Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тест з хімії №7 Класифікація хімічних реакцій - файл 1.doc


Тест з хімії №7 Класифікація хімічних реакцій
скачать (148 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc148kb.20.12.2011 22:13скачать


1.doc

Класифікація хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції хімічних реакцій, термохімічні рівняння.


 1. У рівнянні NiCl2 + 2KOH = Ni(OH)2 + 2KCl продуктами реакції є:

 1. KCl.

 2. KOH.

 3. Ni(OH)2 і KCl.

 4. NiCl2 і KОН.
 1. Яке з тверджень є правильним?

  1. Реакція Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl належить до реакцій заміщення.

  2. Реакція Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl належить до оборотних реакцій.

  3. Реакція Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl супроводжується одержанням твердої речовини (осаду).

  4. Реакція Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl супроводжується одержанням газоподібної речовини.
 1. Ознакою реакцій сполучення є:

  1. Утворюється одна або більше складних речовин.

  2. У реакцію вступають прості речовини.

  3. Продуктом реакції є одна речовина.

  4. Із простої речовини утворюється складна.
 1. У реакціях заміщення:

  1. Молекули вихідних речовин обмінюються своїми складовими частинами.

  2. Атоми однієї простої речовини заміщують атоми в іншій простій речовині.

  3. Взаємодіють атоми складних речовин.

  4. У реакцію вступають проста і складна речовина.
 1. Реакцією розкладу є реакція:

  1. CuCl2 + Ni = NiCl2 + Cu.

  2. 2H2O2  2H2О + O2.

  3. 2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2.

  4. Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3.
 1. Виберіть правильне твердження про приведену реакцію:

  1. Hg + 4HNO3 = Hg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O є необортньою.

  2. 2H2(г.) + O2(г.)  2H2O + Q не належить до термохімічних реакцій.

  3. N2(г.) + O2(г.) = 2NO(г.) належить до реакцій заміщення.

  4. 2H2 + O2  2H2O належить до реакцій розкладу.
 1. Запис реакції N2(г.) + O2(г.) = 2NO(г.) – 180,8 кДж означає, що:

  1. При одержанні 1 моль NO поглинається 180,8 кДж теплоти.

  2. При одержанні 1 моль NO поглинається 90,4 кДж теплоти.

  3. При взаємодії 1 моль N2(г.) і 1 моль O2(г.) виділяється 180,8 кДж теплоти.

  4. При взаємодії 1 моль N2(г.) і 1 моль O2(г.) виділяється 90,4 кДж теплоти.
 1. Реакції, що відбуваються з поглинанням тепла, називаються:

  1. Термохімічними.

  2. Необоротними.

  3. Ендотермічними.

  4. Окисно-відновними.
 1. В екзотермічних реакціях обов’язково:

  1. Відбувається зміна ступеня окиснення атомів.

  2. Беруть участь дві або більше вихідних речовини.

  3. Виділяється теплота.

  4. Утворюється дві або більше речовин.
 1. Запис реакції 2H2(г.) + O2(г.)  2H2O + 571 кДж означає, що:

  1. При утворенні 0,5 моль води виділяється 285,5 кДж теплоти.

  2. При утворенні 0,5 моль води виділяється 143,75 кДж теплоти.

  3. При утворенні 0,5 моль води поглинається 145,75 кДж теплоти.

  4. При утворенні 0,5 моль води поглинається 285,5 кДж теплоти.
 1. Запис ½ H2(г.) + ½ Cl2(г.) = HCl(г.) – 92,3 кДж означає, що:

  1. При взаємодії 10 моль водню з хлором буде потрібно витратити 461,5 кДж теплоти.

  2. При взаємодії 10 моль водню з хлором буде потрібно витратити 1846 кДж теплоти.

  3. При взаємодії 10 моль водню з хлором буде виділятися 9,23 кДж теплоти.

  4. При взаємодії 10 моль водню з хлором буде виділятися 461,5 кДж теплоти.
 1. Обов’язковою ознакою термохімічних реакцій є:

  1. Знак оборотності .

  2. Тепловий ефект.

  3. Дані про температуру проведення реакцій.

  4. Наявність простих речовин.
 1. Тепловий ефект реакцій обов’язково вказується:

  1. В оборотних реакціях.

  2. У реакціях, що супроводжуються утворенням твердої або газоподібної речовини.

  3. У термохімічних реакціях при записі термохімічних рівнянь.

  4. В окисно-відновних реакціях.
 1. Знак рівності не застосовують у хімічних рівняннях для:

  1. Термохімічних реакцій.

  2. Оборотних реакцій.

  3. Реакцій обміну.

  4. Реакцій сполучення.
 1. У лівій частині рівнянь реакцій заміщення є:

  1. Одна проста і одна складна речовини.

  2. Дві або більше складних речовин.

  3. Одна складна речовина.

  4. Більше двох складних речовин.
 1. У рівняннях термохімічних реакцій числом вказують:

  1. Агрегатний стан речовини.

  2. Температуру проведення реакції.

  3. Тепловий ефект реакції.

  4. Загальну кількість молів продуктів реакції.
 1. Тепловий ефект у рівняннях термохімічної реакції наводиться в:

  1. кДж/кгК.

  2. кДж/(мольК).

  3. кДж.

  4. кДж/кг одного з продуктів реакції.
 1. Яке твердження є правильне?

  1. У рівняннях реакцій розкладу є завжди тільки одна вихідна речовина.

  2. У реакціях розкладу продуктом реакції є хоча б одна проста речовина.

  3. У реакціях розкладу продуктом реакції є хоча б одна складна речовина.

  4. Реакція розкладу завжди відбувається зі зміною ступенів окиснення.
 1. Яка окисно-відновна реакція є реакцією сполучення?

  1. 2Na + S = Na2S.

  2. 2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 = K2SO4 + 5NaNO3 + 2MnSO4 + 3H2O.

  3. (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O.

  4. CaO + CO2 = CaCO3.
 1. Яка окисно-відновна реакція є реакцією розкладу?

  1. 2Na + S = Na2S.

  2. 2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 = K2SO4 + 5NaNO3 + 2MnSO4 + 3H2O.

  3. (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O.

  4. CaCO3 = CaO + CO2.
 1. Яка окисно-відновна реакція є реакцією заміщення?

  1. 2Na + S = Na2S.

  2. 2KMnO4 + 5NaNO2 + 3H2SO4 = K2SO4 + 5NaNO3 + 2MnSO4 + 3H2O.

  3. (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O.

  4. Mg + H2SO4(p.) = MgSO4 + H2.
 1. Яка окисно-відновна реакція є реакцією сполучення?

  1. 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2.

  2. 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3.

  3. (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O.

  4. CaO + CO2 = CaCO3.
 1. Термохімічні рівняння реакцій – це рівняння в яких вказується:

  1. Тепловий ефект і агрегатний стан речовин.

  2. Тиск.

  3. Температура проведення реакції.

  4. Каталізатор.
 1. Коефіцієнти термохімічного рівняння вказують на:

  1. Кількість моль реагуючих речовин і продуктів реакції.

  2. Число атомів реагуючих речовин і продуктів реакції.

  3. Об’єми реагуючих речовин та продуктів реакції.

  4. Маси реагуючих речовин та продуктів реакції.
 1. Тепловий ефект реакції за інших однакових умов (температура, тиск) залежить від:

  1. Агрегатного стану речовин.

  2. Площі поверхні речовин.

  3. Кількості стадій протікання реакції.

  4. Каталізаторів.
   1. До якого типу належить реакція H2 + Cl2 = 2HCl?

А. Обміну.

В. Сполучення.

С. Заміщення.

D. Розкладу.


 1. Яка з реакцій належить до реакцій сполучення?

А. 2H2O2 = 2H2O + O2.

В. 4Al + 3O2 = 2Al2O3.

С. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O.

D. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2.


 1. Яка з реакцій належить до реакцій заміщення?

А. 2Ca + O2 = 2CaO.

В. 2H2O = 2H2 + O2.

С. Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu.

D. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2.


 1. Рівнянням HCl + KOH = KCl + H2O записано реакцію:

А. Розкладу.

В. Нейтралізації.

С. Заміщення.

D. Сполучення.


 1. До оборотних реакцій належить реакція:

А. 2Ca + O2 = 2CaO.

В. 2NH3 = N2 + 3H2.

С. HNO3 + KOH = KNO3 + H2O.

D. CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O.


 1. До оборотних реакцій належить реакція:

А. Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3.

В. 2NH3 = N2 + 3H2.

С. 2H2 + O2 = 2H2O.

D. Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O.


 1. Екзотермічні реакції відбуваються:

А. З поглинанням теплоти.

В. З виділенням теплоти.

С. З поглинанням і виділенням теплоти.

D. Без зміни температури реакції.


 1. Рівнянням реакції 2KClO3 = 2KCl + 3O2 записано реакцію:

А. Розкладу.

В. Заміщення.

С. Сполучення.

D. Обміну.


 1. Між якими речовинами реакція буде оборотною?

А. K2SiO3, HCl.

В. Na2O, H2O.

С. NaOH, Al(OH)3.

D. H2, N2.


 1. Реакції сполучення – це такі реакції,

А. В результаті яких з простої і складної речовини утворюється нова проста речовина.

В. В результаті яких з двох простих чи складних речовин утворюється нова складна речовина.

С. В результаті яких з двох складних утворюється нова проста речовина.

D. В результаті яких з простої речовини утворюється складна і проста речовина.


 1. До якого типу належить реакція SO3 + H2O = H2SO4?

А. Обміну.

В. Сполучення.

С. Розкладу.

D. Заміщення.


 1. До якого типу належить реакція CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl?

А. Заміщення.

В. Обміну.

С. Розкладу.

D. Нейтралізації.


 1. Реакції обміну – це такі реакції в процесі яких:

А. Дві речовини обмінюються своїми складовими частинами.

В. Проста і складна речовини вступають в реакцію.

С. Дві прості речовини сполучаються.

D. Речовина розкладається.


 1. До якого типу належить реакція 3Fe + 2O2 = Fe3O4?

А. Розкладу.

В. Сполучення.

С. Обміну.

D. Нейтралізації.


 1. Яка реакція належить до реакцій сполучення?

А. CaCO3 = CaO + CO2.

В. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O.

С. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2.

D. 2Na + Cl2 = 2NaCl.


 1. Реакція 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 належить до реакцій:

А. Нейтралізації.

В. Хлорування.

С. Заміщення.

D. Приєднання.


 1. Реакція між якими речовинами належить до оборотних?

А. SO2, O2.

В. K2O, HCl.

С. KOH, CuCl2.

D. Al, HCl.


 1. До реакцій заміщення належить реакція:

А. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2.

В. CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O.

С. 4P + 5O2 = 2P2O5.

D. 2Ca + O2 = 2CaO.


 1. До реакцій розкладу належить реакція:

А. 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3.

В. 2H2O2 = 2H2O + O2.

С. 2Na + Cl2 = 2NaCl.

D. CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 +Na2SO4.


 1. До реакцій заміщення належить реакція:

А. 2Ca + O2 = 2CaO.

В. Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu.

С. 2H2O = 2H2 + O2.

D. 4P + 5O2 = 2P2O5.


 1. Реакція сполучення, серед наведених нижче реакцій, – це:

A. 2Al + 3H2SO4 Al(SO4)3 + 3H2↑.

B. C2H4 + Cl2 C2H4Cl2.

C. CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl.

D. CaCO3 + 2НCl CaCl2 + H2O + CO2↑.


 1. Виберіть реакцію сполучення:

A. 2KNO3 2KNO2 + O2.

B. nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n.

C. H2 + CuO Cu + H2O.

D. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2.


 1. Виберіть реакцію розкладу:

A. C6H6 + H2 → C6H8.

B. C2H4 + H2O → C2H5OH.

C. 2KClO3 2KCl + 3O2↑.

D. MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2↑.


 1. Виберіть реакцію заміщення:

A. KBr + AgNO3 → AgBr↓ + KNO3.

B. FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O.

C. C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2.

D. 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑.


 1. Виберіть реакцію заміщення:

A. 2KCl + Pb(NO3)2 PbCl2 + 2KNO3.

B. C6H6 + HNO3конц С6H5NO2 + H2O.

C. BaCO3 + 2HCl BaCl2 + H2O + CO2↑.

D. NaOH + HCl NaCl + H2O.


 1. Виберіть реакцію обміну, яка проходить до кінця:

A. CaSO3 + H2SO4 = CaSO4 + SO2↑ + H2O.

B. K2SO3 + H2O = KHSO3 + KOH.

C. Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH.

D. NaCl + HNO3 = HCl + NaNO3.


 1. Реакція C6H6 + HNO3конц → С6Н5NO2 + H2O належить до реакцій:

A. Заміщення.

B. Окиснення.

C. Горіння.

D. Сполучення.


 1. До екзотермічних не належить реакція:

A. 2CO + O2 → 2CO2.

B. C + O2 → CO2

C. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.

D. CaCO3 CaO + CO2↑.


 1. Під час екзотермічних реакцій обов’язково:

A. Відбувається гідроліз.

B. Відбувається виділення теплоти.

C. Відбувається поглинання теплоти.

D. Відбувається заміщення.


 1. Тепловий ефект ендотермічної реакції:

A. =0.

B. <0.

C. >0.

D. ≤0.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ + Q ,є:

A. Ендотермічною реакцією заміщення.

B. Екзотермічною реакцією сполучення.

C. Екзотермічною реакцією заміщення.

D. Екзотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2CH4 = C2H2 + 3H2 - Q, є:

A. Екзотермічною реакцією розкладу.

B. Ендотермічною реакцією розкладу.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням N2 + O2 = 2NO – Q, є:

A. Ендотермічною реакцією обміну.

B. Екзотермічною реакцією сполучення.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Ендотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією заміщення.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням C2H4 + H2 = C2H6 + Q, є:

A. Ендотермічною реакцією сполучення.

B. Екзотермічною реакцією сполучення.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + Q, є:

A. Ендотермічною реакцією заміщення.

B. Екзотермічною реакцією обміну.

C. Екзотермічною реакцією заміщення.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2Mg + O2 = 2MgO + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією сполучення.

B. Ендотермічною реакцією сполучення.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням H2 + S(т) = H2S + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Екзотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією сполучення.

D. Ендотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням PCl5(т) = PCl3 + Cl2 - Q, є:

A. Ендотермічною реакцією заміщення.

B. Екзотермічною реакцією розкладу.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією розкладу.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням SO2Cl2 = SO2 + Cl2 – Q, є:

A. Екзотермічною реакцією розкладу.

B. Ендотермічною реакцією розкладу.

C. Ендотермічною реакцією обміну.

D. Екзотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2NO + O2 = 2NO2 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією сполучення.

B. Ендотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією обміну.

D. Ендотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням H2 + Cl2 = 2HCl + Q, є:

A. Ендотермічною реакцією сполучення.

B. Екзотермічною реакцією розкладу.

C. Екзотермічною реакцією сполучення.

D. Ендотермічною реакцією заміщення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2NO + Cl2 = 2NOCl + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Ендотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією розкладу.

D. Екзотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2CO2 = 2CO + O2 - Q, є:

A. Ендотермічною реакцією розкладу.

B. Екзотермічною реакцією сполучення.

C. Екзотермічною реакцією розкладу.

D. Екзотермічною реакцією заміщення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2SO2 + O2 = 2SO3 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Екзотермічною реакцією сполучення.

C. Ендотермічною реакцією обміну.

D. Екзотермічною реакцією розкладу.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2NH3 = N2 + 3H2 - Q, є:

A. Екзотермічною реакцією сполучення.

B. Екзотермічною реакцією обміну.

C. Ендотермічною реакцією розкладу.

D. Ендотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2NO2 = N2O4 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією сполучення.

B. Ендотермічною реакцією розкладу.

C. Екзотермічною реакцією розкладу.

D. Ендотермічною реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією розкладу.

B. Екзотермічною реакцією обміну.

C. Екзотермічною реакцією заміщення.

D. Екзотермічною реакцією сполучення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням 2Al + 3I2 = 2AlI3 + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Ендотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією сполучення.

D. Ендотермічною реакцією розкладу.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням CaCO3 → CaO + CO2 – Q є:

A. Екзотермічною реакцією розкладу.

B. Ендотермічною реакцією розкладу.

C. Ендотермічною реакцією заміщення.

D. Екзотермічною реакцією заміщення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O + Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Ендотермічною реакцією обміну.

C. Екзотермічною реакцією заміщення.

D. Ендотермічною реакцією заміщення.


 1. Реакція між розчинами KCl i AgNO3 проходить до кінця, тому що:

A. Це реакція іонного обміну.

B. Утворюється нітрат кальцію, розчинний у воді.

C. Утворюється нерозчинний у воді аргентум хлорид.

D. Її використовують для виявлення хлорид-йонів.


 1. Реакція між розчинами BaCl2 і Na2SO4 проходить до кінця, тому що:

A. Її використовують для виявлення сульфат – йонів.

B. Натрій хлорид розчиняється у воді.

C. Це реакція іоного обміні.

D. Барій сульфат не розчиняється у воді.


 1. Реакція між розчинами К2СО3 і HCl йде до кінця, тому що:

A. Це реакція іонного обміну.

B. В результаті реакції утворюється KCl.

C. В результаті реакції утворюється вуглекислий газ.

D. Її використовують для виявлення карбонат-йонів в розчині.


 1. Реакція між розчинами Ba(OH)2 і HCl йде до кінця, тому що:

A. В результаті реакції утворюється вода.

B. Утворюється розчинний барій хлорид.

C. Це реакція іонного обміну.

D. Це екзотермічна реакція.


 1. Реакція між розчинами KOH і FeCl3 йде до кінця, тому що:

A. Це реакція іонного обміну.

B. Утворюється калій хлорид, який розчиняється у воді.

C. Ферум (ІІІ) гідроксид у воді не розчиняється.

D. Калій гідроксид – сильна основа.


 1. Реакція між розчинами Na2SiO3 і H2SO4 йде до кінця, тому що:

A. Утворюється нерозчинна силікатна кислота.

B. Утворюється розчинний натрій сульфат.

C. Це реакція іонного обміну.

D. Сульфатна кислота – сильна кислота.


 1. Реакція між розчинами NaОН і MgCl2 йде до кінця, тому що:

A. Натрій гідроксид сильна основа.

B. Натрій хлорид, який утворюється, розчинний у воді.

C. Це реакція іонного обміну.

D. Утворюється магній гідроксид, який нерозчинний у воді.


 1. Реакція між розчинами NH4ОН і AlCl3 йде до кінця, тому що:

A. Утворюється алюміній гідроксид, який нерозчинний у воді.

B. Амоній гідроксид – слабка основа.

C. Алюміній хлорид – сильний електроліт.

D. Амоній хлорид – сильний електроліт.


 1. Реакція між розчинами Al(OH)3 і HNO3 йде до кінця, тому що:

A. Алюміній гідроксид – нерозчинний у воді.

B. Утворюється вода – слабкий електроліт.

C. Це реакція обміну.

D. Нітратна кислота – сильний електроліт.


 1. Реакція між розчинами Pb(NO3)2 і NaCl йде до кінця, тому що:

A. Натрій хлорид розчиняється у воді.

B. Плюмбум нітрат розчиняється у воді

C. Утворюється плюмбум хлорид, який є нерозчинний.

D. Натрій нітрат, який утворюється, є розчинний.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. NH3 + H2O = NH4OH.

B. Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3.

C. Cu(NO3)2 + H2O = Cu(OH)NO3 + HNO3.

D. Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. Na2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3 + Na2SO4.

B. Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH.

C. CuCl2 + H2O = Cu(OH)Cl + HCl.

D. NaHS + NaOH = Na2S + H2O.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. KOH + KHS = K2S + H2O.

B. FeCl2 + H2O = Fe(OH)Cl + HCl.

C. Na2SO3 + H2O = NaHSO3 + NaOH.

D. H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. KOH + CH3COOH = CH3COOK + H2O.

B. KOH + HCl = KCl + H2O.

C. Ni(NO3)2 + H2O = Ni(OH)NO3 + HNO3.

D.Na2S + H2O = NaHS + NaOH.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. Cu(NO3)2 + (NH4)2SO4 = CuSO4 + 2NH4NO3.

B. NH4NO3 + KCl = KNO3 + NH4Cl.

C. 2KI + Hg(NO3)2 = HgI2 + 2KNO3.

D. (NH4)3PO4 + 3NaCl = 3NH4Cl + Na3PO4.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3.

B. Cu(NO3)2 + H2O = Cu(OH)NO3 + HNO3.

C. KI + NaNO3 = KNO3 + NaI.

D. NH4I + H2O = NH4OH + HI.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. NH4I + H2O = NH4OH + HI.

B. NaNO3 + HCl = HNO3 + NaCl.

C. K2CO3 + H2O = KHCO3 + KOH.

D. Zn + Hg(NO3)2 = Hg + Zn(NO3)2.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. N2 + 3H2 = 2NH3.

B. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.

C. Zn(NO3)2 + H2O = Zn(OH)NO3 + HNO3.

D. Pb(NO3)2 + H2O = Pb(OH)NO3 + HNO3.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu.

B. 2CuSO4 + 2H2O = (CuOH)2SO4 + H2SO4.

C. Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + NaOH.

D. NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O.


 1. Яка з наведених реакцій є необоротною?

A. 2KClO3 → 2KCl + 3O2.

B. BaCl2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2HCl.

C. Ba(NO3)2+2HCl = 2HNO3 + BaCl2.

D. KCl + NaNO3 = NaCl + KNO3.


 1. Під час хімічної реакції енергія:

A. Завжди виділяється.

B. Завжди поглинається.

C. Може виділятись або поглинатись.

D. Не виділяється і не поглинається.


 1. Каталізатор AlCl3 збільшує швидкість реакції:

A. Будь-якої хімічної реакції між органічними речовинами.

B. Деяких реакцій між органічними речовинами.

C. Будь-якої хімічної реакції між неорганічними речовинами.

D. Деяких реакцій між неорганічними речовинами.


 1. Виберіть невірне твердження про тепловий ефект реакції:

A. Не залежить від напряму протікання реакції.

B. Визначається агрегатним станом вихідних речовин.

C. Визначається агрегатним станом продуктів реакції.

D. Не залежить від числа проміжних стадій реакції.


 1. Реакція, яка протікає на межі дотику двох фаз, називається:

A. Гетерогенною.

B. Окисно-відновною.

C. Гомогенною.

D. Каталітичною.


 1. Реакція 3H2+N2↔2NH3+Q, належить до реакцій:

A. Оборотних, екзотермічних.

B. Необоротних, екзотермічних.

C. Оборотних, ендотермічних.

D. Необоротних, ендотермічних.


 1. Яка з приведених реакцій не належить до реакцій іонного обміну?

A. Ba(NO3)2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaNO3.

B. KOH + HCl = KCl + H2O.

C. 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2↑.

D. Li2SO3 + 2HNO3 = 2LiNO3 + H2SO3.


 1. Реакція, яка протікає з поглинанням теплової енергії, називається:

A. Екзотермічною.

B. Реакцією сполучення.

C. Реакцією розкладу.

D. Ендотермічною.


 1. До реакції іонного обміну належить:

A. Горіння сірководню.

B. Розклад ферум (ІІІ) гідроксиду.

C. Гідроліз натрій карбонату.

D. Алюмотермія.


 1. Ендотермічною реакцією є реакція:

A. 2Mg + O2 = 2MgO.

B. CaO + H2O = Ca(OH)2.

C. 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2.

D. H2 + Cl2 = 2HCl.


 1. Реакції заміщення серед наведених нижче реакцій – це всі реакції, крім:

A. 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2↑.

B. C6H6 + Cl2 C6H5Cl + HCl.

C. CH4 + 2Cl2 CH2Cl2 + 2HCl.

D. CaCO3 + 2НCl CaCl2 + H2O + CO2↑.


 1. Виберіть реакцію сполучення:

A. 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2.

B. n CH2=CH–CH3 (-CH2-C(CH3)H-)n.

C. H2 + CuO Cu + H2O.

D. C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2.


 1. Виберіть правильне твердження: реакція сполучення

A. Завжди є окисно-відновним процесом.

B. Ніколи не супроводжується зміною ступенів окиснення.

C. Може бути екзотермічною і ендотермічною.

D. Практично ніколи не супроводжується виділенням теплоти.


 1. Виберіть реакцію розкладу:

A. CH4→ C + 2H2.

B. C2H4+H2O → C2H5OH.

C. KCl + AgNO3 = 2KNO3 + AgCl↓.

D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑.


 1. До реакцій заміщення не належить реакція:

A. KBr + AgNO3 → AgBr↓ + KNO3.

B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

C. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl.

D. CH3COOH + Cl2 → ClCH2COOH + HCl↑.


 1. Виберіть реакцію нейтралізації:

A. 2KCl + Pb(NO3)2 = PbCl2 + 2KNO3.

B. C6H6 + HNO3конц = С6H5NO2 + H2O.

C. СaCO3 + 2HCl = СaCl2 + H2O + CO2↑.

D. КOH + HCl = КCl + H2O.


 1. Виберіть яка реакція обміну проходить до кінця:

A. Cs2CO3 + H2O = CsHCO3 + CsOH.

B. K2SO3 + H2O = KHSO3 + H2O.

C. Na2CO3 + H2O = NaHCO3 + H2O.

D. СuCl2 + H2S = 2HCl + CuS↓.


 1. Реакція C3H8 + HNO3конц → С3Н7NO2+ H2O, належить до реакцій:

A. Нітрування.

B. Відновлення.

C. Нейтралізації.

D. Нітрозування.


 1. Реакція С6H6 + C2H5Cl → С6Н5С2Н5 + HCl, належить до реакцій:

A. Ацетилування.

B. Алкілування.

C. Приєднання.

D. Окиснення. 1. Реакція, яка протікає за рівнянням С6H6 + 3Cl2 → С6Н6Сl6, є:

A. Реакцією заміщення.

B. Реакцією сполучення.

C. Реакцією гідрогалогенування.

D. Реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням С6H6 + 3Cl2 → С6Н3Сl3 + 3HCl, є:

A. Реакцією каталітичного заміщення.

B. Реакцією сполучення.

C. Реакцією гідрогалогенування.

D. Реакцією обміну.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням С6H6 + HNO3 → С6Н5NO2 + H2O, є:

A. Реакцією нітрозування.

B. Реакцією сполучення.

C. Реакцією обміну.

D. Реакцією заміщення.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням C2H5OH + HNO3 = C2H5ONO2 + H2O, є:

A. Реакцією обміну.

B. Реакцією естерифікації.

C. Реакцією етерифікації.

D. Реакцією поліконденсації.


 1. Реакція, яка протікає за рівнянням C6H5OH + HNO3 = C6H4(OH)NO2 + H2O, є:

A. Реакцією заміщення.

B. Реакцією естерифікації.

C. Реакцією етерифікації.

D. Реакцією поліконденсації.


 1. До якого типу реакцій належить реакція, що відбувається при зануренні залізного дротинки у купрум (ІІ) сульфат?

А. Сполучення.

В. Обміну.

С. Розкладу.

D. Заміщення.


Скачать файл (148 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации