Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Краткий справочник по японскому языку - файл 1.doc


Краткий справочник по японскому языку
скачать (8065.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc8066kb.17.11.2011 02:15скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19by max 'xin' memtade (2005)Ւ
2-
(-: .. , : ..)


:
! MS Mincho !
Arial

Arial Narrow
! Arial Unicode MS !
Courier New
Garamond
! SimSun !
Tahoma
Times New Roman


-
,
, Jardic.


(: ) by max xin memtade (: ) (: ). , ( , , , ), . - ( ) 95% ( ) , . . , .


. , , - , , ( ). ( ), , - - 24 , , , . , , . , . , , , . , . ( ) . - , . : , ( , , , ), ( ), ( ), , - ( ) . : ) ( - , , ) ; ) , , , , - - (, , - ? , , ?, , , , ); ) - , . , , .


. ( EDICT (JDIC)) ( ) , ( ) ( ; (, , ); , . maru (?) , . , , -. , , ( ). . . , ( ) ( ), , , , , (, ). ( ); , , , , . , ( ) , . , ( ? ( wa), ?( o) ? ( e) , ). , , ( ­ -), ( ) , zu [] ?[?] ?[?], ji ?[?] ?[?], ja ??[??] ??[??], ju ??[??] ??[??], jo ??[??] ??[??], o: ?? ?? (??) [ ??], . (, , ( ) , ). , . . ; , , ( ),. ( - A B C D), . , ( ) . ( ) , ( ) ; , . , , , . . , , . , , , (, , ­ ) ; . / ( ) , . ( ), :


APP##

, (01-09)

APP#x

, (0A-0S)

APPENDIXCONTENTSFOREIGNSOUNDSGRAM###

, (001-122)

GRAMMATICSHIRAGANAINTROKANJIREADINGKATAKANALES##

, (01-24)

LESSONSPHONETICSOUNDRADICALSRULESTITLEPAGE, , , .

: , , , , , , , .

, ; , , , ..

, .. ; . . : , ; .

, 24 , , -.

.

, .

, .

, . , , . , ( ). , .

, , , .

; , . : , , , .

() , . , , , . , .

.

.

, , , . , . , . .

: , , . , . , , .

(-- --), 1500 , , .

.

, . , . , .()


, , . , . , . , .


. . . , . , . ­ , () . , , , -, , , . , , . , , . , , , html- , , 12 , (, ) (, ).


, .

( , , ).


: . 2- ., . . / - .. . : . , 1994. 448 . ISBN 5020309036. 81.2 .-9 70.


- - / .. , .. . 6- ., . .: . . , 2004. 864 . ( 15 000 / / ). ISBN 5957600768. 811.521374=161.1+811.161.1374=521 81.2 -4 13.


- / . .. , .. , .. , .. . .: . .-, 2003. 416 . (2300 / 7000 / ) ISBN 5957600261. 811.521374:003.324.2=161.1 81.2-4 40.


.
?
wa

?
ra

?
ya

?
ma

?
ha

?
na

?
ta

?
sa

?
ka

?
a
(?)
wi

?
ri
?
mi

?
hi

?
ni

?
chi

?
shi

?
ki

?
i


?
ru

?
yu

?
mu

?
fu

?
nu

?
tsu

?
su

?
ku

?
u
(?)
we

?
re
?
me

?
he

?
ne

?
te

?
se

?
ke

?
e

?
n

?
o (wo)

?
ro

?
yo

?
mo

?
ho

?
no

?
to

?
so

?
ko

?
o
??
rya

??
mya

??
hya

??
nya

??
cha

??
sha

??
kya

??
ryu

??
myu

??
hyu

??
nyu

??
chu

??
shu

??
kyu

??
ryo

??
myo

??
hyo

??
nyo

??
cho

??
sho

??
kyo
?
pa

?
ba

?
da

?
za

?
ga

?
pi

?
bi

?
ji

?
ji

?
gi

?
pu

?
bu

?
zu

?
zu

?
gu

?
pe

?
be

?
de

?
ze

?
ge

?
po

?
bo

?
do

?
zo

?
go
??
pya

??
bya

??
ja

??
ja

??
gya

??
pyu

??
byu

??
ju

??
ju

??
gyu

??
pyo

??
byo

??
jo

??
jo

??
gyo?- nigori (); ?- hannigori (-)
?(); ?- maru (); ? ();??( )
wa ha he . wo o.?
wa

?
ra

?
ya

?
ma

?
ha

?
na

?
ta

?
sa

?
ka

?
a
(?)
wi

?
ri
?
mi

?
hi

?
ni

?
chi

?
shi

?
ki

?
i?
ru

?
yu

?
mu

?
fu

?
nu

?
tsu

?
su

?
ku

?
u
(?)
we

?
re
?
me

?
he

?
ne

?
te

?
se

?
ke

?
e

?
n

?
o (wo)

?
ro

?
yo

?
mo

?
ho

?
no

?
to

?
so

?
ko

?
o
??
rya

??
mya

??
hya

??
nya

??
cha

??
sha

??
kya

??
ryu

??
myu

??
hyu

??
nyu

??
chu

??
shu

??
kyu

??
ryo

??
myo

??
hyo

??
nyo

??
cho

??
sho

??
kyo
?
pa

?
ba

?
da

?
za

?
ga

?
pi

?
bi

?
ji

?
ji

?
gi

?
pu

?
bu

?
zu

?
zu

?
gu

?
pe

?
be

?
de

?
ze

?
ge

?
po

?
bo

?
do

?
zo

?
go
??
pya

??
bya

??
ja

??
ja

??
gya

??
pyu

??
byu

??
ju

??
ju

??
gyu

??
pyo

??
byo

??
jo

??
jo

??
gyo


, ( ( ) , ) . , ( ), , . , , .

[ ]


^ :
- (?).


:
- o yu, yo <>+u;
- a, i, u, e , <>+<_>.
- k, s, t p tsu ;
- m n n+<>;

:
gakko: ???? g(ka)+_tsu+ko+u () ??
empitsu ???? e+n+p(hi)+tsu () ??
To:kyo: ????? to+u+ki+_yo+u () ??

zasschi ??? z(sa)+_tsu+shi () ??

() :
- i i;
- a, e, u o ;


, , . , , .


[ ]a

k ,

n ,

g (
), ? ( -
ga)

i ( , )*

s ,

h
( i), . h
( a, e, o)

d

u ( - - )*

sh +
( - -
)

f (
- )

z (
)

e

t ,

m

j (.)

o

ch ,
( )

r (++)
( - )

b

* -

ts

w (
- )

p

[ ]


1

3

4

?91
?119

*

?1?30

*

??

*

?92?120

*

?2?31?62?93?121?3?32

*

?63??

*

???4?33??

*

?35

(3)->


?123???34?655

?124?6?36??
?95?1252

?37

*

?67?96

.
*

?126?7?38

*

?68

-

?97
?127

-


?8?39?69?98?128???40

*

?70?99?129?10?41?71?100??

*

?11?42

-


?72

*

?101

-


?131?12?43
?73
?102
?132?13

-

?44?74?103

.
-

?133?14?45
?75

*

?104

*

?134?15?46?76?105

-
*

?135?16?47?77

-


?106?136?17
?48?78?107?137

*

???49?79

-

?108?138?19?50

*

?80?109

*

?139?20?51?81?110???21?52
?82?111?141?22
?53

-*

?83?112

*

?142?23
?54

-


?84??

-
*

?143?24?55

-

??

*

?114
?144

*

?25?56

-


??

*

?115

*

??

*

???57

*

?87?116

*

?146?27?58
?88?117

*

7

?28?59?89

-


6

?147

*

?29?60


*

?90
?118

*

?148

*
?149

*

?178
?206
?150?179
?207

-


?151?180?208?152?181

-
*

14-17

?153?182?209?154

*

?183?210

-

?155?184

*

?211?156

*

?185?212
?157

*

?186?213

-


?15810

?214
?159

*

?187


?160?188?161

.

?189?162

*

?190??

*

?191
?164

*

?192
?165

-


?193
?166
?1948

11

?167

*

?195

*

???196

*

?169

*

?197
??

.

?198?171?199
?172


*

?200?173

*

12-13

?174?201?175?202
9

?203?176

-


?204
?177?205


, , . , . , . -. , . , , , . 300, . , . . , -, . , , , , , . . 1981 . jo:yo:kanji, 1945 , . . : , . - , , . , - , . , , .. -. . , , , , . , , , . , , . , , , (). -, -, -. . , - , , . , , . . , , , . , , . 214 . ; , , . , . , , .


:

-:
? ? ?
? ? ?
? ?

-:
? ( + )
?
?
? ( + )
? (, - )

-:

? ??? ;
? ??? [] ()
? ??? ()
? ??? : ()

, ::??she

??je

??che

??dje

??she

??je

??che

??dje
??ti

??tu

??di

??du

??ti

??tu

??di

??du
??tsa

??tsi

??tse

??tso

??tsa

??tsi
??tse

??tso

??fa

??fi

??fe

??fo

??fa

??fi
??fe

??fo

??va

??vi

? vu

??ve

??vo


[ 1. -re ]


kore, sore, are, dore ko-, so-, a-, do-, :


) , ko-, (, ), , .

) , so-, (, ), , .

) , a-, (, ), , ;

) do- .


kore

??

( )

???????????

sore

??

, ( )

??

are

??

, ( )

??

dore

??

? ( )?

?????

[ 2. ]


(, , ) , ( ):


hon

??

,

?

empitsu

????

,

??

neko

??

, ; ,

?

seito

???

, ; ,

??


, .


: , , .. , ; . , , , . .


-: , , .


( ), ( ) ( , , ), , , : senseiwa, heyani.

sensei wa

????????(? ?)

sensei ga

????????


()

(?)

heya ni

??????


()

(?)

heya de

??????(?)

sensei ni

????????(? ?)

hon o

?????(? ?)

seito no

???????(? ?)

gakko: e

????????(? ?)

empitsu de

????????(?)

Shiberia kara

????????????(?)

To:kyo: made

???????????( ? ?)

tomodachi to

????????( ?)

shichi yori

???????

[ 3. - desu ]


- , (-) ( , ) ( ). , , - to be, , am, are, is: (I am a student. ).


- desu (, -), , . -.


1:

Kore

wa

[ - ]

desu.
[ - ].

??

????
??

????
Kore

wa

[ - ]

dewa

arimasen.

[ - ].

??

???

??????

??

???

??????


:


Kore wa hon desu.

????????

^ (). (.: , ( ) )

???????

Kore wa neko desu.

????????

^ ( , , ).

???????

Kore wa hon dewa arimasen.

?????????????

^ ().

????????????

Kore wa neko dewa arimasen.

?????????????

^ (, , ).

????????????


dewa ja.[ 4. wa (I) ]


, . wa ; wa . wa , , . wa ha.[ 5. hai iie ]


hai , , ;^ , ??.


:


Kore wa pen dewa arimasen ka?

??????????????

^ ?

Hai, kore wa pen dewa arimasen.

????????????????

, . (.: , . .)


, hai , , , , . aizuchi .


iie ^ , ; , .[ 6. ka ]


ka . .


:


Kore wa hon desu.

????????

^ .

???????

Kore wa hon desu ka?

?????????

?

????????

Kore wa hon dewa arimasen.

???????
??????

.

??????
??????

Kore wa hon dewa arimasen ka.

???????
???????

?.

??????
???????

Kore wa hon desu ka, zasshi desu ka.

????????
???????

^ ? (.: ? ?)

???????
??????

[ 7. ]


, ; , : , , ..


, ; , takai , , , , ..


: , -i , -na. , ; .


[ 8. ]


-i, . , -, .. Empitsu wa akai ( ).


; , (akai , akakatta ), (akakereba ). , - : , .., : , . , .


, : -.


, ( ):


akai empitsu

???????

;

????

takai kuruma

??????

;

???

samui tenki

??????????

omoi nimotsu

??????????
2:

Kore

wa

[ -i ]

[ - ]

desu.
[ ] [ - ].

??

?

????
??

?

????
Kore

wa

[ -i ]

[ - ]

dewa

arimasen.

[ ] [ - ].

??

?

???

??????

??

?

???

??????


:


Kore wa akai empitsu desu.

??????????
???

^ . (.: (), ( ) .)

???????

???

Kore wa akai empitsu dewa arimasen.

??????????
????????

^ ( - ).

???????

????????


-i , . - ( ); -.


3:

[ - ]

wa

[ -i ]

desu.

[ - ] [ ].?

?

????

?

???


:


Empitsu wa akai desu.

???????????

^ ..

????????

Kami wa shiroi desu.

?????????

.

???????


: -i -ku.


4:

[ - ]

wa

[ -ku ]

arimasen.

[ - ] [ ].?

?

???????

?

??????


:


Empitsu wa akaku arimasen.

????????
??????

..

???????????

Iie, o:kiku arimasen.

????????
??????

^ , .

?????????????

Iie, kuruma wa takaku arimasen.

????????
?????????

^ , .

????????????

Iie, yoku arimasen.

????????
????

^ , .

??????????


:


Kore wa empitsu dewa arimasen.

?????????
??????

^ ..

???????
??????

Akaku arimasen.

?????????

.

????????

[ 9. - : -ku ]


-ku -; :


hayai

,

???

??

?

hayaku

;

???

??

samui???

??

?

samuku???

??

osoi???

??

?

osoku???

??

takai???

??

?

takaku???

??


ii -ku, yoi:


yoi??

??

?

yoku??

??

[ 10. : -kute (I) ]


, / .


, , , , , -i -kute; -, -:


Kono hon wa atsukute kuroi desu.

?????????
??????

^ . (.: , , )

???????
?????

Sono hon wa usukute aoi desu.

?????????
??????

^ .

???????
?????
[ 11. -no ]


kono, sono, ano, dono ; ko-, so-, a-, do-:


kono

??

, .. ( )

????

sono

??

, .. ( )

????

ano

??

, .. ( )

?????

dono

??

? ( )?

??


:


kono akai empitsu

????????

,

??????

sono shimbun

??????

,

????

ano zasshi

?????

, ; ,

????

[ 12. mo ]


mo ( ?, ?) , , .


:


Kore mo empitsu desu.

??????????

^ ..

????????

Kono tokei mo takai desu.

????????????

^

??????????

[ 13. ]


:


watakushi

????

?watakushi-tachi

??????

??anata

???

??anata-gata

?????

????kare

??

?kare-ra

???

??kanojo

????

??kanojo-ra

?????

???

()

konokata

????

???

;

konokata-gata

??????

?????sonokata

????

???

;

sonokata-gata

??????

?????anokata

????

???

;

anokata-gata

??????

?????:

donata; dare

??????

????

?


kata ; watakushi , watashi; donata , dare. watakushi u : watak(u)shi, tachi -i : -tach(i).


:


Watakushi wa daigaku no gakusei desu.

?????????
????????

^ ..

??????????

Anata wa o-shigoto wa nan desu ka?

?????????
??????

? (.: , ?)

???????
?????

Anata wa Suzuki-san desu ka?

?????????
????

^ -?

????????
????

Anokata wa donata
desu ka?

????????
????

?

??????????

Kare wa dare desu ka?

?????????

?

???????

[ 14. ]


-domo, -tachi, -gata, -ra.


 gata , , anatagata.


ra , ( karera, kanojora).


-tachi , , :


:


kodomo

,

???

??

?

kodomotachi?????

???

seito

;

???

??

?

seitotachi?????

???


( ):


hito

,

??

?

?

hito-bito????

?????

ki

,

?

?

?

ki-gi

()

??

?????

kuni??

?

?

kuni-guni????

?????

shina??

?

?

shina-jina????

?????

yama??

?

?

yama-yama????

?????[ 15. no ]


no (? ?); , - ( , , ):


watashi no tomodahi

????????????

Nata:sha no bo:shi

?????????

^ ( )

????????

daigaku no gakusei

??????????????

Nihongo no hon

???????

( )

?????

Roshiago no sensei

????????????????

Roshiajin no sensei

?????????????????

sensei no Tanaka-san

??????????

-

????????

To:kyo: no chizu

?????????????

To:kyo: no hito

????????????

haru no kaze

?????


(
)

???

Nihon no jido:sha

?????????


(
)

??????

Amerika no tabako

????????

( )

???????

otoko-no-ko

?????


(
)

???

otoko-no-hito

??????


( )

???

chairo no kaban

????????

( )

????

[ 16. ]


, no, :


watakushi no

?????

??watakushi
tachi no

???????

???anata no

????

???anata gata no

??????

?????kare no

???

??kare ra no

????

???kanojo no

?????

???kanojo ra no

??????

????:

donata no;
dare no

????
????

????
??

?


:


Kono kaban wa
donata no desu ka?

??????
????????

^ ?

????
???????

Kono kaban wa watakushi no desu.

??????
????????

^ .

????
?????

Kono nimotsu wa anata no desu ka?

??????
????????

?

?????
???????

Kono mono wa dare
no desu ka?

???????
?????

?

?????
?????

Kono mono wa watakushi no desu.

?????
????????

.

????
?????

[ 17. -san, -sama ]


-san . , -san ; , . -sama ,
-san; .


, -san sensei, . sensei , , , kyo:in , .


:


o-mawari-san

????????????

o-kyaku-san

??????????

tsu:yaku-san

??????????

untenshu-san

????????????

akabo:-san

??????

()

??????

musume-san

????????


, , .


-san, -sama ![ 18. o-, go- ]


, , , , . (, ):


okusan

????

???

^

kanai

???

??botchan

?????

????musuko

???

??sensei

????

??

()

kyo:shi

????

??

()


- , o- go- ; , :


kuni??

?

?

o-kuni

()

???

??

taku??

?

?

o-taku

()

???

??

tomodachi????

??

?

o-tomodachi

()

?????

???

genki???

??

?

o-genki

()

????

???

shigoto???

??

?

o-shigoto

()

????

???

shumi???

???

?

o-shumi

()

????

????


o-, go-; , , , :o-sake???

??

o-tenki????

???

o-kane???

??

o-cha???

??

o-furo???

???

go-han

;

???

??

o-mocha????

????

go-chiso:????

???

o-kusuri????

??

go-shu???

???

[ 19. , , ]


-jin ( ).-go ( ).


Amerika

????

Amerika-jin

?????

Ei-go

??Igirisu

???

Igirisu-jin

????

Ei-go

??Beroroshia

?????

Beroroshia-jin

??????

Beroroshia-go

??????Burajiru

????

Burajiru-jin

?????

Porutogaru-go

?????Doitsu

?????

Doitsu-jin

????

Doitsu-go

???Ejiputo

????

Ejiputo-jin

?????

Arabia-go

?????Supein

???

Supein-jin

????

Supein-go

????Itaria

????

Itaria-jin

?????

Itaria-go

?????Kanada

???

Kanada-jin

????

Eigo/Furansugo

??Chu:goku

??

Chu:goku-jin

???

Chu:goku-go

???Cho:sen

??

Cho:sen-jin

???

Cho:sen-go

???Porando

????

Porando-jin

?????

Porando-go

?????Roshia

???

Roshia-jin

????

Roshia-go

????Ukuraina

?????

Ukuraina-jin

??????

Ukraina-go

??????Furansu

???

Furansu-jin

????

Furansu-go

?????Nihon

??

Nihon-jin

???

Nihon-go

???


:


O-kuni wa nan desu ka?

??????????

^ ?

????????

Kuni wa Roshia desu.

?????????

.

????????

Watakushi wa Roshiajin desu.

??????????
???

^ .

?????????

Watakushi wa Nihongo o benkyo: shite imasu.

??????????
???????????

.

??????
????????

Nihongo ga yoku hanasemasen.

???????
???????

-.

?????
??????

Watakushi wa Eigo ga dekimasu.

?????????
?????

-.

?????
?????

Kore wa Nihongo de nan to iimasu ka?

????????
????????

-?

???????
???????

[ 20. ga wa ]


ga , : Watashi ga seito desu ( ).


wa: Watashi wa seito desu (^ - ), .


- , , wa, . , wa, ( ), , , (. . 4). - ( ) .


, , , ga ( , ga ).


(? ? ..) ga: -.


:


Anata wa dare desu ka?

??????????

?

????????

Watashi wa seito desu.

??????????

^ .

???????

Dare ga seito desu ka.

??????????

?

????????

Watashi ga seito desu.

??????????

.

???????


? : ^ ( , ); . , () .


? , . ^ .


, , , , .

, , , -, wa, ga (, , , ).


, -, wa : Watakushi wa, seito desu (^ , () ).[ 21. aru iru ]


, , aru iru, .. , , .. iru , aru .


5:

[ - ]

ga

arimasu.

^ () [ - ].?

?????

?????


?
[ - ]

wa

arimasen.

^ ( ) [ - ].?

??????

???????


:


Heya ni tsukue ga arimasu.

????????????

^ .

??????????

Heya ni tsukue ga arimasen.

?????????????

() .

???????????

Pen wa arimasu ka?

??????????

^ ?

??????????

Pen wa arimasen ka?

??????????

?

??????????

Sumimasen ga, basu no noriba wa doko ni arimasu ka?

?????????
??????????
??????

^ , ?

?????????
???????
??????

Sumimasen ga, hen ni toire wa arimasen ka?

?????????
???????????

^ , ?

????????
???????????
6:

[ - ]

ga

imasu.

^ () [ - ].?

????

????


?
[ - ]

wa

imasen.

^ ( ) [ - ].?

?????

??????
Heya ni seito ga imasu.

???????????

^ .

??????????

Heya ni seito ga imasen.

????????????

^ .

???????????

Tsu:yaku-san wa doko ni imasu ka?

??????????
?????

?

????????
?????

Tsu:yaku-san wa imasu ka?

????????????

?

??????????

Kore wa hon desu.

????????

^ () .

???????

Koko ni hon ga arimasu.

???????????

() .

??????????

[ 22. ni (I) ]


ni ( ) .


, , : :


( ?) ni;


( ?) de ( ).


ni , , :


heya ni???

???

mise ni???

??

koko ni

,

???

???

doko ni

? ?

???

???

ue ni???

??

naka ni

;

???

??


:


Koko ni tsukue ga arimasu.

????????????

^ .

??????????

Tsukue no ue ni hon ga arimasu.

?????????
??????

^ ..

???????????

Tsukue wa doko ni arimasu ka?

?????????????

^ ?

???????????

Kono tsukue wa mado no soba ni arimasu.

????????????
?????

^ .

????????
?????

Su:pa: wa ano ginko: no ushiro ni arimasu.

????????????
?????????

^ .

??????????
????????

[ 23. -ko ]


koko, soko, asoko doko ko-, so-, a-, do- (. 1, 11) :


koko

??

( )

?????

soko

??

( )

?????

asoko

???

(, )

?????

doko

??

?

?????: () , , . , ni:


koko ni

???

; ;

???

soko ni

???

;

???

asoko ni

????

;

???

doko ni

???

? ?

???


:


Empitsu wa, doko ni arimasu ka?

????????
??????

^ ? (.: , () () ?)

??????
??????

Tsukue wa koko ni arimasu.

???????
?????

^ . (.: , ( ) .)

?????
?????

Koko ni tsukue ga arimasu.

???????
?????

^ . (.: () .)

?????
?????

Koko wa doko desu ka?

?????????

^ ? ( ?)

?????
????

Moyori no chikatetsu-eki wa doko desu ka?

?????????????????

^ ?

???????????????

Annaijo wa doko desu ka?

???????
??????

?

????
??????

[ 24. (I) ]


, . , , , .. ( ), , , , - , . ( ), ni:


ue ni???

??

shita ni???

??

mae ni???

??

ushiro ni????

???

naka ni

,

???

??

soba ni???

??

tame ni

,

???

??

toki ni???

??


no, . ni, , . , - , , de (. ).


7:

[ - ]

no

[ ]

ni

[ ] [ - ]??

?


?:


Tsukue no ue ni kago ga arimasu.

??????
????????

..

????
???????

Kago no naka ni ringo ga arimasu.

??????
?????????

^ ..

????
????????

[ 25. : ]


: , .. .


, : (), () ..


ikutsu (??) ?


(1) hitotsu???

??

(6) muttsu???

??

(2) futatsu???

??

(7) nanatsu???

??

(3) mittsu???

??

(8) yattsu???

??

(4) yottsu???

??

(9) kokonotsu????

??

(5) itsustsu???

??

(10) to:??

?


:


futatsu no ringo

????????????

mittsu no heya

????????????

[ 26. to ya ]


to , .. .


ya , .. , :


pen to kami to hon

????????

,

??????

pen ya kami ya hon

????????

, , ( ..)

??????


. ( ), ( ), ( ), ( ), to ya (pen to kami) (anata no watakushi).
[ 27. - desu. de ]


- desu, de; desu .


8:

[ 1 ]

de,

[ 2 ].

[ 1 ], [ 2 ].??

?


??

?

:


Kono jibiki wa takai desu.

????????????

^ .

??????????

Kono jibiki wa takai de, sono jibiki wa yasui desu.

???????????
????????????

^ ,
.


?????????
??????????

[ 28. - no (I) ]


, . - no. ( + no) , wa, ga, mo . - one.


:


Atsui hon wa jibiki desu.

????????????

^ ..

?????????

Atsui no wa jibiki desu.

???????????

.

?????????

[ 29. ]


; . -i .


, , -na. , , , , - . : -na -i (, chiisai chiisana ; o:kii o:kina ).

-na.


9:

Kore

wa

[ -na ]

[ - ]

desu.
[ ] [ - ].

??

?

????
??

?

????
Kore

wa

[ -na ]

[ - ]

dewa

arimasen.

[ ] [ - ].

??

?

???

??????

??

?

???

??????


:


Kore wa rippa-na kabin desu.

?????????????

^ ..

???????????

Kore wa rippa-na kabin dewa arimasen.

????????????
??????

^ ( - ).

??????????
??????


- ( -na; ).


10:

[-]

wa

[ ]

desu.
[ - ] [ ].?

?

???


?

?

???
[-]

wa

[ ]

dewa

arimasen.

[ - ] [ ].?

?

??

???????

?

??

??????


:


Kono kabin wa rippa desu.

?????????????

^ ..

??????????

Kono kabin wa rippa dewa arimasen.

???????????
??????

^ .

?????????
??????


:


marui kabin

????

?

marui desu

????

?

maruku arimasen

???????

rippa-na kabin

?????

?

rippa desu

????

?

rippa dewa arimasen

?????????

kabin

??

?

kabin desu

????

?

kabin dewa arimasen

?????????
[ 30. ]


.  i:


shiroi

?????

kiiroi

???????

aoi

???

(, )

??

kuroi

?????

akai

?????

:


Kore wa akai
empitsu desu.

?????????????

^ ..

??????????

Kono empitsu
mo akai desu.

?????????????

^ .

??????????

Kono empitsu wa akaku arimasen.

?????????????


.

?????????????


iro ( ):


cha-iro

??????

( )

momo-iro

????

()

??

( )

bara-iro

???????

( )

sora-iro

????

, -

??

( )

midori-iro

???????

( )

hai-iro

????

, -

??

( )

nezumi-iro

?????

, -

??

( )

orenji-iro

???????????

( )

murasaki-iro

????????

( )

rakuda-iro

?????????

( )

remon-iro

?????

-

????

( )


, , no:


Kore wa chairo no empitsu desu.

????????
???????

^ ..

???????????

Kore wa chairo no empitsu dewa
arimasen.

????????
????????????

( - ).

??????????
??????


, .. -, , no:


Donna iro desu ka?

?????????

^ ?.

????????

Kono empitsu wa donna iro desu ka?

??????????
??????

?

?????????????

Kono empitsu wa chairo desu.

?????????
?????

.

??????????

Kono empitsu wa chairo dewa arimasen.

?????????
??????????

^ .

?????????
??????

[ 31. to ]


to , - , , . iiu (), omou (, , ), kiku () ..


:


wa, Nihon-go de nan to iimasu ka?

?????????????
???????????

^ - ?.

?????????????
?????????

Nezumiiro to iimasu.

?????????????

: nezumiiro.

?????????????

Nihongo wa, muzukashii to omoimasu ka?

????????????
???????

^ ?.

?????????
??????

[ 32. ]


: , -, - .; . , ( , ..), , ( ), .


; , , : , ( ), - ( ). , - . , - , (. ); .


, : () . , (nomu ). (- - ) (nomimasu ), , .


[ 33. ]


, , .. :


kakimasu

????

, , , , ,

????

kakimashita

?????

, , .

?????

deshita

???

, , ,

???


: - (). ( ) , Watashi wa tegami o kakimasu ( : ).
[ 34. :  u ]


-u (.. -u: yomu, miru ..). , , (informal, familiar), (plain) (basic). . : .


, .[ 35. : -masu ]


(polite, formal) ; , , , , , .


-masu ; .


: I II ; , -. II . -iru, -eru ( , ).


II -ru -masu.


:


taberu

???

???

?

tabemasu

????

,

miru

??

??

?

mimasu

???miseru

???

???

?

misemasu

????iru

??

??

?

imasu

???

, ( )


I ( kuru, suru) , -eru -iru.


:


iu

??

??

?

iimasu

????kaku

??

??

?

kakimasu

????hanasu

???

??

?

hanashimasu

????matsu

??

??

?

machimasu

????shinu

??

??

?

shinimasu

????tobu

??

??

?

tobimasu

????nomu

??

??

?

nomimasu

????aru

??

??

?

arimasu

????

, ( )

shiru

??

??

?

shirimasu

????kiru

??

??

?

kirimasu

????kaeru

???

??

?

kaerimasu

?????hairu

???

??

?

hairimasu

????iru

??

??

?

irimasu

????
-:


kuru

??

??

?

kimasu

???suru

??

??

?

shimasu

???

,


suru.


:


kekkon suru

??????

????

?

kekkon shimasu

?????benkyo: suru

???????

????

?

benkyo: shimasu

?????

,


-masen:


yomimasu

????

????yomimasen

?????

?????
-u : kakimas(u).[ 36. - desu da ]


- desu (, -) - de arimasu: de ; arimasu ( , ) aru ( , ). desu : de aru, de arimasen (dewa arimasen wa ja arimasen).


de aru, , , : da.[ 37. o (I) ]


o (?, ?); , - .


11:

[ - ]

wa

[ - ]

o

[ -masu ].

[ - ] [ - ] [ ].??

?????

???

[ - ]

wa

[ - ]

o

[ -masen ].

[ - ] [ - ] [ ].??

??????

????


:


Watakushitachi wa oto o kikimasu.

?????????
??????

??????????

.

Watakushitachi wa nioi o kagimasen.

??????????
???????

?????(??) ?
??????

.

Anata wa nani o shimasu ka?

???????
?????

??????????

?

Watakushi wa Nihongo o naraimasu.

??????????
??????

???????????

.


o:


wakaru

???

??(??)aru

??

??

, ( )

iru

??

??

, ( )


, o o.


[ 38. de (I) ]


de (? ?), . .


12:

[ - ]

wa

[ - ]

de

[ -masu ].

[ - ] [ - ] [ - ].??

?????

???

[ - ]

wa

[ - ]

de

[ -masen ].

[ - ] [ - ] [ - ].??

??????

????


:


Watakushi wa empitsu de kakimasu.

??????????
?????

??????????

^ .

Watakushitachi wa me de mimasu.

?????????
????

?????????

^ .

Watakushi wa kono kotoba o Nihongo de kakimasu.

??????????
??????
?????

??????????
??????

-.

[ 39. ni (II) ]


ni .


13:

[ - ]

wa

[ - ]

ni

[ -masu ].

[ - ] [ - ] [ - ].??

?????

???

[ - ]

wa

[ - ]

ni

[ -masen ].

[ - ] [ - ] [ - ].??

??????

????


:


Watakushi wa anata ni tegami o kakimasu.

?????????
?????????

????????
?????

.

Watakushi wa anata ni tegami o kakimasen.

?????????
??????????

????????
??????

.

Anata wa watakushi ni tegami o kakimasu ka?

?????????
??????????

????????
??????

?

[ 40. wa (II) ]


, ( ga, mo, o), wa. , : , , ( -, ):


Kao niwa, me ga arimasu.

???????
?????

??????
?????

. (.: , ( ) ).

To:kyo: dewa, sakura no hana ga saku.

????????
???????
???

?????
?(?)???
???

^ (.: , ( ) ).

[ 41. : -te (I) ]


-masu ( ) -u ( ) , .


, - , , . -te, -te -tte -de.


-te ( ): kaite , ; yonde , ..


, ; .


( -te) , , .


^ I :

a)

-au, -ou, -uu ? -tte
iu

??(??)?

itte

???kau

???

katte

???omou

??(??)?

omotte

???nuu

???

nutte

???b)

-ku ? -ite; -gu ? -ide
kiku

??(??)?

kiite

???oyogu

???

oyoide

???c)

-su ? -shite
hanasu

???

hanashite

???desu

??

;

?

deshite

???

,

d)

-tsu, -ru ? -tte
matsu

???

matte

???aru

??(??)?

atte

???iru

??(??)?

itte

???wakaru

???(?????)?

wakatte

???e)

-nu, -bu, -mu ? -nde
shinu

???

shinde

???tobu

??(??)?

tonde

???yomu

???

yonde

???:
iku

???

itte ( iite!)

???^ II :

-

-ru ? -te
miru

???

mite

??miseru

????

misete

???wasureru

????

wasurete

???:
kuru

???

kite

??


suru

??(??)?

shite

??
, :


iku

???

itte

???

( .)

iru

??(??)?

itte

???[iru]

[??]

[]

?

itte

[???]

[]

iu

??(??)?

itte

???[ 42. : -te imasu ]


, , ( ) .


, . , .


-te iru .


:


Watakushi wa kono hon o yomimasu.

?????????
??????

??????
?????

(, , ) . .

Watakushi wa kono hon o yonde imasu.

?????????
????????

?????
?????
???

(, ) .


:


Watakushi wa Shiberia ni sunde imasu.

?????????
????????

??????(?
???)????
????

(.: , , ().)

Watakushi wa gakko: ni tsutomete imasu.

?????????
?????????

????????
????

.

Watakushi wa Nihongo o benkyo: shite imasu.

?????????
?????????
???

????????
??????

.

Watakushi wa kite imasu.

?????????
??

????????

. ( ) (.: , , .)

[ 43. o (II) ]


o, , , , , , .


:


Watakushi wa ko:en de sampo shimasu.

??????????
???????

?????
??????

.

Watakushi wa ko:en o sampo shimasu.

??????????
???????

?????
??????

.


:


Hiko:ki ga sora o tonde imasu.

????????
???????

??????
???????

.

Michi o otokonohito ga aruite imasu.

?????????
?????????

??????
???????

.

Shima no soba o fune ga isso: to:tte imasu.

?????????
?????????
???

???(?) ?
?(?) ???
???????

..

Ojii-san ga mori o itte imasu.

?????????
???????

???????
???????

.

Tsugi no kado o magatte kudasai.

?????????
??????

??????
??????

, , . (.: )

O:do:ri Ko:en o to:tte kudasai.

?????????
??????????????
?????
???

^ () , .
[ 44. : rashii desu ]


rashii desu , , , , , .. - . .


14:

[ ],

rashii desu.

^ , [ ].

?

??????

?

??????


:


Kare wa kono hon o yomimasu.

???????
??????

??????
?????

.

Kare wa kono hon o yomu, rashii desu.

???????
???????
???

??????
??????
???

, .

:


Onnanohito wa geta
o haite iru, rashii desu.

?????????
???????
??????

??????
???????
??????

^ . .

Isogashii, rashii desu.

??????
??????

????
??????

^ , .

[ 45. ga ]


ga (, , ) . ; .


15:

[ 1 ]

ga,

[ 2 ].

[ 1 ], [ 2 ].??

?


??

?

:


Kono hito wa hataraite imasu.

??????????

????

???????
????

.

Kono hito wa hataraite imasu ga, sono hito wa yasunde imasu.

??????????

??????????

????????

???????
????????
????????

, .


:


Kino: wa ame deshita ga, kyo: wa hare desu.

???????????
?????????

???????
????????

^ , .

Nihongo wa muzukashii desu ga, omoshiroi desu.

??????????
?????????
???

???????
???????
???

^ , .

[ 46. -: deshita ]


- desu , (-) deshita, .


^ - desu-

desu

??

dewa arimasen

???????deshita

???

dewa arimasen deshita

??????????


:


Kore wa hon desu.

????????

???????

^ ..

Kore wa hon deshita.

?????????

????????

.

Kore wa hon dewa arimasen.

???????
??????

??????
??????

..

Kore wa hon dewa arimasen deshita.

???????
?????????

??????
?????????

.

[ 47. : -mashita ]


:
- -masu -mashita;
- -masen - deshita:


^-

-masu

??

-masen

???-mashita

???

-masen deshita

??????


:


Watakushi wa kono hon o yomimasu.

??????????
?????

??????
?????

() . .

Watakushi wa kono hon o yomimashita.

??????????
??????

??????
??????

.

Watakushi wa kono hon o yomimasen.

??????????
??????

??????
??????

^ . .

Watakushi wa kono hon o yomimasen deshita.

??????????
?????????

??????
?????????

^ .

Anata wa doko e ikimashita ka?

???????
???????

??????
???????

?

Watakushi wa hon o torimashita.

????????
??????

????
??????

.

Watakushi no namae o kakimashita.

?????????
??????

?????
??????

.

Watakushi wa empitsu de kakimasen deshita.

??????????
?????????

?????
?????????

^ .

Arigato: gozaimashita.

?????
???????

???
???????

( , )!

[ 48. : -kunai ]


-i
-kunai:


samui

???

samukunai

????atsui

??(??)?

atsukunai

????takai

???

takakunai

????[ 49. : -katta, -kunakatta ]


( -i) , -i -katta ( ):samui

???

samukatta

????atsui

??(??)?

atsukatta

????takai

???

takakatta

????
: ( -katta) - desu.


16:

[-]

wa

[ -katta ]

desu.
[ - ] [ ].?

???

???


?

???

???

:


Fuyu wa samukatta desu.

???????????

?????????

^ ..

Kino: wa atsukatta desu.

????????????

??????????

^ .

Tottemo oishikatta desu.

????????????

???????????

!

Honto: ni tanoshikatta desu.

??????????????

???????????

, !.


-i -kunakatta:


samui

???

samukunakatta

??????atsui

??(??)?

atsukunakatta

??????takai

???

takakunakatta

??????
: ( -kunakatta) - desu.


17:

[-]

wa

[ -kunakatta ]

desu.
[ - ] [ ].?

?????

???


?

?????

???

:


Fuyu wa samukunakatta desu.

?????????????

???????????

^ ..

Kino: wa atsukunakatta desu.

??????????????

????????????

^ .
^-

-i

?

-kunai

???-katta

???

-kunakatta

?????


[ 50. : -te (II) ]


( -te) , , .


:


Cho:men o dashite, anata no namae o kaite kudasai.

?????????????
?????????????

??????(???)?
??????????
???

. (.: . , )

Hi ga higashi kara dete, nishi ni hairimasu.

?????????????
??????

??????????
?????

^ . (.: , . )

[ 51. : -te kudasai ]


( -te) kudasai. . kudasaru (, ), ( , -, ).


:


Watakushi wa matte imasu.

????????????

?????????

.

Chotto matte kudasai.

????????????

??(??) ???????

^ , .


:


Eigo de hanashite kudasai.

????????
?????

??????
????

-. .

Chotto yukkuri hanashite kudasai.

????????
?????????

??????
???????

, .

Shitsurei desu ga, mo: ichido itte kudasai.

????????
????????
?????

??????
???????
????

, , , .

Kore o mite kudasai.

???????
???

?????
????

, .

Kore o misete kudasai.

??????
?????

??????
????

, .

Hiragana de kaite kudasai.

????????
?????

???????
????

, , .

Ro:maji de kaite kudasai.

????????
?????

?????
???????

^ , , .

Nedan o kaite kudasai.

???????
?????

??????
????

^ , .


-. kudasai, , .


:


Sono ringo o kudasai.

???????????

?????????

^ , , .

Ko:hii o kudasai.

??????????

???????

, .

Kore o kudasai.

????????

???????

^ . , .


do:zo , . . , , - -.


:


Watakushi no meishi o do:zo.

?????????????

????????

. , .

Ko:hii o kudasai.

??????????

???????

^ , . , .
[ 52. e ]


e ( ) (?, ?) . ( koko), .


e he .


:


Anata wa itsu Nippon e ikimasu ka?

???????????
??????

????????
??????

?

Koko e itte kudasai.

???????????

??????????

, .

Heya no naka e haite kudasai.

?????????
?????

???????????

, .

[ 53. tokoro ]


tokoro , , . , .


:


Tsukue no tokoro e kite kudasai.

???????
????????

???(?) ?
??????

, . (.: , )
[ 54. : ]


(. . 25), : . . , , :


(1) ichi

??

?

(21) niju: ichi

??????

???

(2) ni

?

?

(22) niju: ni

?????

???

(3) san

??

?

(23) niju: san

??????

???

(4) shi/yon

?/??

?

(24) niju: shi

?????

???

(5) go

?

?

(25) niju: go

?????

???

(6) roku

??

?

(26) niju: roku

??????

???

(7) shichi/nana

??/??

?

(27) niju: shichi

??????

???

(8) hachi

??

?

(28) niju: hachi

??????

???

(9) kyu:/ku

???/?

?

(29) niju: ku

?????

???

(10) ju:

???

?

(30) sanju:

?????

??

(11) ju:ichi

?????

??

(10) ju:

???

?

(12) ju:ni

????

??

(20) niju:

????

??

(13) ju:san

?????

??

(30) sanju:

?????

??

(14) ju:shi/ju:yon

????

??

(40) yonju:

?????

??

(15) ju:go

????

??

(50) goju:

????

??

(16) ju:roku

?????

??

(60) rokuju:

?????

??

(17) ju:shichi/ju:nana

?????

??

(70) nanaju:

?????

??

(18) ju:hachi

?????

??

(80) hachiju:

?????

??

(19) ju:kyu:/ju:ku

????

??

(90) kyu:ju:

??????

??

(20) niju:

????

??

(100) hyaku

???

?


shi , yo(n) . , shi - . shichi , nana .


1 100 .


100 999 (hyaku ):

nihyaku sanju: roku

???????????

?????

(236)

yonhyaku nanaju: hachi

????????????

?????

(478)

gohyaku ju:ni

????????

????

(512)

roppyaku roku

???????

???

(606)


1000 9999 (sen ):

nisen gohyaku niju: roku

?????????????

???????

(2526)

sen ju: roku

???????

???

(1016)


, , (man) (oku) , :10 000

?

1 0000

man

?

120 000

?

12 000

ju:ni-man

???

1 230 000

?

123 0000

hyaku-niju:-san-man

?????

12 340 000

?

1234 0000

ju:nihyaku-ju:san-shi-man

???????

123 450 000

?

1 2345 0000

oku niju:sam-byaku-shiju:-go-man

?????????
hyaku-man

?????

??

( )

ju:-oku

?????

??

( )


:


100

??ichi + hyaku

?

ip-pyaku

?????

300

??san + hyaku

?

sam-byaku

?????

600

??roku + hyaku

?

rop-pyaku

?????

800

??hachi + hyaku

?

hap-pyaku

?????

1000

??ichi + sen

?

is-sen

????

3000

??san + sen

?

san-zen

????

8000

??hachi + sen

?

has-sen

????


^ :


( ) - ? (maru) , . 1016 ????, 3007 - ????.


? (man ) ?.
[ 55. ]


-gatsu ( ), 1 12; nangatsu (??) ?


-kagetsu; nankagetsu (???/???/???/???) ?


ichigatsu

??/??ikkagetsu

???nigatsu

??/??nikagetsu

???sangatsu

??/??sankagetsu

???shigatsu

??/??shikagetsu

???gogatsu

??/??gokagetsu

???rokugatsu

??/??rokkagetsu

???shichigatsu

??/??shichikagetsu

???hachigatsu

??/??hachikagetsu

???kugatsu

??/??kukagetsu

???ju:gatsu

??/???ju:kagetsu

???ju:ichigatsu

???/???ju:ikkagetsu

????ju:nigatsu

???/???ju:nikagetsu

????[ 56. kare made ]


kara ( ) (?, ?), (); , , :


Shiberia kara

??????

??????uchi kara

????

???ojii-san kara

???????

??????Nihon kara no tegami

?????????

???????ichigatsu kara

??????

????asa kara

????

???kino: kara no ame

????????

??????

,


made ( ) ( ?, ?), (); , :


To:kyo: made

???????

???eki made

????

??Mosukuwa made no ku:ko:

???????????

????????ju:nigatsu made

????????

????hiru made

????

??owari made

?????

?(???) ?
kara made , :


ichigatsu kara ju:nigatsu made

?????????????

????????asa kara hiru made

????????

?????ichiji kara sanji made

??????????

???????To:kyo: kara Sapporo made

?????????????

???????[ 57. (I) ]


, dotchi ? yori , .


18:

[ 1 ]

to

[ 2 ]

to

dotchi

ga

[ ]

desu ga?

^ [ . ], [ 1 ] [ 2 ]???

???

???????

??

?????

:


Pen to empitsu to dotchi ga nagai desu ka?

???????????
????????

????????
???????

^ , ?

Kono kamera to sono kamera to dotchi ga ii desu ka?

???????????
???????????

???????????
??????????

, ?

Kono kuruma to sono kuruma to dotchi ga takai desu ka.

???????????
???????????

???????
??????????

, ?


- desu , .


:


Hachigatsu to shigatsu to dotchi ga hayaku kimasu ka?

???????????
??????????

???????????
(??)?????

, ?


: dotchi dochira .


19:

[ 1 ]

wa

[ 2 ]

yori

[ ]

desu.

[ 1 ] [ . ], [ 2 ].????????????


:


Roku wa shichi yori chiisai desu.

???????????
???

???????????

^ .

Shiberia wa Hokkaido yori samui desu.

??????????
????????

??????????
?????

, .

Kono zubon wa ano zubon yori yasui desu.

???????????
????????

???????????
???????

.


ho: , .


20:

[ - ]

no

ho:

ga

[ ]

desu.

[ - ] [ . ].?

??

?????

?

????


:


Go no ho: ga o:kii desu.

??????
??????

??????????

^ .

Kore no ho: ga yasui desu.

??????
??????

??????????

. ( .)
[ 58. : -kute (II) ]


, (.. -i) -, , -kute ( ).


:


Ichigatsu wa samui desu.

???????????

????????

^ .

Ichigatsu wa samukute, yuki ga furimasu.

??????????
????????

???????
???????

, .


:


Natsu wa atsukute, fuyu wa samui desu.

????????
?????????

?????(???) ??????????

, .

Haru wa attakakute, aki wa suzushii desu.

??????????
??????????

?????????
??????

, .

[ 59. ]


nani ? ? yo:bi : nani-yo:bi ? (???).


. , yo:bi:


nichi-yo:bi

?????

???

getsu-yo:bi

?????

???

ka-yo:bi

????

???

sui-yo:bi

?????

???

moku-yo:bi

?????

???

kin-yo:bi

?????

???

do:-yo:bi

????

???


:


Kino: wa naniyo:bi deshita ka?

??????
????????

??????
?????

?

Kino: wa kayo:bi deshita.

?????
???????

??????
????

.

Kyo: wa naniyo:bi desu ka?

??????
???????

??????
????

?

Kyo: wa suiyo:bi desu.

??????
??????

??????
???

.

Ashita wa naniyo:bi desu ka?

??????
???????

??????
????

?
[ 60. ]


-me: hitotsu-me , futatsu-me ..


-me,
-ban, -bamme dai-:


ikkaime

?????

???nikaime

????

???sankaime

?????

???ichibamme no hi

???????

?????nibamme no hi

??????

?????sanbamme no hi

???????

?????migi kara ni-bamme

????????

??????hidari kara sam-bamme

?????????

??????oku kara ni-bamme

????????

???????temae kara ni-bamme

?????????

???????ue kara ni-bamme

????????

??????shita kara ni-bamme

????????

??????
^ : ,
ato kara ??? ushiro kara ????[ 61. kara ]


kara , , , . ( -).


21:

[ ]

kara,

[ ].

[ ], [ ].???

????

?


:


Kyo: wa yasumi desu.

??????????

????????

^ .

Kyo: wa yasumi da kara, gakko: e ikimasen.

???????????
???????????

?????????
?????????

, .:


Fuyu wa samui kara, yuki ga furimasu.

?????????
????????

?????????
?????

, ..

Ito:-san wa byo:ki desu kara, kimasen.

??????????
??????????

?????????
????????

, .

Wakarimasen deshita kara, mo: ichi-do itte kudasai.

?????????
????????
????????

?(?)???????
??????????
????

^ , , .

Takai desho: kara, kaimasen.

??????????
??????

?????????
??????

^ , , , .


, ( ), -.


22:

[ ]

kara desu.

, [ ].??????????


:


Isogashii kara, desu.

??????????

?????????

^ , ..

Yasumi kara, desu.

?????????

????????

, .

Samui kara, desu.

?????????

????????

^ , .

Kono hon o mimashita kara, desu.

????????
??????

????????
??????

^ , .


- naze ?.


23:

Naze

[ ]

ka?

[ ]?

????

????


:


Naze gakko: e ikimasen ka?

???????
???????

??????
??????

?

Naze desu ka?

??????

??????

?
[ 62. : ]


nanji ?? nan ?, ?
-ji .


Nanji desu ka?

???????

??????

^ ?


:


a)

6:00

[Cho:do] rokuji desu

????????
????

???(??)?
?????

[].

b)

6:30

Rokuji-han desu.

????????

??????

( )

c)

6:05

Rokuji gofun sugi desu.

????????
???

??????
???

( )

d)

6:55

Rokuji goju:gofun sugi desu.

????????
????????

??????
?????

.

6:55

Shichiji gofun mae desu.

????????
???

?????
???

.


gozen gogo :


8:00

Gozen hachiji desu.

?????????

???????

.

20:00

Gogo hachiji desu.

????????

???????

.


:
1

ichi

ichi-ji

??

???

ip-pun

??

????

2

ni

ni-ji

??

??

ni-fun

??

???

3

san

san-ji

??

???

sam-pun

??

????

4

yon/shi

yo-ji/shi-ji

??

??/??

yom-pun

??

????

5

go

go-ji

??

??

go-fun

??

???

6

roku

roku-ji

??

???

rop-pun

??

????

7

shichi

shichi-ji

??

???

schichi-fun

??

????

8

hachi

hachi-ji

??

???

hachi-fun

??

????

9

kyu:

kyu:-ji

??

????

kyu:-fun

??

?????

10

ju:

ju:-ji

??

?????

jip-pun

??

????

11

ju:ichi

ju:ichi-ji

???

??????

ju:ichi-fun

???

???????

20

niju:

niju:-ji

???

?????

nijip-pun

???

?????

30

sanji:


sanjip-pun

???

??????

40

yonju:


yonjip-pun

???

??????

50

goju:


gojip-pun

???

?????

60

rokuju:


rokujip-pun

???

??????


:


Gohan wa, nanji kara desu ka?.

????????
??????

????????
????

?

To:kyo: niwa, nanji ni tsukimasu ka.

???????????
???????

????????
??????

^ .

[ 63. - to ]


to ; , , , . .


24:

[ ]

to,

[ ].

^ [ ], [ ].??

???

?


:


Hi ga deru to, akaruku narimasu.

??????????
?????

??????
????????

^ , .

Hi ga hairu to, kuraku narimasu.

??????????
?????

??????
???????

^ , .

Kado o migi e magaru to, byo:in ga arimasu.

???????????
???????????

????????
????????

^ , .

[ 64. - noni ]


noni ; , , ; , , . .


25:

[ ]

noni,

[ ].

^ , [ ], [ ].???

????

?:


Tokei wa, jikan o shiru noni irimasu.

???????????
???????

????????
????????

^ . .

Mijikai hari wa, hitomawari suru noni, ju:nijikan kakarimasu.

???????????
???????????
?????????

????????
????????
???????

^ , . .

[ 65. (I) ]


( ). , (, , ..) -hon ( : , , ..).


:
(, ..)

ippon

????

??(, ..)

nihon

???

??(, ..)

sambon

????

??(, ..)

yonhon

????

??(, ..)

gohon

???

??(, ..)

roppon

????

??(, ..)

nanahon

????

??(, ..)

happon

????

??(, ..)

kyu:hon

?????

??(, ..)

juppon

?????

??

?

(, ..)

nambon

????

??
26:

[ ]

-[ ]

no

[ ].

[ ] [ ].

?

?

?

?


:


Tokei wa, ni-hon no hari ga arimasu.

?????????
????????

?????????
?????

.

Hyaku-man hon no bara no hana

?????????
????

????????

(.: ).
[ 66. ]-u -i:


mawaru

???

mawari

??(??)

;

hanasu

???

hanashi

?(??)hashiru

???

hashiri

??yasumu

???

yasumi

??

;

[ 67. ]


nannichi ?? ? nan ?, -nichi .


Kino: wa nannichi desu ka?

????????????

?????????

^ ?

Kyo: wa nannichi desu ka?

????????????

?????????

?

Ashita wa nannichi desu ka?

???????????

?????????

?


:


Kino: wa futsuka deshita.

???????????

?????????

^ .

Kyo: wa mikka desu.

??????????

????????

- .

Ashita wa yokka desu.

??????????

????????

^ () .


( ) (
-(t)tsu) -ka ( ); :


1

hitotsu

tsuitachi

????

??2

futatsu

futsuka

???

??3

mittsu

mikka

???

??4

yottsu

yokka

???

??5

itsutsu

itsuka

???

??6

muttsu

muika

???

??7

nanatsu

nanoka

???

??8

yo:tsu

yo:ka

???

??9

kokonotsu

kokonoka

????

??10

to:

to:ka

???

??

-nichi :


11

ju:ichi-nichi

???????

???

( )

12

ju:ni-nichi

??????

???

( )

13

ju:san-nichi

???????

???

( )20

hatsuka

???

???/??

( )

21

niju:ichi-nichi

????????

????

( )

31

sanju:ichi-nichi

?????????

????

( )


- , :


san-gatsu yo:ka

???????

????

8

roku-gatsu ju:ni-nichi

??????????

?????

12


nannichi ?; -ka/-nichi .


:


Kyo: wa nannichi desu ka?

????????
????

?????????

?

Nanoka desu.

??????

?????

.

Isshu:kan wa nannichi desu ka?

????????
????????

??????????

^ ?

Nanoka desu.

??????

?????

.

[ 68. mo, ka, demo ]


mo , .


[?]
[+]

[-]

dare

?

?

dare mo

??

,nani

?

?

nani mo

??

doko ni

???

?

doko nimo

????

,doko e

???

?

doko emo

????

itsu

??

?

itsu mo

???

,
ka ; : ? -.

demo ; : ? .


[?]

[ka]

[demo]

dare

?

?

dare ka

??

-; -

dare demo

???nani

?

?

nani ka

??

-; -

nan demo

???doko

??

?

doko ka

???

-; -

doko demo

????

,

itsu

??

?

itsu ka

???

-; -

itsu demo

????[ 69. shi ]


shi (; ) :


27:

[ 1 ]

shi,

[ 2 ].

[ 1 ], [ 2 ].??

?


??

?

:


Sanju:-ichinichi no tsuki mo arimasu shi, niju:-hachinichi no tsuki mo arimasu.

????????????
????????????
????????????

?????????
?????????
???????

^ .

[ 70. (II) ]


(. . 65) -hon ; , , .


:


-chaku

???

?(?)-dai

??

?

; ,

-hai

??

?

, ; ,

-hako

??

?(?)-hiki

??

?-kai

??

?-ken

??

?-ko

?

?

,

-kyaku

???

?

,

-mai

??

?

, ,

-satsu

??

?

,

-soku

??

?

, ,

-to:

??

?-wa

?

?
:


? -mai

? -hai

? -satsu

? 1

ichi-mai

????

ip-pai

????

is-satsu

????

? 2

ni-mai

???

ni-hai

???

ni-satsu

???

? 3

sam-mai

????

sam-bai

????

san-satsu

????

? 4

yo-mai

???

yon-hai

????

yon-satsu

????

? 5

go-mai

???

go-hai

???

go-satsu

???

? 6

roku-mai

????

rop-pai

????

roku-satsu

????

? 7

schichi-mai

????

schichi-hai

????

schichi-satsu

????

? 8

hachi-mai

????

hachi-hai

????

has-satsu

????

? 9

kyu:-mai

?????

kyu:-hai

?????

kyu:-satsu

?????

? 10

ju:-mai

?????

jip-pai

????

jis-satsu

????


:


Tsukue no ue ni empitsu ga ippon arimasu.

??????????
??????????

???????
???????

.

Kisha no kippu ga nimai arimasu.

??????????
??????

???????
??????

.

Ippon no empitsu wa nagai desu.

??????????
??????

???????
????

.

Watashi wa jibiki o nisatsu kaimashita.

??????????
???????

???????
??????

.

Mosukuwa-yuki no hiko:ki no kippu o yomai totte oite kudasai.

??????????
??????????
??????????

???????
???????
???????
?????

, .

[ 71. ]


-i -sa:


:


hiroi

???

hirosa

??nagai

???

nagasa

??o:kii

???(??)?

o:kisa

???omoi

???

omosa

??

,

takai

???

takasa

??[ 72. : -masho: ]


:
;
;
.

-masho: . . , -masu:


yomu

???

yomimasho:

??????

;


:


So: shimasho:.

????????

????????

^ .

Kono hon o yomimasho:.

????????
????

??????
????

^ .

Issho ni ikimasho:.

????????
????

??????
????

^ .

Issho ni
hiru gohan o tabemasho: ka?

????????
????????
???

???????

????????

( ?)

Doko de aimasho: ka?

????????
???

??????

?????

?

Nanji ni aimasho: ka?

????????
????

??????
?????

^ ? ( ?)

Kono shashin o agemasho:.

????????
??????

?????
???????

^ .

Kono shashin o agemasho: ka?

????????
???????

??????
???????

?

O-hiki itashimasho:.

????????
????

????(?)?
?????

.

[ 73. ]


: , , , .., ichiban .


28:

[ - ]

ga

ichiban

[ ]

desu.

[ - ] [ ].?

????????

?????


:


Kono kamera ga ichiban yasui desu.

????????
????????

????????
?????

.

Kono kamera naka ni, dore ga ichiban ii desu ka?

????????
????????
????

????????
????????
???

^ , , ?
[ 74. de (II) ]


de , . ( ):


Kono saifu wa kawa de koshiraete imasu.

?????????
?????????

???????
???????

^ .

Kono bin wa garasu de koshiraemasu.

?????????
???????

???????
?????

.

Ginka wa gin de koshiraemasu.

?????????
?????

???????
???

^ .

[ 75. (II) ]


- gurai (kurai) , , , .


29:

[ 1 ]

wa

[ 2 ]

gurai

[ ]

desu.

[ 1 ] [ ], [ 2 ].????????????


:


Gin wa kin gurai takai desu ka?

????????
???????

??????????

^ , ?


hodo , ; , .
-ku ( ).


30:

[ 1 ]

wa

[ 2 ]

hodo

[ -i ]

desu.

[ 1 ] [ ], [ 2 ].???

?

???

?????

?

[ 1 ]

wa

[ 2 ]

hodo

[ -ku ]

arimasen.

[ 1 ] [ ], [ 2 ].???

?

????????

?

??????:


Kono hon wa, sono hon hodo takai desu.

?????????
????????

??????
??????

^ , .

Gin wa, kin hodo takaku arimasen.

?????????
???????

??????
??????

^ , .

[ 76. ]


, : , , : kamo sherimasen, desho: yo: desu.


kamo shiremasen , , ( ). shiremasen shireru .


31:

[ ]

kamo shiremasen.

[ ] ( ).????????????????


:


Gaikokujin kamo shiremasen.

??????????????

???????????

, .

Ano hito wa o-isha-san kamo shiremasen.

?????????????
??????

???????????
??????

, .

Chiisai kamo shiremasen.

????????????

???????????

, .


- desho: (desu ) , : , , ; .


32:

[ ]

desho:.

, [ ].??????????


:


Gogo watakushi wa sampo suru desho:.

??????????
???????

??(??)????
???????

^ , , .


yo: desu , , - ; .


33:

[ ],

yo: desu.

, [ ].?????????


:


Onna-no-hito da, yo: desu.

?????????????

?????????

^ , .

To:kyo: hito wa Hakone e iku, yo: desu.

???????????????
?????

??????????
????

^ , , .

Kono kamera wa takai, yo: desu.

???????????????

??????????
???

, .

[ 77. : ]


^ : . ,. .


. , ( ).


34:

[ -u ]

[ ]

[ - ], [ - ]

??


^ - :
nemuru bijin

????


utau onna-no-hito

??(??/??) ???

, ;
iku hito

???

. ;

^ :
chichi no tateta uchi

?????(???) ?

,
yogoreta kutsu

????

, ;
katta mono

????

;
Nihon kara kita hito

???????

,
to:rikakatta hito (too-)

???????

, ;
uma o nusumareta hito

???????

,

^ :
jido:sha o unten shite iru hito

???????????

,
katte iru hito

??????

, ;


, , , , , ( ). .


, no.


:


Tori ga utaimasu.

????????

???????

^ .

Tori no utau mori desu.

???????????

????????

, .


, , ga, , no.


, - , ( ). , : . , , , ( -masu).


35:

[ ]

[ ]

[ - ], [ ]


:


Sensei ga Nihon de hon o kaimashita.

???????????
???????

????????
??????

.

Seito wa, sensei ga Nihon de katta hon o yonde imasu.

???????????
???????????
?????

????????
????????
?????

^ , (.: ).

[ 78. : -ta ]


, , ( -ta) ; , .


( -ta) , -te (. 41, 42, 50).kau

??

??

( )

katte

???

???

( )

katta

???

???

( )


- desu datta.
[ 79. de (III) ]


de ( ). , , : :


( ?) ni (. . 22, 39);


( ?) de;


de , ( koko, soko) :


heya de

???

,

mise de

??koko de

???

,

doko de

???

? ?

ue de

??naka de

??

,


:


Ie no chikaku de kodomo ga asonde imasu.

??????????
?????????

????????
???????

^ .

To:kyo: de wa sakura no hana ga sakimasu.

??????????
?????????

????????
?????

^ .

Kudamono wa doko de utte imasu ka?

??????????
??????

????????
??????

^ ?

[ 80. ]


-nin, ; : nannin ?? ?:


hitori

??rokunin

??futari

??shichinin

??sannin

??hachinin

??yonin

??kyu:nin

??gonin

??ju:nin

??
:


Heya niwa, nannin desu ka.

?????????????

??????????

^ ?

Watashi o ireru to, ju:ichinin desu.

????????????
???????

??????????
???

^ , .

[ 81. : -tai ]


: : -tai. .


, , , -tai :


^ I :
wakaru

?(?/?)??

wakaritai

????nomu

??(??)?

nomitai

????shiru

???

shiritai

????iku

???

ikitai

????^ II :
iru

??

,

?

itai

???taberu

????

tabetai

????miru

???

mitai

???:
kuru

???

kitai

???


suru

??(??)?

shitai

???
-tai -i. - (. . 49):


yomitai

????yomitakunai

??????yomitakatta

??????yomitakunatta

???????


^-

-tai

??-takunai

????

-takatta

????-takunakatta

??????
-tai.


36:

[-]

wa

[ -tai ]

desu.

[ - ] [ - ].?

??

????

??

???


:


Watakushi wa Nihongo o benkyo: shimasu.

???????????
????????

????????
????

^ .

Watakushi wa Nihongo o benkyo: shitai desu.

???????????
??????????

????????
??????

^ .:


Kotoshi wa yama e ikitai desu.

??????????
????

????????
????

^ .

Watakushi wa motto Nippon ni itai desu.

??????????
?????????

????????
??????

^ .

Anata wa Nippongo o benkyo: shitai desu ka?

??????????
??????????
??

????????
????????

^ ?

Watakushi wa uchi ni kaeritakunai desu.

??????????
????????

????????
?????

^ .

Watakushi wa Nippon o motto shirikatta desu.

??????????
??????????

????????
????????

^ .

Roshia de mata o-ai shitai desu.

??????????
?????

????????
???

^ () .


-, ga hoshii desu (. ).
[ 82.: ho: ga ii desu ]


^ : : ho: ga ii desu. .


ho: ga ii desu ; , ho: ga ii desho: ; . , - no.


37:

[ ]

ho: ga ii desu.

[ ].???????????(?/?)????


:


Watakushi wa kono sutereo no ho: ga ii desu.

??????????
??????????

????????
????????

^ - ( , ).

Anata wa ju:su no ho: ga ii desu ka?

??????????
????????

????????
???????

?

Watakushi wa eki e aruku ho: ga ii desu.

??????????
?????????

????????
?????

( , ).

Watakushi wa sake o nomanai ho: ga ii desu.

??????????
??????????

????????
???????

.

Watakushi wa akai ho: ga ii desu.

??????????
??????

????????
???

.
38:

[ ]

ho: ga ii desho:.

[ ].?????????????(?/?)??????


:


Eki kara wa aruku ho: ga ii desho:.

??????????
????????

??????????
?????

^ , , . ( ).

Nikko: wa itsu iku ho: ga ii desho: ka.

??????????
?????????

??????????
???????

?

Doko ga ii desho:.

??????????

??????????

? ( ?)

[ 83. : tsumori desu ]


: : tsumori desu. .


tsumori desu tsumori . .


39:

[-]

wa,

[ ...-u ]

tsumori desu.

[ - ] [ - ].??

?

????????

?

?????

[-]

wa,

[ ...-nai ]

tsumori desu.

[ - ] [ - ].??

??

???????

??

????


:


Watakushi wa, rainen Nihon e ikimasu.

???????????
???????

????????
????

.

Watakushi wa, rainen Nihon e iku tsumori desu.

???????????
??????????

????????
??????

.


:


Watakushi wa, iku tsumori desu.

?????????

????

????????

^ .

Watakushi wa, iku tsumori deshita.

?????????

?????

????????
??

.

Watakushi wa, ikunai tsumori desu.

?????????

??????

????????
???

.

Ashita wa kare ni au tsumori desu.

?????????

??????

????????
???

.

Iku tsumori datta ga, byo:ki deshita.

?????????

????????

????????
??????

^ , .

[ 84. : so: desu ]


: , : so: desu. .
so: desu, , : , ..., , ..., , ... ..; .


40:

[ ],

so: desu.

^ , [ ].

?

?????

?

?????


:


Anata wa byo:ki deshita.

????????
????

?????????

^ .

Anata wa byo:ki datta, so: desu.

????????
????????

?????????

????

, .


:


Sakura no hana wa taihen kirei da, so: desu ne?

???????????

??????????

????????
???????

^ , ?

Tomodachi wa Nippon ni kaette kuru, so: desu.

???????????
??????????

????????
????????

, ..

[ 85. : -nai, -nakatta ]


-masen - deshita (kakimasen deshita ) (. . 47).


( ) -nai -nakatta ; .


-nai , , -nai :


^ I :
utau

???

utawanai

????wakaru

???(??)?

wakaranai

????nomu

???

nomanai

????saku

???

sakanai

????naru

???

naranai

????furu

??

( )

?

furanai

????shiru

???

shiranai

????:
aru

???

nai ( aranai)

??^ II :

-

-ru ? -nai
taberu

????

tabenai

????miru

???

minai

???iru

??

,

?

inai

???:
kuru

???

konai

???


suru

??(??)?

shinai

???
-nai -i, .. -i -katta:


wakaranai

?????

wakaranakatta

??????tabenai

?????

tabenakatta

??????shinai

????

shinakatta

?????konai

????

konakatta

?????nai

???

nakatta

????

( )

dewa nai

?????

dewa nakatta

??????

( )


:


wakaranai

?????

wakaranakatta

??????shinai

????

shinakatta

?????
^ : -nai ??
[ 86. - ]


- da de nai (de aru ? de nai), dewa nai ( wa). - dewa nai , - , : dewa nakatta , -. - da, datta, dewa nai, dewa nakatta .


:


Ashita wa yasumi da kara, ikimasen.

???????????
?????

????????
??????

, .

Byo:ki datta kara, yomimasen deshita.

???????????
???????

????????
????????

, .
^ --

da

?

,

dewa nai

????

,datta

???

,

dewa nakatta

??????

,

[ 87. ni (III) ]


, - ni, ( , ), ; : -masu .


41:

[ ]

ni

[ ]

^ , [ - ].?

??

?


:


Hanami ni dekakemasu.

??????????

?????????

^ .

Ban niwa tomodachi ga asobi ni kimasu.

???????????
??????

?????????
????

^ .(.: , )

Kozutsumi o dashi ni yu:binkyoku e ikimashita.

???????????
???????????

?????????
???????

^ , .

Depa:to e kai ni itte imasu.

???????????
????

?????????
??????

^ (.: , )

Musume o kai ni yarimasen deshita.

???????????
?????

?????????
?????

^ .

Watakushitachi wa hiruhan no ato de sampo ni dekakimasu.

???????????
???????????
???

?????????
????????

^ .

Suzuki-san wa nimotsu o tori ni ikimashita.

???????????
????????

?????????
????????

^ - .
[ 88. - no (II) ]


- no, , ( ):


hanasu

???

hanasu no

???utau

???

utau no

???oyogu

???

oyogu no

???[ 89. - koto ]


koto (, ), :


iku

??

,

?

iku-koto

???

( )

oyogu

???

oyogu-koto

???

( )

yomu

???

yomu-koto

???

( )

[ 90. : -koto ga arimasu ]


^ : : -koto ga arimasu. .


-koto ga arimasu koto , , , ; .


42:

[ ]

-koto ga arimasu.

^ () [ ].???????????????

[ ]

-koto ga arimasen.

^ () [ ].?????????????????


:


O-naka ga itai desu.

??????????

????????

^ .

O-naka no itai-koto ga arimasu.

??????????
?????

????????
????

, .:


Anata wa, Nippon e kita-koto ga arimasu ka?

???????????

?????????

?????????

???????

? (.: , ?)

Takushii de iku-koto ga arimasu.

???????????

????

?????????
?????

^ , .(.: )

Watakushi wa, ichido mo Nihon e itta-koto ga arimasen.

???????????

???????????
???

?????????

?????????

^ . (.: , , .)

[ 91. -tari ]


-tari , , , . suru , .


-tari -ri -ta (. . 78):


kaku

?(?)??

kaitari

????

()

au

?(?/?/?)??

attari

????

()

yomu

???

yondari

????

()

kiku

???

kiitari

????

()

suru

?(?)??

shitari

???

()

miru

???

mitari

???

()


:


Kaisha dewa, tegami o kaitari, hito ni attari shite, hiru made hatarakimasu.

???????????

???????????

???????????

?????????

?????????

????????

^ : , .

Hon o yondari, rajio o kiitari shimasu.

???????????

????????

?????????
?????????

^ , .

Doyo:bi no gogo wa kaimono o shitari, eiga o mitari shimasu.

???????????

???????????

?????

?????????

?????????

?????

^ , .
[ 92. ]


, , :


tama ni

???

??

, ,

tokidoki

????

??

,

taitei

????

??

,

nan-kai mo; nan-do mo

??????????

??(?)?yoku

??

?(?)?

, ,

itsu mo; itsu demo

????????

??[?]?mai-

??

?

...

mai-asa

????

??mai-nichi

????

??mai-tsuki

????

??mai-nen

????

??-kai

??

?

...

ichi-nichi ni ikkai

?????????

?????isshu:kan ni nikai

???????????

??????ichi-nen ni yon-kai

?????????

?????
:


Tama ni atama ga itai-koto ga arimasu.

???????????

???????

?????????

????

^ , .

Taitei ju:ji goro yasumimasu.

???????????

?????

?????????

^ .

Tokidoki osoku made kaisha ni nokoru-koto mo arimasu.

???????????

???????????

???

?????????

????????

^ .

Watakushi wa itsu mo karada ni ki o tsukete imasu.

???????????

??????????

?????[?]??

?????????

^


, , , ( -masen):


ichido mo [-masen]

???????

??????zenzen [-masen]

???????

?????metta ni [-masen]

???????

??????tama ni shika [-masen]

????????

???????tokidoki shika [-masen]

?????????

???????[n] shika [-masen]

?????

?????

n

hotondo arimasen

?????????

?(?)?????:


Watashi wa, ichido mo soko e itta-koto ga arimasen.

???????????

???????????

?????????

?????????

^ .

Watashi wa, tokidoki shika soko e iku-koto ga arimasen.

???????????

???????????

?????????

????????

^ .

Watashi wa tama shika ni budo:shu o nomimasen.

???????????

??????????

?????????

???????

^ .

, :


sugu

??

??

();

sorekara

????

????

,

sorekara sukoshi

???????

??????hachiji mae ni

??????

????toki ni

???

??

, ,

ichiji to niji aida

?????????

??????osoku made

?????

???mo:

??

??

,

ichido

???

??mo: ichido

?????

????

,

rockuji goro

?????

???ban ni

???

??hayaku

???

??sonna toki ni

??????

?????hajime ni

????

?(?)??sue ni

???

??ato de

???

??

,

[ 93. ]


43:

[-]

wa

[ - ]

ga itai desu.

^ [ - ] [ - ].???????????????


:


Watakushi wa, atama ga itai desu.

???????????

????

?????????

^ (.: , () ).

Anata wa, o-naka ga itai desu ka?

???????????

????

?????????

???

^ ?

Watakushi wa, o-naka wa itaku arimasen.

???????????

???????

?????????

????

^ .

Hai, itai desu.

????????

???????

, .
[ 94. nara ]


nara, ..., , ..., , ..., ....


44:

[ ]

nara,

[ ].

[ ], [ ].???

????

?:


Iku nara, ima desu.

??????????

?????????

^ , .

Ima nara, ikimasu.

??????????

?????????

^ , .

Warui nara, kaimasen.

??????
??????

?????
??????

,
.

Jitensha nara, gofun desu.

????????
??????

??????
?????

.

Aruite nara, jugo:fun desu.

???????
?????????

??????
??????

.

Shiawase nara, te o tatako:.

???????
???????

?????
??????

, ( )

[ 95. niwa ]


niwa : ..., , ..., ... ..; .


45:

[ ]

niwa,

[ ].

[ ], [ ].???

????

?


:


Hagaki ya tegami o dasu niwa, yu:binkyoku made ikimasu.

??????????????

??????????????

???????????

?????????

^ , , ..

Hagaki ya tegami o dasu niwa, yu:binkyoku made ikimasu.

??????????????

??????????????

???????????

?????????

^ , , .
[ 96. ]


() , - , , , . . : -masu :


(a)

hajimeru ???
yomu

???

yomihajimeru

?????(b)

kakaru ( ) ???
iku

???

ikikakaru

?????(c)

tsuzukeru ???(????)
hanasu

???

hanashitsuzukeru

?????yomu

???

yomitsuzukeru

?????(d)

owaru ??
kaku

???

kakiowaru

????taberu

????

tabeowaru

????(e)

kaeru ???????????
noru

?????

;

?

norikaeru

?????toru

????????

;

?

torikaeru

?????

()

(f)

-komu ( -) ??
tobu

??????

tobikomu

????oboeru

????

oboekomu

????(g)

dasu ( ; ) ??
tobu

??????

tobidasu

????nigeru

????

nigedasu

????kaku

???

kakidasu

????

;

(h)

mawaru ?????
aruku

???

arukimawaru

????

;

(i)

-sugiru ( ) ???
taberu

????

tabesugiru

?????nomu

???

nomisugiru

?????
, - ; -i:


-sugiru ( ) ???

omoi

???

omosugiru

????takai

???

takasugiru

????[ 97. ]


: :


-fun

??

?-jikan

???

??-ka/-nichi

?/??

?-shu:kan

?????

??-kagetsu

???

?(?/?/?)?-nen

??

?
:


nan-fun

????

??nan-jikan

?????

???nan-nichi

????

??nan-shu:kan

???????

???nan-kagetsu

?????

???nan-nen

????

??
, - , , :

?
-nichi(-ka)
()

??
-shu:kan


??
-kagetsu


?
-nen
()

1 ?

ichi-nichi

is-shu:kan

ik-kagetsu

ichi-nen

2 ?

futsuka

ni-shu:kan

ni-kagetsu

ni-nen

3 ?

mik-ka

san-shu:kan

san-kagetsu

san-nen

4 ?

yokka

yon-shu:kan

yon-kagetsu

yo-nen

5 ?

itsu-ka

go-shu:kan

go-kagetsu

go-nen

6 ?

mui-ka

roku-shu:kan

roku-kagetsu

roku-nen

7 ?

nano-ka

shichi(nana)-shu:kan

schichi(nana)-kagetsu

shichi(nana)-nen

8 ?

yo:-ka

has-shu:kan

hak-kagetsu

hachi-nen

9 ?

kokono-ka

kyu:-shu:kan

kyu:-kagetsu

kyu:-nen

10 ?

to:-ka

jus-shu:kan

juk-kagetsu

ju:-nen

11 ??

ju:ichi-nichi

ju:is-shu:kan

ju:ik-kagetsu

ju:ichi-nen

...

...

...

...

...


:


Nannichi (nanshu:kan; nankagetsu; nannen) gurai kakarimasu ka?

????(???????/??
???/????) ?????
?????

??(???/???
/??) ??????

^ (; ; ) ?

Futsuka (nishu:kan; nikagetsu; ninen) kakarimasu.

???(??????/????
???) ??????

??(???/???
/??) ??????

^ ( ; ; ).

Mikka (sanshu:kan; sankagetsu; sannen) mae ni kimashita.

???(???????/???
??/????) ???????

??(???/???/

??) ???????

^ ( ; ; ).

Ku:ko: made dono kurai jikan ga kakarimasu ka?

??????????????
????????

??????????

??????

^ () ?

Hiko:-jikan wa dono gurai desu ka?

??????????????

??????????

^ () ?

Sapporo niwa nannichikan taizai shimasu ka?

??????????????
???????

??????????
????

?
[ 98. shika ]


shika , (. . . 85).


:


Aruite ju:gofun shika kakarimasen.

??????????
?????????

????????
???????

^ .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Скачать файл (8065.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации