Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекция - Велике переселення народів і падіння Західної Римської імперії - файл 1.doc


Лекция - Велике переселення народів і падіння Західної Римської імперії
скачать (63.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc64kb.17.11.2011 04:52скачать

1.doc

Велике переселення народів і падіння Західної Римської імперії

 1. Макс Вебер про причини падіння Західної Римської імперії. Етапи розпаду Римської імперії.

 2. Велике переселення народів і Римська імперія у II ст. н.е.

 3. Рим і варварський світ в III – V ст. н.е.Література


 1. Буданова СТ. П. Готы в эпоху великого переселения народост. – М., 1990.

 2. Виппер Р. Ю. История средних векост. – М., 1996.

 3. Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1981.

 4. Перевалов С. М. Вазат, 414 р. н. э.: разрыв алано-готского союза // ВДЧ – 2000 - № 3 – С. 16-28.

 5. Сиротенко СТ. Т. История международных отношений в Европе во второй пол. IV – нач. VI ст. – Пермь, 1975.

 6. Феномен Рима в интерпретации Пешля // ВДЧ – 1996 - № 4. – С. 252-254.

 7. Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. – М., 1982.

 8. Энгельс Ф. К истории древних германцев // ПСС – Т. 19. - С. 442-494.

 9. Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи им возникновение гуманных королевстст. – М., 1984.Джерела


 1. Аврелий Августин. Слово о разорении города Рима (410 р. н. э.) // ВДЧ. – 2000. - № 2. – С. 245-250.1. Дата 23 серпня 476 р. н.е. в антикознавстві визнана як умовна дата падіння Західної Римської імперії і кінцем античного миру. Насправді руйнування Римської держави було тривалим процесом. Римська держава була останньою стародавньою античною державою, після руйнування якої наступає середньовіччя. Тому питання про падіння Римської імперії – це не просто питання про загибель Римської держави, а про причини того, як рабовласницькі відносини поступалися місцем феодальним. На процес ослаблення і розпаду імперії впливали наступні чинники:

 1. неоднорідність соціально-економічного ладу різних регіонів імперії, що зумовило і неоднорідність процесів, що привели до зміни формацій. У устроях, де принесені Римом відносини не пустили глибокого коріння, елементи феодалізму і нові класи формувалися швидше. У інших областях античний устрій приходив в занепад, але усередині нього передумови для переходу до нових відносин розвивалися слабо і гальмувалися;

 2. імперія, хоча і була об'єднана політично, не була єдиним цілим, що зумовило різночасність краху римського панування в різних регіонах Європи;

 3. умови для переходу до нових відносин визрівали поза античним світом і виявилися превентивними. Їх ефективність посилилася в той момент, коли вплив Риму зменшився.


Основні ідеї про причини падіння античного миру були викладені у статтях відомого німецького соціолога М. Вебера: «Соціальні причини загибелі стародавнього миру», «Господарство і суспільство в імператорському Римі». Так чи інакше, вони стали базою для сучасних уявлень про процес, що розглядається нами. Він показує, що антична цивілізація мала украй обмежені ресурси розвитку:

 1. антична цивілізація була заснована на рабській праці. Економічна своєрідність рабської експлуатації – вимушені постійні витрати на покупку і зміст робочої сили;

 2. рабська праця перешкоджала технічному прогресу. Рабів можливо було використовувати тільки на хороших грунтах за умови низьких цін на землю і на самих рабіст. Підневільність рабської праці перешкоджала його використовуванню в крупному виробництві;

 3. Стародавня Греція і Стародавній Рим розробили відносно мало нового в організації виробництва і у області технічних інновацій, особливо якщо порівнювати із Стародавнім Сходом;

 4. антична цивілізація була береговою культурою. Вона існувала за рахунок торгівлі, работоргівлі, загарбницьких воєн. При цьому полісна організація була центром споживання, а не виробництва. Зовнішні зв'язки поліса були надзвичайно слабкі. У цих умовах неможливо було розвивати крупне господарство, оскільки полісность визначала вузькість ринку. Ринок гальмувала низька купівельна спроможність населення, малі потреби. Рабовласницькі плантації були рентабельними лише до тих пір, поки був можливий збут продукції в міських центрах;

 5. у міру завоювання внутрішніх областей Азії і Європи римська вілла проникала далеко на північ. Йшов процес укрупнення земельних володінь. Оскільки вичерпувалася притока дешевих рабів, рабська праця ставала неефективною в північних землях (це привело до утворення колоната). Крупні маєтки поступово втрачають зв'язок з міським ринком і перетворюються на натурально-господарські комплекси. Цивілізація втратила економічний базис – товарно-грошові відносини.

З цих причин пізня імперія повертається до методів управління східних деспотій (пригадайте Діоклетіана). Потреби держави покривалися натуральними поставками. Фінансова політика сприяла натуралізації господарства. Державні монополії і бюрократизація присікали можливість виникнення крупних грошових станів і розвитку приватної власності.

При натуральному господарстві ставав неможливим зміст великої армії і охорона громадян. Варварське військо наполовину втрачає риси професійної армії. Цивілізація руйнується зсередини.

Падіння Західної Римської імперії означало знищення апарату влади, а, разом з ним, і такої політичної надбудови, яка намагалася управляти на грошово-господарській основі. Падіння Великої Римської імперії – не одноразовий акт. Правильніше говорити про розпад імперії, тобто про еволюційний процес.

Боротьба між германцями і Римською імперією розтягнулася на два з половиною століття, з 235 по 476 рр. Протистояння античного і західного миру, що закінчилося розпадом Римської імперії, може бути розділене на три періоди:

 1. 235-285 рр. н.е. – коли під ударами германців з півночі і персидців з сходу, імперія опинилася в ситуації, близькій до руйнування;

 2. 285-395 рр. н.е. - від запанування Діоклетіана до смерті Феодосія, коли завдяки адміністративним реформам і реорганізації армії імперія відновлюється і відображає напад варварів;

 3. від 395 по 476 рр. н.е. – остаточне захоплення німецькими племенами західної частини Римської імперії.

Одним з чинників, що сприяли розпаду імперії, було «Велике переселення народів»


2.

Велике переселення народів – якісно нова епоха, що має перехідний характер. Традиційно його відносять до часу появи гунів в Північному причорномор'ї (375-476 рр.). У новому розумінні початкова межа періоду знижується до II ст. н.е.

Велике переселення народів – особливий період історичного розвитку, коли на значному історичному просторі (вже не античність, але ще не середньовіччя), обмеженому конкретними хронологічними рамками (II – VII вст.) і певною територією (Європа, Азія, Африка), взаємодія варварства і цивілізації досягла найінтенсивнішої фази. Результатом цієї взаємодії, як слідства взаємопроникнення і взаїмоунічтоженія римського і варварського світів, з'явилося зародження нового типу цивілізації.

^ Умовно велике переселення народу ділиться на три етапи:

  1. німецький (II – IV вст. від Маркоманськіх воєн до Адріанопольського битви);

  2. гун (IV – V вст. – від Адріанопольського битви до битви на Каталаунськіх полях);

  3. слов'янський (VI – VII вст.)


Ще у середині II ст. н.е., в часі Антоніна Пія (138-161 рр. н. э.), Римська імперія здавалася непохитною. Один з сучасників писав: «Народи, колись переможені Римом, забули про свою самостійність. Міста імперії сяють красою і привабливістю, вся країна прикрашена як сад. Вся земна поверхня, завдяки римлянам, стала загальною батьківщиною. Греки, так само як і варвари, можуть мандрувати з однієї вітчизни в інше…Римляни виміряли все світло, замостили річки, обернули пустелі в заселені краї, упорядкували мир законом і добрими звичаями». Ці слова були написані людиною, що близько стоїть до урядових кругів Римської імперії.

Упевненість вищих шарів римського суспільства у вічному і непохитному пануванні Риму підтримувалася чудовою організацією військового захисту на межах. На заході і на півдні імперія досягла країв відомого населеного миру – Океану і пісків Сахари, тому римлянам доводилося захищати дві межі, східну і північну. З них перша була менш неспокійною. Східні області імперії, Мала Азія і Сірія, значною мірою були захищені природними перешкодами (горами Вірменії, Аравійською пустелею) і обороняти доводилося лише порівняно невелика ділянка по середньому перебігу р. Евфрат. Тут ворогами римлян були володарі Іраку: спочатку парфяни, а з 225 р. н.е. - грізніші персидці.

Північна межа була набагато довшою, і представляла набагато більше небезпек: тут римляни мали перед собою варварський мир, недосліджений і повний всяких несподіванок. На північній межі, де не було природних перешкод, римські воїни зводили майстерні кріпосні вали і стіни. Починалася ця система в Британії, потім тягнулася від Північного моря уздовж р. Рейн. Далі починалася лінія р. Дунай. На схід дунайська лінія замикалася укріпленим валом, що протягнувся між Карпатами і Чорним морем. У таборах по всьому протягу північної лінії розташовувалося 15 легіонів, більше половини всієї військової сили імперії. У числі римських військ були загони, набрані з германців, які підкорилися римлянам. Вони були дуже хорошими солдатами. Їх накопичувалося все більше і більше на військовій службі (на Траянової колоні в Римі германці зображені у вигляді лейб-гвардії, що оточує імператора). Уздовж прикордонного валу йшла велика військова дорога, що служила для пішого пересування легіонів з Рейну на Дунай і назад. Уздовж неї римляни прагнули влаштувати землеробські колонії. Варварам – поселенцям надані пільги, звільняли їх на 10 років від податків, залишали ним в спадкове користування землю. Здавалося, романізація в Середній Європі відбувалася достатньо успішно. Але це були останні успіхи античної культури.

Прийшли в рух східно-німецькі племена, що займали області між Балтійським морем і Карпатами. Оскільки шляхи на захід східним германцям були загороджені їх одноплемінниками, германцями західними, вони рушили на південь, нападаючи на придунайські області Римської імперії. Близько 160 р. н.е. маси маркоманов пробралися через зміцнення Дунайської лінії аж до Північної Італії. На те, щоб відкинути варварів, знадобилося 15 років безперервної війни. Імператор Марк Аврелій провів фактично все своє правління на північній межі в боротьбі з германцями. Смерть наздогнала його у Віндоболе. Він – останній, хто скоював походи в глибину Німеччини. Після нього римляни вже не виходили із стану оборони. Приклад маркоманов показав, що римляни більш не володіють колишньою силою. Тепер і західні германці, стримувані доти страхом римської зброї, діють сміливіше. У 213 р. н.е. відбулося нашестя алеманост. На Середньому Рейні з'явилися франки. До 260 р. н.е. римляни втратили всі свої володіння на правому березі Рейну (все, що вони відняли у варварів з часів Траяна).

Романізація зупинилася. Замість неї почалася варварізация римської околиці. Наплив германців був такий сильний, що римляни вимушені допустити їх масове розселення на своїй території. Поселенцям відводили землю з тим, щоб вони поставляли з свого середовища солдатів в римське військо (їх називали летамі).


3.

У III ст. через нижній Дунай на територію держави вторгнулися східно-німецькі племена готовий. Нападу піддалися міста Балканського півострова. Вперше (251 р.) в боротьбі з варварами загинув римський імператор Декий. Незабаром римлянам довелося відмовитися від задунайської провінції Дакиі, завойованої на початку II ст. н. є. Траяном. Імперія починає скорочуватися в об'ємі.

Наступник Декия, Валеріан, на сході потрапив в полон до персидців, які захопили Антіохию. На березі Азовського моря утворився розбійницький табір готовий і інших народів, звідки вони скоювали морські набіги: спочатку готи грабують малоазійськоє побережжя Чорного моря, потім проникли в Егейськоє і на Балкани. При нападі на р. Ефес згорів прекрасний храм Артеміди Ефесськой, одного з чудес світла. Потім алемани і франки спустошили Галію. Рим втратив чарівливість непереможності. Римські правителі не могли достигти по всіх межах. Адміністрація імперії прийшла в розлад, Галію, Придунайський край, Сірія зовсім відділилися від імперії.

З IV ст. н.е. (остання чверть) новий «рух населення» в Середній Європі. Переселення кінця IV ст. відрізнялися: 1) масштабністю, значними по числу масами варварів; 2) східно-німецькі племена (готи, вандали, бургунди, лангобарди), що переселилися, забиралися в глиб імперії; 3) переселенці проходили величезні відстані.

Поштовх руху народів був даний з сходу появою в Європі монгольського племені гуніст. Сучасники Римської імперії, китайські імператори Ханьськой династії (206 р. до н.е. – 221 р. н. э.) отримали блискучі перемоги над кочовими монгольськими племенами. Степові племена хиунгну (хунни) рушили до східної Європи. Гуни напали на народ сармата аланов, перейшли Дон і обрушилися на готтієст. Готи розділилися на дві групи: 1) остготи послідували за гунами; 2) вестготи бігли далі на захід.

У всіх гуни викликали нечуваний жах. Впадала в очі їх неприваблива зовнішність, грубий одяг з необроблених шкур, звичка вживати в їжу сире м'ясо. Билися гуни не згуртованими рядами, а врозсип, оточуючи ворога з усіх боків, захоплюючи його удаваною втечею, а потім раптово переходячи до нападу.

Відступаючи від гунів, вестготи підійшли до нижнього Дунаю і зажадали допустити їх на імперську територію. Імперія була розділена між двома імператорами: Валентом (схід) і Грацианом (захід). Валент вийшов назустріч ворогу. Він був розбитий під Адріанополем і готи підійшли до Константинополя (378 р. н. э.). І лише головнокомандуючий Грацианна Феодосій зумів усмирити готовий, надавши їм роль «федератов».

Феодосій, що прозве Великим (379 – 395 рр. н. э.), був останнім великим правителем Римської імперії рівний талантом Діоклетіану і Костянтину. Перед смертю в 395 р. н.е. він розділив імперію на дві частини між малолітніми синами, надавши Аркадію – Схід, а Гонорію – Захід. Розділ 395 р. був останнім і остаточним: дві половини імперії більш не з'єднувалися. Західна імперія проіснувала 80 років, а Східна – тисячу років (395 - 1453).

Після смерті Феодосія вестготи вийшли з покори. Під керівництвом Аларіха (конунга) вони проникли до Македонії і Греції. Константінопольській двір прийняв Аларіха на службу, але, випробовуючи побоювання, відправив його шукати щастя на заході. Стіліхон (за походженням вандал), що служив Гонорію, зумів відбити Аларіха. Для захисту Італії від Аларіха він стягнув легіони з Британії, Галії і Рейну. Аларіх зажадав викуп 4000 фунтів золота. Щоб знайти гроші, Стіліхон оподаткував багатих землевласникіст. Стіліхон обвинуватив в зраді, страчений. Аларіх захопив Рим, розграбував його в 480 р. н.е. І пішов з величезною здобиччю. Це була нечувана подія. Пожежа і захоплення «вічного міста» провіщала швидку кончину миру. Проте незабаром Аларіх помер. Його наступник Атаульф уклав з імператором угоду, через яку вестготам надавалася Аквітанія (Франція). Захоплений блиском римської культури, Атаульф одягнувся в римський костюм, узяв в дружини захоплену в полон дружину Гонорія. Він запевняв всіх, що силами готовий відновить славу імперії.

А імперія все більш і більш страждала від втручання варварів, - франків, бургундов, вандаліст. У 425 – 455 рр. н.е. Західний імператор Валентіан III володів лише Італією і невеликою частиною Галії. Вандали захопили житницю імперії, Африку.

У 440 р. гунів очолив Аттіла, що прозве «бичем божим». Східний імператор зумів відкупитися від гуніст. Аттіла вторгнувся в Галію. Цього разу йому була організована належна відсіч. Але вже наступного року він повернувся і загрожував Риму. Його вдалося утримати лише щедрими подарунками. Аттіла відступив з наміром повернутися, але незабаром загинув при загадкових обставинах. Гуни поклали його в три труни – золотий, срібний і залізний, на знак того, що залізом він здолав інші народи, а золото і срібло доставив своєму племені.

У 455 р. в гирлі Тібру виник флот вандальського конунга Гейзеріха. Варвари вступили до Риму і грунтовно розграбували місто.

Рим поступово ставав розмінною монетою в політичних іграх і варваріст. Після 455 р. протягом 20 років у влади в Римі змінилося декілька імператорів, які фактично управлялися варварськими вождями. Всі зв'язки метрополії з провінціями припинилися. Римські гарнізони, що не одержували дарування, розбіглися. У 475 р. один з варварських вождів, Орест, колишній секретар Аттіли, одружений на знатній римлянці, звів в сан імператором свого малолітнього сина Ромула, що прозве Августулом (маленьким Серпнем). Солдати, підлеглі Оресту, зрозуміли це призначення в тому значенні, що Італія звертається в німецьке королівство і зажадали собі частку земель і доходіст. Коли вони дістали відмову, вождь повсталих Одоакр убив Ореста, ізолював Ромула Августула. 23 серпня 476 р. н.е. Одоакр осів в Равенне як німецький конунга. Десять років опісля (486 р. н. э.) Хлодвіг, вождь салічних франків, заволодів залишком римської провінції Галії.

Ці події надалі були названі істориками «Падінням Західної Римської імперії». Але для сучасників, швидше за все, вони пройшли непомітно, як нічого не значуща подія, не несуча у собі нічого нового. Германці протягом двох сторіч служили імперії, заповнювали війська; конунги зводилися в сан консулів патриціїв, намісникіст. Східний імператор якийсь час вважав себе володарем всієї Римської імперії; але він не мав стільки засобів, щоб відвоювати «Захід» і вимушений скоро відмовитися від своїх домагань.
Скачать файл (63.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации