Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Безпека життєдіяльності - файл n1.doc


Безпека життєдіяльності
скачать (3980 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc3980kb.18.01.2013 10:44скачать


n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ВСТУП

1. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини.

1.1. Середовище мешкання людини. Принципи та способи забезпечення життєдіяльності

1.2. Сучасні екологічні проблеми і здоров'я людини

1.2 Гідросфера і здоров'я людини

1.3 Літосфера і здоров'я людини

1.3.1 Літосфера Львівської області

1.4 Фактори виробничого і побутового середовища

1.5. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини

2. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

2.1. Характеристика надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження та їх наслідки

2.2. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі аварій на АЕС І хімічно небезпечних об'єктах

2.2.1 Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС

2.3. Місто - як джерело небезпеки

2.3.1 Надзвичайні ситуації на транспорті (автобус, тролейбус, трамвай)

2.4. Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення

2.5. Електронебезпека на виробництві та в побуті

2.5.1 Техніка безпеки при користуванні електроприладами

2.5.2 Правила роботи з комп'ютерами

2.6. Пожежна безпека

2.7. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм

3. Надзвичайні ситуації воєнного часу та їх вплив на життєдіяльність

3.1. Зброя масового ураження та наслідки її застосування

3.2. Характеристика осередка ядерного, хімічного та бактеріологічного ураження

3.3. Прилади радіаційного і дозиметричного контролю, та хімічної розвідки

4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

4.1.Принципи, способи та засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях

4.2. Повідомлення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій

4.3. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини

4.4. Укриття людей у захисних спорудах

4.5. Медичний, радіаційний та хімічний захист

4.6. Евакуація населення з небезпечних районів

4.7. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води

4.8. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Стійкість роботи об'єктів народного господарства

4.9. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення

Контрольні запитання

Приблизні питання та ситуаційні завдання для проведення практичних занять у формі ділової гри

Тести. Чи здатні Ви справитися з несподіваними надзвичайними ситуаціями?

Додаток 1. Загальні положення Закону "Про Цивільну оборону України

Додаток 2. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи

Додаток 3. Приблизний план основних заходів цивільної оборони установи банку з впровадження у життя державної політики щодо захисту робітників і службовців від надзвичайних ситуацій, запобігання, реагування та ліквідації їх наслідків

Список використаної літератури

ВСТУП


Завдання курсу «Безпека життєдіяльності» (БЖД) полягає у чіткому розумінні небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають як у середовищі проживання людини, так і у середовищі навчання і праці.

БЖД — це ступінь захисту людини від надзвичайної небезпеки, де під терміном «небезпека» мається на увазі вплив на людину факторів, які можуть викликати відхилення стану її здоров'я від нормального. Природа цих факторів може бути пов'язана як з причинами природного або соціально-економічного характеру (екологічними катастрофами, низьким економічним рівнем життя та ін.), так і з причинами техногенного характеру (з рівнем забруднення навколишнього середовища як наслідком виробничої діяльності людини, аваріями, катастрофами на підприємстві, транспорті, війнами та ін.).

Зміни, що відбуваються в нашій країні сьогодні: приватні підприємства, приватизація, кооперація, ринкові відносини, інфляція і т.д., здатні загострити проблеми безпеки життєдіяльності людини. Так, зараз скорочуються наукові дослідження з проблем безпеки, зменшується чисельність інспекторів, скорочується служба охорони праці. Надзвичайні ситуації в Україні виникають у 5-8 разів частіше, ніж в інших промислове розвинутих країнах світу, в результаті чого щорічно гине понад 1% населення (більше 50 тисяч осіб). Майже третина аварій і нещасних випадків на виробництві пов 'язана з незадовільними знаннями людей порядку дій у надзвичайних ситуаціях. Це — наслідок серйозних недоліків у навчанні як на виробництві, так і в освітніх закладах. Вивчення предмету БЖД стане важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців про безпеку людини та її захист у процесі виробничої і побутової діяльності, в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять, що проходять відповідно до законодавства України та інших діючих нормативних документів.

Предмет грунтується на знаннях психології, фізіології людини, екології, охорони праці та цивільної оборони.

Викладання дисципліни має на меті:

—  вивчення структури, змісту і взаємозв'язку життєдіяльності людини із середовищем  праці й проживання;

— визначення чинників, причин І параметрів, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій,

— визначення принципів І способів захисту людей в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій,

— прищеплення практичних навичок щодо захисту життєдіяльності від шкідливого І небезпечного впливу параметрів середовища мешкання та вражаючих факторів осередків ураження у надзвичайних ситуаціях

КУРС БЖД ПОКЛИКАНИЙ НАВЧИТИ:

•   Усвідомлювати, що в центрі уваги повинна бути людина як головна цінність суспільства

•   Розкривати закономірність життєдіяльності людини в системі «людина — техніка — середовище мешкання»

•   Виявляти джерела забруднення, небезпечні та шкідливі фактори навколишнього середовища, що впливають на життєдіяльність

•   Створювати безпечні i нешкідливі умови життєдіяльності

•   Прогнозувати виникнення i приймати кваліфіковані рішення в умовах надзвичайних ситуацій з ліквідації негативних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї масового ураження

Автор буде вдячний за зауваження І пропозиції щодо поліпшення викладеного матеріалу посібника
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25Скачать файл (3980 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации