Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Романко П.Д. та iн. Лабораторний практикум - Загальна хімія. Лабораторний практикум(на укр.яз) - файл n1.doc


Романко П.Д. та iн. Лабораторний практикум - Загальна хімія. Лабораторний практикум(на укр.яз)
скачать (1474 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc1474kb.06.01.2013 13:20скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

Романко П.Д., Романко Г.А., Мельник О.Д., Калин Т.І., Челядин Л.І., Побережний Л.Я., Полутренко М.С.

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМІвано-Франківськ

2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу
Кафедра хімії
Романко П.Д., Романко Г.А., Мельник О.Д., Калин Т.І., Челядин Л.І., Побережний Л.Я., Полутренко М.С.

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
Для студентів інженерних спеціальностей

Івано-Франківськ — 2005

МВ 02070855 – 1533 – 2005

Романко П.Д., Романко Г.А., Мельник О.Д., Калин Т.І., Челядин Л.І., Побережний Л.Я., Полутренко М.С. Загальна хімія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 91 с.
Лабораторний практикум складений відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів інженерних (нехімічних) спеціальностей вузів.

У практикумі до кожної лабораторної роботи дається завдання на самостійну роботу, список рекомендованої літе-ратури, зразки контролю знань, хід виконання самої роботи.

Об’єм лабораторного практикуму і порядок виконання робіт для кожної спеціальності визначається кафедрою відпо-відно до навчальних планів і робочих програм.

Рецензент – канд. хім. наук, зав. каф. хімії, доц. ІФНТУНГ Романко П.Д.

Завідувач кафедри хімії П.Д. Романко
Член експертно-рецензійної
комісії університету П.Д. Романко
Нормоконтролер О.Г. Гургула
Коректор Н.Ф. Будуйкевич

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.
МВ 02070855 – 1533 – 2005
Романко П.Д., Романко Г.А., Мельник О.Д., Калин Т.І., Челядин Л.І., Побережний Л.Я., Полутренко М.С. Загальна хімія: Лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 91 с.


Лабораторний практикум складений відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів інженерних (нехімічних) спеціальностей вузів.

У практикумі до кожної лабораторної роботи дається завдання на самостійну роботу, список рекомендованої літе-ратури, зразки контролю знань, хід виконання самої роботи.

Об’єм лабораторного практикуму і порядок виконання робіт для кожної спеціальності визначається кафедрою відпо-відно до навчальних планів і робочих програм.


Рецензент – канд. хім. наук, зав. каф. хімії, доц. ІФНТУНГ Романко П.Д.
Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.


З М І С Т


1

Основи техніки безпеки при проведенні лабора-торних робіт. Оформлення звітів лабораторних робіт

4

2

Основні поняття і закони хімії

7

3

Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

15

4

Оксиди

19

5

Гідрати оксидів

23

6

Солі

27

7

Класи неорганічних сполук

31

8

Комплексні (координаційні) сполуки

33

9

Хімічний зв’язок. Будова молекул і кристалів

37

10

Окисно-відновні реакції

41

11

Хімічна кінетика

45

12

Титрування

51

13

Гідроліз солей

55

14

Розчини

58

15

Взаємодія металів з кислотами

62

16

Електрохімічні властивості металів

64

17

Загальні властивості металів. Основи електрохімії

67

18

Основи хімічної термодинаміки

71

19

Електрохімічний захист металів від корозії

75

20

Дослідження адсорбції із розчинів на твердому адсорбенті

78

21

Визначення порогу коагуляції колоїдних розчинів

82

22

Органічні сполуки

86
Література

90


1 ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Робота в хімічній лабораторії завжди пов'язана з деякою небезпекою, поскільки продуктами реакцій можуть бути в деякій мірі отруйні, вогненебезпечні й вибухові речовини. Необережна робота з ними може призвести до різних нещасних випадків.

При виконанні дослідів дотримуйтесь таких правил техніки безпеки:

а) виконуйте досліди тільки згідно завдання;

б) речовини для дослідів беріть у кількостях, які рекомендовано;

в) при нагріванні рідин у пробірці тримайте пробірку отвором від себе, не направляйте його на сусідів і не заглядайте в пробірку зверху;

г) кислоти й луги розводьте, обережно додаючи їх у воду, а не навпаки;

д) визначаючи запах речовини, тримайте пробірку на відстані і легким помахом руки над пробіркою направляйте газ до носа;

ж) тверді речовини набирайте шпателем і висипайте в пробірку над аркушем паперу;

З а б о р о н я є т ь с я :

а ) брати руками сухі реактиви;

б) їсти в лабораторії;

в) пробувати реактиви на смак.

  • При попаданні кислоти на шкіру слід негайно промити уражене місце водою, а відтак 3%-ним розчином натрій гідрогенкарбонату або 10%-ним розчином аміаку (із аптечки).

  • При попаданні лугу на шкіру слід негайно промити уражене місце водою, а відтак слабким розчином борної або оцтової кислоти (із аптечки).

  • При попаданні кислоти або лугу в очі необхідно негайно промити їх великою кількістю води, пізніше обробити тампоном, змоченим в розчині натрій гідрогенкарбонату (при попаданні кислоти); борною кислотою (при попаданні лугу) і знову промити водою.

  • При термічних опіках першого ступеня (почервоніння, припухлість) обпечене місце необхідно обробити спиртовим розчином таніну, 96%-ним етиловим спиртом або розчином калій перманганату. При опіках другого і третього ступеня (пухирі, язви) допустимі тільки примочки розчином калій перманганату, після чого необхідно звернутися до лікаря.

  • При опіках фенолом ділянку ураження необхідно обробити 70%-ним етиловим спиртом, пізніше гліцерином до зникнення білих плям на шкірі. При отруєнні парами фенолу категорично заборонено пити молоко.

  • При опіках бромом його необхідно змити 96%-им етанолом або розведеним розчином лугу, після чого місце ураження змазати маззю від опіків і звернутися до лікаря. При отруєнні парами брому необхідно декілька разів глибоко вдихнути пари етилового спирту, пізніше випити молоко.

  • При попаданні на шкіру їдких органічних речовин, нерозчинних у воді, їх необхідно змити великою кількістю відповідного розчинника. Після першої допомоги постраждалий направляється в медичний пункт.

Забороняється виливати в раковини залишки кислот та лугів, вогненебезпечних рідин або тих, які погано змиваються.

Не дозволяється кидати в раковини папір, вату, скло від розбитого хімічного посуду.

Необхідно бережливо і акуратно працювати з посудом, приладами і предметами устаткування. Намагайтесь розумно економити реактиви, воду, газ і електроенергію.

Залишаючи лабораторію, перевірте, чи виключені вода, газ і електроенергія на робочому місці.

Оформлення звітів лабораторних робіт

Звіти оформляються в окремому зошиті об’ємом біля 48-60 аркушів. На титульній сторінці напишіть:

Ж У Р Н А Л

для лабораторних робіт з хімії

студента групи_____________

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Лабораторна робота оформляється на двох сторінках журналу за такою схемою:

Лабораторна робота № 1

Оксиди

(домашня підготовка).....................................п/п

Хід роботи

Рівняння реакцій

Спостереження і висновки

1,0-1,5 см


? 15,0-16,0 см ?

? 15,0-16,5см ?


Услід за назвою лабораторної роботи виконується вся самостійна домашня підготовка з даної теми (наприклад, до лабораторної роботи „Оксиди”: таблиця характерних ступенів окиснення елементів; таблиця „Класифікація оксидів”; вправи з номенклатури оксидів; вправи на хімічні властивості оксидів, тощо; тут же рекомендується робити записи на консультації з даної теми). Обсяг домашньої підготовки залежить від теми лабораторної роботи та попередньої підготовки студента (як шкільної, так і вузівської) й може складати 2 - 5 сторінок.

Услід за домашньою підготовкою на тих же сторінках (при наявності місця) або на наступних продовжуйте оформлення лабораторних дослідів. Матеріал для графи „Хід роботи” необхідно брати з цього посібника. Графи „Спостереження і висновки” та „Рівняння реакцій” заповнюєте під час виконання лабораторної роботи.
2 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

(семінарське заняття)

Програмні питання

1. Основні закони хімії (закон збереження маси, закон збереження енергії, закон сталості складу, закон кратних відношень, закон об’ємних відношень, закон еквівалентів, закон Авогадро).

2. Хімічний елемент, проста і складна речовина. Атом, молекула. Хімічний еквівалент, визначення еквівалентів простих і складних речовин.

3. Атомна одиниця маси. Атомні й молекулярні маси.

4. Моль. Мольна маса. Еквівалентна маса.

5. Число Авогадро (уміти розв’язувати приклади з застосуванням числа Авогадро, зокрема, на визначення абсолютних мас атомів і молекул).

6. Мольний об’єм газу (уміти розв’язувати приклади).

7. Визначення молекулярних мас газів за їх густиною по відношенню до іншого газу і за рівнянням Клапейрона-Менделєєва (уміти розв’язувати приклади).

8. Розрахунки за хімічними формулами й рівняннями реакцій.

Література:

[1], [2], [3], [4], [5]
ЗРАЗОК КАРТКИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Закон об'ємних відношень (варіанти: закон кратних відношень, закон Авогадро та ін.; що називається хімічним елементом? що називається хімічним еквівалентом? тощо).

2. Чому дорівнює мольна маса алюміній сульфату? (варіанти: молекулярна маса, еквівалент, еквівалентна маса тощо).

3. Який об'єм за нормальних умов (н.у.) займають 5.1022 молекул кисню? (варіанти: приклади на застосування числа Авогадро та мольного об'єму газу).

4. а) розрахуйте молекулярну масу газу, якщо відомо, що 500 мг його при температурі 107 °С та тиску 1000 мм рт. ст. займають об'єм 0,312 л (варіанти: інші приклади на застосування рівняння Клапейрона - Менделєєва).

б) Маса 500 мл газу дорівнює 0,395 г, а 1 л повітря за тих же умов – 1,2 г. Визначіть молекулярну масу газу (варіанти: інші приклади на визначення молекулярної маси газу за його густиною по відношенню до іншого газу).

5. Розрахуйте масу молекули кальцій оксиду в грамах (варіанти: розрахуйте масу ....... в грамах (кілограмах, тонах)).

6. Розрахуйте масу сульфуру в 5,8 кг суміші, що містить 60% К24 (варіанти: розрахунок вмісту кожного елементу в сполуці та ін.).
ЗАВДАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання І
а) Визначіть масу ? молей речовини А

В

?

А

В

?

А

В

?

А

1

2

KHSO4

17

8

Cl2

33

0,2

MnO2

3

1,5

HNO2

19

1,6

SiO2

35

0,3

KClO3

5

3

K

21

4

CaCO3

37

2,4

Fe

7

0,7

CuOHCl

23

0,8

Mg

39

2,5

MgOHNO3

9

1,6

CH4

25

10

Co(OH)2

41

4,5

NaNO3

11

3

KBr

27

0,5

B2O3

43

6

NH3

13

2,1

HClO

29

0,6

KHSiO3

45

9

CaHPO4

15

1,2

Mg(HSO4)2

31

3,5

HClO4

47

0,8

HPO3
49

1,1

FeCl3


б) Скільки молей міститься в даній масі m речовини А?

В

m

А

В

m

А

В

m

А

2

15,6г

H2SiO3

18

13,2г

N2O

34

8,7кг

MnO2

4

60кг

NO

20

1,9кг

F2

36

29,4кг

Cu(OH)2

6

12кг

NaOH

22

6,76г

HClO3

38

68мг

K2SO4

8

745г

KCl

24

3,8г

N2O3

40

78кг

SiO2

10

51г

Al2O3

26

4,8кг

O2

42

14,6г

HCl

12

71мг

Na2HPO4

28

245г

H3PO4

44

1,53г

FeOHBr

14

3,78г

HNO3

30

460мг

NO2

46

6,6кг

CO2

16

57г

MgCl2

32

34,3г

H2SO4

48

141г

HNO2
50

108г

AlЗавдання ІІ
а) Скільки молекул міститься в даній масі m речовини А?

В

m

А

В

m

А

1

49г

H2SO4

27

73мг

HCl

3

340мг

NH3

29

3,7кг

Ca(OH)2

5

1,1кг

Zn(OH)2

31

35,2г

CO2

7

170г

NaNO3

33

12,7г

I2

9

17кг

Al2O3

35

580г

K2SO4

11

3мг

NO

37

3,1г

SiO2

13

10,5г

HClO

39

4мг

NaOH

15N2

41O2

17

2,9г

Mg(OH)2

43

7,6г

Cr2O3

19

21мг

HNO3

45

48мг

CH4

21

400г

Fe2O3

47

4,9кг

H3PO4

23

28кг

KOH

49

2,8кг

MgSO4

25

5,2г

C2H2

б) Визначіть масу N молекул речовини А.

В

N

А

В

N

А

2

3·1023

Ba(NO3)2

28

2,4·1022

BaSO4

4

1,2·1024

KCl

30

3,6·1021

N2O

6

1,8·1022

Cu(OH)2

32

9·1022

NaOH

8

2,4·1024

HClO3

34

1,5·1022

F2

10

1,8·1023

CO

36

5,4·1020

Al

12

1,1·1024

MgCO3

38

9·1024

CuO

14

4,8·102140

3,6·1025

N2

16

2,4·1023

ZnOHCl

42

1,4·1022

Zn(OH)2

18

3·1020

O2

44

5·1020

K2SO4

20

6·1021

HF

46

1,2·1023

KBr

22

3,6·1023

C2H4

48

1,8·1024

H2

24

1,2·1020

Ca(HCO3)2

50

7·1021

MgHPO4

26

4,8·1023

CuOHNO3
Завдання ІІІ
а) Визначіть масу (в грамах) одного атома елемента А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

1

K

11

Ca

21

F

31

Li

41

B

3

N

13

P

23

Cu

33

Co

43

O

5

Cr

15

Na

25

Al

35

Ba

45

Ni

7

Zn

17

Mn

27

Fe

37

S

47

Mg

9

Be

19

Cl

29

Br

39

I

49

Se

б) Визначіть масу (в грамах) однієї молекули речовини А

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

2

SO2

12

NO

22

KClO3

32

NO2

42

HNO2

4

H2SO4

14

Cl2

24

C2H4

34

N2

44

C2H2

6

N2O

16

CO2

26

H2SiO3

36

HClO

46

P2O3

8

CH4

18

H2S

28

P2O5

38

HgCl2

48

SO3

10

HClO2

20

H3PO4

30

C2H6

40

B2O3

50

H2Se


Завдання ІV
а) Який об’єм займають за нормальних умов N молекул будь-якого газу?


В

N

В

N

В

N

1

3·1023

19

1,8·1020

37

2,4·1025

10

1,2·1024

28

1,5·1022

46

3,6·1021


б) Скільки молекул міститься в об’ємі V будь-якого газу за нормальних умов?


В

V

В

V

В

V

3

1,12м3

21

89,6мл

39

6,72л

12

0,56л

30

2,24м3

48

4,48л


в) Скільки молей міститься в об’ємі V будь-якого газу за нормальних умов?


В

V

В

V

В

V

5

140 мл

23

1,12 м3

41

280 мл

14

5,6 л

32

672 мл

50

201,6 л


г) Чому дорівнює маса газу А, який за нормальних умов займає об’єм V?


В

А

V

В

А

V

В

А

V

2

F2

67,2 мл

17

H2Te

33,6 мл

33

N2

4 м3

6

HF

5,6 м3

20

N2O

112 м3

35

HBr

4,48 мл

8

CH4

14 л

24

NH3

2,24 мл

38

SO2

70 л

11

CO

0,8 м3

26

C2H4

0,4 л

42

C2H6

33,6 м3

15

Cl2

8,96 л

29

NO2

156,8 л

44

CO2

56 мл

47

H2S

784 л

д) Який об’єм за нормальних умов займає газ А, якщо його маса дорівнює m?


В

А

m

В

А

m

В

А

m

4

HI

4 г

18

H2S

5,1 г

34

CO

3 мг

7

H2

60 мг

22

O2

3 т

36

H2Se

16,2 г

9

NO

1,5 т

25

CO2

550 мг

40

NH3

5,1 г

13

C3H6

6,3 мг

27

Cl2

14,2 г

43

HCl

1,46 кг

16

N2

50 г

31

C3H8

33 кг

45

CH4

7 г
49

C2H2

65 мг
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Скачать файл (1474 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации