Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
1 Рідини і їх фізико-механічні властивості
1.2.2 Питома вага однорідної рідини
1.2.4 Пружність рідини
1.2.5 Температурне розширення
1.2.7 Ідеальна рідина
1.2.8 Сили, що діють в рідині
2.2 Диференціальні рівняння рівноваги рідини
2.5 Сила тиску рідини на плоску стінку. Центр тиску
2.6 Сила тиску рідини на криволінійні поверхні
3.1 Основні поняття і визначення
3.2 Рівняння нерозривності для усталеного руху рідини
3.3 Рівняння Бернуллі при усталеному русі ідеальної рідини
3.4 Рівняння Бернуллі для елементарної струминки і потоку в’язкої рідини
3.5 Гідравлічні опори і втрати енергії (напору) при русі рідини
3.8 Турбулентний режим і визначення втрат енергії потоку в трубах круглого поперечного перерізу
3.8.2 Поняття про гідравлічно гладкі і шорсткі труби
3.8.3 Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі
3.8.4 Місцеві гідравлічні опори
4.1 Витікання через малі отвори в газове середовище
4.2 Витікання рідини через малі затоплені отвори
4.3 Витікання рідини через насадки
5 Гідравлічний удар в трубах
6.1 Класифікація трубопроводів
6.2 Розрахунок простих трубопроводів
6.2.2 Характеристика трубопроводу. Потрібний напір
6.3 З’єднання трубопроводів
6.3.2 Паралельне з’єднання
6.3.3 Розгалужений трубопровід
7.1 Джерела водопостачання
7.2 Системи водопостачання
7.3 Водозабірні споруди
7.3.1 Споруди для забирання поверхневих вод
7.3.2 Споруди для забирання підземних вод
7.5 Водоочисні споруди
7.6 Водопровідна мережа
7.7 Режим водоспоживання і визначення розрахункових об’єкмів водоспоживання
7.8 Основи розрахунку водопровідної мережі і її елементів
8.1 Загальні відомості
8.2 Склад стічних вод
8.3 Методи очищення стічних вод
8.4 Основні відомості з розрахунку каналізаційних мереж
9.1 Відцентрові, лопатеві
9.1.2 Основні технічні і експлуатаційні показники відцентрових насосів
9.1.3 Насосна установка і її характеристика
9.1.4 Робота насоса на мережу
9.1.5 Послідовна і паралельна робота насосів на мережу
9.2 Об’ємні гідромашини
9.2.1 Загальні зауваження
9.2.2 Основні параметри, що оцінюють роботу об’ємних гідромашин
9.2.3 Поршневі насоси, силові і моментні гідроциліндри
9.2.3.1 Поршневі насоси
9.2.3.2 Силові гідроциліндри
9.2.3.4 Шестеренчасті насоси і гідромотори
9.2.3.5 Пластинчасті насоси і гідромотори
9.2.3.6 Радіально – поршневі гідромашини
9.2.3.7 Роторні аксіально-поршневі гідромашини

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации