Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекций (опорный) - Инвестирование - файл Инвест-е_(вопр_на_зачет).doc


Конспект лекций (опорный) - Инвестирование
скачать (1048.9 kb.)

Доступные файлы (5):

Инвест-е_(вопр_на_зачет).doc34kb.09.02.2007 00:51скачать
Опорный_конспект_Инвестирование.doc1146kb.06.06.2008 10:48скачать
Практическая_работа_№1.doc76kb.25.11.2006 23:24скачать
Практическая_работа_№2.doc66kb.16.05.2009 10:12скачать
Практическая_работа_№3.doc50kb.25.11.2006 23:20скачать

содержание

Инвест-е_(вопр_на_зачет).doc

ПИТАННЯ до заліку З ДИСЦИПЛІНІ "ІНВЕСТУВАННЯ"

 1. Охарактеризувати основні положення інвестицій в цінні папери.

 2. Привести основні класифікаційні ознаки інвестицій.

 3. Розкрити сутність поняття "цінні папери" та основні класифікаційні ознаки цінних паперів.

 4. Привести основні класифікаційні ознаки цінних паперів. Описати сутність поняття "інструменти позики".

 5. Привести основні класифікаційні ознаки цінних паперів. Розкрити сутність поняття "права власності" і "гібридні інструменти".

 6. Привести основні класифікаційні ознаки цінних паперів. Охарактеризувати похідні цінні папери.

 7. Дати характеристику акцій на ринку цінних паперів України.

 8. Навести класифікацію акцій в залежності від рівня їхньої прибутковості та фінансового ризику, що застосовується в країнах з ринковою економікою.

 9. Охарактеризувати позитивні та негативні сторони випуску акцій, котрі необхідно враховувати емітентам при прийнятті рішення про емісію акцій.

 10. Описати характерні риси облігацій на фінансовому ринку України.

 11. Навести певні переваги власників облігацій перед акціонерами. Охарактеризувати недоліки випуску облігацій для емітентів як способу залучення вільних коштів інвесторів.

 12. Описати характерні риси векселів на фінансовому ринку України.

 13. Охарактеризувати три види векселів в залежності від сфери їхнього застосування.

 14. Навести та охарактеризувати банківські операції з векселями.

 15. Навести досвід США щодо розвитку ринку векселів у 80-х роках.

 16. Охарактеризувати функції та роль цінних паперів в економіці.

 17. Розкрити сутність американських депозитарних розписок.

 18. Навести структуру фінансового ринку як ринку фінансових ресурсів.

 19. Розкрити сутність та основні класифікаційні ознаки фінансових ринків.

 20. Розкрити сутність та основні функції фінансових ринків.

 21. Охарактеризувати первинний та вторинний фінансовий ринок.

 22. Розкрити сутність поняття "фінансові посередники". Охарактеризувати прямий і опосередкований засоби розповсюдження цінних паперів.

 23. Розкрити функції фінансових посередників.

 24. Охарактеризувати види фінансових інститутів.

 25. Розкрити особливості функціонування комерційних банків.

 26. Розкрити сутність функціонування та типи інвестиційних компаній.

 27. Охарактеризувати діяльність страхових компаній та пенсійних фондів.

 28. Описати торговців цінними паперами та їхню діяльність.

 29. Охарактеризувати інвестиційний процес і його основні етапи.

 30. Описати процес аналізу ринку цінних паперів.

 31. Охарактеризувати фундаментальний аналіз ринку цінних паперів.

 32. Охарактеризувати технічний аналіз ринку цінних паперів.

 33. Привести основні етапи інвестиційного процесу. Розкрити проблеми, що виникають при формуванні портфеля цінних паперів.

 34. Описати основні аспекти функціонування брокерських фірм.

 35. Привести специфікацію заявки інвестора на купівлю-продаж цінних паперів. Визначити розмір і строк виконання заявок.

 36. Привести специфікацію заявки інвестора на купівлю-продаж цінних паперів. Визначити та проаналізувати типи заявок.

 37. Описати рахунки з використанням маржу.

 38. Описати процес покупки з використанням маржу.

 39. Розкрити сутність продажу «без покриття».

 40. Розкрити схему продажу «без покриття» (пояснити).

 41. Визначити яким може бути рахунок інвестора в залежності від фактичного рівня маржу.

 42. Розкрити сутність агрегування.

 43. Розкрити основні аспекти функціонування NYSE.

 44. Охарактеризувати типи та функції членів NYSE.

 45. Охарактеризувати позабіржовий ринок цінних паперів.

 46. Розкрити сутність позабіржового та "третього" ринків.

 47. Охарактеризувати сутність позабіржового та "четвертого" ринків.

 48. Охарактеризувати користувачів інформації системи NASDAQ.

 49. Коротко охарактеризувати систему NASDAQ.

 50. Охарактеризувати інвесторів, що орієнтуються на інформацію і ліквідність. Розкрити ціну як джерело інформації для інвесторів.

 51. Розкрити сутність клірингових процедур.

 52. Охарактеризувати операційні витрати інвесторів.

 53. Охарактеризувати інвестиційну банківську діяльність.

 54. Описати графік попиту та графік пропозиції на цінні папери.

 55. Показати, як інвестори, що прагнуть отримати вигоду з тимчасової неефективності ринку, своїми діями будуть викликати скорочення неефективності.

 56. Описати принципи формування класичного портфеля цінних паперів.

 57. Визначити типи інвестиційних портфелів.

 58. Визначити зв'язок цілей інвестування зі структурою портфеля.

 59. Охарактеризувати активну модель управління інвестиційним портфелем.

 60. Охарактеризувати пасивну модель управління інвестиційним портфелем.Скачать файл (1048.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации