Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08 - файл 1.doc


Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08
скачать (1161 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1161kb.17.11.2011 01:29скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

06.05.2008 N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2008 р. за N 497/15188

Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України


Зміст

I. Загальні положення

II. Визначення термінів

III. Позначення та скорочення

IV. Загальні вимоги

1. Загальні організаційно-технічні вимоги

2. Вимоги до персоналу

3. Вимоги до засобів захисту працівників

4. Вимоги до територій, будівель, споруд, приміщень

5. Загальні вимоги до обладнання та інструменту

6. Вимоги до електрообладнання

6.1. Організаційно-технічні вимоги

6.2. Вимоги щодо забезпечення вибухобезпеки

7. Вимоги до сталевих канатів

8. Вимоги до будівельних машин, механізмів, спеціальної техніки

8.3. Будівельні машини

8.4. Установка парогенераторна пересувна

8.5. Установка для механічного завантаження, розвантаження і перевезення установок електровідцентрового насоса

8.6. Агрегат для депарафінізації пересувний

9. Перевезення працівників

10. Виконання робіт в закритих просторах

V. Буріння нафтових і газових свердловин

1. Підготовчі і вишкомонтажні роботи

2. Бурові установки. Бурове обладнання та інструмент

3. Буріння свердловин

3.1. Загальні вимоги

3.2. Спуско-підйомні операції

3.3. Бурові розчини

3.4. Компонування і експлуатація бурильних колон

3.5. Буріння електробуром

4. Кріплення свердловин

5. Запобігання газонафтоводопроявам і відкритому фонтануванню свердловин

6. Монтаж та експлуатація противикидного обладнання

7. Освоєння і випробування закінчених бурінням свердловин

8. Ліквідація аварій при бурінні свердловин

VI. Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату

1. Облаштування нафтових, газових і газоконденсатних родовищ

2. Порядок прийняття в експлуатацію споруд і обладнання

3. Колтюбінгові установки

4. Фонтанна і газліфтна експлуатація свердловин

5. Експлуатація свердловин штанговими насосами

6. Експлуатація свердловин відцентровими, гвинтовими, діафрагмовими заглибними електронасосами

7. Експлуатація свердловин гідропоршневими і струминними насосами

8. Експлуатація нагнітальних свердловин при розробці родовищ з підтриманням пластового тиску методом закачування в пласт сухого газу (сайклінг-процес) або води (заводнення)

9. Дослідження свердловин

10. Депарафінізація свердловин, труб і обладнання

11. Інтенсифікація видобування нафти і газу

11.1. Загальні положення

11.2. Закачування розчинів та хімічних реагентів

11.3. Нагнітання діоксиду вуглецю

11.4. Теплова обробка

11.5. Обробка гарячими нафтопродуктами

11.6. Обробка вибійними електронагрівниками

11.7. Термогазохімічна обробка

11.8. Гідравлічний розрив пласта

12. Капітальний і підземний ремонт свердловин

13. Системи промислового та міжпромислового збору нафти і газу. Підготовка нафти і газу до транспортування

13.1. Загальні вимоги

13.2. Обладнання для збору і підготовки нафти, газу і конденсату

13.3. Насосні, компресорні станції, блочно-комплектні насосні станції

13.4. Установки комплексної підготовки газу, групові та газозбірні пункти

13.5. Додаткові вимоги до установок низькотемпературної сепарації газу

13.6. Вимоги до промислових трубопроводів

13.7. Резервуарні парки

14. Факельні системи

VII. Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах

1. Загальні вимоги

2. Вимоги до геофізичної апаратури і обладнання

3. Геофізичні роботи при бурінні свердловин

4. Геофізичні роботи при експлуатації свердловин

5. Перфорація обсадних колон

VIII. Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і газу, що містять сірководень

1. Загальні вимоги

2. Вимоги до персоналу

3. Вимоги до території, будівель і споруд

4. Технологічне обладнання

5. Розробка проектів на розвідку, розробку і облаштування родовищ, будівництво свердловин

6. Буріння та кріплення свердловин

7. Ведення промислово-геофізичних робіт

8. Освоєння і гідродинамічні дослідження свердловин

9. Експлуатація і ремонт свердловин

10. Збір і підготовка нафти, газу і газового конденсату

11. Контроль повітряного середовища

12. Засоби індивідуального захисту

13. Консервація та ліквідація свердловин


Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України (далі - Правила), що додаються.

2. Наказ увести в дію з 01.08.2008.

3. Скасувати Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 19.12.2003 N 258.

4. Начальнику управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин Капланцю М.Е. протягом п'яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Румежака О.М.

Голова Комітету

ПОГОДЖЕНО:

Міністр палива та енергетики

України

Голова Державного комітету

України з питань технічного

регулювання та споживчої політики

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України

Перший заступник Міністра

охорони здоров'я України,

головний державний санітарний

лікар України

Заступник Міністра регіонального

розвитку та будівництва України

Голова Центральної Ради профспілки

працівників нафтогазпрому України

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

Заступник Міністра України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

С.Сторчак

Ю.Продан

О.С.Шнипко

Ю.Мельников

О.А.Миколайчук

М.Г.Проданчук

І.А.Соколов

О.Г.Попел

К.О.Ващенко

В.Третьяков


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 N 95 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2008 р. за N 497/15188


^ ПРАВИЛА

безпеки в нафтогазодобувній промисловості України

I. Загальні положення

Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (далі - підприємства), діяльність яких пов'язана з проектуванням, спорудженням, експлуатацією, ремонтом та реконструкцією об'єктів нафтогазодобувних виробництв, а також на спеціалізовані організації, що здійснюють геофізичні, науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні і діагностичні роботи, а також ліквідацію аварій на нафтогазодобувних виробництвах.

Правила встановлюють вимоги безпеки під час будівництва та експлуатації, капітального ремонту та досліджень нафтових, газових та інших, пов'язаних з видобуванням нафти і газу, свердловин, промислового та міжпромислового збору нафти і газу, підготовки нафти і газу до транспортування магістральними трубопроводами.

Вимоги розділів II - V, глав 1, 2, 9, 11, 12, 13 (крім підпункту "ж" підпункту 13.1.3, підпунктів 13.1.4, 13.1.6, 13.1.8 пункту 13.1, підпункту 13.2.1 пункту 13.2, підпунктів 13.3.1 - 13.3.15 пункту 13.3, підпунктів 13.4.8, 13.4.10 пункту 13.4, підпункту 13.5.6 пункту 13.5 та вимог до об'єктів, які не належать до УПГ) розділу VI та розділу VII поширюються на підземні сховища газу.

Газопроводи з робочим тиском до 1,2 МПа, що призначені для постачання газу на власні потреби нафтогазодобувних виробництв (підприємств), експлуатуються згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98), та державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання" (ДБН В.2.5-20-2001).

Будівництво морських нафтогазопромислових споруд, буріння, освоєння, експлуатація і ремонт свердловин, транспортування нафти і газу при освоєнні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі України здійснюються відповідно до вимог Правил безпеки при розвідуванні та розробленні нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР, затверджених Міннафтопромом СРСР від 12.05.87 (НПАОП 11.1-1.14-87).

II. Визначення термінів

Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

Агресивні пластові флюїди - рідкі або газоподібні речовини, переважно вода, нафта, природний газ, газоконденсат або їх суміш, які містяться в продуктивному колекторі і вміщують агресивні компоненти (сірководень, вуглекислий газ, жирні кислоти тощо).

Аномально високий пластовий тиск - величина пластового тиску, що перевищує гідростатичний (нормальний) пластовий тиск на 30% і вище.

Аномально низький пластовий тиск - величина пластового тиску, що нижча від гідростатичного (нормального) пластового тиску на 10% і нижче.

Буферна зона - зона між промисловим об'єктом, що добуває, транспортує або переробляє продукцію із сірководнем, та житловими спорудами, яка достатня для вжиття заходів щодо оповіщення та евакуації населення, що в ній проживає, при виникненні аварійної ситуації на промисловому об'єкті.

Вантажопідйомність бурової вишки (щогли) - величина параметра "Допустиме навантаження на гаку" у поєднанні з навантаженнями на ходовому і нерухомому кінцях каната.

Газовий затвор - пристрій для запобігання потраплянню повітря у факельну систему.

Гідратні пробки (гідрати вуглеводневих газів) - утворення в експлуатаційних колонах, фонтанних арматурах, газопроводах та технологічних апаратах установки комплексної підготовки газу, які є сполученнями (клатратами), у яких молекули вуглеводневих газів заповнюють порожнини кристалічної решітки льоду.

Загальна факельна система - система, призначена для збору та відведення на безпечну відстань газу після технологічних та аварійних продувок технологічних апаратів та комунікацій газових та нафтових промислів.

Наряд-допуск - складене на спеціальному бланку розпорядження на виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке визначає їх зміст, місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Нормальний пластовий тиск - пластовий тиск, який дорівнює гідростатичному тиску води густиною 1 г/куб.см від покрівлі пласта до поверхні землі по вертикалі. Аномальні пластові тиски характеризуються будь-яким відхиленням від нормального.

Об'єкт нафтогазодобувної промисловості - територія, позначена (огороджена) у межах відведеної земельної ділянки, з розташованими на ній виробничими, складськими та адміністративно-побутовими будинками, спорудами, відкритими технологічними площадками та технологічним обладнанням.

Охоронна зона - територія, прилегла до об'єктів нафтогазодобувної промисловості (ділянки землі, водойми, річки, лісу тощо), на якій господарська діяльність здійснюється із певними обмеженнями, установленими чинним законодавством. У межах охоронних зон не допускається присутність сторонніх осіб.

Парціальний тиск сірководню - добуток об'ємного вмісту (частки від загального обсягу газової фази) сірководню на загальний тиск газу в системі. Це визначення придатне для користування таблицями 3а, 3б, складеними за даними NACE, МР-01-75, 1984, USA.

Продувний газ - газ, що направляється в систему для запобігання попаданню в неї повітря та утворенню вибухонебезпечної суміші.

Скиди - горючі гази і пари, що виділяють технологічні установки, які не можуть бути використані безпосередньо в даній технології.

Спеціальна факельна система - система для спалювання газів і парів, що утворюються в процесі підготовки газу до транспортування і не подаються в факельний колектор з різних причин (вміст сірководню понад 8%, тиск у технологічній установці не забезпечує скид у загальну систему, схильність до полімеризації тощо).

Технологічний регламент - основний технічний документ, що визначає технологію, режим, порядок проведення операцій технологічного процесу, показники якості продукції та безпечні умови роботи.

Ускладнення - порушення безперервності технологічного процесу при дотриманні технічного проекту і правил ведення бурових робіт, викликані явищами гірничо-геологічного характеру.

Факел - потік розпечених газів та незгорілих твердих частинок (зазвичай сажі), який утворюється в разі запалювання будь-якої займистої суміші чи матеріалу за умови вільного доступу в зону горіння потрібної кількості повітря (без перемішування).

Крім указаних термінів, вживаються терміни в значенні, що наведені в Законі України "Про нафту і газ", а саме: "газ", "дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу", "нафта", "поклад нафти і газу", "промислова розробка родовища нафти і газу", "родовище нафти і газу", "розробка родовища нафти і газу".

Термін "спеціалізована аварійно-рятувальна служба" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про аварійно-рятувальні служби".

Термін "користувачі надр" вживається у значенні, наведеному в ^ Кодексі України про надра.

III. Позначення та скорочення

АВПТ - Аномально високий пластовий тиск

АДП - Агрегат для депарафінізації пересувний

БГ - Блок напірної гребінки

БГРА - Блок газорозподільної апаратури

БДТ - Безмуфтова довгомірна труба

БКНС - Блочна кущова насосна станція

ВМ - Вибухові матеріали

ВПК - Випробувач пластів на кабелі

ВРП - Водорозподільний пункт

ГДК - Граничнодопустима концентрація

ГНВП - Газонафтоводопрояв

ГС - Головні споруди

ГТН - Геолого-технічний наряд

ГТУ - Групова технологічна установка

ДКС - Дотискувальна компресорна станція

ДНС - Дотискувальна насосна станція

ЕВН - Електровідцентровий насос

ЕПМ - Електропідривна мережа

ЗІ - Засоби ініціювання

ЗІЗ - Засоби індивідуального захисту

КВП - Контрольно-вимірювальні прилади

КВПіА - Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

КНС - Кущова насосна станція

КРС - Капітальний ремонт свердловин

КС - Компресорна станція

ЛЕП - Лінії електропередачі

НКГВ - Нижня концентраційна границя вибуховості

НКТ - Насосно-компресорні труби

НС - Насосна станція

ОБТ - Обважнені бурильні труби

ОП - Обладнання противикидне

ПАР - Поверхнево-активні речовини

ПВА - Прострілочно-вибухова апаратура

ПВР - Прострілочно-вибухові роботи

ПГР - Промислово-геофізичні роботи

ПГРС - Промислова газорозподільна станція

ПЗР - Планово-запобіжний ремонт

ПКР - Пневматичні клини ротора

ПЛАС - План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППТ - Підтримка пластового тиску

ПТЕ ЕС - ^ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПУЕ - Правила улаштування електроустановок

РВС - Резервуар вертикальний сталевий

РП - Розподільний пристрій

СКР - Сульфідно-корозійне розтріскування металу

СПО - Спуско-підйомні операції

ТП - Трансформаторна підстанція

УКПГ - Установка комплексної підготовки газу

УКПН - Установка комплексної підготовки нафти

УПГ - Установка підготовки газу

УПН - Установка підготовки нафти

УПП - Установка парогенераторна пересувна

УППГ - Установка попередньої підготовки газу

УПС - Установка попереднього скидання

ФА - Фонтанна арматура

ЦС - Циркуляційна система

Р - Тиск робочий

роб

Р - Тиск пластовий

пл

Р - Тиск гідростатичний

гідр
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25



Скачать файл (1161 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации