Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольная работа по предмету Контроллинг (язык - укр) - файл n1.doc


Контрольная работа по предмету Контроллинг (язык - укр)
скачать (250 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc250kb.24.12.2012 05:29скачать


n1.docКонтрольна робота

з предмету

«Контролінг»

Миколаїв - 2010

Варіант № 60

Задача 1. На підставі вихідних даних визначити межу безпеки


1. За перший період вироблено, од. товару 1220

проданого за ціною (грн за од.) 3200

2. За другий період вироблено, од. товару 1250

проданого за ціною (грн за од) 3150

3. Середні змінні витрати, грн 2150

4. Постійні витрати, грн 820400

Визначити: Рівень беззбитковості та Межу безпеки

Розв’язок

А. Рівень беззбитковостіДля першого періоду

QB = 820400 / (3200 - 2150) = 781 шт.

Для другого періоду

QB = 820400 / (3150 - 2150) = 820 шт.
Б. Межу безпеки

Для першого періоду

MS = 1220 * 3200 – 781 * 3200 = 1403733 грн

Для другого періоду

MS = 1250 * 3150 – 820 * 3150 = 1353240 грн

Задача 2. Дані про виробництво продукції


1. Постійні витрати, млн грн 49

2. Середні змінні витрати, тис. грн 50

3. Ціна реалізації продукції, тис. грн. 63

Визначити

А. Критичний обсяг продажу

Б. Обсяг продажу, що забезпечує прибуток 15 млн. грн.

Розв’язок

А. Критичний обсяг продажу

Qв = 49 000 / (63 - 50) = 3769 шт.

Б. Обсяг продажу, що забезпечує прибуток 15 млн. грн.Q = (49 000 + 15 000) / (63 - 50) = 4923 шт.


Задача 3. Торгова фірма розробила такі показники на наступний рік:


1. Дохід від реалізації 43200000

2. Витрати на придбання товарів 28000000

3. Комісійні продавцям (5%) 2150000

4. Щорічно поновлювані постійні витрати 9100000

5. Амортизація 820500

6. Витрати на сплату процентів 440000

Завдання

А. Складіть план прибутків та збитків фірми

Б. Розрахуйте:

1) коефіцієнт покриття

2) рівень беззбитковості

3) межу безпеки

В. Керівництво фірми розглядає пропозицію про збільшення штату працівників на одного продавця. Передбачають, що це призведе до збільшення постійних витрат на 260000 грн в плановому році. Крім того, новому продавцеві потрібно сплачувати комісійні у обсязі 5% від вартості проданих ним товарів.

Розрахуйте мінімальну величину, на яку повинен зрости обсяг реалізації товарів, щоб фірма могла вважати виправданим прийняття на роботу нового продавця.
Розв’язок

А. План прибутків та збитків фірми

1. Загальна виручка

43 200 000 грн

2. Постійні витрати

9 100 000 + 820 500 + 440 000 = 10360500 грн

3. Змінні витрати

28 000 000 + 2 150 000 = 30150000 грн

4. Прибуток

43200000 - 10360500 - 30150000 = 4839500 грн


Б.1) коефіцієнт покриття

Сумою покриття називається різниця між виручкою від реалізації і всією сумою змінних витрат. Для розрахунку суми покриття з виручки необхідно відняти всі прямі витрати, а також частину накладних витрат, які залежать від об'єму виробництва і тому відносяться до категорії змінних витрат.

Спочатку розрахуємо суму покриття (VП)

VП = SC = 43 200 000 – 28 000 000 – 2 150 000 = 13 050 000 грн, де

S – загальна виручка,

C – змінні витрати

Коефіцієнтом покриття називається частка суми покриття у виручці від реалізації.

KП = VП / S = 13 050 000 / 43 200 000 = 0,302
Б.2) рівень беззбитковості

Щоб знайти точку беззбитковості, необхідно відповісти на питання: до якого рівня повинна знизитися виручка фірми, щоб прибуток став нульовим? Не можна просто скласти змінні і постійні витрати, оскільки при зниженні виручки змінні витрати також стануть нижчі. Припустимо, що при зниженні валової виручки змінні витрати скорочуватимуться в тій же пропорції, тоді можна скористатися формулою точки беззбитковості:

SВ = FC / KП = (9 100 000 + 820 500 + 440 000) / 0,302 = 34 296 828 грн
Б.3) межа безпекиMS = 43 200 000 - 34 296 828 = 8 903 172 грн
В. Мінімальна величина, на яку повинен зрости обсяг реалізації товарів, щоб фірма могла вважати виправданим прийняття на роботу нового продавця

Прибуток залишимо на тому рівні, на якому він був, тобто Pr = 4839500 грн

Нові постійні витрати дорівнюють

FCн = 9100000 + 820500 + 440000 + 260000 = 9360000 грн.

Виведемо формулу для визначення мінімального обсягу (в грн) зростання реалізації товару, скориставшись формулами (3.1) та (3.2) .

, (3.1)

де

- мінімальний обсяг (в грн) зростання реалізації товару;

Сн – нові змінні витрати.

Формула для коефіцієнта покриття Кп, який залишається на попередньому рівні, тобто Кп = 0,302.

(3.2)
Після перетворень отримаємо

(3.3)
грн

Задача 4.


Розглянемо фірму, що виробляє один виріб. Основні дані такі:

п/п

Показники

1.

Ціна реалізації (Р), грн.

220

 

%

100

2.

Середні змінні витрати (АVС), грн.

160

 

%

73

3.

Одиничний прибуток покриття (СМод), грн.

60

 

%

27

4.

Постійні витрати, грн.(FC) (на місяць)

36000

5.

Щомісячний обсяг продажу (N), од

550

На раді правління розглядали різноманітні альтернативні пропозиції. Потрібно дати їм оцінку

 

А.

Збільшити щомісячний рекламний

11500

бюджет на грн/місяць,

 

що призведе до збільшення щомісячного обсягу продажу на грн.

29000

Б.

Використовувати дешевші компоненти у виробництві товару, що зменшить середні змінні витрати на грн.

23

 

Проте передбачають, що нижча

340

якість виробу призведе до зниження

обсягів продажу до од. на місяць

В.

Знизити ціну на грн.

40

 

та збільшити рекламний бюджет на грн. на місяць

14000

 

Передбачають, що ці кроки приведуть до зростання продаж на %

65

Г.

Змінити систему оплати праці агентів з продажу, а саме:

 

 

Сплачувати їм комісійні у обсязі грн. за кожну продану ними одиницю товару замість стабільних окладів, що складають в сумі 6000 грн. на місяць.

16

 

Передбачають, що ця зміна збільшить щомісячний продаж на, %

20

Розв’язок


Пропозиція А. Збільшити щомісячний рекламний бюджет на 11500 грн/місяць, що призведе до збільшення щомісячного обсягу продажу на 29000 грн.

Розрахуємо, як зросте прибуток.

Прибуток попереднього періоду

Pr = CMoд*NFC = 60*550 - 36000 = -3000 грн, тобто фірма терпіла збитки.

Рівень беззбитковості Qв = 36000 / (220 - 160) = 600 шт.

Сума покриття VП = СMод*N= 33000 грн

Коефіцієнт покриття KП = VП / S = 33000 / (220 * 550) = 0,273

Після збільшення рекламного бюджету постійні витрати FC = 36000 + 11500 = 47500 грн. Загальні змінні витрати складають 73% від вартості продукції, тобто змінні витрати складуть С = 160 * 550 + 29000 * 0,73= 109170 грн.

Новий прибуток Pr =60*550 + 29000 - 47500 - 109170 = - 6670 грн, тобто збитки фірми зростуть на 3670 грн.

Висновок: Пропозицію А слід відхилити.
Пропозиція Б. Використовувати дешевші компоненти у виробництві товару, що зменшить середні змінні витрати на 23 грн, що призведе до зниження обсягів продажу до 340 од. на місяць.

Середні змінні витрати стануть AVC` = 160 – 23 = 137 грн

Прибуток складе Pr` = (PAVC`) * N` – FC = (220 - 137) * 340 – 36000 = -7780 грн, тобто збитки фірми зростуть на 4780 грн.

Висновок: Пропозицію Б слід відхилити.
Пропозиція В. Знизити ціну на 40 грн, збільшити рекламний бюджет на 14000 грн. на місяць, що приведе до зростання продажів на 65%.

Постійні витрати стануть FC` = 36 000 + 14 000 = 50 000 грн.

Нова ціна виробу P = 220 – 40 = 180 грн.

Обсяг продажів зросте на 65% і дорівнюватиме S` = 180 * 550 * 1,65 = 163350 грн

Загальні змінні витрати теж зростуть пропорційно на 65% складуть 160*550*1,65 = 145200 грн.

Прибуток складе Pr` =SFCC = 163350 – 145200 – 50000 = -31850 грн, тобто збитки фірми зростуть на 28850 грн.

Висновок: Пропозицію В слід відхилити.
Пропозиція Г. Сплачувати комісійні агентам з продажу у обсязі 16 грн. за кожну продану ними одиницю товару замість стабільних окладів, що складають в сумі 6000 грн. на місяць. Ця зміна збільшить щомісячний продаж на 20%.

Постійні витрати стануть FC` = 36 000 6 000 = 30 000 грн.

Обсяг продажів зросте на 20% і дорівнюватиме S` = 220 * 550 * 1,2 = 145200 грн.

Загальні змінні витрати зростуть і складатимуть (160+16) * 550*1,2 = 116160 грн.

Прибуток складе Pr` =SFCC = 145200 – 30000116160 = -960 грн, тобто збитки фірми зменшаться на 2040 грн.

Висновок: Пропозицію Г слід прийняти!!!

Задача № 5


У фірми, яку розглядали у попередній задачі:

п/п

Показники

Значення

1

З'явилася можливість продати велику партію (од.) оптовому продавцю

190

2

Цей продаж не порушить регулярні обсяги продажу фірми, що складають, од. на місяць

550

3

Яка ціна виробу має бути запро­понована оптовому продавцю, якщо фірма бажає збільшити свій місячний прибуток на грн.

2900

Розв’язок


Ціна реалізації для оптового покупця (при збереженні регулярних обсягів реалізації по 220 грн за шт.) повинна бути такою

Pопт = AVC + Prопт / Qопт = 160 + 2900 / 190 = 175,26 грн,

де Prопт – величина зростання прибутку за рахунок оптових продажів,

Qопт – розмір оптової партії.

Новий прибуток тоді складатиме

Pr = -3000 + 175,26*190-160*190= -100 грн, тобто зросте на 2900 грн.


Задача № 6


Річний звіт про прибутки та збитки фірми має вигляд:

№ п/п

Показники, тис. грн.

Значення

1

Обсяг реалізації (50000 од.)

1500

2

Основні матеріали

380

3

Зарплата основних вироб. працівників

270

4

Постійні виробничі витрати

270

5

Змінні виробничі витрати

52

6

Адміністративні витрати

150

7

Витрати на реалізацію

110

8

Загалом витрати

?

9

Прибуток (збиток)

?


На засіданні керівництва директори обговорювали річні підсумки й було висунуто пропозиції щодо поліпшення становища. Оцініть ці пропозиції:

A) сплачувати продавцям комісійні в обсязі 10% від продажу і таким чином
збільшити обсяг реалізації до досягнення рівня беззбитковості;

Б) знизити ціну реалізації на 10%, що згідно з прогнозом приведе до збільшення обсягу реалізації на 30 %;

B) збільшити погодинні ставки заробітної плати основних працівників
виробництва з 4 до 5 грн. в межах програми по збільшенню продуктивності праці.
Передбачають, що це збільшить обсяг виробництва та реалізації на 20 %, але
витрати на рекламу повинні зрости на 50000 грн.;

Г) збільшити обсяг реалізації, здійснивши додаткові рекламні проекти на суму 300000 грн. зі збільшенням ціни реалізації на 20 % та отриманням 10 % прибутку від обсягу реалізації.

Розв’язок


Загальні витрати = 380+270+270+52+150+110 = 1232 тис. грн.

Прибуток = 1500 – 1232 = 268 тис. грн.

Пропозиція А. Cплачувати продавцям комісійні в обсязі 10% від продажу і таким чином збільшити обсяг реалізації до досягнення рівня беззбитковості.

Загальні змінні витрати C = 380 + 52 + 110 =

542 тис. грн

Загальні постійні витрати FC = 270 + 270 + 150 =

690 тис. грн

Ціна одного виробу P = 1 500 / 50 000 =

30 грн

Середні змінні витрати AVC = 542 000 / 50 000 =

10,84 грн

Рівень беззбитковості Q = 690 000 / (30 – 10,84) =

36013 шт.


Висновок: Пропозицію А слід відхилити, рівень беззбитковості вже досягнуто, немає необхідності в додаткових виплатах комісійних!!
Пропозиція Б. Знизити ціну реалізації на 10%, що приведе до збільшення обсягу реалізації на 30%.

Розрахуємо, як зміниться прибуток.

Нова ціна виробу P= 30 * 0,90 =

27 грн

Кількість реалізованого товару N= 50 000 * 1,3 =

65000 шт.

Обсяг реалізації V= N*P = 65 000 * 27 =

1755000 грн

Очікуваний прибуток Pr = 1755000 - 690000 - 10,84*65000 =

1049710 грн

Прибуток зросте на 781710 грн.

Висновок: Пропозицію Б слід прийняти, прибуток зросте в 3,9 рази.
Пропозиція В. Збільшити погодинні ставки заробітної плати основних працівників виробництва з 4 до 5 грн. в межах програми по збільшенню продуктивності праці, що збільшить обсяг виробництва та реалізації на 20%, але витрати на рекламу повинні зрости на 50000 грн.

Розрахуємо, як зміниться прибуток.

Постійні витрати

FC= 270000+150000+270000*1,25 + 50000 =

807500 грн

Кількість реалізованого товару N= 50 000 * 1,2 =

60000 шт.

Обсяг реалізації V= N*P = 60 000 * 30 =

1800000 грн

Змінні витрати C = 60000*10,84 =

650400 грн

Прибуток Pr = 1 800 000 - 807 500 - 650 400 =

342100 грн


Прибуток зросте на 74100 грн.

Висновок: Пропозицію В слід прийняти, прибуток зросте на 74100 грн.
Пропозиція Г. Збільшити обсяг реалізації, здійснивши додаткові рекламні проекти на суму 300000 грн зі збільшенням ціни реалізації на 20% та отриманням 10% прибутку від обсягу реалізації.

Постійні витрати FC= 270000+150000+270000 + 300000 =

990000 грн

Нова ціна P= 30 * 1,2 =

36 грн

Обсяг реалізації V= N*P = 50 000 * 36 =

1800000 грн

Прибуток Pr = 1800000 * 0,1 =

180000 грн


Прибуток знизиться на 88000 грн.

Висновок: Пропозицію Г слід відхилити, прибуток зменшиться на 88000 грн.

Задача № 7


Компанія, що виробляє та реалізує деякий товар, планує одержати такі результати на кінець поточного року:

п/п

Показники, тис. грн.

 

1.

Обсяг реалізації

1400

 

Витрати:

 

2.

Основні матеріали

260

3.

Робоча сила:

 

 

основна

210

 

допоміжна (пост. витрати.)

46

4.

Інші виробничі витрати:

 

 

постійні

120

 

змінні

90

5.

Адміністративні витрати:

 

 

постійні

86

6.

Витрати на реалізацію:

 

 

змінні

70

 

постійні

64

7.

Витрати на організацію збуту:

 

 

змінні

51

 

постійні

23

8.

Сукупні витрати
9.

Чистий прибуток

Фінансові плани тепер готують на рік вперед. Є така інформація:

  1. Очікують, що зменшення ціни реалізації з 11 до 10 грн. приведе до збільшення обсягу реалізації на 50%;

  2. Обсяг закупівель матеріалів зросте, отже, буде 5% знижка на закупівлю сировини. Очікують, що використання матеріалів на од. випуску продукції становитиме 98% порівняно з поточним роком;

  3. Погодинні ставки заробітної плати основних працівників збільшаться на 10%. Продуктивність праці залишається на тому ж рівні. 20000 од. продукції будуть виробляти у понаднормові години з надбавкою в обсязі 25%. Доплати за понаднормові години розглядають як прямі витрати;

  4. Очікують, що сукупні змінні накладні витрати на реалізацію збільшаться пропорційно сукупним доходам від реалізації;

  5. Змінні виробничі накладні витрати й накладні витрати на організацію збуту повинні збільшитися в цілому пропорційно до збільшення обсягів реалізації;

  6. Згідно з прогнозом постійні накладні витрати зростуть на 20% порівняно з поточним роком;

  7. Місячне виробництво буде заплановано таким чином, що запаси готової продукції на кінець місяця будуть достатні для забезпечення прогнозованого попиту на наступні півтора місяці;

  8. Матеріали будуть закуповувати з розрахунком, що їх залишків буде достатньо для забезпечення виробничих потреб у подальшому.


Передбачають, що:

  1. ціни та виробництво залишаться на одному рівні протягом поточного року;

  2. запаси матеріалів та готової продукції на кінець поточного року задовольняють умови пп. 7, 8, застосованих до наступного року, тобто залишків сировини буде достатньо для забезпечення виробничих потреб у першому місяці нового року.

А. Підготуйте план очікуваних прибутків на наступний рік.

Б. Розрахуйте та порівняйте точки беззбитковості для цих двох років.

Розв’язок


Для поточного року

1. Сукупні витрати поточного року

FC+C = 260+46+120+90+86+70+64+51+23 = 1020 тис. грн.

2. Постійні витрати

FC = 46 + 120 + 86 + 64 + 23 = 339 тис. грн.

3. Змінні витрати

С = 210 + 260 + 90 + 70 + 51 = 681 тис. грн

4. Прибуток поточного року

Pr = 1400 - 1020 = 380 тис. грн.

5. Сума покриття (VП)

VП = S – C = 1400 – 681 = 719 тис. грн.

6. Коефіцієнт покриття

KП = VП / S = 719 / 1400 = 0,514

7. Рівень беззбитковості

SВ = FC / KП = 339000 / 0,514 = 660083 грн.

8. Кількість товарів

N = S / P = 1 400 000 / 11 = 127272 шт.

Для майбутнього року розрахуємо показники

Показник

Значення

Кількість продукції N = 127272 * 1,5 =

190908 шт.

Дохід від реалізації S = N*P = 190908 * 10 =

1909080 грн

Дохід порівняно з попереднім роком збільшиться у

1,36 рази

Витрати:

 

Матеріали на один виріб: 260000 / 127272 =

2,043 грн

Основні матеріали: 2,043*190908 * 0,95 * 0,98 =

363090 грн

Робоча сила:

 

Витрати на 1 виріб: 210000 / 127272 =

1,65

загальна основна: 1,65*(190908-20000) * 1,1 =

310199,8 грн

основна понаднормова (змінні витрати): 1,65* 20000 * 1,25 =

41250,24 грн

допоміжна (пост. витрати.)

46 000 грн

Інші виробничі витрати:

 

постійні: 120000 * 1,2 =

144000 грн

змінні на один виріб 90000/ 127272

0,71

змінні загальні

135000

Адміністративні витрати:

 

постійні

86 000 грн

Витрати на реалізацію:

 

змінні 70000*1,36

95200 грн

постійні 64000*1,2

76800 грн

Витрати на організацію збуту:

 

змінні на один виріб 51000/ 127272

0,401

змінні загальні: 0,401 * 190908 =

76500 грн

постійні: 23000 * 1,2 =

27600 грн

Сукупні витрати

1401640 грн

Чистий прибуток

507440 грн


1. Постійні витрати

FC = 46000 + 144000 + 86000 + 76800 + 27600 = 380400 грн.

2. Змінні витрати

С = 363090 + 310200 + 41250 + 135000 + 95200+76500 = 1021240 грн

3. Сукупні витрати

FC+C = 380400 + 1021240 = 1401640 грн.

4. Прибуток майбутнього року

Pr = 1909080 - 1401640 = 507440 грн.

5. Сума покриття (VП)

VП = S – C = 1909080 – 1021240 = 887840 грн.

6. Коефіцієнт покриття

KП = VП / S = 887840 / 1909080 = 0,465

7. Рівень беззбитковості

SВ = FC / KП = 380400 / 0,465 = 817956 грн.
Висновок. Точка беззбитковості порівняно з поточним роком зросте на 157873 грн.
Скачать файл (250 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации