Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Силлабус дисциплины - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации-1 (на казахском языке) - файл n1.doc


Силлабус дисциплины - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации-1 (на казахском языке)
скачать (30.7 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc217kb.21.11.2010 00:14скачать


n1.doc

Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық Министрлігі

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ

«Радиотехника, электроника ж/е телекомуникациялар» кафедрасы

Бекітемін

«С. Сейфуллин атындағы

ҚАТУ» АҚ басқарма

төрағасының бірінші

орынбасары

А.М.Әбдіров _________

(аты-жөні) (қолы)

«__»_____________20__ ж.

Студентке арналған пәннің

бағдарламасы
(СИЛЛАБУС)


Пән «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1»

Бағыты Техника және Технологиялар

Мамандығы: 050719 және 5В050719- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»Астана, 2010
Авторлары: Алдашева Жанат Анарбайқызы- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.,

Наурыз Қаныш Жанабергенқызы - «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы


«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студенттерге арналған «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1» пәнінен бағдарламаны (силлабус) ҚР МБС (3.08.093-2004) және «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1» ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 23.12.2005 ж. №779 бұйрығына сәйкес типтік оқу бағдармамасына бойынша жоғары оқу орындарының 050719- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студеттерге арнап «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушылары т.ғ.к. аға оқытушы Ж.А. Алдашева, аға оқытушы Қ. Ж. Наурыз толықтырып өндеген.

«______» ________ 2010 ж. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының отырысында №___ хаттамасымен қаралды.

Кафедра меңгерушісі ________________ Ногай А.С..

Энергетика факультетінің әдістемелік комиссиясында «_____» 2010 ж.

№ ________ хаттамасымен қаралды.

Әдістемелік комиссияның төрайымы ___________Есілбаева А.Ғ..
© С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2010 ж.

2. Пәннің жұмыс бағдарламасы (силлабусы)
2.1 Оқытушылар туралы мағлұмат
«Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар негіздері-1» пәнінен 2010-2011 оқу жылында «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» кафедрасы бойынша келесі оқытушылар құрамы қамтылған:

Алдашева Жанат Анарбайқызы, техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы (дәрістен, тәжірбиелік, зертханалық,өзіндік жұмыс сабақтарынан);

Наурыз Қаныш Жаңабергенқызы, аға оқытушы (силлабустың алғашқы нұсқасының авторы, көмекші оқытушы);

Жұмыс орны: С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ, энергетика факультеті «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» (525 кабинет) кафедрасы, байланыс телефоны: 48-53-54.

Сабақтар кестесі: Кафедраның сабақтар кестесі бойынша.

Қосымша сабақтар: Кафедраның қосымша сабақтар кестесі бойынша.

2.2 Пән жайында
Пән аты: «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

негіздері-1» 2-курстың 3-ші семестрінде оқытылады.

Кредиттер саны – 3-семестрде – 2;

Бақылау формасы –емтихан (3 семестр).

Емтихан алу формасы –тесттілеу түрінде.

3-ші семестрде осы пән бойынша оқу жоспары бойынша келесі сабақтар (сағат) қаралған (кесте-1):
Кесте-1 Пән бойынша оқу жоспарына сәйкес сабақтар


Семестр

Дәрістер


Тәжірибелік жұмыстар

Зертханалық жұмыстар


СӨОЖ*

СӨЖ*

барлығы

3

15

0

15

30

30

90


Ескерту:

1)*СӨОЖ- оқытушы көмегімен орындалатын өзіндік жұмыс;

2)СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Ал, оқу сағаттарының 3-ші семестрде бөлінуі төмендегі кестелерде келтірілген (2 кесте).


Кесте-2 Оқу сағаттарының 3 семестрдегі бөлінуі


Апта


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

барлығы

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

Аралық ақылау

1

1

1

1

1

1

1

15

Тәжірибелік

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зертханалық

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СӨОЖ*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

СӨЖ*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

Барлығы

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

903. Курстың алдыңғы реквизиттері
Студенттердің «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1» пәнін терең және сапалы түсіну үшін жоғары математика, физика, информатика пәндерінен мектеп бағдарламасыменен қатар 1-курсте өткен бөлімдерден білімдері қажет.

1)Жоғары математика пәнінен: дифференциал және интегральды есептеулер; Фурье қатарлары; ықтималдықтар теориясы және т.б.

2)Физикадан: тұрақты және айнымалы ток заңдары; айнымалы электромагниттік өріс теңдеуі және т.б.

3)Информатикадан:программалау негіздері, ЭЕМ, алгоритмдік тілдер және т.б. сұрақтарды білуі шарт.


4.Курс соңынан болатын реквизиттер
Осы пәннен алған білімдер 2 курста (2-семестр), 3 және 4 курстардағы арнайы пәндерде жалғасын тауып, тереңдетіле оқытылады атап айтқанда: «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2» «Аналогтық құрылғылар схемотехникасы-2», «Электр байланысы теориясы», «Сымсыз байланыс технологиясы», «Цифрлық байланыс технологиясы», «Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар», «Электромагниттік толқындардың таралу теориясы» және тағы да басқа пәндер.


5.Пән туралы қысқаша мағлұматтар
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1» пәнінің мақсаты – радиотехника, электроника, компьютерлік технологиялар, ақпараттық желілер мен жүйелерді құрудың негіздерін үйреніп және сигналдарды беру, қабылдау, өңдеу туралы түсініктер беру. Сонымен қатар, студенттерді ақпараттық жүйелер телекоммуникация саласының жаңа стандарттары, технологиялары, оның даму тенденциясы сияқты және де басқа сұрақтармен таныстыру.

Пәннің есебі:

-студенттердің электроника, электрондық әне инфокоммуникациялық технологиялар жайында, радиотехника, телекоммуникация саларының дамуын, интелектуальды цифрлық желілер және т.б. сұрақтар бойынша түсініктерінің болуы;

-электрондық аспаптарменен, ақпараттық құрылғылармен жүйелеріндегі сигналдарды беру, түрлендіру, өңдеудегі болатын үрдістерді түсіну;

-электрондық құрылғылар, көпарналы жүйелердің құрылу принциптерін, сигналдарды берудің, түрлендірудің түрлерін білу.
6. Пән мазмұны
6.1 Дәрістік сабақтар тізімі


Дәріс аты

Көлемі,

сағ.Әдебиттер

Ағымдық

бақылау

балы **

1

2

3

4

5
«РЭ ж/е Т негіздері-1». Электроника. Электронды ж/е компютерлік технологиялар. Желілік және Интернет технологиялары. Инфокоммуникативті технологиялар. Ақпараттарды қорғаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

151

Электроника. Электронды құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері.

51.1

Кіріспе. Электрониканың ғылымының, техниканың және технологиялардың дамуындағы орны. Болашақтағы дамуы жолдары.

1

[1],[2],[40]


0,33

1.2

Қазіргі таңдағы электрониканың мәселелері. Қазіргі таңдағы электрониканың базасы. Шала өткізгіш диодтармен транзистор. МДЖ – транзисторлар. Оптоэлектронды аспаптар. Аналогты электронды құрылғылар. Электронды күшейткіштердің классификациялары. Оперативті күшейткіштер, оның сипаттамалары мен параметрлері. Аналогты-цифрлы, цифрлы -аналогты түрлендіргіштер. Цифрлы құрылғылар. Электронды есептегіштер мен регистрлер. Цифрлы автоматтар. Микропроцессорлар, микроконтроллер және жад. Функционалды электроника.

2

[1],[2],[3]

[4],[34],[35]

[36], [37],[40]


0,66

1

2

3

4

5

1.3

Электронды аспаптармен интегральды сұлбалардың (схемалардың) қазіргі таңдағы жасау технологиясы. Элекронды аспаптармен интегральды сұлбалардың (схемалардың) қазіргі таңдағы жасау технологиясы. Үлкен және өте үлкен микросхемалардың жасау технологиясының ерекшеліктері.Электронды құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері.

2

[1], [2],[3]

[4], [34],[35]

[36], [37],[40]


0,66

2

Электронды және компьютерлік технологиялар.

52.1

Микропроцессорлық техника және оның дамуы.

1

[1], [2], [3]

[4], [35], [36], [37],

[40]

0,33

2.2

Автоматтандырылған басқару жүйелеріндегі (АБЖ) микроконтроллерлерді (МК) пайдалану.Сызықты ж/е бейсызықты өзгерісті АБЖ. Сызықты АБЖ жүйелерінің тұрақтылығы, тұрақтылық көрсеткіштері. Бейсызықты АБЖ ж/е оның ерекшеліктері. Цифрлық АБЖ ж/е МК. Цифрлық АБЖ-ды зерттеудің әдістері.Сигналдарды цифрлы өңдеу, сигналдық процессорлар.

1

[1], [2], [3]

[4], [35], [36],[37],

[40]

0,33

2.3

Компьютер құрылғысы. Компьютерлік техникамен микропроцессордың даму сатысы. Периферия (Шеткерілік) құрылғылары.Компьютерлік техниканы программалық қамтамасыз ету және оның дамуының ерекшеліктері.

2

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3] [4], [35], [36] [37],[38],[40]

0,66

2.4

Ақпараттарды өңдеудің электронды технологиясы. Электрондық сауда ж/е е-банкинг. Электрондық құжатайналым. Электрондық мәліметтерді қорғау.

Компьютерлік және Интернет технологиялары.

Инфокоммуникациялық желілер мен жүйелерге арналған стандарттар түрлері. Ашық жүйелердің жеті деңгейлі өзарабайланысының эталондық моделі (OSI - моделі). 10IEEE 802 жобасы.

1

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

0,33

1

2

3

4

5

3

Желілік және инфокоммуникациялық технологиялар. Электрондық және инфокоммуникативтік жүйелерді қорғаумен қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Желілердің даму болашағы.

5

[20],[39],[40]
3.1

Компьютерлік желілердің топологиясы. Қол жеткізудің (енімнің) әдістері. Локальді (жергілікті) желілердің технологиясы. Ethernet және Token Ring, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet және 10 Gigabit Ethernet. Интернет технологиялары.. TCP/IP. IP- хаттамалары. WLAN сымсыз локальды (жергілікті) желілері.

2

[5], [6], [20]

[21], [29] [33], [40]

0,66

3.2

Инфокоммуникативті технологиялар. «Соңғы миля» мәселелері. DSL- технологиясы. HPNA - технологиясы. «Алысқа қатынау Ethernet» технологиясы. IP- телефониясы. Н323 хаттамасының стекі. SIP хаттамасы. Магистраль технологиясы. Frame Relay, ATM и MPLS технологиялары.

2

[6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

0,66

3.3

Электрондық және инфокоммуникативтік жүйелерді қорғаумен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Электронды және инфокоммуникативтік технологиялардың даму перспективалары.

1

[6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

0,33
Барлығы:

15 с.
5 б.***Ескерту*** 5 бал-ең минимал бағаны көрсетеді (ең жоғары бал-10 болып табылады)


6.2 Зертханалық сабақтар тізіміЖұмыстар аты


Көлемі,

сағ.


Әдебиттер, әдістемелік нұсқаулар

Ағымдық

бақылау

балы **

1

2

3

4

Техника және өрт қауіпсіздігінен нұсқау өткізу

1
1

Зертханалық жұмыс №1. Шала өткізгіш диодтарды зерттеу.

2

[35], [40]

2

Зертханалық жұмыс №2. Тиристорды зерттеу.

2

[35], [40]

2

Зертханалық жұмыс №3. Жалпы база сұлбасы бойынша қосылған биполярлы транзисторларды зерттеу.

2

[2], [35], [38], [40]

2

Зертханалық жұмыс №4. Жалпы эмиттер бойынша қосылған тұрақты ток күшейткіш каскадын зерттеу.

2

[2], [35], [38], [40]

2

Зертханалық жұмыс №5. Мультивибраторды зерттеу.

2

[2], [35], [38], [40]

2

Зертханалық жұмыс №6. Тұрақты ток күшейткішін зерттеу.

2
2

Зертханалық жұмыс №7. Транзисторлы дыбыстық жиліктегі кернеу күшейткішін зерттеу.

2

[2], [35], [38], [40]

2

Барлығы

15
15**Ескерту: 1) Зертханалық сабақтар бойынша (3-семестрде) -15 сағат, 1 сағ. = 1 балл (максималь бағасы); орташа-0,8 балл; минималь-0,5 балл.

Мұнан басқа сабақтарда жақсы қатысқаны үшін ынталандыру балы-5 бал қосылады (дәрістік, зертханалық, өздік жұмыстарды қосқанда)

7. Тапсырмаларды орындау графигі (СӨЖ, СӨОЖ)Тақырып атыӨзіндік жұмысқа

тапсырмаСӨЖ-ң мазмұны және мақсатыӘдебиетБақылау түрі

Өткіз.мерзімі, апта

Бағалану балы

1

2

3

4

5

6

7

8
РЭ ж/е Т негіздері -11

Қазіргі таңдағы электроника ж/е оптоэлектронды аспаптар мәселелері.

Дамуы, жаңа технологиялары.

Олардың алатын орны

Сұрақтарға терең түсініп дайындалу


[1], [2] ,[3]

[4], [34], [35]

[36],[37],[40]


Конспект, ауызша сұрау

1-2

0,23

2

Логикалық базалық элементтер.

Түрлері ж/е олар көмегімен цифрлық /аналогтық күрделі сұлбалар жинау.

Дамуы, жаңа технологиялары.

Олардың алатын орны

Шартты белгіленуін, жұмыс істеу принципін білу

[1], [2] ,[3]

[4], [34], [35]

[36],[37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

3

0,23

3

Сұйық кристальды индикаторлар мен мониторлар.

Түрлері, жұмыс істеу принципі

жұмыс істеу принципін білу

[1], [2] ,[3]

[4], [34], [35]

[36],[37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

4

0,23

4

Оперативті күшейткіштердің қазіргі таңдағы жайы.

Қолданылатын саласы. Жұмыс істеу принципі

Шартты белгіленуін, жұмыс істеуі

[1], [2] ,[3]

[4], [34], [35]

[36],[37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

5

0,23

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Қазіргі таңдағы микропроцессорлардың ерекшеліктері.

Қолданылатын саласы. Жұмыс істеу принципі

Сұлбасын,құрамн, жұмыс істеу принципін білу


[1], [2], [3], [4],[35],[36]

[37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

6

0,23

6

Микроконтроллерлер.

Қолданылатын саласы. Жұмыс істеу принципі

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципі

[1],[2], [3],[4],[35], [36] [37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

7

0,23

7

Сигналдық процессорлар.

Қолданылатын саласы. Жұмыс істеу принципі

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

Конспект, ауызша сұрау

9

0,23

8

Қазіргі таңдағы компьютердің жайы.

Қолданылатын саласы. Жұмыс істеу принципі

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

Конспект, ауызша сұрау

9

0,23

9

Функциональды электроника.

Оның халықшаруашылығы мен білімдегі орны.

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],

[40]

Конспект, ауызша сұрау

9

0,23

10


Микропроцессорлар мен үлкен интегральды схемалардың жасау технологиясының ерекшеліктері.

Түрлері ж/е ЭМС мәселесі

Технологияларын білу ж/е топтастыру


[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],

[40]

Конспект, ауызша сұрау

10

0,23

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Автоматтандырылған басқару жүйелері. Олардың орны ж/е түрлері

Тарихы, қазіргі таңдағы мәселелері

Автоматтандырылған жүйелер

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[40]

Конспект, ауызша сұрау

11

0,23

12

Автоматтандырылған PCAD жобалау жүйесі. Автоматтандырылған OrCAD жобалау жүйесі.

Басқа да жобалау жүйелері.

Жобалау жүйелері

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],

[40]

Конспект, ауызша сұрау

11

0,23

13

Программалық қамтамасыз етудің қазіргі таңдағы жайы мен дамуы.

Даму тарихы, болашағы

Телекоммуникациялық жүйелер ж/е программалар

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],

[40]

Конспект, ауызша сұрау

12

0,23

14

Lotus Notes негізінде электронды құжатайналымы.

Электрондық үкімет,

Сауда, банкинг ж/е т.б.

ҚР іске асырылып жатқан жұмыстар

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

Конспект, ауызша сұрау

12

0,23

15

IEEE 802.3 жаңа категориялары.

IEEE 802.11 жаңа категориялары. WiMAX технологиясы.

Тарихы, түрлері ж/е

ерекшеліктері

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

Конспект, ауызша сұрау

12

0,23

16

Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet технологиясының ерекшеліктері.

Тарихы, түрлері ж/е

ерекшеліктері

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[5], [6], [20]

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]


Конспект, ауызша сұрау

12

0,23

1

2

3

4

5

6

7

8

17

Интернет хаттамалары

Тарихы, түрлері ж/е

ерекшеліктері. IP- хаттамасы. SIP - хаттамасы.

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[5], [6], [20]

[35], [36] [37], [40]


Конспект, ауызша сұрау

13

0,23

18

WLAN сымсыз локальды желісі.

Тарихы, түрлері ж/е

ерекшеліктері

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[1], [2], [3]

[4], [35], [36] [37],[38],[40]

Конспект, ауызша сұрау

13

0,23

19

xDSL- технологиясы.

Тарихы, түрлері ж/е

ерекшеліктері

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

Конспект, ауызша сұрау

13

0,23

20

Инфокоммуникациялық жаңа технологиялар мен стандарттар, хаттамалар


HPNA технологиясы.

Frame Relay,ATM

MPLS технол-ы

IPSec, Kerboros – хаттамалары ж/е т.б.

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

[6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

Конспект, ауызша сұрау

14

0,23

21

Ақпаратты қорғау мәселелері

Желіаралық экрандар

ж/е басқа тәсілдер

Сұлбасын, құрамын, жұмыс істеу принципін білу

6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

Конспект, ауызша сұрау

14

0,23

22

Электрондық ж/е инфокоммуникациялық технологиялардың даму болашағы

Болашақтағы

Жаңа технологиялар

Басты жабдық өндірушілер мен ғалымдардың ұсыныстары

6], [19], [20]

[26], [29], [32], [33], [40]

Конспект, ауызша сұрау

14

0,23


Ескерту*** 5 бал-ең минимал бағаны көрсетеді (ең жоғары бал-10 болып табылады)


7.1 – «РЭ ж/е Т негіздері-1» пәнінен тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Атауы

Апта/Мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Емтихандық сессия

Ағымдық бақылау, с. і.:Дәрістер

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хЗертханалық сабақтар

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хСОӨЖ

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хАралық бақылау


1АрБ

2АрБ
РефератР

РҚортынды

бақылау (емтихан)
ҚБ


Ескерту: х – оқу сабақтарындағы ж/е СОӨЖ орындауын бақылау; 1АрБ1ші аралық бақылау; 2РК – 2ші аралық бақылау; Р – рефераттарды тапсыру; ҚБ – Қортынды бақылау (емтихан)
8. Әдебиеттер тізімі
8.1. Негізгі әдебиеттер
1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.

2.Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники.- Р.Д.: Высшее образование, Феникс,2006.

3.Травин Г.А. Основы схемотехники . (часть 2)- Н.:СибГУТиИ, 2006.

4.Микушин А.В., Сединин В.И. Схемотехника цифровых устройств (часть 1) Н.: СибГУТиИ, 2007.

5. Степанов А. Информатика.- М.: Высшая школа, 2004.

6. Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии: Учебник-практикум.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

7. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники.- М.: Высшая школа, 2004.

8. Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи.- М.: Радио и связь, 1991.

9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.- М.: Высшая школа, 2000.

10. Ерохин Г.А. и др. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн.- М.: Радио и связь, 1996.

11. Радиопередающие устройства/Под ред. В.В. Шахгильдяна.- М.: Радио и связь, 1995.

12. Головин О.В. Радиоприемные устройства.- М.: Горячая линия-Телеком, 2002.

13. Телевидение/Под ред. В.Е. Джаконии.- М.: Радио и связь, 2002.

14. Беллами Дж. Цифровая телефония. Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1996.

15. Цифровые и аналоговые системы передачи/Под ред. В.И. Иванова.- М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

16. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH.- М.: Эко-Трендз, 1998.

17. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно- оптические сети.- М.: Эко-Трендз, 2000.

18. Баркун М.А., Ходасевич О.Р. Цифровые системы синхронной коммутации.- М.: Радио и связь, 2001.

19. Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник/Под ред. Н.А. Кузнецова.- М.: Финансы и статистика, 1996.

8.2. Қосымша әдебиеттер


20. Основы современных компьютерных технологий/ Под ред. А.Д. Хомоненко.- СПб.: Корона принт,2005.

21. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия.- СПб.: Питер, 2000.

22. Пестряков В.Б. Радиотехнические системы.- М.: Радио и связь, 1995.

23. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи.- М.: Эко-Трендз, 1997.

24. Карташевский В.Г. Сети подвижной связи.- М.: Эко-Трендз, 2001.

25. Горностаев Ю.М. и др. Перспективные спутниковые системы связи.-М.: Горячая линия-Телеком, 2000.

26. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи.- М.: Радио и связь, 2003.

27. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер с англ.- М.: Изд. дом Вильямс, 2003.

28. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ.- М.: Радио и связь 2000.

29. Гаранин М.В. Системы и сети передачи информации.- М.: Радио и связь, 2001.

30. Кох Р., Яновский Г. Эволюция и конвергенция в электросвязи.- М.: Радио и связь, 2001.

31. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи.- М.: Радио и связь, 1998.

32. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.

33. Перспективные телекоммуникационные технологии/Под ред. Л.Д. Реймана.- М.: МАС, 2001.

34. Елягин С.В. Основы схемотехники. Сборник лабораторных работ.-У.: УГТУ.,2001.

35. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC.Программа Electronics Workbench и ее применение.-М.:Солон-Р,1999.

36. Микушин А.В., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры (часть 1).Н.: СибГУТиИ, 2004.

37. Микушин А.В., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры (часть 2).Н.: СибГУТиИ, 2004.

38. Нефедова Н.В. Карманный справочник по электронике и электротехнике . Р.Д.: Феникс, 2007.

39. Пшенин Е.С. Теоретические основы защиты информации., А.: КазНТУ, 2000.

40.http:/www.intuit.ru/

41.Интернеттің басқада ресурстары.

8.3. Жабдықтар (қосымша материалдар мен құрылғылар)


1. Компьютер сыныбы, ауд 504; 504а, 508;

2.Зертханалық стенділер, ауд. 504а, 501;

3. Жаңа телекоммуникациялық технологиялар жабдығы, 504;

4.Кабель үлгілері көрсетілген стенділер, ауд. 503;

5.Аналогты тығыздау жүйесі К-60, 504а;

4.Electroniks Worrbensh бағдарламасы, 504; 504а, 508;

5.Сабақтарды қызықты өткізуге бағытталған қосымша презентациялық материалдар, видеофильмдер топтамасы.

6 «Cables» кабель параметрлерін есептеуді тиімдендіретін арнайы бағдарлама (компьютер сыныптары)

7 Қосымша әдістемелік нұсқаулар ж/е оқу құралдары:

7.1.Практическое руководство по изучению, разработке и исполнению беспроводных ЛВС стандарта 802.11.(Авторы Рошан, Пэджман и др.) изд. Вильямс, 296 стр. На базе оборудования фирмы Cisco.

7.2 Учебное пособие сотовой компании «Билайн» (краткий курс лекции, основные расчетные формулы и примеры решения задач).

7.3 Богуславская М.П. Учебное пособие по выполенеию лабораторных работ по «Автоматической коммутации» А.: КазАТК,2004 г.

7.4 Амренов С.А. Методические указания по лабораторной работе «Изучение конструкцию и маркировку кабелей связи», А.: ААТУ.1999г.

7.5 Методические указания по выполнению комплексных лабораторных работ (к стендам 504а и 501 ауд.).


9. Курстың саясаты
Пәнді оқитын студенттерге қойылатын талаптар:

-пәннің қоңырау, сабақ және үзіліс кезінің тәртібін қатаң сақтау;

-сабақ кезінде әңгімелеспеу, бөтен әдебиеттерді оқымау, темекі тартпау, тамақ қабылдамау, сағыз шайнамау және мобильді телефондарды сөндіру қажет;

-жоғары оқу орнының мүлігін және тазалығын сақтау;

-сабақтау қалмау және кешікпеу. Кешіккен студенттер сабаққа жіберілмейді. Себепсіз қалған сабақтар кафедра тағайындаған уақыт бойынша өткізіледі;

-барлық кезде сабақтарға дайындалу; Тапсырмалар дер кезінде орындалып, қорғалуы шарт; Уақытында орындалып, қорғалмаған сабақтардан төмен бағаланады;

-оқу үрдісінде белсенді қатысу;

-өзін-өзі әрқашанда дамытуға, мәдениетін көтеруге міндетті; Сонымен қатар, курстастарымен, оқытушыларыменен және т.б. қызметкерлерді сыйлау, кешірімді, кішіпейіл болу;

-интеллектуальды меншік заңын орындау, яғни бақылаудың барлық түрінде осы заңды сақтау.

10. Білім бағасы туралы ақпарат
Студенттердің білім бағалаудың негізгі критерийлері:

-әртүрлі есептердің алгоритимдерін шеше білу және тәжірибе жүзінде қолдану;

-барлық жұмыстардың жасалу кестесін қатаң сақтау;

-сабақтардан сапалы конспект жүргізу (өзіндік жұмыстары бойынша);

-жұмыстарды тапсыру кестесін қатаң сақтау;

-белгіленген уақытында тапсырылған жұмыс «өте жақсы» бағасымен бағаланып, ең жоғары балл қойылады; «үш» деген баға қойылған жұмыс ең аз балменен бағаланады (әрбір кешіккен жұмысқа апта сайын 7% төмендетіледі, бірақ жалпы балл 50% төмен болмауы шарт); Жұмыстардың ең соңғы тапсыру уақыты - емтиханға 3 күн қалған күні болып белгіленеді;

Пәннен жалпы баға семестр бойынша жиналған балмен қоса, емтихан кезінде алынған бағадан тұрады.

Бақылау формалары төмендегідей:

-күнделікті бақылау: лекцияларға бару; конспектілер жүргізу, зертхана жұмысын орындау және қорғау.

-өзіндік жұмыстарды орындау, өзіндік жұмыстарға арналған тақырыптарды қорғау;

-аралық бақылау семестр бойынша бақылау қарастырылған.

-түйіндеу (қортынды) бақылауы. Мұнда пән бойынша тестілеу немесе классикалық үлгі түрінде емтихан тапсырылады. Тесттік билеттерге курс бойынша өтілген материалдардан, өзіндік жұмыс бойынша қаралған сұрақтар берілген. Емтихан кезінде алған «қанағаттанарлық» және «жақсы» бағаларын «жоғары» бағаларға тапсыруға болмайда.

Бағаларды қоюдың саясаты. Бағаларды қоюдың саясаты төмендегідей болуы шарт: объективті болуы; «мөлдірлілігі»; «майысқақтылығы»; жоғары дифференциальды болуы.

Сонымен қатар, студенттердің оқу барысында күнделікті, аралық және түйіндік (қортынды) баллдары хабарландырылуы шарт.

Төмендегі 5 кестеде білімді бағалаудың шкаласы берілген.

Кесте -5 Студенттер білімін бағалаудың шкаласы

әріптік жүйе бойынша бағалау

баллдардың сандық эквиваленті


баллдардың пайыздық өлшемі

дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89


жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттандырмайды


Пәнді оқып-үйрену үрдісіндегі бақылаудың бағалық баллдарының ауқымы және емтихан кезіндегі студенттердің білімінің бағасы төмендегі кестелерде берілген (кесте 6,7)
Кесте 6 Пән бойынша білімін бағалаудың сызбасы
студенттің сабақ және жұмыс түрлері

балл саны

min/ max

I

ағымды бақылау:

Дәріс:

ЗС:

СӨЖ:

20 / 40

5/10

10/20

5/10

II

аралық бақылау:

1-ші рубеждік бақылау

2-ші рубеждік бақылау
5/10

5/10
барлығы:

10 / 20

III

қорытынды бақылау:

емтихан


20 / 40
барлығы

50 / 100


Кесте 7 Емтиханда білімін бағалау сызбасы
емтихан бағасы

балл бойынша бағасы

( %)

1.

Ағымдық бақылау

Аралық бақылау

30 - 60

2.

Қорытынды бақылау

20 - 40

3.

Барлығы:

50 - 100

Алдашева Жанат Анарбайқызы

Наурыз Қаныш Жанабергенқызы

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1»

пәнінен

БАҒДАРЛАМА

(силлабус)
Теруге жіберілді ________

Басуға қол қойылды ______

Пішімі 60х881/16

Тапсырыс №__

Шартты баспа парағы_________

Таралымы _______дана


© С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің баспаханасы, 2010 г. ______бет.,

010011, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 62а


Скачать файл (30.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации