Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Мелікаев Ю.М., Шишацький А.Г., Агапова В.Т. Методичні вказівки до написання розділу Охорона праці в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) сту - файл n1.doc


Загрузка...
Мелікаев Ю.М., Шишацький А.Г., Агапова В.Т. Методичні вказівки до написання розділу Охорона праці в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) сту
скачать (610.5 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc611kb.23.01.2013 19:13скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6
Реклама MarketGid:
Загрузка...

1.Складальний цех. 2.Гаражі.3Адміністративний корпус. 4.Прохідна. 5.Цех екіпіровки вагонів.6.Електроцех. 7.Підзарядна.8.Колісний цех. 9.КПП.


Додаток 3.

СКЛАД ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.№ п/п

Посада на основній роботі

Прізвище, ім`я ,по-батькові

Помада у складі евакокомісії

Основні функціональні обов`язки

1

2

3

4

5

1Голова евакуаційної комісії

Керує роботою евакокомісії з організації евако-заходів за планом

2Заступник голови евакокомісії з питань харчування

Організує забезпечення евакуйованих харчуванням і предметами першої необхідності

3Заступник голови евакокомісії

Організує роботу евакокомісії по виконанню плану евакуації

4Секретар евакокомісії

Відповідає за розробку, облік та веде звітність

1

2

3

4

5
Група

зв`язку та

оповіщення
5Начальник групи

Організація інфор-мування під час евакозаходів, оповіщення і збір евакокомісії

6Член групи

Організація зв`язку

7Член групи

Організація оповіщення евакокомісії

8Член групи

Організація інформаційного забезпечення евакозаходів
Група організа

у

ції розміщен

безпечному

ня евакуйова

районі

них

9Начальник групи

Організує евакуацію(відселе-ння) шкіл і до-шкільних закладів

10Заступник начальника групи

Організує соціальну допомогу евакуйованим

11Член групи

Забезпечення комунальними послугами

12Член групи

Забезпечує організацію харчування евакуйованих

13Член групи

Матеріальне забезпечення евакуйованих

14Член групи

Організує роботу з надання першої медичної допомоги

15Член групи

Організує роботу з надання психологі-чної допомоги
Група

обліку та

інформації

евакуйованих

16Начальник групи

Організує загальний облік евакуйованих

17Член групи

Організує облік евакуйованих по підрозділам
Група охорони

до

громадського

рожного руху

порядку і

безпеки

18Начальник групи

Організує підтрим-ку гром.порядку

19Заступник начальника групи

Організує регулювання руху на маршруті евакуації
Група

медичного

забезпечення
20Начальник групи

Організує медичне забезпечення евакозаходів, евакуацію лікувальних закладів

21Член групи

Організує надання першої медичної допомоги
Група

транспортного

забезпечення
22Начальник групи

Організує виконання плану евакоперевезень
Група фінансов

ого забезпече

ння та юриди

чного супроводу

23Начальник групи

Планує та забезпечує фінансування евакозаходів

24Заступник начальника групи

Забезпечує юридичний супровід евакозаходів
  1. Довідково-інформаційні джерЕла


Допустимі норми рівнів виробничих факторів на робочих місцях в виробничих приміщеннях наведені в наступних діючих нормативних актах:

- „Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” – ДСН 3.3.6.042-99;

  • „Державні санітарні норми шуму, ультразвуку та інфразвуку” - ДСН 3.3.6.037-99;

  • „Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації” - ДСН 3.3.6.039-99;

  • „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів” - ДСН 3.3.6.096 – 2002;

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДКр.з.) наведені в ГОСТ 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

Вимоги до освітлення виробничих приміщень наведені в „Державних будівельних нормах. Природне та штучне освітлення” – ДБН В 2.5.28-2006.

Вимоги безпеки при експлуатації електроустаткування наведені в „Правилах улаштування електроустановок” – К., 2010 та в нормативно-правових актах з охорони праці: „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” – ДНАОП 0.00-1.21-98, „Правила будови електроустановок” НПАОП 40.1-1.32-01.

Вимоги пожежної безпеки при експлуатації виробничих приміщень наведені в „Правилах пожежної безпеки в Україні”, НАПБ Б.03.002-2007 - „Загальнодержавні норми технологічного проектування”, ГОСТ 12.1.004-85.

Вимоги охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин наведені в „Правилах охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин” –НПАОП 0.00-1.31-2010, „Державних санітарних правилах і нормах при роботі з відео терміналами електронно - обчислювальних машин” – ДСанПіН 3.3.2.007-98, „Державних санітарних правилах і нормах влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в начальних закладах та режими праці учнів на персональних комп’ютерах” – ДсанПіН 5.5.6.009-98.

Атестація робочих місць в Україні проводиться відповідно до наказу Кабінету Міністрів №442 1992 р. „ Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” та „ Методичних рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці” – постанова Міністерства охорони здоров’я №41 1992 р.

Розробка інструкцій з охорони праці проводиться відповідно до „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” – наказ №9 Держнаглядохоронпраці від 29.01.98.


1   2   3   4   5   6Скачать файл (610.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации