Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпори - Дослідження операцій - файл ????? ?????? 1-?? ???????.docx


Шпори - Дослідження операцій
скачать (426.6 kb.)

Доступные файлы (6):

????? ?????? 1-?? ???????.docx26kb.17.03.2012 20:59скачать
????? ?????? 2-?? ???????.docx26kb.08.05.2012 23:49скачать
DO-tematychni - 1-?? ???????.docx140kb.21.03.2012 21:51скачать
DO-tematychni - 2-?? ???????.docx193kb.22.05.2012 02:54скачать
DO-testy - 2-?? ???????.docx35kb.13.05.2012 23:29скачать
DO-testy-1-?? ???????.docx39kb.22.05.2012 02:55скачать

Загрузка...

????? ?????? 1-?? ???????.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...

ЗМІСТ

Вибрати правильну відповідь з наведених чотирьох (1-2 бали)

1.Дослідження операцій - це наука

2 Мета дослідження операцій полягає у

 1. Під операцією розуміють

4.Основне завдання дослідження операцій полягає у

 1. Під оптимальним рішенням при дослідженні операцій розуміють

 2. Математична модель у дослідженні операцій - це /

 3. Для розв'язання оптимізаційних задач застосовують/

 4. Задача лінійного програмування має

 5. Задача цілочислового програмування має

 6. Задача нелінійного програмування має

 7. Задачі вважаються задачами динамічного програмування тоді, коли

 8. Задача геометричного програмування має

 9. Задача параметричного програмування має

 10. Задача стохастичного програмування має

 11. Основне рівняння запасів в момент часу t має вигляд:

 12. Інтегральна форма запису основного рівняння запасів в момент часу t має вигляд:

 13. Скільки одиниць продукції залишиться на складі після восьмигодинного робочого дня, якщо вираз для рівня запасу J(t) на момент закінчення роботи має

вигляд: J(t) = ~—t2 +95.Г + 52030? Відповідь: 2590. 80

 1. Управління запасами полягає у відшуканні такої стратегії поповнення і розходу запасів, при якій функція витрат прийматиме

 2. Якщо в моделі управління запасами інтенсивності поповнення, розходу та попиту є невипадковими величинами, то така модель вважається

 3. Якщо в моделі управління запасами інтенсивності поповнення, розходу та попиігу Є випадковими величинами, то така модель вважається

 4. Якщо усі параметри моделі управління запасами не змінюються з часом, то така модель вважається

 5. Якщо деякі параметри моделі управління запасами змінюються з часом, то така модель вважається

 6. Для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту слід відшукати таку стратегію поповнення і розходу запасів, при якій функція витрат прийматиме

 7. Витрати на створення запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту обчислюють за формулою:

 8. Витрати на зберігання запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту обчислюють за формулою:

 9. Сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту обчислюють за формулою:

 10. Мінімум сумарних витрат у статичній детермінованій задачі управління запасами без дефіциту досягається за умови

 11. Формула Уілсона (формула найбільш економічного обсягу партії поставки) для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту має вигляд:

 12. Формула для обчислення часу розходу оптимальної партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту має вигляд:

 13. Формула для обчислення оптимальної кількості партій поставок для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту має вигляд;

 14. Формула для обчислення відносної зміни сумарних витрат при відносній зміні обсягу партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту має вигляд:

32.Що відбувається у момент закінчення запасу для статичної детермінованої *Шіделі управління запасами без дефіциту?

  1. Якщо обсяг партії поставки збільшиться на An одиниць, то сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту

  2. Якщо обсяг партії поставки зменшиться на An одиниць, то сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту

  3. Для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом слід відшукати таку стратегію управління запасами, при якій функція витрат прийматиме

  4. Витрати на створення запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом обчислюють за формулою:

  5. Витрати на зберігання запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом обчислюють за формулою:

  6. Витрати штраф через дефіцит в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом обчислюють за формулою:

  7. Сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом обчислюють за формулою:

  8. Формула для обчислення сумарних витрат в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом співпадає з відповідною формулою в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту за умови

  9. Найбільш економічний обсяг партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом дорівнює

  10. Найбільш економічний обсяг запасу для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом дорівнює

  11. Формула для обчислення часу розходу оптимальної партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом має вигляд:

  12. Формула для обчислення оптимальної кількості партій поставок для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом має вигляд:

  13. Коефіцієнт збитків через дефіцит обчислюється за формулою:

  14. Якщо витрати на зберігання однієї одиниці продукту в одиницю часу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом становлять 45 коп., а штраф за дефіцит за кожну одиниці продукту в одиницю часу складає 78 коп., то скільки відсотків часу продукт на виробництві буде відсутній? Відповідь: 36,59%.

  15. Межі зміни коефіцієнта збитків через дефіцит становлять

  16. У скільки разів оптимальний обсяг партії поставки в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом більший, ніж у моделі без дефіциту?

  17. Чому дорівнює коефіцієнт збитків через дефіцит, якщо оптимальний обсяг партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом складає 540 шт„ а для відповідної задачі без дефіциту - 386 шт.? Відповідь: р = 0,511.

  18. Формула для обчислення найбільш економічного обсягу партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом використовуючи коефіцієнт збитків через дефіцит має вигляд:

  19. Формула для обчислення найбільш економічного обсягу запасу для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом використовуючи коефіцієнт збитків через дефіцит має вигляд:

  20. Формула для обчислення математичного сподівання сумарних витрат для стохастичної моделі управління запасами з дискретним розподілом попиту має вигляд:

  21. Формула для обчислення математичного сподівання сумарних витрат для стохастичної моделі управління запасами з неперервним розподілом попиту має вигляд:

  22. Функція сумарних витрат досягає свого найменшого значення для стохастичної моделі управління запасами з дискретним випадковим попитом тоді, коли

  23. Функція сумарних витрат досягає свого найменшого значення для стохастичної моделі управління запасами з неперервним випадковим попитом тоді, коли ,

  24. Ймовірність того, що попит не перевищить задану величину рівня запасу для стохастичної моделі управління запасами з неперервним випадковим попитом знаходиться за формулою:

  25. «Елементарну» роботу називають роботою першого рангу, якщо

  26. «Елементарну» роботу називають роботою другого рангу, якщо вона

  27. «Елементарну» роботу називають роботою третього рангу, якщо вона

  28. «Елементарну» роботу називають роботою четвертого рангу, якщо вона

  29. «Елементарну» роботу називають роботою к-то рангу, якщо вона

  30. Робота називається критичною за такої умови

  31. Критичним шляхом називають

Відповісти на поставлене запитання (1-3 бали)

   1. Навести основні поняття дослідження операцій.

   2. Записати загальну постановку задачі дослідження операцій.

   3. Дати коротку характеристику класів задач дослідження операцій.

   4. Навести основні поняття та характеристики моделей управління запасами.

   5. Навести основні поняття та записати формули для обчислення параметрів статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту.

   6. Вивести формулу Уілсона для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту.

   7. Вивести формулу для обчислення зміни сумарних витрат при відмінності обсягу партії поставки від оптимального значення для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту.

   8. Навести основні поняття та записати формули для обчислення параметрів статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом.

   9. Вивести формули для найбільш економічних обсягів партії поставки та рівня запасу статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом.

   10. Вивести формули для обчислення сумарних витрат у статичних детермінованих моделях управління запасами без дефіциту та з дефіцитом.

   11. Порівняти основні параметри статичних детермінованих моделей управління запасами без дефіциту та з дефіцитом.

   12. Записати коефіцієнт збитків через дефіцит та формули Уілсона для статистичних детермінованих моделей управління запасами без дефіциту та з дефіцитом. Пояснити значення складових величин цих формул.

   13. Навести основні поняття моделей мережевого планування та управління.

   14. Записати алгоритм обчислення часу закінчення комплексу робіт, заданого певною структурно-часовою таблицею.

   15. Записати алгоритм знаходження критичного шляху мережевого графа деякого комплексу робіт.

   16. Навести кілька прикладів задач дослідження операцій.

   17. Навести кілька прикладів критеріїв ефективності операцій.

   18. Які фактори входять в опис задачі дослідження операцій?

   19. Записати у загальному вигляді оптимізаційну задачу.

   20. Зробити постановку класичної задачі споживання.

   21. Суть та особливості задач управління запасами.

   22. Зобразити графічно рівень запасу залежно від часу для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту.

   23. Зобразити графіки функцій витрат на створення запасу, зберігання запасу та графік функції сумарних витрат для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту.

   24. Зобразити графічно рівень запасу залежно від часу для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом.

   25. З яких часових інтервалів складається період часу між поставками для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом?

   26. Пояснити відмінність між обсягом партії поставки та максимальним рівнем запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом.

   27. Пояснити для чого призначені прямі та зворотні задачі мережевого планування та управління.

   28. Що слід враховувати при плануванні деякого комплексу робіт?

   29. На які питання слід знайти відповіді при плануванні деякого комплексу робіт?

   30. Для чого потрібно знати критичний шлях мережевого графа деякого комплексу робіт?

   31. Що називається рішенням операції

   32. Роль особи, що приймає рішення

   33. Що таке до?

   34. Мета дослідження операцій.

   35. Що розуміють під терміном; «операція»?

   36. Яке рішення називають оптимальним?

   37. У чому полягає основна задача дослідження операцій?

   38. Що таке теорія дослідження операцій?

    1. У чому полягають особливості операційного підходу?

    2. Що таке математична модель опера

    3. Якою повинна бути математична модель операції?

    4. За яких умов задача дослідження операцій є задачею лінійного програмування?

    5. За яких умов задача дослідження операцій є задачею нелінійного програмування?

    6. За яких умов задача дослідження операцій є задачею цілочислового програмування?

    7. За яких умов задача дослідження операцій є задачею динамічного програмування?

    8. За яких умов задача дослідження операцій є задачею геометричного програмування?

    9. За яких умов задача дослідження операцій є задачею параметричного програмування?

    10. За яких умов задача дослідження операцій є задачею стохастичного програмування?

    11. Пояснити відмінність між детермінованими та стохастичними задачами дослідження операцій.

    12. За яких умов задача дослідження операцій є задачею евристичного програмування?

    13. У чому полягають задачі управління запасами?

    14. У чому полягають задачі масового обслуговування?

    15. Описати призначення задач мережевого планування та управління.

    16. Описати призначення задач розподілу ресурсів.

55.Описати призначення задач ремонту та заміни обладнання.
    1. У чому полягають задачі планування й розміщення?

    2. У чому полягають задачі складання розкладу?

    3. Що таке задачі теорії ігор?

    4. Що є критерієм ефективності прийнятої стратегії управління запасами?

    5. За яких умов модель управління запасами вважається детермінованою?

    6. За яких умов модель управління запасами вважається стохастичною?

    7. Коли модель управління запасами вважається статичною?

    8. Коли модель управління запасами вважається динамічною?

    9. Записати рівень запасу в момент часу t.

    10. Записати основне рівняння запасів.

    11. Записати основне рівняння' запасів в інтегральній формі.

    12. Що є предметом теорії управління запасами?

    13. Що таке обсяг замовлення та точка замовлення в моделях управління запасами?

    14. Що називається штрафом за дефіцит в моделях управління запасами?

     1. За якою формулою обчислюють витрати на створення запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     2. За якою формулою обчислюють витрати на зберігання запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     3. За якою формулою обчислюють сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     4. Записати формулу для знаходження найбільш економічного обсягу партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту. Пояснити значення складових величин цієї формули.

     5. За якої умови досягається мінімум сумарних витрат у статичній детермінованій задачі управління запасами без дефіциту?

     6. За якими формулами можна знайти оптимальну кількість партій поставок для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     7. За якими формулами можна знайти оптимальний інтервал часу між поставками для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     8. За якою формулою можна знайти відносну зміну сумарних витрат при відносній зміні обсягу партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами без дефіциту?

     9. За якою формулою обчислюють витрати на створення запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     10. За якою формулою обчислюють витрати на зберігання запасу в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     11. За якою формулою обчислюють витрати на штрафи через дефіцит в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     12. За якою формулою обчислюють сумарні витрати в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом? Пояснити значення складових величин цієї формули.

     13. За якої умови формула для обчислення сумарних витрат в статичній детермінованій моделі управління запасами з дефіцитом співпадає з відповідною формулою в статичній детермінованій моделі управління запасами без дефіциту?

     14. Записати формулу для знаходження найбільш економічного обсягу партії поставки для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом. Пояснити значення складових величин цієї формули.

     15. Записати формулу для знаходження найбільш економічного обсягу запасу для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом. Пояснити значення складових величин цієї формули.

     16. Що таке коефіцієнт збитків через дефіцит?

     17. Записати формули для знаходження найбільш економічних обсягів партії поставки та запасу для статичної детермінованої моделі управління запасами з дефіцитом використовуючи коефіцієнт збитків через дефіцит.

     18. Економічна інтерпретація коефіцієнта збитків через дефіцит.

     19. Як зв'язані між собою найбільш економічні обсяги партії поставки для статичних детермінованих моделей управління запасами без та з дефіцитом?

     20. Записати формулу для обчислення математичного сподівання сумарних витрат для стохастичної моделі управління запасами з дискретним розподілом попиту. Пояснити значення складових величин цієї формули.

     21. Записати формулу для обчислення математичного сподівання сумарних витрат для стохастичної моделі управління запасами з неперервним розподілом попиту. Пояснити значення складових величин цієї формули.

     22. Коли функція сумарних витрат досягає свого найменшого значення для стохастичної моделі управління запасами з дискретним випадковим попитом?

     23. Коли функція сумарних витрат досягає свого найменшого значення для стохастичної моделі управління запасами з неперервним випадковим попитом?

     24. За якою формулою знаходиться ймовірність того, що попит не перевищить задану величину рівня запасу для стохастичної моделі управління запасами з неперервним випадковим попитом?

     25. Яку «елементарну» роботу називають роботою першого рангу?

     26. Яку «елементарну» роботу називають роботою другого рангу?

     27. Яку «елементарну» роботу називають роботою третього рангу?

     28. Яку «елементарну» роботу називають роботою к-го рангу?

     29. У чому полягає суть упорядкування структурної таблиці комплексу робіт?

     30. У якому вигляді графічно зображають зв'язки між роботами, що входять до певного комплексу робіт?

     31. Що таке структурна таблиця комплексу робіт?

     32. Що таке структурно-часова таблиця комплексу робіт?

     33. Що таке часовий мережевий графік?

     34. Які роботи називаються критичними для деякого комплексу робіт?

     35. Що таке критичний шлях деякого комплексу робіт?

105.У чому полягає особливість критичних робіт деякого комплексу робіт.

Скачать файл (426.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации