Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Паспорт спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право - файл n1.doc


Паспорт спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
скачать (31.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc32kb.23.01.2013 15:01скачать


n1.doc

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

12.00.07 - адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

I. Формула спеціальності:

Галузь юридичної науки, яка досліджує суспільні відносини, що

формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і

органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав,

свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у

процесі державного та самоврядного управління у сферах

економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного

розвитку; суспільні відносини, що складаються у сфері формування,

розподілу і використання коштів публічних грошових фондів, та

суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації,

створення, формування, зберігання, поширення, використання,

охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та

використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної

безпеки.

II. Напрями досліджень:

2.1. У галузі адміністративного права і процесу:

- Теорія державного управління і адміністративне право.

- Методологія науки адміністративного права.

- Становлення та розвиток українського адміністративного

права.

- Виконавча влада та державне управління.

- Предмет, метод і принципи адміністративного права.

- Адміністративно-правові норми та їх реалізація.

- Джерела адміністративного права, систематизація

адміністративного права.

- Адміністративно-правові відносини.

- Суб'єкти адміністративного права.

- Адміністративно-правові засади діяльності органів

виконавчої влади.

- Державна служба та її адміністративно-правове регулювання.

- Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.

- Адміністративно-правове регулювання забезпечення законності

у державному управлінні.

- Адміністративно-правові засади управління економічною,

соціально-культурною, адміністративно-політичною діяльністю та

міжгалузевого управління.

- Адміністративний процес.

- Адміністративне судочинство.

- Адміністративні провадження.

- Адміністративне процесуальне право.

- Адміністративне право зарубіжних країн.

2.2. У галузі фінансового права:

- Предмет, метод і система фінансового права.

- Методологія науки фінансового права.

- Публічні фонди в Україні.

- Система фінансового законодавства.

- Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

- Суб'єкти фінансового права.

- Фінансова діяльність інститутів публічної влади.

- Правове регулювання фінансового контролю.

- Бюджетне право.

- Правове регулювання доходів публічних фондів.

- Правове регулювання податкової системи.

- Правові засади публічних видатків і бюджетного

фінансування.

- Правове регулювання фінансової діяльності публічних фондів

соціального призначення.

- Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.

- Юридична відповідальність за порушення фінансового

законодавства.

- Фінансове право зарубіжних країн.

2.3. У галузі інформаційного права:

- Інформаційна сфера як об'єкт права.

- Методологія інформаційного права.

- Предмет, метод і система інформаційного права.

- Інформаційне законодавство та напрями його розвитку.

- Правовідносини в інформаційній сфері.

- Правові аспекти формування, розвитку, охорони та захисту

інформаційних ресурсів.

- Державна політика та державне управління в інформаційній

сфері.

- Правові засади організації та координації дій органів

державної влади в єдиному інформаційному просторі України.

- Поняття та правовий режим інформаційних ресурсів.

- Правовий режим інформаційних технологій, інформаційних

систем і мереж.

- Інформаційна безпека та її місце в системі забезпечення

національної безпеки.

- Захист інформації з обмеженим доступом і прав на неї.

- Захист інформаційних систем і прав на них.

- Інформаційне право зарубіжних країн.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

юридичні науки.


Скачать файл (31.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации