Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Билеты по электрическим машинам - файл билеты ЭМ каз,нов.doc


Билеты по электрическим машинам
скачать (27.3 kb.)

Доступные файлы (2):

билеты ЭМ каз,нов.doc69kb.16.04.2010 20:07скачать
билеты ЭМ рус,нов.doc54kb.24.09.2010 17:26скачать


билеты ЭМ каз,нов.doc

Топ ИП-07-4 К1,2,3 Пән Электр машиналары Кредит саны 3

1уровень (6 балл)


Тақырыбы 1.Трансформаторлар

1.Трансформаторлардың қазіргі заманғы техника мен энергетикадағы орны мен мәні.

2. Трансформаторлардың әрекет ету принципі.

3. Қысқа тұйықталған кездегі трансформатордағы физикалық процестер.

4. Трансформаторлардың ЭҚК теңдеуі.

5. Трансформациялау коэффициенті.

6. Келтірілген трансформатор.


Тақырыбы 2. Асинхронды машиналары

7. Ротор айналып тұрған кезіндегі үшфазалы асинхронды машиналардың

векторлық диаграммасы.

8. Асинхронды машинаның айналу иінкүші және оның сырғу, кернеу параметрлеріне тәуелділігі.

9. Асинхронды машинаның бастапқы, номиналды және максималды айналу иінкүші.

10. Асинхронды машинаның қысқа тұйықталған роторлы және түйіспе сақиналы асинхронды қозғалтқыштарды іске қосу.

11. Асинхронды машинаның жұмыс істеу қағидалары.

12. Асинхронды машинаның механикалық сипаттамасы.

Тақырыбы 3. Синхронды машиналары

13. Синхронды генераторлардың басқа синхронды генераторлармен параллель ортақ желіге жұмыс істеуі.

14. Синхронды генераторды параллель жұмысқа қосу шарттары және синхронизация.

15. Шексіз қуатты желімен жұмыс істейтін синхронды машиналардың активті және реактивті қуаттарын реттеу.

15. U- тәрізді сипаттамалары.

16. Векторлық диаграммалары.

17. Синхронды қозғалткыштардың құрылысының ерекшеліктері.

18. Синхронды қозғалткыштар іске қосу. Жұмыстық сипаттамалары. Қолдану салалары.

Тақырыбы 4. Тұрақты тоқ машиналары

19. Тұрақты тоқ генераторының злектр магнитті иінкүші.

20. Тұрақты тоқ генераторының өзі қозу шарттары.

21. Тұрақты тоқ генераторының тәуелсіз қоздырылатын генераторладың сипаттамалары.

22. Тұрақты тоқ генераторының параллель қоздырылатын генераторладың сипаттамалары.

23. Тұрақты тоқ генераторының тізбектеле қоздырылатын генераторладың сипаттамалары.

24. Тұрақты тоқ генераторының аралас қоздырылатын генераторладың сипаттамалары.

25. Тұрақты тоқ генераторының қатар жұмыс істеуі, параллель жұмысқа қосу шарттары.


2 уровень (6 балл)

Тақырыбы 1. Трансформаторлар

1.Трансформатордың жүктемеге жұмыс істеуі.

2. Трансформатордың бос жүріс кезіндегі векторлық диаграммасы

3. Алмастыру сұлбалары.

4. Кернеудің өзгеруі.

5. Параметрлерді тәжірибе жүзінде анықтау.

6. Трансформаторлардың шығындары мен ПӘК.


Тақырыбы 2. Асинхронды машиналары

7. Айнымалы ток, машиналарының электр энергиясын генерациялауда және пайдаланудағы алатын орны.

8. Айнымалы тоқ машиналарының жұмыс істеу принципі және құрылысы.

9. Айнымалы ток машиналарының орамаларындағы индукцияланатын ЭҚК.

10. Айнымалы тоқ машиналарының орамаларынын магнит қозғаушы күші (МҚК).

11. Асинхронды машинаның құрылысы.

12. Ротор айналып тұрған кезіндегі үшфазалы асинхронды машиналардың орын басу сұлбалары.

Тақырыбы 3. Синхронды машиналары


13. Синхронды генератордың бос жүрісі.

14. Синхронды генератордың симметриялы активті жүктеме кезіндегі якорының реакциясы.

15. Синхронды генератордың индуктивті жүктеме кезіндегі якорының реакциясы.

16. Синхронды генератордың көлденеңді якорьдың өрісі.

17. Синхронды генератордың сыйымдылықты жүктеме кезіндегі якорының реакциясы.

18. Айқындалмаған полюсті синхронды машиналардын якорь реакциясының көлденең және ұзына бойы МҚК-ін қоздыру орамасының МҚК- не келтіру коэффициенттері.

Тақырыбы 4. Тұрақты тоқ машиналар

19. Тұрақты тоқ машиналардың конструкцияның негізгі элементтері.

20. Тұрақты тоқ машиналардың әрекет ету принципі, қайтымдылық принципі.

21. Якорь орамасы. Орамалардың жіктелуі және олардың орындалу принциптері.

22 . Тұрақты тоқ машиналардың ораманың түрін таңдау, симметрия шарттары, қарапайым және күрделі орамалардағы теңестірілетін жалғаулар, аралас орамалар.

23. Тұрақты тоқ машиналардың якорь орамасының электр қозғаушы күші.

24. Тұрақты тоқ машиналардың коллектордағы кернеудің соққылауы (пульсация) және оларды азайту тәсілдері.

25. Тұрақты тоқ машиналардың бос жүріс кезіндегі машинаның ауа саңылауындағы магнит өрісі.

3уровень (8 балл)


Тақырыбы 1. Трансформаторлар

1. МҚК теңдеу

2. ЭМИ заңы

3. Трансформаторлардың тарихы

4. ЭҚК-нің әсерлі мәні

5. ПӘК коэффициенті

6. Жүктеме коэффициенті

Тақырыбы 2. Асинхронды машиналары

7. Асинхронды машинаның құрылысы жұмыстық сипаттамасы.

8. Асинхронды машинаның айналу иінкүші және оның сырғу параметріне тәуелділігі

9. Асинхронды машинаның айналу иінкүші.

10.Асинхронды машинаның айналу иінкүші және оның жылдамдыкқа тәуелділігі

11.Асинхронды машинаның тарихы.

12.Асинхронды машинаның статор құрылысы.


Тақырыбы 3. Синхронды машиналары

13. Синхронды қозғалткыштардың жұмыстық сипаттамалары.

14. Синхронды қозғалткыштардың қолдану салалары.

15.Векторные диаграммы неявнополюсных и явно полюсных синхронных машин с учетом насыщения магнитной цепи по продольной оси.

16.Синхронды генератордың конструкциясы

17. Синхронды генераторды параллель жұмысқа қосу шарттары және синхронизация.

18. Шексіз қуатты желімен жұмыс істейтін синхронды машиналардың активті және реактивті қуаттарын реттеу.

Тақырыбы 4. Тұрақты тоқ машиналар

19. Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының кернеулер теңдеулері.

20.Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының жүргізу және іске қосу сипаттамалары.

21.Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының әртүрлі сұлбаларымен қоздырылатын механикалық сипаттамалары.

22.Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының әртүрлі сұлбаларымен қоздырылатын айналу жиілігін реттеу.

23.Тұрақты тоқ машиналары шығындары мен ПӘК..Тұрақты тоқ қозғалтқыштарының жылдамдықтар, иінкүштер теңдеулері.

24. Тұрақты тоқ машиналарды кемшілігі

25. Тұрақты тоқ машиналар ерекшелігі


4 уровень (8 балл)

Тақырыбы 1. Трансформаторлар


1. Трансформаторлардың параллель жұмысы.

2. Трансформаторларды параллель жұмысқа қосу шарттары.

3. Параллель жұмыс кезіндегі трансформаторлар арасындағы жүктемелерді тарату.

4. Бос жүріс кездегі трансформатордағы физикалық процестер.

5. Трансформаторлардың құрылысы.

6. Трансформаторлардың бос жүріс шығындары

Тақырыбы 2. Асинхронды машиналары

7. Асинхронды машинаның ротор құрылысы.

8. Асинхронды машинаның статорының электр күйінің теңдеу.

9. Клосс формуласы.

10. Асинхронды машинаның роторының электр күйінің теңдеу

11. Асинхронды машинаның магнит қозғаушы күшінің теңдеу

12. Асинхронды машинаның токтар теңдеу

Тақырыбы 3. Синхронды машиналары

13. Синхронды компенсатордың құрылысы.

14. Синхронды компенсатордың қолданылуы.

15. Синхронды компенсатордың сипаттамалары.

16.Синхронды машиналардың ереқшілігі

17. Синхронды генератордың жұмыс істеу принципі.

18. Синхронды генератордың ұзына бойы якорьдың өрісі.

Тақырыбы 4. Тұрақты тоқ машиналар

19. Тұрақты тоқ машиналардың жүктеме кезіндегі машинаның магнит өрісі.

20. Тұрақты тоқ машиналардың якорьдың көлденең және ұзына бойы өрісі.

21. Тұрақты тоқ машиналардың якорь реакциясының магнит ағынына және ЭҚК теңдеуіне әсерін сандық есепке алу.

22. Тұрақты тоқ машиналардың ауа саңылауындағы магнит өрісінің бұзылуы коллектордың потенциал қисығына әсері.

23 Тұрақты тоқ машиналардың компенсациялық орама.

24. Тұрақты тоқ машиналардың ток коммутациясы.

25. Тұрақты тоқ машиналардың коммутациялық процестің маңызы

5 уровень (12 баллов)

Тақырыбы 1. Трансформаторлар


1. Трансформаторлардың қысқа тұйықтылған режиміндегі шығындары

2. Трансформатордың бірінші орамасына электр күйінің теңдеуі

3. Трансформатордың бірінші орамасына электр күйінің теңдеуі

4. Трансформатордың екінші орамасына электр күйінің теңдеуі

5. Трансформатордың жүктеме режимі үшін векторлық диаграммасы

6. Трансформатордың жүктеме режимі үшін кернеу теңдеу

7. Тоқтар теңдеу

Тақырыбы 2. Асинхронды машиналары

8. Асинхронды машинаның ротордың айналу жылдамдығы

9. Асинхронды машинаның статордың айналу жылдамдығы

10. Асинхронды машинаның ротордың қүрылысы

11. Асинхронды машинаның статордың қүрылысы

12. Асинхронды машинаның сипаттамалары


Тақырыбы 3. Синхронды машиналары

13. Синхронды генератордың бұрыштық сипаттамалары.

14. Синхронды генератордың құрылысы.

15. Синхронды генератордың

16. Синхронды қозғалткыштар.

17. Синхронды қозғалткыштардың құрылысының ерекшеліктері.

18.Синхронды қозғалткыштарды іске қосу.

Тақырыбы 4. Тұрақты тоқ машиналар

19. Коммутация теориясының негіздері.

20. Тұрақты тоқ генераторы.

21. Тұрақты тоқ генераторының қоздыру тәсілдері жағынан генераторлардың жіктелуі.

22. Тұрақты тоқ генераторының ЭҚК теңдеуі.

23. Тұрақты тоқ қозғалтқыштары.

24. Тұрақты тоқ қозғалтқыштардың энергетикалық диаграмма.

25. Тұрақты тоқ қозғалтқыштардың кұрылысы


Скачать файл (27.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации