Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вивчення індуктивного вимірювально - утворювального елемента - файл n1.doc


Вивчення індуктивного вимірювально - утворювального елемента
скачать (50.4 kb.)

Доступные файлы (2):

n1.doc163kb.23.11.2010 12:06скачать
n2.xlsxскачать

Загрузка...

n1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: вивчення індуктивного вимірювально - утворювального елемента.
Ціль: Дослідження динамічних і статистичних характеристик вимірювально - утворювального елемента.
У результаті виконання роботи вирішуються наступні задачі:

  • Вивчення конструкції індуктивних датчиків;

  • Зняття і дослідження статистичних характеристик індуктивного датчика;

  • Одержання передатної функції;

  • Дослідження впливу навантаження на погрішність, формовану індуктивним датчиком, проблеми точності;

  • Опанувати технікою експерименту;


Опис лабораторного устаткування.

Для проведення даної лабораторної роботи використовується той же лабораторний стенд, що й у попередній роботі.
Короткі теоретичні зведення.
Робота індуктивного датчика демонструється за допомогою гетеродина (ВЧ LC- генератор), кола, що задається, у яке включена котушка перемінної індуктивності. Обертаючи ручку ми змінюємо індуктивність L2, тим самим регулюючи глибину позитивного зворотного зв'язку і відповідно амплітуду вихідної напруги.

Е
Рис. 9.
лектронний
генератор представляє із себе пристрій, що перетворює електричну енергію джерела постійного струму в енергію незатухаючих електричних коливань необхідної форми, частоти і потужності. Незатухаючі коливання в контурі автогенератора установляться лише при виконанні двох основних умов, що одержали назву умов самозбудження.

П
Рис. 8
ершу з цих умов називають умовою балансу фаз. Сутність його зводиться до того, що в схемі повинен бути встановлений саме позитивний зворотний зв'язок між вихідним і вхідним колами транзистора. Тільки в цьому випадку створюються необхідні умови для заповнення втрат енергії в контурі.

Н
Рис. 9.
а практиці виконання умови балансу фаз досягається відповідним включенням кінців котушок. Виконання умови балансу фаз є необхідним, але недостатнім для самозбудження схеми. Друга умова самозбудження полягає в тому, що для існування автоколивального режиму ослаблення сигналу внесене колом зворотного зв'язку, повинне компенсуватися підсилювачем. Іншими словами, глибина позитивного зворотного зв'язку повинна бути такою, щоб втрати енергії в контурі заповнювалися цілком.

Обсяг і методика виконання роботи.

1. Ознайомитися з правилами техніки безпеки. Розписатися про ознайомлення з правилами в журналі реєстрації проходження інструктажу. Студенти, що не пройшли інструктаж, до виконання лабораторних робіт не допускаються.

2. Ознайомиться з лабораторним стендом, а також з досліджуваними датчиками (використовуючи для цього рекомендовану викладачем літературу).

3. Привести регулятори 5,6,7,8 у вихідний стан.

4. Уключити стенд.

5. Вивчення індуктивного датчика:

5.1. Змінюючи кут повороту за допомогою регулятора, зробити 15 вимірів, спостерігаючи за показаннями приладу.

5.2.Результати вимірів занести в таблицю №1.

Табл.№1

Кут повороту
Вихідна величина

5.3. По отриманим даним побудувати статичну характеристику індуктивного датчика.

5.4. Провести аналіз статичної характеристики перетворювача

Зміст звіту

  1. Зробити виміри і визначити необхідні величини.

  2. Побудувати статичні характеристики перетворювача.

  3. Провести аналіз отриманих статичних характеристик.

Контрольні питання

1. Призначення перетворювачів?

2. Помилка і погрішність?

3. Надійність?


Скачать файл (50.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации