Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Питання для підготовки з модулю 1 - файл


скачать (162.2 kb.)


Питання для підготовки з модулю 1

1. Міжнародні відносини Єгипту у ІІ – на початку І тисячоліття.

2. Зовнішня політика та дипломатія Ассирії.

3. Міждержавні відносини Стародавньої Індії.

4. Міждержавні відносини Стародавнього Китаю.

5. Міждержавні відносини Стародавньої Греції. Основні форми міжнародних

зв’язків.

6. Зовнішня політика Перської держави Ахеменідів (VІ-ІV ст. до н.е.).

7. Міждержавні відносини Римської держави. Основні форми дипломатії

Стародавнього Риму.

8. Велике переселення народів у міжнародних відносинах Європи ІV-VІІ ст.

Створення перших варварських королівств (V-VІ ст.).

9. Роль Церкви у міжнародних відносинах доби середньовіччя.

10. Міжнародні відносини на українських землях у докиївську добу (I тисячоліття

н.е.).

11. Київська Русь у міжнародних відносинах Х-ХIІI ст. Зовнішня політика тадипломатія Галицького князівства у ХІІI-ХІV ст. Відносини із Золотою Ордою.

12. Міжнародні відносини Франції Х-ХV ст.

13. Міжнародні відносини Англії Х-ХV ст.

3

14. Німеччина у міжнародних відносинах Європи Х-ХV ст. Німецька колонізаціяСхідної Європи.

15. Іспанія та Португалія у міжнародних відносинах Х-ХV ст. Реконкіста. Відкриття

Х. Колумбом американського контенту.

16. Італійські землі в європейських міжнародних відносинах Х-ХV ст. Італійська

колонізація та розширення міжнародної торгівлі Італії.

17. Скандинавські землі у міжнародних відносинах Х-ХV ст.

18. Політична ситуація у Східній Європі в Х-ХV ст.

19. Столітня війна. Феномен Жанни д’Арк.

20. Створення Швейцарського союзу та його роль у міжнародних відносинах Європи.

21. Дипломатична служба європейських держав у ХІV-ХV ст.: загальне та відмінне.

22. Загальна характеристика міжнародних відносин провідних держав Сходу у

середині першого тисячоліття нашої ери (Китай, Японія, Індія).

23. Міжнародні відносини Османської держави (ХV-ХVІІ ст.). Ідеологія османських

завоювань та дипломатична служба Османської імперії.

24. Турецько-татарська проблема в українській дипломатії другої половини ХVІІ ст.

«Козацька» дипломатія.

25. Великі географічні відкриття та розширення міжнародних зв’язків Європи (кінець

ХV – ХVІ ст.).

26. Італійські держави в європейських міжнародних відносинах ХVІ ст. Італійські

війни. Дипломатія у творі Макіавеллі «Володар» («Державець»).

27. Реформація в Європі та її вплив на європейські міжнародні відносини.

Аугсбурзький мир 1555 р.

28. Зовнішня політика Іспанії ХVІ ст. Іспано-англійське суперництво.

29. Зовнішня політика Англії часів Тюдорів. Початок колоніальних захоплень.

30. Французька монархія в європейських міжнародних відносинах ХVІ ст.

31. Польща у міжнародних відносинах Східної Європи ХVІ ст. Польсько-московське

протистояння.

32. Зовнішня політика Московської держави ХVІ ст. Міжнародні ініціативи Івана ІV

Грозного.

33. Європейські міждержавні відносини часів Тридцятирічної війни. Вестфальський

конгрес: підготовка, проведення та результати.

34. Вестфальська система міжнародних відносин: загальна характеристика та

принципи взаємовідносин держав.

35. Зовнішня політика Англії Нового часу. Англо-нідерландське суперництво.

36. Міжнародні відносини Франції часів Людовика ХІV.

37. Священна Римська імперія та її зовнішня політика у ХVІІ ст.

38. Активізація міжнародної політики Австрії у ХVІІ ст.

39. Польща у міжнародних відносинах Східної Європи ХVІІ ст. Польсько-російська

боротьба за українські землі.

40. Зовнішньополітичні вектори Російської держави у другій половині ХVІІ ст.

Міжнародні ініціативи Петра І кінця ХVІІ ст.

41. Османська імперія у міжнародних відносинах другої половини ХVІІ ст.

42. Кримське ханство у міжнародних відносинах другої половини ХVІІ ст.

43. Місце України у міждержавних відносинах Європи ХVІІ ст. Організація

дипломатичної служби Гетьманщини.

44. Зовнішньополітичні зносини Гетьманщини з Москвою. Обмеження

зовнішньополітичної свободи Гетьманщини з боку Москви.

45. Дипломатична «гра» Івана Мазепи та її наслідки.

46. Війна за іспанську спадщину: причини, хід, результати.

47. Північна війна: причини, хід, результати. Стокгольмські договори 1720 р. та

Ніштадтський мирний договір 1721 р.

48. Зовнішня політика Англії ХVІІІ ст.

4

49. Австрійська зовнішня політика ХVІІІ ст. Війна за австрійську спадщину (1740-1748 рр.).

50. Польща у міжнародних відносинах ХVІІІ ст. Боротьба за польський престол.

51. Головні стратегічні напрямки зовнішньої політики Російської держави ХVIII ст.

52. Колоніальна боротьба ХVІІІ ст. Просування Росії на Схід.

53. Семирічна війна: причини, хід, результати. Паризький договір і

Хубертусбурзький мир 1763 р.: дипломатична підготовка та результати.

54. «Польське» питання у зовнішній політиці та дипломатії Росії ХVIII ст. Три поділи

Польщі.


55. Посилення Пруссії та її зовнішня політика: Троїста ліга (1788 р.); Прусськоавстрійське суперництво та Тешенський конгрес (1779 р); Союз північнонімецьких

князів (1786 р.).

56. Міжнародні відносини держав Сходу у ХVІ-ХVІІІ ст.

57. Становлення дипломатичної служби США.

58. Перші договори США.

59. Міжнародне становище Франції напередодні Великої революції 1789-1794 рр.

60. Дипломатія Франції під час революції 1789-1794 рр.

61. Дипломатія Конвенту та Директорії.

62. Антифранцузькі коаліції під час революції 1789-1794 рр. та в період наполеонівських

воєн.


63. Тільзітський договір 1807 р.

64. Дипломатія Уїльяма Пітта-молодшого.

65. Російська дипломатія в епоху наполеонівських воєн.

66. Дипломатичне мистецтво Наполеона Бонапарта.

67. Віденський конгрес 1814-1815 рр.

68. Конгреси “Священного союзу” у 1818-1822 рр.

69. Англійські дипломати Р. Каслрі і Д. Каннінг.

70. “Східне питання” у зовнішній політиці Росії.

71. Польське повстання 1830-1831 рр. і позиції західних держав.

72. Російські дипломати: М.П. Ігнатьєв, К.В. Нессельроде, О.Ф. Орлов.

73. Чорноморські протоки у зовнішній політиці Англії, Росії і Франції.

74. Революція 1848-1849 рр. і європейська дипломатія.

75. Російсько-турецький конфлікт 1853 р. і позиція великих держав.

76. Паризький трактат 1856 р.

77. Війна Італії і Франції з Австрією 1859 р.

78. Північно-німецький союз і його роль в об’єднанні Німеччини.

79. К. Кавур і його роль в об єднанні Італії.

80. Дипломатичне мистецтво О. Фон Бісмарка.

81. Утворення Німецької імперії.

82. Союз трьох імператорів.

83. Балканська криза середини 70-х рр.. ХІХ ст.

84. Берлінський конгрес 1878 р.

85. Встановлення протекторату Франції над Тунісом.

86. Політика дипломатичної ізоляціх Китаю Японії.

87. Російсько-австрійські протиріччя на Балканах.

88. Англійська політика «блискучої ізоляції».

89. Англо-російське суперництво у Середній Азії.

90. Колоніальна експансія європейських країн до Індії та Індонезії.

91. Криза Османської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

92. Встановлення англійського впливу в Афганістані.

93. Перетворення Ірану на напівколонію європейських держав.

94. Особливості політичного устрою країн Латинської Америки у ХІХ ст..

95. Національно-визвольний рух в країнах Латинської Америки у ХІХ ст..

96. Куба в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

97. Будівництво Панамського каналу: політичний та економічний аспект.

98. Повстання «Іхетуань» в Китаї і провідні держави світу.


Скачать файл (162.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации