Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Психология религии - файл n1.doc


Психология религии
скачать (69 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc69kb.01.01.2013 10:44скачать

n1.docМіністерство освіти і науки України
Реферат на тему:
«Психологія релігії»

Виконала:
студентка V курсу

Київ-2011

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Витоки появи релігії 4

Психологія релігії 4

Безсмертя душі. 5

Криза сучасної релігії. 6

Психологія сект 6

ВИСНОВОК 8

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 9


ВСТУПЯкий зміст слід вкладати в саме поняття «релігія»? Просте, витікаюче з етимології слова визначення релігії дав в давнину отець церкви Лактацій: «Релігія – це зв’язок з Богом за допомогою благочестя». Це визначення досконале правильно, але щоб прийняти його як загальнозначуще, необхідні деякі роз’яснення. Відомо, що існують релігії, що сповідають віру не в єдиного Бога, а в безліч богів або духів або ж в якийсь невизначений божественний початок, долю і тому подібне Тому, щоб наше визначення підходило і до них, ми вживатимемо поняття «Бог» в найзагальнішому сенсі – як надприродну силу, пануючу над світом. Правда, на це можна заперечити, що в примітивних релігіях боги зовсім не владарюють над «світом», та і такого поняття як «світ» у дикуна ще не було. В усякому разі, наше розуміння «світу» як універсуму передбачає наявність вже досить розвиненого мислення, а на ранніх етапах існування людства навряд чи виправдано ясно говорити про щось подібне. Але все таки можна упевнено стверджувати, що вже дикун вірить в зв’язок «свого світу» (тобто сукупності явищ, даних йому в досвіді) зі своїм богом як з тим, що володарює над ним силоміць. У будь-якому випадку божество предстає як та сила, яка пов’язує різноманітні види буття з цілим, окремої людини – з соціальною групою і природнім середовищем і своєю владою якимсь чином упорядковує це ціле.

По відношенню до цієї вищої сили людина спочатку переживає почуття безсилля і залежності, знаючи, що від неї виходять її біди та радощі. Страждання, природно, переживаються сильніше, і тому є доля істини в словах «страх створив богів». Але|та| це не вся правда, оскільки людина вважає за залежних від божественної сили не лише|не тільки| лякаюче її зло, але і ті життєві блага, які вона має або до яких прагне. Таким чином, людина відчуває|почуває|, що з|із| цією силою її зв’язує не лише|не тільки| страх, але і подяка|вдячність| і довіра|довір’я|. Цю сторону релігійного почуття чудово виразив|виказував| Гете: «У нашій душі живе прагнення добровільно, з|із| почуття вдячності, віддатися Всевишньому, Невідомому, самому Піднесеному, і це прагнення ми називаємо благочестям».

Істота, якій людина може з вдячністю ввірити себе, викликає|спричиняє| не лише|не тільки| страх, але і довіру|довір’я|. Тому простий страх перетворюється на благоговіння, а почуття залежності – в усвідомлення свого обов’язку покорятися|коритися| божественній волі, в добровільне упокорювання і відданість.

З погляду атеїста, потреба в релігії є потреба певних соціальних систем в ілюзорному заповненні дійсності, в основі якої – практичне безсилля людей, їх нездатність підпорядкувати|підкоряти| своєму контролю об’єктивні умови свого життя.

Витоки появи релігіїВ історії чітко простежуються дві протилежні групи вірувань. Перша шукає Бога в світі як основу буття, як суть|єство|, приховану за явищами, як закон необхідності. Друга розуміє Його як ідеал свободи, як надсвітову благу волю, як владик|володаря|у і управителя історії, призначеної для здійснення його цілей. Перші – релігії політеїстичні, другі - монотеїстські. Класичні релігії першої групи ми зустрічаємо у індусів і греків. Обидва ці народи почали з по-дитячому радісної релігії природи, яка шанувала волю богів, що виявляється в природі і в суспільни|громадських|х встановленнях, і прославляла божественний початок над дійсністю постільки, поскільки бачила в богах етично піднесену крас|вроду|у світу і радість життя.

Повна|цілковита| протилежність цьому – релігія цілеспрямованої|ціленаправленої| боротьби і надії, класичними представниками якої в давнину були іранський пророк Заратустра і пророки Ізраїлю. Бог цих релігій – це надсвітовий ідеал блага, самовладна воля, яка не розлита в світі, а панує над ним як його Творець і Володар.

Якщо мова|промова| йде про релігії, не можна приймати за основу її нижчі ступені|рівні|. Про її суть|єство| слід судити виходячи з вищих, розвиненіших форм, оскільки саме в них виявляється її глибинний сенс|зміст|, спочатку прихований, як несвідомий інстинкт в дитячій грі.

З|із| того очевидного факту, що на нижчих етапах розвитку релігія превалює|переважає| тілесні і егоїстичні бажання, досягнення яких зв’язується з|із| молитвами і жертвопринесеннями, Фейєрбах зробив висновк, що релігія взагалі є не що інше, як породження егоїстичного серця і мрійливої фантазії, а боги – вигадані людиною «бажані істоти», необхідні їй для ілюзорного подолання|здолання| власного безсилля.

Але|та| як тоді вирішити загадку релігії, чим пояснити|тлумачити|, що чиста помилка все ж |все же таки|змогла зберегтися у всіх народів впродовж|упродовж| тисячоліть? Як могло трапитися, що саме цей помилковий образ|зображення|, народжений хворим егоїстичним серцем, виявився найдієвішим|дійовим| засобом|коштом| для подолання|здолання| природного егоїзму, для встановлення і збереження|зберігання| розумного характеру, порядку|ладу| і культури, тощо, як незаперечно свідчить історія релігій, виявився основоположним для етичного виховання людини?

Психологія релігіїТермін психології релігії в його історично складеному значенні охоплює всю різноманітність психологічних підходів до сфери вищих духовних цінностей.

Деякі радянські автори, усвідомлюючи однобічність матеріалістичної позиції побічно вказують на важливість вивчення духовних складових людського буття. Так, Г.С. Олексійович пише: «Одна обставина заслуговує на особливу увагу: у психічному житті старого|старик| у зв'язку зі свідомістю кінця, що наближається, все велику роль грають етичні переживання|вболівання| — розкаяння совісті, покаяння|, сором за зроблене або не зроблене, задоволення від свідомості виконаного обов'язку і так далі. Етичні переживання|вболівання| старечого віку — величезна і також зовсім не розроблена область». В.П.Ларічев, пізніше, прийнявши сан священика в 1983 році вводить|запроваджує| поняття аксіопсихотерапії|, яка передбачає|припускає|: «досягнення лікувального ефекту шляхом спрямованої зміни ... цінностей паці­єнта|, актуалізацію тих його індивідуальних значень|, які могли б заповнити смисловий «ваку­ум|» ... що об'єктивно веде до зростання|зросту| зрілості особистості|особистості|».

С. Банерій у статті «Психоаналіз і релігія»: 1) релігія – методологічна ілюзія, результат застосування|вживання| емпіричних критеріїв до чогось, що претендує на трансемпіричну реальність; 2) релігійна потреба є обсесівний| акт; 3) релігійна ус­тановка| як інфантилізм: бажання залежати від чогось вищого; 4) релігійна мотивація – потреба в захисті і безпеці. Роздумуючи над сприйняттям релігії Фрейдом, Е. Уолес, просліджує|простежує| дві теми: а) релігія, як діагностична категорія – психоз (параноя), невроз (обсесівно-компульсивний| розлад); і б) релігія як інфантильна залежність і виконання бажань.

Праця Фрейда, проте|однак|, продовжує робити вплив на розвиток психології релігії. У монографії «Психоаналіз і релігійний досвід|дослід|» доктор|лікар| ме­дицини|, єзуїт У. Мейснер, проводить аналогію між розвитком дитини і динамікою взаємин людини з|із| Богом. На його думку, затримка на нарцисичній «дзеркальній» стадії корелює з|із| фіксацією, віддзеркаленням|відбиттям| «бога» в людині, тобто|цебто| «як бог», замість того, щоб бути з|із| Богом. На аналь­ній| стадії образ|зображення| Бога корелює з|із| величчю особистості|, яка карає і заохочує, при цьому стосунки включають незадоволення|незадоволеність| і недо­віру|. Таким чином, просліджуються|простежують| стадії: нар­цисизм| — залежність — віра.

Безсмертя душі.Концепції богословських теорій проповідують особистісне безсмертя в загробному світі як єдине, що може і повинно стати сенсом|змістом| життя людини. Якщо людське життя є|з’являється| вищою цінністю, то антицінністю є|з’являється| смерть. Питання про смерть завжди хвилювало людину. Трагедія смертності полягає не в тому, що цього природного кінця не уникнути, а в тому, що смерть для більшості людей буває передчасною. Саме неприродно передчасна смерть і закріпила в свідомості людей страх перед нею.

Розвиток суспільства|товариства| і прогрес науки автоматично не виключає страху смерті, який створює передумови для засвоєння релігійних вірувань. На думку К. Симонова «...віруючі в потойбічне життя, які думають|вважають| про те як би трохи краще до нього підготуватися, здатні|здібні| непомітно для себе перетворитися на найзавзятіших егоїстів, які, навіть здійснюючи|скоювати| добрі вчинки, здійснюють|скоюють| їх не для людей, а по суті кажучи, для того, щоб забезпечити собі краще майбутнє в загробному світі.»

У книзі Буньяна «Подорож|мандрівка| пілігрима», розповідається|розказує| про половника, який відправляється|вирушає| в дорогу; дружина|жінка| і діти звуть|кличуть| його назад, але|та| він затискає вуха і біжить з дому, кричачи: « Життя, життя, вічне життя!»

Криза сучасної релігії.Сучасне ставлення до Бога – це якщо не повна|цілковита| Його відраза|відвертання|, то, принаймні, віддалення від Нього. Натуралістичні погляди протягом трьох століть|віків| роз’їдали західну думку|гадку| ще в XV-XVII століття|віках|х, виникли теорії, що заперечували, на відміну від релігійної думк|гадки|и Реформації, повноту Божественної влади, безпосередність управління Богом цим світом. Теологія, філософія і наука багато в чому підтримують з тих пі|відтоді|р таку точку зору. В результаті сама Біблія і багато важливи|поважних|х віх в історії християнства були поставлені під сумнів. Факт створення світу Богом опинився під питанням. Зараз прийнято вважат|лічити|и, що релігійні уявлення людини не мають нічого спільного |із|з науковими знаннями про зовнішній світ, про те, що поз|зовні|а ним – бо Бог, згідн|згідно з|о цим поняттям, перебуває не в світі, а тільк|лише|и в нашій внутрішній свідомості.

«Ті, чия уява набагато перевищує їх можливості|спроможності|, – писав К.С. Льюіс, – заслуговують на поблажливість. Вони легко уявляють щось досконале|довершене| недоступне їм і описують обставини, в яких ніколи не були самі. Інколи|іноді| при цьому вони самі починають вірити в реальність того, що створене їх уявою, і примушують|заставляють| повірити інших».

Існує і інша точка зору. Данило Андрєєв в своїй книзі « Роза світу|світу|» пише, що « з|із| повним|цілковитим| правом і підставою|заснуванням| такий докір може бути кинутий не релігії, а, на жаль, науці, яка не здатна|здібна| дати відповіді на самі корінні, самі елементарні питання. – чи Існує Першопричина, Творець, Бог? – чи Існує душа або що-небудь подібне до неї, і чи безсмертна вона? – чи Вічний і нескінченний|безконечний| світ|світ|, або, навпаки, обмежений в часі і просторі|простір-час|? Заради чого я повинен робити|чинити| добро, а не зло, якщо зло мені подобається, а від покарання|наказання| я можу уберегтися|вберігати|? – Як скористатися наукою, щоб|аби| запобігти можливості|спроможності| воєн і тиранії? – Як досягти, з|із| найменшим числом жертв соціальної гармонії?..»

Психологія сектТермін «секта» тлумачать як «нетрадиційні», «позаконфесійні|» і тому подібні культи. Вживається також термін «релігії «нового століт|віку|тя», що познач|значив|ав всі сучасні релігійні новоутворення.

Замість того, щоб|аби| побачити в сектах отруйну небезпеку, громадська думка сприймає їх активність як щось рядове, щоденне, а деколи|почасти| навіть забавне.

Коротше, суспільство|товариство|, що захищає своїх членів від нанесення ним фізичного збитку|шкоди|, не бажає враховувати небезпеки збитку|шкоди| морального, психологічного. Але ж можна знищити людину духовно, абсолютно|цілком| не заподіюючи|спричиняти| їй видимої фізичної шкоди. Секти знають, як добиватися цього. І вони не бояться застосовувати ці навики|навички| на практиці!

Цілком|сповна| нормальні, психічно здорові молоді люди протягом декількох днів, а деколи|почасти| і годин перетворюються на релігійних фанатиків. Для цього є ефективний метод, який в негласному сектантському ужитку|побуті| називається «Промиванням мізків». Результат зазвичай|звично| не примушує|заставляє| себе чекати: людина надовго стає іграшкою в руках керівників нових культів.

Багато личин у феномена нових сект! За ним стоїть і криза буржуазного суспільств|товариства|а в цілом|загалом|у, і криза його найдрібнішого осередку – сім’ї. «Чому з’являєтьс|появляється|я стільки сект? Здаєтьс|видається|я, тому, що люди стали дуже самотні і гостро відчувають смертність людини, – приходить до висновку французький учений О. Клеман. – Відбуваєтьс|походить|я розпад сім’ї. Люди шукають в секті відчуттів спокою і любов|кохання|і. Вони легко інтегруються до нової структури і знаходят|находять|ь в ній «матір» – секту».

Цікаве таке питання: чому так багато релігійних течій, сект почали|стали| поширювати|розповсюджувати| свою діяльність на пострадянському просторі|простір-час|. Економічно це легко пояснюється|тлумачить|. Адже секти досить прибуткова справа|річ|, їх батьки-творці викачують величезні гроші, причому «прихожани» віддають їх добровільно і вважають це своїм обов’язком. З|із| психологічних аспектів можна назвати|накликати| кризу традиційних релігій, які не здатні|здібні| привабити|залучати| на свою сторону людей тих, що потребують віри. А таких у нас дуже багато. Сімдесят років життя в атеїстичній державі і повному|цілковитому| відкиданні|відкидати| Бога пройшли|проходили|. Утворився гігантський вакуум духовності, і ні гіпертрофована наука, ні сучасна релігія не в силах його заповнити.

ВИСНОВОКТаким чином, віра в Бога засвідчує|посвідчує| свою істинність тим, що допомагає людині дізнатися|взнавати| і виконати своє призначення в світі. Вона допомагає не лише|не те що| вирішувати|рішати| завдання|задачі|, вона сама є складна проблема, поставлена перед людством. Проблема, над якою воно билося тисячоліттями і битиметься надалі.

Істинність ідеї Бога не може бути доведена за допомогою приватних висновків|умовисновків|. Її не можна виділити як одинична|поодинока| ланка в ланцюзі|цепі| наших світоглядних уявлень|вистав|. Ось чому|от чому| Бог завжди залишається предметом віри, а не знання, яке можна обґрунтувати розумно.

Можливо, суть|єство| релігії – не помилка, а вища істина. Я вважаю|лічу|, що кожен вольний|вільний| сам вибирати для себе, в що йому вірити.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
  1. Культурологія;Сандюк Л.О., Щубелка Н.В.; Одеса, 2005.

  2. Познать Бога…; Пакер, Джеймс; Чикого, 1990.

  3. Психология религии; Угринович М.Д.; Москва, 1986.

  4. Роза мира; АндреевД.Л.; Москва, 1993.

  5. Секты: досье страха; Привалов К.Б.; Москва, 1987.

  6. Смысл жизни: две точки зрения; Кобелянская Л.С.; Киев, 1989.

Скачать файл (69 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации