Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Адаптивний курс - Конспект лекцій - файл К.р.ПитанняДоПосібника.doc


Адаптивний курс - Конспект лекцій
скачать (4835 kb.)

Доступные файлы (6):

~WRL0434.tmp
~WRL0692.tmp
~WRL1692.tmp
~WRL2772.tmp
К.р.ПитанняДоПосібника.doc42kb.14.04.2006 14:58скачать
укр. варіант посібник.doc2513kb.27.04.2006 20:35скачать

содержание

К.р.ПитанняДоПосібника.doc

(Контрольні питанні)

Розділ І


 1. У яких значеннях в сучасних умовах використовується термін “економіка”?

 2. Назвіть існуючи рівні економіки.

 3. У чому полягає відмінність мікро-, мезо- і макроекономіки?

 4. Головна мета економіки – це...?

 5. Дайте визначення стадій господарської діяльності.

 6. За допомогою яких елементів здійснюється виробництво?

 7. Охарактеризуйте поняття “обмеженість ресурсів”.

 8. Які існують види економічних ресурсів?

 9. Що показує крива виробничих можливостей?

 10. В чому полягає сутність терміну “потреби”?

 11. Які існують групи потреб?^

Розділ ІІ


 1. Що вивчає економічна теорія?

 2. За яких умов економічна теорія виникла як наука?

 3. Хто з видатних економістів вперше ввів термін “політична економія”?

 4. Назвіть основні напрямки докласичної політекономії їх представників.

 5. В чому полягає принцип “невидимої руки”?

 6. Який внесок зробив Д Рікардо в розвиток класичної політекономії?

 7. Назвіть представників пролетарської політекономії та основні добутки їх вчень.

 8. Наведіть основні положення монетаризму.

 9. Охарактеризуйте вчення Дж.М. Кейнса

 10. В чому полягає сутність інституціонально-соціологічного напрямку політекономії?


Розділ ІІІ

 1. Поясніть рівняння товарного обміну.

 2. Назвіть функції ринку.

 3. Що являє собою нормальний ринок?

 4. Дайте визначення терміну “ринок”

 5. Перерахуйте характерні ознаки “вільного ринку”.

 6. Назвіть поетапно форми суспільного поділу праці.

 7. Товарне виробництво – це...

 8. Які істотні риси простого товарного виробництва?

 9. Визначте відмінність простого товарного виробництва від розвиненого.

 10. Які умови необхідні для нормального функціонування ринку?Розділ IV

 1. Дайте визначення терміну “попиту”.

 2. Сформулюйте закон попиту.

 3. Що показує еластичність попиту?

 4. Дайте визначення терміну “пропозиція”.

 5. У чому полягає закон пропозиції?

 6. Які фактори впливають на зміну пропозиції?

 7. Ціна рівноваги – це...

 8. Визначте як впливає збільшення (зменшення) пропозиції на встановлення рівноважної ціни?

 9. Перерахуйте показники, що використовуються для характеристики рівня конкуренції.

 10. Які припущення визначають ідеально конкурентний ринок?


Розділ V

 1. Дайте визначення терміну “власність”.

 2. Охарактеризуйте поняття “економічні інтереси”.

 3. Перерахуйте форми власності.

 4. Визначте сутність приватної та суспільної власності.

 5. Що являє собою підприємницька діяльність?

 6. В чому полягає відмінність комерційної і виробничої діяльності?

 7. Конкуренція підприємців – це...

 8. Розкрийте зміст новаторства.

 9. Поясніть сутність понять “менеджмент” та “маркетинг”.

 10. Які існують види фірм в залежності від форми власності?

 11. Класифікуйте типи фірм за ступенем концентрації виробництва і капіталу.

 12. Наведіть недоліки, притаманні існуючим формам підприємств.Розділ VI

 1. Вкажіть відмінність витрат виробництва та авансованого капіталу.

 2. Чим відрізняються економічні та бухгалтерські витрати.

 3. Розкрийте структуру витрат.

 4. Як розраховуються середні витрати?

 5. Які існують варіанти виявлення ефекту виробництва?

 6. Виконання якого правила є необхідним для досягнення рівноваги фірмою в умовах чистої конкуренції та монополістичного ринку.

 7. Дайте визначення терміну “економічний прибуток”.

 8. Які існують способи збільшення прибутку?

 9. Перерахуйте заходи необхідні для зниження витрат.

 10. Наведіть формулу розрахунку норми прибутку.Розділ VII

 1. Що являє собою фактори виробництва?

 2. Які поведінкові особливості фірми як покупця і продавця?

 3. Від чого залежить величина доходу підприємця на різні фактори виробництва?

 4. Яким критерієм керуються при виборі комбінацій факторів виробництва?

 5. Граничний продукт фактору виробництва – це...

 6. Поясніть, яким чином утворюється рівновага факторів виробництва.

 7. Як відбувається ціноутворення на фактор “земля”?

 8. Коли зростає попит на фактор виробництва?

 9. Назвіть особливості, що існують у пропозиції фактору “праця”.

 10. Поясніть дію ефектів заміщення та доходу при пропозиції фактору “праця”.


Розділ VIII

 1. В чому полягає сутність грошей?

 2. Назвіть функції грошей.

 3. Яким чином розраховується маса грошей, необхідних для обігу?

 4. Сформулюйте закон обігу паперових грошей.

 5. Дайте визначення терміну “чек”.

 6. Що належить до компетенції Центрального банку?

 7. Перерахуйте інститути, що входять до третього елементу банківської системи.

 8. Які існують види операцій комерційних банків?

 9. Розкрийте сутність лізингу та факторингу.

 10. Назвіть існуючи форми кредиту.


Розділ IX

 1. Чим пояснюється те, що ринкова економіка здатна створити діючу кількість товарів і послуг, ніж будь-яка інша система?

 2. Економічне зростання – це...

 3. Які існують способи обчислення економічного зростання?

 4. Охарактеризуйте фактори, що визначають економічне зростання.

 5. Дайте визначення поняттю “економічні цикли”.

 6. Що являю собою кризова фаза циклу?

 7. Перерахуйте типи економічних циклів.

 8. Розкрийте сутність теорії циклічності Н.Д. Кондрат’єва.

 9. За допомогою яких методів держава впливає на економічний цикл?

 10. Як впливає інфляція на механізм економічного циклу?


Розділ X

 1. Наведіть відмінність між теорією абсолютних та відносних переваг.

 2. Розкрийте сутність теорії співвідношення факторів виробництва.

 3. У чому полягає Хекшера-Оліна?

 4. Перерахуйте види валютних стандартів.

 5. Назвіть види валютних ринків.

 6. Які функції виконують МВФ та МБРР.

 7. Перерахуйте типи економічних систем в залежності від частки держави в національному доході.

 8. На досягнення яких цілей спрямоване державне регулювання ринку?

 9. Назвіть типи інфраструктури залежно від часу її формування.

 10. Розкрийте специфіку інфраструктури.

 11. На яких рівнях розглядають інфраструктуру?Скачать файл (4835 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации