати.
Додаткові тепловтрати через огороджуючи конструкції приймаються в долях від основних втрат враховують:

а) для зовнішніх вертикальних і похилих огороджень, орієнтованих на направлення, звідки в січні дує вітер зі швидкістю, яка перевищує 4,5 м/с з повтором не менше 15% згідно СНІП 2.01.01-82, в розмірі 0,05 при швидкості вітру до 5 м/с і в розмірі 0,10 при швидкості 5 м/с і більше;

б) для зовнішніх похилих огороджень багатоповерхових будівель в розмірі 0,20 для першого і другого поверху; 0,15-для третього; 0,10-для четвертого поверху будівлі з числом поверхів 16. і більше; для 10-15 поверхових будівель додаткові втрати враховуються в розмірі 0,10 для першого і другого поверху і 0,05 для третього поверху.


Тепловтрати на нагрів вентиляційного повітря.

Втрати теплоти на прогрів вентиляційного повітря кВт розраховується для кожного опалювального приміщення, які мають одну і більшу кількість вікон або балконних дверей в зовнішніх стінах.де Аn - площа підлоги приміщення, м;

h- висота приміщення від підлоги по стелі, м але не більше 3.5 м
Розрахунковий бланк тепловтрат приміщень.
Визначення тепловтрат приміщення виконуються в табличній формі.Прим

Назва

приміщення

Огородження

К=1/R

Вт/м2

(Tвз)*n

1+∑β

Тепловтрати, кВт
Вид

Розмір


А,

м

QА

QВ

Розр.Q1
116

Туалет

Зс-Зх

3,1х2,7

8,37

1,27

40

1,2

0,510
Зс-Пн

1,7х2,7

4,59

1,27

40

1,2

0,279
1Дв

1,1х1,4

1,54

2,5

40

1,2

0,184

0,78

Підл.

І

5,27

0,47

40

-

0,099ІІ

1,87

0,23

40

-

0,017
1,877
117

Кладовка

Зс-Зх

2,4х2,7

6,48

1,27

40

1,2

0,395
1Дв
2,24

2,5

40

1,2

0,268
Підл.

І

4,08

0,47

40

-

0,076ІІ

0,68

0,23

40

-

0,006
1,235
118

Кімната для

Зс-Пн

1,7х2,7

4,59

1,27

40

1,2

0,233

вмивання

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

40

1,2

0,224

0,43

Підл.

І

5,0

0,47

40

-

0,094
0,981
119

Тамбур

Підл.

І

3,52

0,47

40

-

0,066

0,12

0,194
101

Кухня

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

40

1,2

0,493
1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

40

1,2

0,268
Підл.

І

6

0,47

40

-

0,112

0,93
ІІ

6

0,23

40

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

40

-

0,014
1,872
102

Житлова

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

кімната

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,999
103

Житлова

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

кімната

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,999
104

Житлова

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

кімната

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,99
105

Житлова

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

кімната

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,99
106

Житлова

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

кімната

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,99
107

Кімната

Зс-Пн

3,0х2,7

8,1

1,27

43

1,2

0,530

коменданта

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

43

1,2

0,288
Підл.

І

6

0,47

43

-

0,112

1,0
ІІ

6

3,24

43

-

0,055ІІІ

3,24

0,11

43

-

0,014
1,99
120

Кімната для

Зс-Пн

1,7х2,7

4,59

1,27

40

1,2

0,233

вмивання

1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

40

1,2

0,224

0,43

Підл.

І

5,0

0,47

40

-

0,094
0,981
121

Тамбур

Підл.

І

3,52

0,47

40

-

0,066

0,12

0,194
122

Кладовка

Зс-Зх

2,4х2,7

6,48

1,27

40

1,2

0,395
1Дв

1,6х1,4

2,24

2,5

40

1,2

0,268
Підл.

І

4,08

0,47

40

-

0,076ІІ

0,68

0,23

40

-

0,006
1,235
123

Туалет

Зс-Зх

3,1х2,7

8,37

1,27

40

1,2

0,510

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Скачать файл (1563.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации